\ 

Nederlog

 

30 December 2009

 

Oog-presentatoren over 2009

 

Wie uit mocht kijken naar mijn verhandeling over Marcus Bakker - die in de serie Lob der Partei moet komen, al is Bakker van de generatie van mijn ouders - heeft even pech en moet wellicht tot volgend jaar wachten.

Dit stukje gaat over de presentoren van "Met 't oog op morgen" dat de deugd heeft samen met de NRC de enige - min of meer - serieuze bron van het nieuws voor mij te zijn, want ik heb geen TV.

"Met 't oog op morgen" bestaat al heel lang en de presentatoren hebben een traditie jaarlijks bij elkaar te komen voor de publieke microfoon om het afgelopen jaar te bespreken.

Ze hadden hun jaarlijkse samenkomst gisteren en ik zal er net als verleden jaar een paar woorden aan wijden.

Dit jaar was de discussie tammer en beter geregisseerd dan vorig jaar, maar ook wat saaier en braver, vooral van de immer te rad pratende gristen-presentator Tijs van den Brink, die o.a. vond dat hij en zijn soort journalisten bestaan om te voorkomen dat... banken, inzonder van Dirk Scheringa omvallen - dat bepaald niet mijn opvatting weergeeft over wat goede journalisten zouden moeten doen, maar heel dicht bij mijn opvatting over wat Nederlandse journalisten feitelijk gewoonlijk doen (de machthebbers dienen, beschermen en naar de mond praten - zie hieronder).

Hoe het zij, de presentatoren bespraken o.a. de - voor journalisten, ongetwijfeld - bijzonder wezenlijke vraag wat het voornaamste nieuws van 2009 was (ja, heus) en kwamen eigenlijk tot drie dingen die ik nu voor u samenvat, zij het niet volgens de woorden en inschattingen van de presentatoren.

1. De is meegevallen dit jaar

Hier ben ik het wel ongeveer mee eens - maar daar staat tegenover dat iedere levende Nederlander op dit moment voor diverse duizenden Euro's geinvesteerd heeft, via die blitse Wouter Bos, in het welzijn van Gerrit Zalm, de Amro en de ING.

Dat bedrag zal afbetaald moeten gaan worden, en persoonlijk blijf ik het volstrekt immoreel en belachelijk vinden dat een oplichter en grootmuil als Gerrit Zalm ondertussen is gebleken te zijn (zoals blijkt uit zijn invoering van de Euro; zijn DSB-bezogheden; en zijn inkomen van meer dan 750.000 jaarlijkse euroos + miljoenen winstverwachtingen mocht de economie bijtrekken) krankzinnige bedragen blijft verdienen als kapitein op een lek, wrak en vastgelopen modderschuit, ooit bank.

Hetzelfde geldt de andere Nederlandse bankmanagers, bankiers etc. en het zou politiek, moreel, menselijk ja zelfs financieel verstandig zijn alles dat bij banken werkt in Neerland niet meer te laten verdienen dan de minister-president, met niet meer bonus dan maximaal 20% per jaar. En als de heren dat niet bevalt, dan sodemieteren ze maar op naar het buitenland, om te kijken of ze daar gek genoeg zijn om te geloven dat incompetente kapotmakers op wereldschaal als bankiers zijn gebleken zo buitengewoon begaafd zijn dat het vanzelf spreekt dat hun soort meer ontvangt per jaar dan enige kaperkapitein of beurs-speculant, met zeldzame uitzonderingen als Soros en Buffet, en Madoff natuurlijk, die dan ook nooit salariaat geweest zijn.

Daarbij: De economie is niet ingestort en er zijn - tot nu toe - geen horden werkelozen, maar de is nog niet voorbij, zelfs als het meezit, want de gemaakte giga-schulden zullen afbetaald moeten worden, en economisch herstel zal minstens nog een jaar duren in het gunstigste geval.

2. Het belangrijkste nieuws van het jaar betrof Balkenende

Ik schrijf dit over van wat de presentatoren kennelijk vonden, en heb het dan over de eindeloos uitgespannen volstrekt debiele geheel hysterische schier eindeloze serie stupide Nederjournalistiek gelul over de vraag of JP de HP die MP is al dan niet naar Brussel zou gaan.

Voor mij was dit één van de twee redenen om de afgelopen maanden aanmerkelijk minder naar 't Oog te luisteren dan daarvoor, eenvoudig omdat ik telkens en telkens weer in volstrekt absurde discussies viel over "Gaat ie wel of gaat ie niet" - iets dat in inspiratie evident nauw verwant is met het gegluur van gorilla-wijfjes naar hun eigen alpha-male die één van de leden van de harem een beurt geeft: Komt ie wel of komt ie niet?

Ikzelf vond het om te kotsen, zoals u wellicht begrijpt, zoals ik gisteren de leugens van regerings-voorlieger, trouw Zalm-dienaar en journalistiek oorlog-uitroeper Max van Weezel walgelijk vond dat er helemaal niet gelobbied zou zijn voor Balkenende "want hij had dat gehoord van Nederlandse diplomaten te Berlijn", en u begrijpt natuurlijk dat voor een Van Weezel Nederdiplomaten nooit liegen.

3. Het één na belangrijkste nieuws van het jaar betrof Scheringa

Opnieuw schrijf ik dit over van wat de presentatoren kennelijk vonden, en opnieuw betreft het iets waarvoor ik vele keren 't Oog uitgezet heb omdat ik ziek werd van alle debiele waanzin omtrent Scheringa en de DSB. Ik ben namelijk geen debiel, en wil niet aangesproken worden alsof ik dat ben.

Verder zie hierboven, met wat aanpassingen, want het was allemaal net als in het geval van Balkenende Nederlandse chauvinistische aapachtigheid, bestendigd en in stand gehouden door de keur van journalistieke media-persoonlijkheden als Max van Weezel - ook heel lang heel loyaal CPN'er en groot bewonderaar van Marcus Bakker - die bepalen wat u en ik mogen horen.

Kortom... mijn eigen bevinding dit jaar was dat 't Oog, net als de rest van de journalistiek, steeds verder debiliseert. Ongetwijfeld sluit dit aan bij of is het een uitdrukking van de zogeheten Zeitgeist, of veel beter gezegd: Van 45 jaar nivellering en debilisering van de Nederlandse samenleving en het Nederlands onderwijs, maar ikzelf word er niet vrolijker van.

Maar goed - daar staat tegenover dat noch Nederland noch de wereldeconomie het afgelopen jaar tenonder is gegaan, zodat de mensheid nog even door mag modderen.

Het wordt wel tijd voor een radicale nieuwe vinding die het energie-probleem of het voedsel-probleem op kan lossen (iets met bijv. koude fusie of bio-technologie (*)), maar daar is dus weer wat tijd en gelegenheid voor.

Want als de mensheid ergens redding van mag verwachten dan is het van echte wetenschap, en niet van politiek of religie, laat staan van journalistiek of televisie.


(*) In dit verband, voor wie het wat zegt: Steward Brand, heel wel mogelijk degene die begonnen is de ecologische beweging prominent te maken, en die de bedenker is van de Whole Earth Catalog (Wikipedialink) is om wat betreft kern-energie en bio-technologie. Zie het review van GROW UP, GREENS! Whole Earth Discipline: An Ecopragmatist Manifesto, door Stewart Brand.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail