\ 

Nederlog

 

18 December 2009

 

China toont Ons Aller Europa de Weg (censuur)Op de site van de NRC staat heden een bericht van de huidige Chinese correspondent van die krant met de volgende titel, die de heren Donner en Balkenende vast niet zullen missen, en zeer inspirerend zullen vinden, al zullen ze dat ook Kamerbreed ontkennen, indien gevraagd:

China verbiedt persoonlijke websites

 Ja, dat leest u goed. Het artikel opent aldus:

Shanghai, 18 dec. Met onmiddellijke ingang mogen Chinese internetgebruikers geen eigen, persoonlijke website hebben als zij geen officieel geregistreerde ondernemer zijn.

De beslissing om de greep van de overheid op het snel uitdijende Chineestalige internet te verstevigen werd aangekondigd door het Chinese Internet Netwerkinformatiecentrum, een tak van het ministerie van Informatie.

Het "Met onmiddellijke ingang" las u ook goed, net als "mogen Chinese internetgebruikers geen eigen, persoonlijke website hebben". En het het "als" dat daaraan vastgeplakt is betekent zoveel als: Alleen collaborateurs met Vadertje Staat - of één van de daardoor goedgekeurde corporaties, natuurlijk - mag nog iets publiceren op het internet.

Zoals mijn titel aangeeft zie ik dit als de nabije Europese toekomst, en dat omdat (1) het de staatsmachten en personen die daar heersen zo bijzonder goed uit zou komen iedereen die tegenspreekt of tegen zou kunnen spreken (*) het zwijgen op te leggen, en omdat (2) vrijwel alle in Europa heersende personen, inclusief parlementariërs, al aangetoond hebben dat zij graag overgaan tot staatsterreur als ze dat kunnen.

Immers, dat hebben ze al gedaan met de invoering van de nieuwe wetgeving in samenhang met "terreur" (zie mijn Over terrorisme (2005); Quis custodiet ipse custodies?, De kant en klare infra-structuur voor een totalitaire staat (2006); Een wijs man over "Het Terrorisme" (2008)); met de nieuwe wetgeving inzake het patiënten-dossier; met het Nederlandse telefoontap-beleid; met de specifieke overheids-campagnes "het geweld" TEGEN OVERHEIDSDIENAREN ("Jullie blijven met jullie rotpoten van Onze Mensen af": Metrofraudeur Cohen spreekt zijn volk toe) te bestrijden; met 40 jaar tolerantie, gedoogbeleid, en bescherming van de miljardenhandel in semi-legale, door de overheden zwaar beschermde, wettelijk verboden drugshandel; kortom, met de algehele opstelling van de bestuurs-fashisten (zie gisteren voor de definitie van deze zeer bruikbare nieuwe term) die in Europa de macht hebben.

Uiteraard is er ook een bijpassende staatsleugen van de Chinezen:

Officieel is het doel van de maatregel de verspreiding van porno en het illegaal downloaden van muziek, films en tv-shows tegen te gaan. Van de bestaande 16,8 miljoen persoonlijke websites zijn er al 700 stilgelegd. Er zijn 3000 internetters gearresteerd op verdenking porno te hebben verspreid.

Ook dat zal de uiterlijke en innerlijke griezels die in Neerlanderthalië minister zijn - Klink, Balkenende, Donner - verschijnen als de perfecte smoes, waarbij komt dat ieder geheime dienst natuurlijk bij om het even wie met een website bij een provider om het even wat kan opladen, zodat de beschuldiging ook nog eens "bewezen" zal kunnen worden. (**)

En er is nog meer dat de Neerlandse bestuurlijke griezels en drugsterroristen (***) als muziek en als vanzelfsprekend toekomstig Nederbeleid zal verschijnen. Ik citeer weer:

Censuur

De verscherping van de censuur was eerder deze maand aangekondigd door de Chinese minister van Openbare Veiligheid Meng Jianzhu.

Hij schreef in het magazine voor het Centraal Comité, Qiushi, dat het internet in toenemende mate gebruikt wordt door „anti-Chinese krachten die de nationale veiligheid en sociale stabiliteit ondermijnen’’.

Aanscherping van de censuur raakt ook weekbladen en kranten.

Waarom doet de Chineze overheid dit? De voorgaande Chinese correspondent van de NRC gaf in juni van dit jaar een belangrijke reden, en deed dat onder de volgende titel en opening:

Burgers in China ontdekken internet als wapen

Chinezen gebruiken internet om machtsmisbruik en corruptie aan de orde te stellen. De autoriteiten zetten filters in om het web zuiver te houden.

Peking 19 juni. Verontwaardigde burgers in China ontdekken in snel tempo internet als medium om de geslotenheid van het regime open te breken en uitwassen aan de kaak te stellen. Vooral lokale bestuurders die hun macht misbruiken, moeten het ontgelden.

Met wat verderop in het artikel, onder een kopje als eerder geciteerd:

Censuur

(..) Deskundigen zeggen dat er 300 miljoen internetgebruikers zijn die zich inmiddels realiseren dat zelfs in het autoritaire China het bestuur onder druk kan worden gezet. „Als je kijkt naar het enorme aantal reacties van internetters en wat zij de de plaatselijke besturen verwijten, hebben we in China een ernstig probleem”, zegt He Weifang hoogleraar aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Peking. „De overheid is bezig zijn geloofwaardigheid te verliezen. Iedereen voelt aan dat zaken achter de schermen worden geregeld”.

En weer wat verderop

De Chinese autoriteiten realiseren zich het potentiële gevaar van internet voor hun machtspositie. Zijn proberen uit alle macht het internet te controleren waarbij zij speciale software gebruiken om websites op te sporen die gevoelige en ‘subversieve’ informatie bevatten (..)
(....)
De weerzin tegen de censuur groeit omdat het internet voor burgers het enige podium is om hun woede en onmacht te uiten over sociaal onrecht, machtsmisbruik en doofpotaffaires.

Maar vanaf vandaag dus niet meer, in China, en wie het toch probeert looopt grote kans snel vervolgd te worden als kinderporno-uitbater, met "bewijzen" erbij, ongetwijfeld.

Ik heb u van allebei de artikelen de links gegeven. Het tweede bevat de meeste informatie, en als u geinteresseerd mocht zijn in het behoud van - het behoud van wat resteert van - uw "Bits of Freedom", dan raad ik aan dat u ze bekijkt en overdenkt, als tipje van de sluier die over uw toekomst in Europa ligt.

Want ik vrees dat dit in Europa ook zal gebeuren, uiteraard vanwege Het Gevaar Van De Terreur Van Al Qaeda, dat Vadertje Staat en Zijn Corporaties zo graag zeggen te bestrijden, om er zelf nog veel machtiger mee te worden, en overigens natuurlijk om Onze Jeugd te beschermen tegen al wat vies en voos is, en niet mag kunnen van de bestuurlijke griezels en drugshandelaars-beschermers die in Neerland tegenwoordig minister zijn.

En ja, lezer: Ik denk werkelijk dat het waarschijnlijker is dan niet dat het internet effectief afgeschaft zal zijn binnen een jaar of tien maximaal, en ik vrees werkelijk dat de dan gegeven argumenten dezelfde zullen zijn als in dit stukje vermeld, wellicht in combinatie met Het Recht van Microsoft om u dure en geheime rotzooi te verkopen en Het Recht van Stichting Brein om op alles wat enig iemand ooit creatief presteerde opcenten te leggen voor zichzelf.

Het "internet" zal dan nog wel bestaan, als er dan nog een menselijke beschaving over is, maar het zal het vehikel zijn waarlangs Vadertje Staat en Zijn Corporaties en Zijn Staatsbeambten u en ieder ander u zullen controleren, toespreken en manipuleren; waar uw gangen en meningen minstens zo goed gecontroleerd zullen worden als uw bestaande positie en gereden kilometers en belastingschulden in het bestaande plan voor het zogeheten "rekening rijden"; en waar u feitelijk ook geen PC of Mac laat staan een Linux-systeem zult hebben, en ook geen privé-data, maar alles zult moeten doen met en alles zult moeten opslaan naar Uw Eigen Vertrouwelijke Staats-(gecontroleerde)-Provider, via het zogeheten Cloud-Computing.

Dat alles zal gebeuren omdat een fatsoenlijk deugdzaam mens helemaal niets te verbergen heeft; omdat Wij Bewakers van Vadertje Staat alleen zo in staat zijn de dan vast ook nog steeds niet gearresteerde Bin Laden te verslaan; omdat het helemaal nergens goed voor is als u - ja: u! - buiten de toegestane paden denkt, voelt, spreekt of schrijft; en natuurlijk om uw kinderen te beschermen tegen viezigheden, omdat u gebleken bent dat zelf niet te kunnen, niet te willen of anders eraan mee te doen.

Ach ja.


P.S. Een gewaarschuwd mens telt voor twee - maar wat als maar een kleine minderheid verstand genoeg heeft om met succes gewaarschuwd te kunnen worden voor gevaren die niet al geheel gearriveerd zijn?

Ik vrees dat dit het probleem is, alweer zoals ik eerder schreef omdat

In een normale moderne parlementaire democratie leidt een stel slimme schoften de meerderheid van de dommen uit naam van die meerderheid ten behoeve van eigen voordeel.

Met een beetje geluk voor Donner, Balkenende en Klink zult u binnen hooguit 10 jaar gestoorde of door-en-door misdadige teksten als ik pleeg te schrijven nooit meer kunnen lezen, en zal de mensheid eindelijk gelukkig kunnen worden, en De Nieuwe Mens ontstaan, in twee soorten ook, boven en onder, omdat Ons Trots Volk ook dat zal willen, in de-mo-ca-ti-sche meer-der-heid.

Noten

(*) Stalin deed dit ook: Men was al schuldig aan verraad in zijn Sovjet-Unie als de beulen van de staatsorganen meenden dat men in staat zou kunnen zijn de staatspropaganda niet te geloven of ooit tegen te kunnen spreken. (Zie: Montefiore's Stalin- The Court of the Red Czar). En in Mao's Culturele Revolutie werden intellectuelen en brldragenden om dezelfde reden doodgeslagen of tien of twintig jaar "heropgevoed" in een kamp.

(**) Het moet gevreesd worden dat Ai Weiwei - zie mijn: "Ik ben als dissident geboren" - hetzelfde gevaar bedreigt.

(***) Mocht ik de kans krijgen na een arrestatie publiek te spreken, dan zal één van mijn argumenten zijn dat ik bijna de enige Nederlandse burger ben die de moed heeft de misdadige praktijken van evidente drugsterreurstaat die Nederland in de praktijk is, ten koste van heel Europa, tegen te spreken.

En ja lezer: Ik vind Klink, Donner en Balkenende inderdaad uiterlijk grote griezels, en kan me niet voorstellen dat hun verwrongen en verziekte persoonlijkheidkjes niet samen hangen met hun gruwelijke uiterlijken.

Het zijn ook alledrie precies het soort persoonlijkheidjes dat ik tot mijn eigen grote  verbazing op de lagere school aantrof, in een minderheid: zij die er groot plezier in vinden, al als 6- of 7-jarigen, spinnen pootjes uit te trekken. Ik hield ook niet van spinnen, maar vond dat geen reden ze te zoeken om ze een paar poten uit te trekken en dan lachend te kijken hoe ze voortstrompelden.

Maar dat soort types, waarvan er in iedere schoolklas wel een paar zitten, wordt uiteindelijk - in een genivelleerde dommocratie en iedere dictatuur - minister, parlementatiër, burgemeester of  wethouder, niet vanwege hun uitnemende verstand, want dat hebben ze zelden of nooit, maar vanwege hun interne emotionele en motivationele inrichting.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail