Hi Lansbergen,

Being a cloggie too...

Quote Originally Posted by lansbergen View Post
This was posted on a dutch forum today. https://listserv.surfnet.nl/archives/me-platform.html

Nijmegenaren worden een beetje moe van die Ďonprofessioneleí Amerikanen

Een virus in het bloed of niet? CVS-onderzoekers in Nijmegen en Amerika maken er ruzie over.

Door Ellen de Visser, Volkskrant 1 mei 2010

De Amerikaanse bevindingen over het verband tussen het chronisch
vermoeidheids-syndroom (CVS) en een retro-virus zijn de afgelopen maanden
door drie Europese studies weerlegd, maar opmerkelijk genoeg zien
internationale bloedbanken in het Amerikaanse onderzoek alsnog aanleiding
voor maatregelen. De Canadese organisatie voor de bloedvoorziening besloot
begin deze maand om patiŽnten die CVS hebben of hebben gehad, te weren als
bloeddonor.

AustraliŽ en Nieuw-Zeeland overwegen dezelfde stap. De Europese organisaties
beraden zich, aldus een woordvoerder van het Nederlandse Sanquin. 'De
wetenschappelijke onderbouwing is inderdaad dun, maar we willen het bloed zo
veilig mogelijk houden.'

'Onbegrijpelijk', zegt Jos van der Meer, hoogleraar interne geneeskunde aan
het UMC St Radboud. Nadat het Amerikaanse Whittemore Petterson Institute
(WPI) bij tweederde van de onderzochte CVS-patiŽnten het XMRV-virus had
aangetroffen en daarover publiceerde in Science, deed Van der Meer met zijn
collega's het onderzoek over. Zij vonden niets. Twee Britse
onderzoeksgroepen kwamen eerder tot dezelfde uitkomst.

Maar de publicatie van de Nederlandse studie, twee maanden geleden in het
Bri*tish Medical Journal, heeft de discussie niet beslecht. Het WPI gedraagt
zich 'uiterst onprofessioneelí, zegt van der Meer, door iedereen die de
Amerikaanse resultaten bekritiseert, 'zeer agressief te bejegenen. Het
besluit van de bloedbanken werpt nog eens extra olie op het vuur.

Twee weken geleden stuurde WPI-directeur Annette Whittemore een brief aan de
Britse hoogleraar retrovirologie Myra McClure. McClure vond geen virus in
het bloed van CVS-patiŽnten, en Whit*temore stelde haar voor om
bloedmonsters uit te wisselen. Zij vroeg zich af of de hoogleraar de juiste
technieken had gebruikt om het virus op te sporen. In die brief, die op de
site van het WPI verscheen, wordt de Nederlandse studie onderuitgehaald. Het
WPI blijkt met de Nijmeegse onderzoekers wel monsters te hebben
uitgewisseld, en de Amerikanen vonden in drie van de tien Nederlandse
monsters XMRV. De Nijmeegse onder*zoekers ontvingen ook positieve Amerikaans
bloedmonsters om te achterhalen of zij het betrokken virus wel konden
opsporen. Maar over dat alles zwegen zij in hun publicatie, aldus
Whittemore.

Van der Meer noemt het 'buitengewoon onwetenschappelijk' dat de integriteit
van zijn onderzoeksgroep in een brief aan een ander in twijfel wordt
getrokken. Nijmegen heeft deze week een brief teruggeschreven (en die ook
maar op de eigen website geplaatst).

'We hebben inderdaad bloedmonsters naar het WPI gestuurd', licht hij toe.
'De Amerikanen vonden het virus in twee van de zeven monsters van patiŽnten
en in een van de drie monsters uit de controlegroep. Dat betekent voor beide
groepen een score van 30 procent; dus is

er geen verschil in incidentie tussen patiŽnten- en controlegroep. We hebben
de publicatie uitgesteld en nogmaals de drie betrokken monsters
gecontroleerd, maar die bleven negatief. We zagen geen reden om de
publicatie aan te passen.'

In de positieve monsters die de Amerikanen opstuurden, vonden de
Nijmegenaren wel XMRV. Ook in de positieve cellijn van prostaatkanker die ze
kregen van het urologielab van het ziekenhuis, kon het virus worden
aangetoond. 'Het kan dus niet aan onze meetmethode liggen. We hebben
bovendien dezelfde methode gebruikt als de Amerikanen.'

Internationale onderzoekers hebben Science brieven geschreven over de
methodologische tekortkomingen van de Amerikaanse studie. Die Nijmeegse
brief is geaccepteerd. Het onderzoek had in minstens twee laboratoria moeten
plaatsvinden, zegt Van der Meer. 'Als je veel met een bepaald virus werkt,
is de kans dat je de eigen monsters ermee besmet levensgroot. Bij positieve
testresultaten, zeker als ze van groot belang zijn, moet j e nooit op een
lab afgaan, dat weet iedere wetenschapper. Ik begrijp niet dat Science
daarmee akkoord is gegaan.'

Van der Meer zegt dat hij het WPI heeft voorgesteld om de complete bestanden
uit te wisselen. 'Daar is nog niet op gereageerd.' Onderzoek van onder meer
de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC moet de komende tijd duidelijk maken
wie gelijk heeft. Het Amerikaanse ministerie van Gezondheidszorg bestudeert
momenteel of XMRV via bloed kan wor*den overgedragen. Voorlopig kunnen
CVS-patiŽnten gewoon bloed geven, aldus de CDC op zijn website.

De vraag is of ze dat doen, zegt Van der Meer. Mogelijk worden ze al geweerd
omdat een goede gezondheid voorwaarde is voor bloeddonatie. Bovendien: het
laatste wat CVS-patiŽnten willen, is hun hemoglobinegehalte laten dalen,
zegt hij. 'Ik zou patiŽnten afraden donor te worden.'

Thanks for finding it. (I read only the NRC-Handelsblad. ;)

Dutch reaction: Vele klokken en vele klepels...
English reaction: Too many unclarities to consider seriously...

Best wishes,

Maarten.