Nederlog        

 

22 september 2007

                                                                 

RAMO 1: Amsterdamse ambtenaren Edelaar en Krol - hola!

 


 

Mail verzonden aan:

 • mevr. mr. J.M.C. Krol, universitair hoofd Juridisch Zaken
 • haar collega bij DWI Leon Edelaar
 • prof. mr.dr. Job  Cohen
 • prof. drs. Ed van Thijn
 • mijn gelukkkig voor hem in een veilig buitenland wonende broer

Onderwerp: ME in Amsterdam (en "de idealen van de Februaristaking")
Zie ook    : Overzichtslijst, CV-secties, site, Spiegeloog-stukken,
                Medische documentatie A en B, brief prof.dr. Molenaar,
                Philosophical Dictionary, Multatuli, Aristoteles' Ethica
                Mensenrechten, Grondwet, Mill over aansprakelijkheid,
                recht en rechtvaardigheid
              : RAMO = Relatief aan mijn ouders, grootouders en mij
 

In verband met mijn vorderingen op de UvA en op de gemeente Amsterdam heb ik mij gisteren gewend tot de hoofden Juridische Zaken van de UvA, mevr. mr. Krol, en het hoofd Juridische Zaken Leon Edelaar, s.s.t.t. (maar "géén mr in het recht", zegt hij).

Het kostte mij enkele minuten om de secretaresse van mevr. Krol te spreken, die mij haar e-mailadres gaf zodra e.e.a. enigszins duidelijk was, maar mevrouw Krol sprak ik niet. Overigens was de behandeling keurig beleefd.

Het kostte mij drie-en-een-halve dag bellen met de DWI ("Dienst Werk en Inkomen", opvolger van de zogeheten "Sociale Dienst"), langs vele anonieme ambtenaren, met conversaties als volgt:

 • "Goedemorgen met de DWI. Met onverstaanbaar.
 • Goedemorgen, met drs. Maartensz. Ik wilde ambtenaar die-en-die spreken.
 • Waarvoor heb je 'm nodig?
 • U mag wel u zeggen. Ik ben 57. Ik leg hem dat wel uit.
 • Nou muhneer, ik moet weten waarom.
 • Hoezo?
 • Anders verbind ik u niet door.
 • O? Wel, het is een nogal ingewikkeld verhaal. Mijn naam is drs. Maartensz, en ik wil u het verhaal besparen. Mijn geval is bekend bij ambtenaar die-en-die. Ik heb een brief van hem gehad.
 • Zo. Wat is je nummer? [administratienr "cliënt DWI" - MM]
 • Mijn nummer? Ik heet drs. Maartensz. U mag wel u zeggen als ik u zeg tegen u. Ik ben 57.
 • Ik ga je niet doorverbinden als ik je nummer niet weet. Ik moet je nummer hebben. Zonder nummer kan ik niks en doe ik niks.
 • Vindt u het normaal om Nederlandse burgers zo aan te spreken? Wat is uw eigen naam trouwens?
 • Muhneer! Als u zo begint gaat de telefoon op de haak! Wie denkt u wel niet dat u bent. Wat mijn naam is gaat u niks aan.
 • Ik ben drs. Maartensz. Ik wilde ambtenaar die-en-die spreken. Als u mij niet door wilt of kunt verbinden geeft u mij dan alstublieft een collega...
 • Dag muhneer! Zo gaat het hier niet bij ons! "

  BAM!!! - de zoveelste Amsterdamse ambtenaar (M/V/bi) gooit "Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig" de telefoon op de haak, in opperste ambtelijke morele, menselijke verontwaardiging, als DWI-medewerker. En zo gaat al sinds 1984.... (zie ook "Begrijpt u nu waarom ik huil?", waarin een man die samen met mijn vader in het KZ Sachsenhausen zat hoe hij systematisch tot nummer werd gemaakt door de collegaas en PvdA-partij-vrienden van ambtenaar Edelaar, ambtenaar Joop Zegerius, ambtenaar René Zegerius, ambtenaar Sarucco, ambtenaar Lisser, ambtenaar Giske en honderden andere gelijkwaardige Amsterdamse ambtenaren.)

En ja, ik heb vele van deze uitwisselingen op de band staan, sinds 1990, na door mr. Gianotte en mr. Cordes van de Bestuursdienst geschoffeerd te zijn:

"U verhuist maar als het u niet bevalt! Wij doen NIETS voor u! En wij hebben geen enkele prersoonlijke aansprakelijkheid en geen enkele persoonlijke verantwoordelijkheid. Die heeft B&W. En u heeft helemaal niets van doen met wat uw vader zou hebben gedaan, volgens u."

BAM!!! - telefoon op de haak. Zie collega mr. Lisser, "ein echter Mensch", genus fascisticus Amsterdamiensis Cohenia.[RAMO]

Na ca. 15 keer bellen (!!) en 3 1/2e dag drong ik dus eindelijk door tot een zelfbenoemde Leon Edelaar, die mij in een half uur sarren en zuigen van zijn kant géén mailadres gaf (waar ik de DWI + SD nu 11 jaar om gevraagd heb), en géén enkele toezegging deed, behalve dat hij

"wel eens zou rondbellen"

en

"uw site zal bekijken".

Zijn leeftijd wilde hij niet zeggen. Zijn opleiding wilde hij niet geven. Hij was wel van mening dat hij gelijkwaardig met Einstein was, die hij geheel zelf opvoerde i.v.m. mijn promotie, opzettelijk onmogelijk gemaakt door DWI, SD, B&W en UvA

"want Einstein heeft zijn doktorsgraad immers toch ook gewoon gekregen, nietwaar toch, uhh, muhneer?"

Welaan dan... meneer de Amsterdamse ambtenaar Leon Edelaar.

Ik zal u en uw goede collega-ambtenaar, juridisch geschoold ook in het mafia-matisme dat aan de UvA "Nederlands Recht" heet, over het weekend en voor Nederlog uitleggen wat mij voor de geest zweeft inzake uw personen en instellingen, en ik draag hiermee bij aan uw carrière, zoals u de laatste 23 jaar aan de mijne, naar ik aanneem, want u bent evident in eigen ogen een ambtelijk halfgod.

En ik geloof ook - met 30 jaar ervaringen met zijn mensensoort, die niet de mijne is, si vous me permettez - dat ambtenaar Leon Edelaar zich al verheugde op weer een paar maanden lekker sadistisch sarren en zuigen, koeioneren, chicaniseren, nuanceren en liegen ten behoeve van de bevrediging van z'n eigen lustgevoelens en de belangen van soortgelijk aangelegde collegae.

Wel, dat is niet mijn plan.

Ik heb een ander plan, gebaseerd op nu 30 jaar geen enkele hulp bij invaliditeit; vergast zijn door harddrugshandelende huisbazen; 3 1/2 jaar terreur van zijn inpandig gevestigde door B&W, de Bestuursdienst, en de Bouw- en Woningdienst beschermde harddrugs handelaren:

"Als je iets doet wat ons niet bevalt, dan vermoorden we je"

- hoofdstedelijke harddrugshandelaar tegen mij, inpandig gevestigd met handtekening en vergunning tot drugshandel door drs. Ed van Thijn.

De hardddrugshandelaar in kwestie (ongetwijfeld veelvuldig ontvangen door Amsterdamse wethouders, geheel anders dan ik) was bovendien evident een megalomane cocaïnejunk, wèl zwaarbewapend, voorzien van vechthonden, en met een collega van exact dezelfde overtuigingen en gebruiken, en met vergunde rechten tot drugshandelen door drs. Ed van Thijn, burgemeester

"uit naam van de idealen van de Februaristaking".

Hoewel dit een mens niet vrolijker maakt deed ik wat in dit land van Karremansen[RAMO] vrijwel niemand durft. Ik ging naar de gemeentepolitie om ze aan te geven wegens veelvuldige bedreiging met moord en geweld, nadat één van de twee in 1990 met diverse kiloos cocaïne en heroïne was  gearresteerd, waarschijnlijk door de enige en jongste nog niet drugs-corrupte Amsterdamse agent, vlak voor hun "coffeeshop".

Hier is brigadier Lammert Takens, namens B&W en de Bestuursdienst tegen mij:

"Als het u niet bevalt in Amsterdam, dan sodemietert u maar op naar het buitenland. Wij, de Amsterdamse politie, doen NIETS voor u. Dag muhneer!"

U, heer Leon Edelaar, gemeentelijk ambtenaar zonder leeftijd, zonder scholing, zonder adres, zonder functie, wellicht ook geen "Edelaar" of "Leon" geheten, want er is de afgelopen 20 jaar zéér veel tegen mij gelogen door Amsterdamse ambtenaren, en wellicht u ook mevr. mr. Krol, wilt met mij de SM-procedure spelen die in het Amsterdamse - terreurstad

"uit naam van de idealen van de Februari-staking", 

beburgemeesterd en bewethouderd door kleinkinderen van veroordeelde oorlogsmisdadigers (prof. David Cohen, prof. Asscher, leden van de Joodsche Raad die probeerde de SS te behagen door arme joden te helpen oppakken, zodat rijke joden het zouden kunnen overleven: ze werden gebruikt door de SS - en zie "The Holocaust Encyclopedia", Ed. W. Laqueuer voor deze heren en de Joodsche Raad: Honderden keren eerlijker en duidelijke dan door Niod of Riod "wetenschappelijk gerapporteerd") - "klachtenbehandelings-procedure" heet.

Wel... ik heb daar nu 30 jaar ervaringen mee, ik geloof er geheel niet in, op basis van 30 jaar empirische evidentie daarmee in deze heilstaat voor drugshandelaren, debielen, voetbalfanaten, Tokkies, junken en Hazes-verafgoders, en zal mijn eigen klachtenbehandelings-procedure volgen, die ik u over het weekend nader zal duiden.

Als het u niet bevalt of als u zich - god verhoede! - "persoonlijk aangesproken" of "persoonlijk verantwoordelijk" voelt, wie weet

"grievend en/of beledigend"

zoals uw goede collegaas en partijvrienden mr. Sarucco en mr. Lisser, dan gaat u maar naar de rechter, In Onze Democratische Rechtsstaat.

Aangezien dit vrijwel zeker een studievriend, collega, partijkameraad, huisvriend en wellicht ook neef of nicht van prof.mr.dr. Cohen en drs. Rob Oudkerk (volle neven van elkaar, terwijl ik van Rob Oudkerk heb geleerd dat prof. David Cohen, posthuum veroordeeld oorlogsmisdadiger, zijn grootvader was (dus óók de grootvader van prof.mr.dr. Cohen, zo gehéél anders dan mijn grootvader: een volle neef heeft een broer of zus als vader of moeder; Oudkerk heet geen "Cohen" ergo, etc.) zal zijn kunt u inzien dat in Nederland heel objectief PvdA-recht door PvdA-rechters (66% ca. 2000, volgens de NRC) gesproken wordt.

Ik zie mijn zaak immers graag voor het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Wie mijn vader en grootvader waren vindt u in de links.

Mijn eigen klachtenprocedure zal gebaseerd zijn op deze RAMO-overwegingen, die prof.mr.dr. Job Barbie Cohen[RAMO] , drs. Rob Mengele Oudkerk[RAMO] , wijlen mr. Schelto Rauter Patijn[RAMO] , drs. Lodewijk Seys-Inquart Asscher[RAMO]  reeds sinds 2005 bekend zijn, en ongetwijfeld

"grievend en/of beledigend"

vinden

"en daarom gaan wij niet op u in".

Het betreft immers alleen maar mijn met groot sadistisch genoegen en jarenlange door ambtenaren en bestuurders van de gemeente Amsterdam welbewust, opzettelijk, met grote toewijding geruïneerde gezondheid, "uit naam van de idealen va de Februaristaking", omdat ik weigerde te accepteren dat ik "heldhaftig, vastberaden, barmhartig" vergast en met moord bedreigd werd door Amsterdamse harddrugshandelaren die kind aan huis zijn bij Amsterdamse burgemeesters, Amsterdamse cocaïne snuivende wethouders, en Amsterdamse corrupte meesters in het recht van de Bestuursdienst en van Bouw en Woningtoezicht (mr. Sarucco, mr. Lisser, mr. Cordes, mr. Gianotte, mr. Vlas, mr. Segers ... en ik kan de lijst nog véél langer maken, ook voor de niet-Nederlandse rechtbank in Straatsburg, en zal dat ook doen, als ik niet afgeschoten word, overreden, neergestoken of mysterieus kom te verdwijnen. Immers, ik heb het over professionele omzetters van 20 miljard illegale euro's jaarlijks.

Ik wens u veel leesplezier, en spreek u later dit weekend nader toe op deze plaats. Opdat we elkaar maar persoonlijk begrijpen, respecteren, en waarderen, in de glorie van onze volle menselijkheid, hoe individueel verschillend ook.


P.S. U vindt het, mag ik toch hopen, als PvdA-er en gemeente-ambtenaren opgevoed en zwerend bij het nivellerings-geloof dat "alle mensen gelijkwaardig" zijn - de heer Edelaar doet dat, en mevr.mr. Krol kan moeilijk anders, aangezien dit een UvA-geloofsartikel is sinds 1972 - toch niet érg als ik, Relatief Aan Mijn Ouders, zo vrij ben uw Tokkie-ideaal, of pretentie daarvan, gewoon afwijs?

Zo nee, moet u maar bedenken dat mijn vader en grootvader gelijkwaardig waren - volgens wat ik aan de UvA onderwezen kreeg, volgens de PvdA, en volgens de veelvuldig verkondigde Normen en Waarden Van Thijn, Patijn en Cohen - met de SS'ers die mijn grootvader vermoorden en mijn vader herhaaldelijk martelden (wat hij weerstond - ik weet niet of ik dat zou kunnen, maar weet wel dat geen Amsterdams burgemeester of ambtenaar dat kan of wil - en die martelen dan ook allemaal veel liever, is me de afgelopen 30 jaar gebleken).

P.P.S. Mevrouw mr. Krol! U krijgt deze mail omdat uw goede collega-ambtenaar en partijvriend Leon Edelaar - onthoudt die naam vooral, zeker als er "campussen" in het voormalig KZ Amersfoort voor niet-deugende Amsterdammers ingericht moeten worden - geen mailadres heeft, geen titel, geen leeftijd, geen opleiding, maar dat hij wel uitdrukkelijk vindt dat iemand van zijn niveau zicht tegen mij kan en mag aanbemoeien alsof hij "gelijkwaardig" met Einstein zou zijn. (Hij lijkt me een heel geschikte kandidaat als professor Ethiek aan uw universiteit. Bijzonder begaafd, in eigen ogen.)

Zoudt u zo vriendelijk willen zijn e.e.a. door te sturen naar uw goede vriend Job Barbie Cohen[RAMO]? Nee, ik bedoel niet die van Mattell. Ik bedoel Klaus. En alle mensen zijn "gelijkwaardig" volgens mr.dr. Job Barbie Cohen[RAMO], dus hij kan uitleggen waarom hij dat niet zou zijn bij de rechter. Achttien jaar konstante pijn en discriminatie, honderden naar de beulen en martelmeesters te Syrië teruggestuurde politieke vluchtelingen op basis van Job Cohen's wetgeving en Verdonk's en Ali's sadistische praktijken, en 120 onbeantwoorden verzoeken, inclusief die van prof.dr. Molenaar, mails, klachten + mijn sinds 1996 bestaande site suggereren héél anders, en suggereren ook dat  Klaus Barbie vergeleken met[RAMO] Job Cohen alsnog aan de Yad Vashem muur in Jeruzalem gehangen zou moeten worden, zoals wijlen mijn vader, als groot humanist, vergeleken met[RAMO] prof.mr.dr. Job Cohen, harddrugshandelaar uit naam van de idealen van de Februaristaking.

Maar ja: da's vast

"grievend en/of beledigend"

voor deze

"echter Mensch"

(zeggen zijn bewonderaars), nietwaar. En ikzelf ben evident in de ogen van deze Scharführer van de hoofdstedelijke SS van de harddrugshandel zelfs de mindere van Duitse heroïne-junken, want die worden allemaal in Amsterdam wel geholpen, en wel burgemeesterlijk of wethouderlijk ontvangen en bovendien uitgebreid sexueel verwend én rijkhartig uit gemeenschapsgeld betaald door Amsterdamse wethouders met een neus vol cocaïne, en een als oorlogsmisdadiger veroordeelde grootvader. Met "Jood(sch)e Identiteit, al ben ik niet van dat geloof" (WEThouder Oudkerk, bekend van "Kutmarokkanen" en junkiehoeren-liefhebberij, kleinzoon van prof. David Cohen, oorlogsmisdadiger).

Voor de goede orde: Ik bèn "toevallig besneden", en vermoed dat Van Thijn, Cohen, Oudkerk en Asscher dat niet-toevallig niet zijn.

Dat staat namelijk absoluut een lidmaatschap van de SS in de weg, en je weet nooit wat er gebeurt in Nederland, met Wilders en Verdonk als waren zij raszuivere allochtone arische volgelingen van Hitler, en met een bevolking die volkomen gedebiliseerd, gedegenereerd en genivelleerd is na 40 jaren steeds debieler, stompzinniger en waardelozer onderwijs. Maar ja, we worden natuurlijk wèl verdedigd door de Nederlandse Revolutionairen van de SP.

Ach ja. Ik wil weg uit dit polderparadijs voor debielen en drugshandelaren, maar heb een geheel welbewust, moedwillig, met alle relevante kennis, door het CvB de UvA en B&W van Amsterdam volkomen geruïneerde gezondheid.

Morgen meer.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail