Nederlog        

 

4 november 2007

                                                                 

De Bureaucraten-Motivatie-Wet

 

 

"It was from this time that I developed my way of judging the Chinese by dividing them into two kinds: one humane and one not. It took an upheaval like the Cultural Revolution to bring out these characteristics in people (..)"
   (Jung Chang, "Wild Swans", p.454) (*)

Echte wetenschap bestaat uit logische gissingen van wetmatigheden gebaseerd op goede empirische evidentie.

Hier is mijn motivatie wet van bureaucraten, kortweg De Bureaucraten-Motivatie-Wet of de B.M.W., door mij ontdekt in 30 jaren pijnlijke ervaringen met deze mensensoort sui generis, deze zelfverkozen levenslange dienaars en gewillige uitvoerders van de verlangens van machthebbers, die zich vrijwillig laten corrumperen door de macht van hun funkties, die vrijwel altijd absoluut is zolang ze hun bazen geen klachten geven - en "Alll power corrupts, and absolute power corrupts absolutely":

  • De voornaamste motivatie van een ambtenaar is sadisme.

De term "sadisme", zoals ik deze versta, staat uitgelegd in mijn Philosophical Dictionary. Het empirische bewijs, tel qu'il existe in mijn leven, is te vinden in ME in Amsterdam.

Het is het plezier dat mensen - gewone mensen! - ontlenen aan het uitoefenen van macht over anderen, en de mogelijkheden die het biedt anderen te vernederen, denigreren, pijnigen, pesten of vanzelfsprekend als minderwaardig te behandelen.

Het is de enige rationele verklaring die ik, een 57-jarige psycholoog, filosoof en logicus, kan vinden voor de praktijken, daden, woorden en nalatigheden van de ambtenaren en bestuurders van de gemeente Amsterdam en van de ambtenaren en bestuurders van de gemeente-universiteit van Amsterdam.

Het is ook geen verklaring die strijdig is met de Normen En Waarden van de Christelijke theologie, noch met de wetenschap der psychologie of filosofie, en het is wel een verklaring die licht werpt op veel van de gruwelen van de menselijke geschiedenis, als het nationaal socialisme, het stalinisme, het maoïsme, de Apartheid, de moord op de joden, en zeer veel andere gruwelen en menselijke misère, pijn en ellende behartigd, bestendigd, gewillig uitgevoerd, door de nationale of gemeentelijke kastes  van beroepsbureaucraten.

Wie er "een smet" in ziet op een menselijke groep, of een deel van de menselijke soort, weet niet genoeg van geschiedenis, psychologie, filosofie, theologie en psychiatrie, of heeft een groot talent voor wensdenken.

Mijn voorstel is - heel in het kort - deze mensensoort geheel af te schaffen, door hun rollen en functies als levenslang gewillig dienaar en uitvoerders van de machthebbers, eenvoudig af te schaffen.

En ik heb daar ook een heel praktisch uitvoerbaar plan én alternatief voor, met grote mogelijkheden en voordelen:

Hier zijn wat links naar achtergronden:

Ik heb er ook een oplossing voor, die ik onder andere hier aangeef, bespreek en motiveer:

Ook ben ik ben niet gehéél onwetend inzake ethiek en politiek:

Kortom... het is een idee, een diagnose, een inzicht, een plan, en veel anders kan één enkel individu (in mijn omstandigheden) niet geven.

Ik verwacht niet de heugelijke invoering en effecten van mijn idee mee te maken, al lijkt het me zinnig en - voor de verandering, waar het politiek betreft - niet utopisch.

Het vergt niet meer dan wat goede wil, enige planning, wat vreedzame maatschappelijke reorganisatie, en enige tijd en overgang - en natuurlijk óók een outplacement-quango voor ambtenaren, uiteraard mèt bijzondere respectvolle hulpverleners en - efficiënte, transparante, optimale - psychotherapeutische begeleiding en maatschappelijk geïntegreerde re-integratie begeleiding, wat me óók al als een prachtig iets verschijnt, en de meest wenselijke quango die ik kan bedenken!

Wat let u, o Nederkiezer, uw redelijke verstand te gebruiken? Als uw machtige arm het wil, staat heel de ambtelijke waanzin-machine stil!

Maar ja...

P.S. Ja juffrouw Laps, er zijn uitzonderingen, ook onder ambtenaren! Ook zij lijken immers nèt mensen, nietwaar.


(*) De referentie is naar: Jung Chang: Wild Swans - Three Daughters of China, Flamingo Press, 1993, dat Jung Chang's ervaringen, en die van haar moeder, grootmoeder en familie, in China beschrijft, inzonder maar niet alleen de Culturele Revolutie. Kort review.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail