\ 

Nederlog

 

23 December 2009

 

Over de metrofraude en groepsdenken (links)

 

Ik bevond dat de twee stukken van 20 december en de links daarin

Metrofraude: Alweer gelijk - docu 1: Keymessage
Metrofraude: Alweer gelijk - docu 2: Groepsdenken

veel zijn neergeladen (111 MB in één dag, om precies te zijn) en bevond ook dat ik de lijst waarmee het tweede stuk opent moest corrigeren, en heb deze meteen uitgebreid, omdat ik dit jaar aanmerkelijk meer over het thema schreef.

U vindt de vandaag verbeterde versie hierboven. Overigens zag ik dat ik - in ieder geval - Nederlog voor December nog eens door moet lopen als ik een paar frisse uren heb, want er zitten nogal wat missers in, die gewoonlijk veroorzaakt zijn doordat ik snel, moe en met pijn schrijf, en ook al geen spellingscorrectoren gebruik (waar ik opzichzelf al een grote hekel aan heb, om nog niet te spreken over de krankzinnige Taalunie-spelling).

Hoe het zij... het is wat beter en uitgebreider dan het was, en volgens mij is het allemaal heel leerzaam, ook als u het niet of maar gedeeltelijk met mij eens bent, en wel omdat ik de enige ben die dit soort dingen in Nederland schrijft en publiceert.

En nee, lezer: Dat is geen reden om uw vinger richting voorhoofd te heffen (tenzij u een echte gezonde doorsnee-neerlander bent, natuurlijk), want er zijn heel wat meer mensen die zo denken, zoals u in de verbeterde en uitgebreide lijst die in docu 2 vindt kunt nalezen - die ik voor het gemak maar dupliceer hieronder, en zoals u trouwens ook kunt zien in mijn Over "De illusie van democratie" (origineel 2002):

De reden dat anderen niet tot iets dergelijks komen is eenvoudig dat het ze aan moed, hersens of kennis ontbreekt. Het is niet anders, en een heel goed excuus - in beginsel althans - is dat moed en hersens aangeboren zijn, maar het is wel zo dat de zogeheten intellectuele elite van Nederland, die de universiteiten, de politiek en de media beheersen, voor een groot deel eenvoudig geen werkelijke elite zijn, bij gebrek aan begaafdheid, dat de afgelopen 45 jaar geen beletsel was, voor de geboren politiek correcten, collaborateurs en conformisten, toch professor te kunnen worden vanwege algehele nivellering, en het is ook zo dat de academisch elite, dus de wetenschappelijke topambtenaren aan de Neerlandse universiteiten, verraders van de wetenschap en verraders van de beschaving, in de zin zoals Julien Benda dat bedoelde: Het zijn vrijwel zonder uitzondering hoeren van de rede gebleken.


P.S. Er zijn een paar uitzonderingen en die vindt u vooral in de beta-studies - en ik bedoel mensen als Veltman, 't Hooft, Icke, Barendregt e.d. die heel goed zijn in hun vak en ongetwijfeld hun best deden en doen.

Ik wil die mensen ook niet kwalijk nemen dat ze hun mond hielden over het verval van de universiteiten, van het onderwijs en van de beschaving, want iedereen is eindig, en het was moeilijk genoeg enig geld voor beta-studies los te krijgen van de universitaire besturen de afgelopen 40 jaar - maar als gebruikelijk is dit weer een kleine minderheid, en een deel van mijn excuus is dat zij zelf uitstekende wetenschap produceerden en publiceerden.

De grote meerderheid der professoren en wetenschappelijk medewerkers van mijn generatie aan de Neerlandse universiteiten hebben echter niets van werkelijke wetenschappelijk waarde gedaan; spendeerden een groot deel van hun tijd aan en in de universitaire politiek (vaak vermomd als bestuur); en waren evenzovele parasieten van de samenleving, en verraderlijk daarbij, want zij werden betaald en waren aangesteld om de echte wetenschap en de hoge beschaving in stand te houden.

Maar ja...

O, voordat ik het vergeet: Mijn eigen soort meningen (*) over het verval van de universiteiten kwam ik pas tegen in 1988 (toen ik het dus al 11 bittere jaren verkondigd had, en daarom ook reeds drie keer, invalide en al, van de UvA gewerkt was). U vindt mijn reactie van toen in Waarheid en waarde. En verder is het zo dat ik pas vijftien of zestien jaar daar weer na, dus rond 2003, leerde dat er vanaf ca. 1995 buitenlandse academici waren geweest, inzonder begaafde beta's als de natuurkundige Sokal en de wiskundige Levitt, die dezelfde soorten dingen als ik beweerden. De laatste twee links zijn naar de Engelstalige Wikipedia, en de volgende is naar Richard Dawkin's In Memoriam van Levitt, die onlangs stierf, waaruit ik citeer:

Norman Levitt is a new enlightenment hero, a post-postmodern Prometheus bringing fire to the bellies of scholars and students intimidated by obscurantist intellectual bullies and needing encouragement to fight back. There is a real world, we live in it, true and false things can be said about it, science is how we find out about it, and it really matters.

En Richard Dawkin's In Memoriam is de moeite waard te lezen, evenals het volgende van Dawkins, dat ik ook pas vandaag vond: Postmodernism Disrobed dat de zeer fraaie Sokal-hoax betreft.

Maar goed... ik heb dit soort dingen dus sinds 1977 gezegd, en als straf lijd ik nu 22 jaar pijn, discriminatie en armoede in Neerland, om welke reden u het komende jaar zeer scherpe aanvallen op een grote groep Neerlandse en i.h.b. Amsterdamse waarachtige bestuurlijke en universitaire fashisten (**) kunt verwachten, want persoonlijk sterf ik liever op mijn benen dan op mij knieën.

Noten

(*) Er zit hier een woordspelige aanduiding en wel deze: Ik meen werkelijk dat het een kwestie van intellectue begaafdheid is om dit soort zaken helder te kunnen zien (en verwoorden) en een kwestie van morele begaafdheid om het publiek te durven verwoorden en ik meen werkelijk dat ik in allebei die opzichten bijzonder ben en dat altijd geweest ben, niet door eigen verdienste maar genetisch bepaald. Dit is ook iets wat ik altijd gedacht en geweten heb, om welke reden het me niet verbaast dat het vooral andere hoogbegaafden waren die ook vonden en zeiden wat ikzelf vond en zei. Maar ondertussen heb ik op mijn vrijwel zestigste ook geleerd dat dit een een heel kleine handvol mensen op vele miljoenen betreft, en dat ze allemaal groot gevaar lopen zodra ze werkelijk durven zeggen wat ze werkelijk denken, ook in zogenaamde rechtsstaten als Nederland, Engeland en de VS.

(**) GEEN typefout, lezer: Eën van mijn bijdrages aan verantwoorde sociaal-wetenschappelijke terminologie. Zie verder de link en een later stuk.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail