Map      Help


Sectie 8. Persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke aansprakelijkheid


Een van de fundamentele morele, intellectuele en persoonlijke verschillen tussen mij en de burocraten waartegen ik mij verzet is dat ik, net als mijn ouders en grootuders, geloof in persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke aansprakelijkheid, terwijl de burocraten waarvan mijn leven en gezondheid afhankelijk was (die daarom dan ook geruineerd zijn) alleen geloven in hun eigen inkomen, hun eigen status, hun eigen kansen, hun eigen voortreffelijkheid en hun eigen leugens.

Een uitstekend voorbeeld is de conversatie met mr. Lisser, een Hoofd van Algemene en Juridische Zaken van de Gemeente Amsterdam, waarnaar ik door tientallen van zijn ondergeschikte ambtenaren werd verwezen, die allemaal de belangen van de Amsterdamse door B&W beschermde harddrugshandelaars dienden ten koste van de mijne.

Een en ander heeft mij beter duidelijk gemaakt dan welke intellectuele argumentatie ook wat de grondslagen van het fascisme en totalitair socialisme zijn: burocraten en bestuurders van het menselijke en morele peil van een Lisser, Van Thijn, Cammelbeeck, Poppe en De Hon , en Gevers: corrupte miljoenen-dieven, terreur-beschermers, harddrugshandelaars-vrienden, en hun burocratische uitvoerders, allen met een menselijkheid en een moraal geheel gelijkwaardig met het laagste, lafste en schijnheiligste wat de mensheid de laatste 2500 jaar te bieden had.

 

 

Map      Help