Nederlog        

 

12 oktober 2007

                                                                 

"Het is een zucht naar roem, een jammerklacht om miskenning"

 


Het bovenstaande is de vandaagse kwalificatie van de Amsterdamse ambtenaar van de DWI/SD menéér Henk (of Hank) Lont, zowel van mij als mijn site.

Wat betreft mijn site:

"Nogal verwarrend, want mijn geest kan niet zo switchen tussen Engels en Nederlands"

aldus ambtenaar muhnéér Lont, zodat de Nederlander wellicht diep medelijden moet hebben met deze ambtenaar, van wie zoveel gevraagd wordt waarvoor hij moreel noch intellectueel noch menselijk the wherewithall heeft om rationeel of redelijk te beoordelen. Om van elementaire beleefdheid niet te spreken.

Ook staat muhneer de kleur niet aan van mijn site, en is mijn CV volgens hem geen CV, of althans, in zijn hooggeschoolde ambtelijke ogen, véél te lang, voor een man als hij.

Ik heb muhneer Lont vriendelijk en beleefd uitgelegd dat ik reeds minstens vijf jaar bevrijd zou zijn van hem en zijn dienst, indien de gemeente Amsterdam mij, zoon en kleinzoon van verzetshelden, zoon van een geridderde organisator van de Nationale Verzetstentoonstelling, met alleen 10-en afgestudeerd, en volgens mensen die mij kennen en kunnen beoordelen "een begenadigd mathematisch logicus", gewoon de mij  volgens de Nederlandse wet toekomende rechten zou geven.

Maar dat is

"allemaal volledig irrelevant",

volgens ambtenaar muhneer - Respect moet er zijn, in het Amsterdamse - Lont. (Hank of Henk: onthoudt die naam o Nederlandse werkgevers! H. Lont is de naam.)

Hij weigert mij te zeggen hoe oud hij is, en wat zijn opleiding is, maar desalniettemin - "Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely" (Lord Acton) - is mijn verlangen te mogen promoveren  volgens muhneer ambtenaar Lont geheel niet in de haak:

"Ik zie er het nut niet van in"

aldus ambtenaar muhneer Hank (Henk) Lont, want - zo vervolgt hij in zijn aanbiddelijke ambtelijke Amsterdamse medemenselijkheid, Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig:

"Het is een zucht naar roem, een jammerklacht om miskenning"

En hetzelfde geldt, in zijn zeer beschaafde oogjes, mijn gehele site.

Ik heb muhneer ambtenaar Lont toen beleefd gezegd dat ik op deze manier niet met muhneer wil praten, en de telefoon beleefd op de haak gelegd.

Ik ben namelijk geen masochist, hoe "grievend en/of beledigend" dat ook mag zijn, in de ogen van deze of gene halfbeschaafde ambtelijke onbeschofte randdebiel, en vind het niet op mijn weg liggen de perversies van ambtenaren te moeten bevredigen, als

"cliënt van de DWI".

Goed. Maar ja: Dit is eenvoudig "par for the course" (sorry muhneer Lont, even "switchen": ik hoop dat het uw geestje geen pijn doet) sinds 24 jaar bij het sadisten-collectief van Amsterdamse ambtenaren dat zich "DWI" c.q. "SD" noemt.

Ik zal ambtenaar Lont proberen op te duiken via het Amsterdamse telefoonboek, en heb op hem en zijn familie dezelfde vordering als op de gemeente Amsterdam. En ik wens deze te innen in geld of vergelding, binnen of buiten rechte, zoals dat heet, en omdat ik zo geil op mijn

"Het is een zucht naar roem, een jammerklacht om miskenning".

Ook lijkt het mij wenselijk voor de medische keuring die ambtenaar muhneer Lont wil, zodat hij me aan het vakkenvullen kan zetten bij Albert Heijn, als ik me daar vervoeg in een blauwe gestreepte concentratie-kamp pyama met een gele jodenster en een rode politieke driehoek.

Alles, naar u ongetwijfeld begrijpt, vanwege mijn "grievende en/of beledigende"

"zucht naar roem, een jammerklacht om miskenning".

En ook omdat ik - zoals ambtenaar muhneer Lont bijzonder goed weet, tot zijn intens grote hoorbare plezier, nu bijna 20 jaar voortdurende pijn heb vanwege de wetsopvatting, de moraal, en de menselijkheid van Amsterdamse ambtenaren zoals hij.

Ook vind ik dat muhneer Lont dit maar eens mag herhalen voor een Nederlandse of buitenlandse rechtbank, ook uit naam van B&W van Amsterdam, want Lont voert daarvan de orders uit, en ook in Amsterdam blijkt 'Befehl ist Befehl' te gelden, in het bijzonder als het mensen als ik betreft:

"Het is een zucht naar roem, een jammerklacht om miskenning"

Hij mag het daar ook uitleggen: Dit is voor hem namelijk volstrekt normaal, redelijk, rationeel en vanzelfsprekend. Zijn brein en moraal zijn nu eenmaal niet in staat tot iets beters. (De link geeft de uitleg, en benodigt het zo moeilijke "switchen".)

En ik ben immers geen junk, want dan was ik wel geholpen door de DWI en de GGD en B&W, want junken  dragen immers wel bij aan de Amsterdamse economie, en ik niet. Maar ik - ellendig Untermensch die ik evident bent in Amsterdam - wil die plaats niet accepteren die muhneer Lont en zijn gelijkwaardigen mij toekennen, geheel onderaan de pikorde, als vergassenswaardig Untermensch, in de ogen van ambtenaar muhneer Lont. Da's vast "grievend en/of beledigend", voor muhneer Lont, maar het is genetisch niet anders.

En zou hij dit ook gezegd hebben als ik, zoals muhneer zelf, Surinamer was? Ik betwijfel het, want veel Surinamers in Amsterdam hebben bijzonder professionele beschermers in dienst.


P.S. Ik denk niet dat ambtenaar muhneer Lont dit soort dingen op eigen geesteskracht bedenkt. Ik vermoed dat hij geïnstrueerd is door de persoonlijke secretaresse van Cohen, Joke Dierdorp of Astrid Blok, en het lijkt me ook niet zo héél onwaarschijnlijk dat ambtenaar muhneer Lont een premie of promotie toegekend zal worden als ik zelfmoord mocht plegen, vanwege mijn hem en B&W bekende depressiviteit als gevolg van voortdurende pijn, want dat zou bijzonder voordelig zijn voor Amsterdamse politie-commissarissen en vele andere Amsterdamse ambtenaren en bestuurders, die het anders wel eens héél moeilijk zouden kunnen krijgen voor een - objectieve - rechtbank.

En vorige week gooide muhneer Lont's collega juffrouw Moussa de telefoon nog op de haak toen ik bekende doctorandus te zijn:

"Een doctorandus in een uitkering?!?! Dat is de kroon!!!!"

Boem!! Telefoon op de haak, want zo zijn DWI-ambtenaren in Amsterdam, bestuurd "uit naam van de idealen van de Februaristaking"  - dat is, voor wie het niet weet, "Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig".

Hiervoor hebben mijn vader en grootvader in het concentratie-kamp gezeten, kennelijk, en is mijn grootvader daar vermoord: Opdat muhneer Lont en collega juffrouw Moussa en hun vele gelijkwaardigen hun gebrekkige menselijkheid op mij mogen wreken, met zegen én gedoogbeleid van B&W van Amsterdam.

Klaarblijkelijk.

P.P.S. Lont deelde mij mede dat ambtenaar Derk Bergstra, de chef van de SD/DWI Bilderdijkkade die mij, in mijn psychologisch hoogstgeschoolde ogen herhaaldelijk de zelfmoord heeft trachten in te drijven, geheel welbewust en opzettelijk, wetende van prof.dr. Molenaar's brief, wetende van mijn ziekte, aan ambtenaar Lont

"volledig onbekend is", (*)

en dat de nieuwe chef van de Bilderdijkkade Rosa vom Tütenhof - de roos van het hoerenkerkhof, als ik goed vertaal - zou heten.

Ich möchte diese Amsterdamsche Hilde Koch gerne sprechen, bitte, zu Befehl! Herr Bergstra, der moderne Willy Lages der Amsterdamsche SD, wird auch genügen, weil ich gerne von ihm hören möchte warum mein Schmerz die SD/DWI so sehr freut.

't Zal wel weer teveel gevraagd zijn, of niet kruiperig genoeg. En toch zijn alle mensen gelijkwaardig, volgens de PvdA en Cohen (al zijn sommigen - zoals PvdA-leden - natuurlijk gelijkwaardiger dan anderen).

(*) Hij heet Derk Berkhof. Ik heb ME.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail