ME Buromedisch                                                               
                                                              Afl 1: Een romantisch beginnetje                                         


T.a.v.
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (citaat van hun proza:)


De patiŽnt

In het gezondheidscentrum staat de patiŽnt centraal.

Met een breed pakket aan zorg leveren we de patiŽnt zorg op maat.
De zorg wordt zoveel mogelijk afgestemd op de individuele vraag van de patiŽnt.
De patiŽnt krijgt een actieve rol bij de zorg om de eigen gezondheid.

PatiŽnten wordt een uitgebreid pakket van activiteiten aangeboden op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering.
De patiŽnt wordt gestimuleerd mee te denken op grond van de beschikbare informatie en keuzemogelijkheden. Correcte bejegening over en weer en een goede serviceverlening door het gezondheidscentrum zijn voor ons vanzelfsprekend.

PatiŽnten/cliŽnten worden uitgenodigd hun oordeel gevraagd en ongevraagd kenbaar te maken.
Mede op grond van het oordeel van patiŽnten/cliŽnten is het gezondheidscentrum voortdurend bezig de kwaliteit van zorg te verbeteren. PatiŽnten/cliŽntenorganisaties en de cliŽntenraad spelen hierbij een stimulerende rol.


Website: www.sag-amsterdam.nl
Email: info@sag-amsterdam.nl 

(Geen bewering van de bovenstaande dieventaal - argot, en Francais; jargon of cant, auf Englisch; liegspraak style MM - is
waar, gegeven een maand ervaring, en alles is bijzonder lam geschreven propaganda, maar goed: Hondsbrutaal liegen is zo makkelijk, en zo winstgevend in modern Neerland!)


Amsterdamn, 30 aug 2009

L.S. (*)

Dit is het begin en de aankondiging van een - vermoed ik - lange reeks over ME en medische ethiek en praktijk in Nederland, sinds 32 jaar, in ieder geval, die ik op mijn site zal opzetten, voor dit moment getoonzet in lieflijke zachte zeer gelijkwaardige Neerlandse tonen, geheel comme il faut.

De reden dat U - ja: UEen GezondheidsCentrum voor GezondheidsCentra, immers - deze mail krijgt, is dat ik mij aangemeld heb bij ťťn van uw fraaie Centra, bij een huisarts die "zeer binnenkort", zo had de assistente, die mij haar toewees als huisarts nadat dit bevestigd was, mij vriendelijk uitlegde,

"e-mail zal hebben, in de praktijk"

Nee dus.

Wel... het spijt me, maar ik ben de medische leugens en poses spuugzat, na 32 jaar hulp zoeken met ME in Holland-Huichelland, en ben gedwongen vanaf nu mijn medische problemen, behandelingen en behandelaars on line te behandelen, met naam en eventuele toenaam, want op deze wijze wens ik noch mishandeld te worden noch veel langer verder te leven.

U vindt de algemene achtergronden op mijn site

en de meer specifieke medische en sociale achtergronden daar in

en hoe ik over Neerland denk, vergelijkenderwijs, moreel, intellectueel en met diepe dankbaarheid voor het gebodene hier (veel gelezen en gelinkt!)

en informatie over ME (door uw Gezondheidsburokraten verward met MS, zoals ze er ook over weigeren te lezen, hoewel ik daar drie keer helder, duidelijk, met redenen omkleed, schriftelijk en telefonisch om gevraagd had) in de volgende links, die ik vanaf nu als bekend en begrepen veronderstel bij iedereen die namens uw gezondheidsmaatschap spreekt

en u zult binnenkort nader van mij horen, al zal dat denkelijk gewoon de vorm nemen van ofwel kopieŽn van stukken dien dan al op mijn site staan, danwel eenvoudige mededelingen van weer iets dat u moet lezen als u een behoorlijk medicus of behoorlijk psycholoog zou zijn.

Overigens zijn mijn doelen hierbij inderdaad het volgende - en zal vrijwel alles, naar ik moet vrezen, satire zijn, eenvoudig omdat de opleidingen en het onderwijs in Neerland al 40 jaar gedebiliseerd zijn, met als gevolg dat ik tot de laatste generatie behoor van de Nederlanders met een behoorlijke vooropleiding, en alle medici en psychologen die jonger dan mij zijn kennelijk allemaal een IQ van 118 genieten, en daarmee in grote trots en gelijkwaardigheid hulpverlener zijn:

  • Medische hulp te verkrijgen die ik al 32 jaar niet krijg, geheel vanzelfsprekend medisch-burokraties ook, in Neerland: Laat de zieken vooral kreperen, zodat onze pensioenen geen gevaar lopen! Of?!
  • Te illustreren, satirisch, welsprekend, welschrijvend, als doctorandus psychologie afgestudeerd met de beste eindcijfers ooit, maar niet toegestaan te promoveren omdat ik "uitgesproken gedachten" heb die de machthebbers van de PvdA in Amsterdam niet willen horen, niet kunnen velen, en waarvan ze de zeldzame uitdragers ervan het liefst zouden doodmartelen, hoe het werkelijk gaat in de medische burokratie waar de zieke in Nederland aan overgeleverd is sinds dekaden
  • mijn schadevergoedingseisen te bevorderen en geÔncasseerd te krijgen
  • althans verbaal en persoonlijk af te rekenen met een lange lijst medische uitvreters en medische oplichters en medische bedriegers die het noodlot mij de afgelopen 32 jaar op mijn weg plaatste: Weerleg of weerspreek me als jullie durven, of slik je reputatie zoals ik die voor je omschrijf!
  • de niet-wetenschappelijk bekwaamde Nederlander en in het bijzonder ME-patient duidelijk te maken hoe bijzonder laf, karakterloos, dom, achterbaks en geldgeil de meeste psychologen en medici feitelijk zijn, al willen ze dat niet horen (er zijn goede uitzonderingen, maar dat zijn UITZONDERINGEN, o middelmatigen, meelopers, en ondermiddelmatigen!)
  • eens de satirisch aangescherpte waarheid te kunnen schrijven en spreken (mijn doel is uiteindelijk: videoclips en geluid, naast mijn geschreven woord) over de totaal verworden en gedegenereerde Neerlandse medische burocraten, waar alle medisch handelen verworden schijnt tot pose, aanstellingitis, en - vooral -  rekeningen innen
  • mijn eigen doelen en menselijke rechten dusdoende te bestendigen
  • en duidelijk te maken dat in het huidige Neerland niemand zonder macht of geld enige kans op enige hulp, enig fatsoen, enige aansprakelijkheid, enige verantwoordelijkheid te krijgen van de burocratie of de politieke machthebbers - althans voor alle ongelukkigen die geen oppassend fatsoenlijke normale ziekte heeft of die afwijkt van de heilige norm der Nederdoorsnee: Guhwůůůnheit muhneer.
  • Tenslotte, gezien 32 jaar medische mishandeling zal het mijn eerste doel zijn mij van ALLE MOGELIJKE MEDISCHE MEDEWERKING UWERSZIJDS te verzekeren opdat ik maar snel een  behoorlijke Pil van Drion krijg, als iedereen (min twee medisch gekwalificeerde personen, in 32 jaar: zegge 1%) in medisch, burocratisch, bestuurlijk en media Neerland feitelijk en praktisch te besodemieterd is de hulp te verstrekken waar mensen als ik volgens de Nederlandse wet recht op hebben, onder het motto
  • PIJNIG MENSEN GEEN DRIE DEKADEN: GEEF ZE LIEVER EEN ZELFMOORDPIL - dat is immers ook veel beter voor de nabestaanden en de ijsbeertjes en Ons Klimaat.

Ik wens u veel leesplezier en een goede gezondheid bij het lezen van mijn site! (It's a liberal education of great excellence - or would be, if you had the wit to see that or the courage or decency to admit it).

Met zťťr vriendelijke groeten, ook zonder hoogachting, geheel volgens Neerlandse Normen en Waarden van nu,

drs. Maarten Maartensz, psycholoog

P.S. U moet zich echter goed realiseren dat ik vanaf heden besloten heb - na 32 jaar redelijk proberen met de Neerlandse medische stand: Aan alles komt een eind, zeker als je met stompzinnige hypocriete Hollandse hulpverleners van doen hebt! - dat DIT (deze plaats, dit formaat) het wenselijke en geŽigende formaat is voor het gelijkwaardig kommuniseren met Neerlandse Gezondheidscentra vol van academisch gediplomeerden met IQs van 118, bÍte glimlachen, gigantische pretenties over hun excellenties, en au fond - ik ben 59 - heel onbeschofte omgangsvormen.

En dit zal zo blijven totdat ik iemand van uw academisch bekwaamde deugdmensen bij mij thuis gesproken heb (HUIS-artsen? HUIS-artsen zei je? De laatste legitieme huisarts bij mij thuis was ... in 1958. Maar ja, toen kon het wel, en waren de artsen en burgers gemiddeld dan ook nog een heel stuk intelligenter, moreler, eerlijker, beter opgeleid, wellevender, hulpvaardiger en eerlijker).

En let wel, dames en heren academisch gekwalificeerden! U heeft allemaal - persoonlijk, met identiteitsbewijs, titel, leeftijd en eindcijfers van uw diploma - het recht mij thuis te bezoeken na een afspraak daartoe, om te zien hoe aangenaam ik leef en wat ik las (want ik heb een heel grote bibliotheek) en het recht uzelf te verweren of verdedigen of verklaren of toelichten op mijn site, geheel ongecensureerd ook (mits minder dan 100 Kb tekst), afgezien van mijn antwoord daarop, precies alsof het een gelijkwaardige discussie tussen echte wetenschappers zou betreffen.

U heeft dus geen redenen om u te beklagen, want u krijgt al uw rechten en vrijheden van mij, zomaar en plus GRATIS publicatiemogelijkheden op mijn behoorlijk gelezen site - terwijl u (ik ben immers 59, en niet bescheiden) nog nooit iemand ontmoet hebt die kan schrijven en redeneren als ik, of die even erudiet is (waar het klassieken van wetenschap, wiskunde, filosofie, Engelse literatuur, of Multatuli betreft).

Ooit zouden Amsterdamse huisartsen gestreden hebben om de eer mij te mogen helpen een enigszins leefbaar bestaan te mogen hebben: Tegenwoordig lopen ze om het hardst weg van hun medische, morele en menselijke plichten, gewoon omdat ook zij gezien hebben dat dit straffeloos kan in dit in de loop van de laatste 40 jaar zorgvuldig en opzettelijk verziekte gedebiliseerde verburokratiseerde land.

Voor meer proza van dit soort van mijn hand zie Nederlog en mijn columns voor psychologen, eenentwintig jaar oud ondertussen, maar nog steeds veel gelezen en gelinkt. Ik wens u veel leesplezier en een goed verstand!

(*) Voor de ontvangende Nedergezondheidsburocraat: Deel e.e.a. mee aan uw directie, en wees er op beducht dat ikzelf niet in serieuze discussie of uitwisselink van meninkjes ga met mensen die niet academisch gekwalificeerd zijn - en bij het onderwijsklimaat van de laatste 40 jaar kon immers iedereen die tot 1965 de ULO aankon sindsdien medisch doctorandus en arts worden, althans gerekend naar mijn zeer rijke ervaring met het genus gezondheidsburocraat Neerlandicus sinds 1.1.1979, toen mijn ex en ik M.E. kregen als studenten.

It's a con-game, for nearly all of you!

O ja, beste gezondheidsburocraat of -ate: "L.S." is een Latijnse afkorting voor "Liefu mensu" - ofzo. (Zo niet: Sorry, ik ben in Neerland schoolgegaan, net als u, en daarom moet ik dit soort zaken uitleggen, aan modern hooggeschoolden ook.)

(**) Geheel, en ik zal er testvragen over stellen, als UvA-getraind psycholoog (ook, volgens kenners, "begenadigd mathematisch logicus"), omdat ik verleden week ťťn van UW (via-via) psychologen sprak die het verschil tussen MS en ME niet kent, en toch vooraf drie keer beleefd verzocht was mijn site te bekijken, en daar minstens 10 dagen de tijd voor had gehad. No excuse, no explanations, no nothing: YOU are a piece of shit, and the psy is beyond criticism, you poor Dutch suckers!

Nee dus, niet hier, niet bij mij: Etiamsi omnes, ego non! - al sterf ik eraan.

Jullie gaan jullie verantwoorden, of moeten leven met de reputaties die ik zal overlaten na grondige schriftelijke behandeling, op een buitenlandse site.

Daar heb ik namelijk zelf voor gestudeerd.