\ 

Nederlog

 

17 December 2009

 

Korte actuele puntjes i.v.m. de rechtsstaat en mijOok in verband met gisteren, zegge de verbluffende oplichterij en misdadigheid van Cohen's college van B&W, die volgens mij allemaal in de gevangenis horen, minstens voor evenvele jaren als er miljoenen verdwenen zijn in de metrofraude, bijvoorbeeld, twee opmerkingen inzake "Onze Nederlandse Rechtsstaat" en wat over op handen zijnde stukken in Nederlog, met een kleine uitbreiding naar het proces tegen Wilders, en tenslotte wat over mijn eigen wedervaren de afgelopen dagen.

Secties

1. Exit Nederlandse Rechtsstaat
2. Engelstalig uitstapje inzake menselijkheid
         
The common theatrical morality 
3. Aankondinging stukken
4. Het wettelijk aanpakken van Wilders
5. Bezigheden en programmeren

1. Exit Nederlandse Rechtsstaat:

Verreweg de zinnigste algemene aanname over de Neerlandse Rechtsstaat is dat deze ondertussen dood is of minstens in coma ligt, en dat dit opzettelijk gedaan is door de regeringen onder Balkenende sinds 9/11/2001:

Net als de toenmalige Amerikaanse en Engelse regeringen zagen ze hun kans schoon om de macht van de staat zeer te vergroten, ten koste van de veiligheid en de rechten van de grote meerderheid van de burgers in die staten.

Drie algemene redenen hiervoor wat de op sterven na dood zijnde Nederlandse rechtsstaat in het bijzonder betreft zijn

  • de Nederlandse OPZETTELIJK gedoogde drugshandel: De drugshandel wordt al dekaden opzettelijk gedoogd vanwege de gigantische en bovendien geheel onbelaste winsten die dit oplevert, zoals er ook al minstens 40 jaar systematisch over gelogen is door alles wat bestuurder of ambtenaar is, met uitzondering van het Van Traa-rapport, die dat persoonlijk het leven waarschijnlijk gekost heeft, sinds wanneer er weer niemand was behalve ik die deze volkomen gedegenereerde typisch Neerlandse miljardenwinsten eerlijk durfde te bediscussieren.
  • de Amsterdamse OPZETTELIJKE hondsbrutale metrofraude: De enige drie  dingen die groot zijn aan Job Cohen zijn (1) zijn toneelspelers-vermogenm (2) zijn hondse brutaliteit (naar ik vermoed, net als in Van Thijn's, Oudkerk's en Asscher's geval, in samenhang met de overweging dat hun soort mensen ALLES toegestaan is, ongeveer zoals Menachem Begin dat ook dacht, vanwege het leed dat hun families aangedaan is - en ik gis hier, maar niet over de gestoordheid van de genoemden, die evident het geweten van eenn psychopaat hebben: Geen - dat het liegen, bedriegen en zelfverrijken ook zoveel makkelijker maakt) en (3) zijn misdadigheid - om welke reden het mij plezier doet dat hij keihard met z'n brutale kop tegen de lamp is gelopen met de gestolen miljarden via de metrofraude.

    Maar nee, ik vermoed niet dat - zonder revolutie - hij wettelijk bestraft zal kunnen worden (zijn partijvrienden mogen oordelen over hem; zijn partijvrienden in het OM mogen beslissen of ze hem vervolgen; hij kan vreselijk goed acteren als hij een "echter Mensch" is die het o zo vreselijk goed zou bedoelen etc.). Ik registreer alleen wat iedere objectieve buitenlandse rechter, zonder verplichtingen aan Cohen, wel moet oordelen over zijn misdadig burgemeesterschap, alleen op basis van de letter van de Nederlandse wet.
  • Hoe het feitelijk toegaat in de Neerlandse "rechtsstaat" - met honderden of duizenden in gevangenissen opgesloten kinderen (vanwege ontbrekend paspoort of niet bestaande behoorlijke jeugdzorg), tegenwoordig opgestapeld met z'n zessen in een cel; het nog steeds schunnige vreemdelingen-beleid, alweer in handen van een van die grote import-schoften die het zo goed doen in de misdadige politieke organisatie voor zelfverrijking, bedrog en belastingdiefstal die PvdA heet; en zeer veel meer dat u geillustreerd kunt zien door te googelen i.v.m. de rechtspraak.

Hoe het zij, wat u er zelf ook van vindt ("elders is het veel erger", dat waar is, en dat ik hoop dat u niet vergeten zult zijn tegen de tijd dat Nederland massaal hongert of onder de gesel van de PVV ligt, met kampementen hier, daar en overal, omdat Ons Volk dat dan Wil):

Niemand kan van mij verwachten of eisen, als drie keer vanwege mijn meningen van de UvA verwijderde student en als door Amsterdamse drugshandelaren beschermd door B&W vergaste en met moord bedreigde invalide, die over beide zaken al 22 jaar eenvoudig geen antwoord krijgt van de betrokken bestuurs-misdadigers, die als excuus niet eens kunnen opvoeren dat zij nu eenmaal ook in een terreurstaat en terreurstad pogen in leven te blijven, dat mij enig positief geloof resteert in "de Nederlandse rechtsstaat": Het is een vehikel voor politieke en drugsmafiosi, waarvoor zoals ik gisteren schreef geldt dat:

In een normale moderne parlementaire democratie leidt een stel slimme schoften de meerderheid van de dommen, uit naam van die meerderheid, ten behoeve van eigen voordeel. (*)

In dit verband ook het volgende.

2. Engelstalig uitstapje inzake menselijkheid:

Ik schrijf al sinds 1970 behoorlijk dwangmatig filosofisch-logische notities. Met de term "filosofisch-logisch" bedoel ik dat ze vrijwel altijd over filosofie of logica gaan en vaker wel dan niet meer of minder formeel zijn, al moet u allebei niet al te nauw nemen.

Hoe het zij, er moeten minstens 25 dikke delen dundruk mee te vullen zijn, en ook zou er veel uit kunnen citeren als mijn publiek wat meer van logica zou weten dan het doet of als er meer mensen werkelijk in zinnige filosofie geinteresseerd zou zijn.

Maar hier is een citaatje van januari 2002 waar mijn oog op viel, ook in verband met mijn recente stukken over groepsdenken, en het teloorgaan van de Nederlandse rechtsstaat. Ik zaai er wat links in voor het denkgemak en de helderheid:

Jan 8, 2002: The common theatrical morality

Common morality is a morality of the theatre, of external appearance, and of people identifying with their social roles. This is the reason so very much of ordinary morals and moralizing concerns appearance, dress, and terminology (Political Correctness). 

The real basis of it centers around (1) marking and maintaining the difference between Us and Them and (2) serving the leaders and the group. It is the morality of packs and hordes. It also denies the rights of individuals (other than the leaders): Everyone except the leader is an exchangeable cog in the social machine,  and should know this and socially show this.

The second principle is inside groups, but the first between groups, and more visible and important. It explains very much about dress-codes, skin-colour, and superficial cultural differences. 

A good example - because it is so blatantly different from Europe, not because Europeans won't practice it - are the recently defeated Afghan Taliban: All men had to wear beards; all women the burka (that hid their  faces, and effectively dehumanized them); music was forbidden; flying kites was forbidden etc. and all was maintained with draconic punishments.

But one sees the same in soccer-supporters, who all have the dress-codes of their clubs, and intensely hate the supporters of other clubs, and indeed one sees the same in every social group, even if the differences stressed are more subtle and less loud and aggressively displayed.

The main point to realize about the common morality is that it is mostly sincerely believed. This also means that external differences are really felt as offensive and threatening.

Als ik van mijn grage beul Job Cohen gewoon het mij toekomede recht gehad had te promoveren c.q. als hij niet sinds hij aantrad geprobeerd had mij de zelfmoord in te duwen door voortdurend al mijn menselijke rechten te ruineren waar hij dat maar kon zonder veel vrees daarop aangesproken te worden (**), wat had ik daar al niet mee kunnen doen!

In dit verband ook het volgende.

3. Aankondinging stukken

Het is mijn bedoeling binnenkort twee stukken voor Nederlog te hebben, met de volgende geplande titels

  • Two new political concepts: fashism and buro-fashism
  • How human rights are ruined in Holland

Het eerste stuk is een nieuwe behandeling van mijn begrip buro-fascisme, en wel omdat ik verwarring met het fascisme wil voorkomen maar tegelijkertijd op de identieke menselijke achtergronden ervan wil wijzen, en het een en ander aan nieuws te brengen heb in dit verband, zoals mijn - stipulatieve - definitie van fashism:

Fashism

Definition: Politicians, bureaucrats, groups and persons that knowingly break, destroy or seek to break or destroy human rights.

In deze zijn de gemeente Amsterdam, de UvA en tal van medische heksen-meesters en duisterpraters evidente fashisten, ongeacht al hun zogenaamd linkse of zogenaamd humanistische leugens en pretenties, terwijl het grote voordeel van de gegeven definitie is dat het een expliciet normatief kader biedt dat ooit bijna wereldwijd aanvaard was, maar tegenwoordig door fashisten die overal de bestuursmacht hebben (middels "fashionable nonsense" als populisme en ander media-bedrog en gespindokter) kapotgemaakt wordt of reeds is. (***)

Het tweede stuk beoogt aan te tonen, artikel na artikel, hoeveel er over is van mijn menselijke rechten in Nederland (vrijwel niets, als 32 jaar lang, en in steeds sneller tempo steeds minder: de fashisten zijn aan de macht in Nederland en Amsterdam) en van de menselijke rechten van veel Nederlanders, zoals al die kinderen die in Nederlandse gevangenissen opgesloten worden, of die gevluchte Irakezen waarvan PvdA-sadiste Al Bayrak vindt dat ze nu best terug naar Irak kunnen.

Dit leidt me tot het volgende punt.

4. Het wettelijk aanpakken van Wilders

Zoals ik wel eens de gelegenheid neem op te merken - geheel in overeenstemming met het Judeo-Christelijk gedachtengoed dat ten grondslag zou liggen aan wat "de Nederlandse cultuur" wordt genoemd - zijn niet alle mensen slecht, niet alle mensen dom, en niet alle mensen laffe, conformistische, liegende collaborateurs uit egoistisch principe en gebrek aan aangeboren hoge menselijken kwaliteiten van welke aard ook.

Het is dus - in theoretisch beginsel, althans - mogelijk dat er iets gebeurd inzake Wilders in het Amsterdams gerechtshof, al geef ik eerlijk toe dat ik de kans niet groot acht, was het alleen omdat in 40 jaar Neerlands gedoogbeleid slechts één (en dan nog: assistent-)rechter dit beleid publiek ter discussie (!!) heeft pogen te stellen bij mijn weten, zodat alle rechters die dat nalieten te doen dusdanig gedegenereerde ruggegraten hadden dat ze zeer wijdverbreide zeer lucratieve misdaad in Nederland toelieten en bestendigden en zelfs niet publiek ter sprake brachten gedurende hun, inderdaad heel welbetaalde, rechterschap, mede in dienst van de Neerlandse drugshandel (want rechters die misdaad niet eens ter sprake brengen zijn er  medeschuldig aan).

Maar stel dus dat een Amsterdamse rechter iets van ruggegraat en verstand heeft - een mens mag immers aannemen wat ie wil, tot aan logische en feitelijke onmogelijkheden toe.

Hoe moet Wilders dan aangepakt worden? Ik heb mijn grote twijfels over een deel van de nieuwe wetsartikelen waarmee dat beoogd wordt al veel eerder geformuleerd, al blijft het ook geheel waar dat (1) het - sinds kort - bestaand Nederlands recht is (op papier dan) zodat (2) burgers het recht hebben te eisen dat dit gehandhaafd wordt, zoals ik ook al in januari van dit jaar beargumenteerd heb.

Mijn eigen voorstel is dus hem te vervolgen conform mijn definitie van fashisme:

Wilders is op zeer veel plaatsen en tijdstippen gebleken een welbewust tegenstander van een groot deel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te zijn, rechten die onderdeel van de Nederlandse wet vormen - op papier, moet ik er weer bij zeggen, en in de praktijk niet in mijn geval, bijvoorbeeld, noch van al die kinderen die in Neerlandse gevangenissen opgesloten zijn (link naar Trouw, dec. 2008) vanwege hun gebrek geen Nederlands paspoort te hebben (NRC-artikel) of omdat de Neerlandse jeugdzorg, zoals alle Neerlandse hulpverlening, corrupt en vals is tot op het bot.

Hoe een dergelijke vervolging van Wilders juridisch geplooid moet worden weet ik niet, maar een rechtsstaat die het niet voorelkaar brengt een evident fashistische tegenstander ervan kort te houden en in te tomen, omdat hij bewijsbaar liegt, bedriegt, stookt en opjut (****) en dat alles geheel evident geheel in tegenspraak met de Nederlandse en wijdverbreide internationale wetgeving, en in strijd met de rechten en toekomst van zeer velen, zoals hij moet weten, is een rechtsstaat die geen rechtsstaat (meer) is en die verdient tenonder te gaan, eenvoudig omdat de grote meerderheid totalitair en achterlijk is.

5. Bezigheden en programmeren

Tenslotte kan ik u melden dat ik de afgelopen dagen weer wat minder beroerd was dan de tijd ervoor, die weer eens heel beroerd was, en dat ik dat aangegrepen heb om de overzichten en zipversie van de site te maken, en overigens om wat op internet rond te kijken.

En wellicht weet u dat ik van programmeren houd en graag wil weten hoe dingen werkelijk in elkaar zitten, voorzover menselijk begrijpelijk, zodat ik de zeldzame enkeling die dit ook mocht interesseren maar meedeel dat ik op Forth gestuit ben, dat er heel interessant uitziet, en op diverse manieren nogal verbazend is.

Wat daarvan komt, althans in de zin: wat ik ermee kan, hangt ook weer voornamelijk van mijn gezondheid af, maar het zijn - onder andere zaken - dit soort dingen die mij werkelijk kunnen verheugen, al is dat niet erg inzichtelijk voor wie weinig of niets heeft met wiskunde, logica of rationele verklaringen voor dingen.


P.S. Voor die paar zeldzame lezers die meer willen weten over Forth, zie deze leerzame links

Er is heel wat meer bruikbaars, en ik kan u verzekeren dat het middelste item bijzonder goed verzorgd is.

Ik vermoed toch dat een en ander vooral leuk is voor mensen die zich ook niet verslikken in eveneens abstracte onderwerpen als Combinatorische Logica - waar Forth overigens geheel los van staat, en ik noem het alleen om u een idee te geven (*****) - maar dit is alweer één van die vondsten waardoor ikzelf weer tot de melancholische gedachte kom "had ik maar wiskunde of programmeren gestudeerd, in plaats van psychologie", en waar ikzelf graag zeer veel eerder over had willen weten.

P.S. - 2: Ach ja: Voor een toelichting op wat ik bedoel met "fashism" en het vervolgen van Wilders en overigens in verband met uw eigen kennis en beschaving zie de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens - op mijn site - zij het in het Engels, omdat ik die versie wil gebruiken om het verval van de mensenrechten in Nederland en Amsterdam te behandelen o.a. omdat de grote democratische meerderheid der Neerlanders uit geboren en getogen collaborateurs bestaat, die daar alleen hun genen en aangeboren domheid als excuus voor kunnen opvoeren, en dus geen kwaad over hun Leiders en Bazen willen horen, omdat dit tegen hun eigen carriere-belang is.

Noten

(*) Zie mijn Democracy-plan. Wie dom, gek, waarden-relativistisch of deugdzaam-fatsoendelijk postmodern conformistish genoeg is het daarmee oneens te zijn zegt in feite: Liever een Hitler verkozen met meerderheid der dommen, dan geen Hitler verkozen met meerderheid der goed opgeleiden. Want zo simpel is het.

(**) Waarmee ik o.a. bedoel dat het enige dat mij resteert, te weten een geminimaliseerde bijstands-uitkering met zeer veel uitermate schofterige bestuurlijke en bureaucratische chicanes, mij niet ontnomen kan worden zonder juridische problemen en mijn optreden in een concentratiekamp-pyama:

"Hier sta ik: Ik kan niet anders - ik leef in een stad bestuurd door vergassende en drugshandelende burgemeesters en wethouders en met moord en verderf dreigend ambtelijk beestachtig tuig!"

Dit alleen voor de duidelijkheid en de voornaamste reden dat ik tot nu toe overleef, al moet u daar nu wel bijtellen dat ik een zeer intens verlangen heb een groot aantal Amsterdamse Behoerden persoonlijk te zien en te spreken.

En u mag best weten dat mijn motieven daarvoor dezelfde zijn als mijn vader had inzake de SS - met dit verschil dat ik er ellendiger aan toe ben door de mishandelingen van de Amsterdamse SS ten behoeve van de drugshandel en hun eigen welvaren dan hij door bijna vier jaar concentratiekamp.

(***) Ik ben hier volkomen serieus in, was het alleen omdat ik bijna de enige was die zich aan de UvA verzette tegen het totaal verziekte, gedebiliseerde en verpolitiekte onderwijs aan alle gamma en alfa-faculteiten, en als dank zeer vele malen voor "fascist" en herhaaldelijk "terrorist" (en "patriarchaal zwijn", heel wel mogelijk door Jolande Withuis, die zo'n type is) ben uitgescholden, terwijl ik toch echt de zoon van waarachtig communistische Amsterdamse verzetshelden en concentratiekamp-slachtoffers ben:

Ja, Ed van Thijn is een smerige fashist, overigens een gedegenereerde sadist, tevens mijn zeer grage beul en overigens een heel smerige en laffe ellendeling die voor de Amsterdamse drugshandel werkt en mij liet vergassen; en jaL Job Cohen is smerige fashist, net als Rob Oudkerk en net als Lodewijk Asscher, en om precies dezelfde redenen plus de mega-miljarden-fraude, terwijl het mij ook wil voorkomen dat Cohen en Asscher feitelijk de Amsterdamse binnenstad aan het naasten zijn voor zichzelf en PvdA-kaderleden.

Maar ik wil de heren niet verwarren met fascisten, omdat ze dat niet zijn: Eigenlijk opereren ze nog een stuk smeriger want leugenachtiger - en ik verdenk een aantal van dit stel, zoals Van Thijn, wel degelijk van de mening dat zij persoonlijl eigenlijk Uebermenschen zijn, die alles toegestaan zou zijn, vanwege het leed dat hun families werd aangedaan. Zo praat zo'n man namelijk, al sinds dekaden ook: Maak aan MIJ goed wat in de Shoah misdaan is! Aan MIJ, horen jullie?!

(****) Zie ook o.a. Die Partei hat tausend Augen - 4 over het valse geposeer van een van mijn vele liegende en bedriegende generatie-genoten i.v.m. Wilders' filmpje: Eén relevante vraag is ook, zeker aan een Kamerlid en landelijk politicus:

Mag zo iemand, met een beroep op Vrijheid Van Meningsuiting, keihard "Brand! Brand! Brand!!" roepen in een volle filmzaal?!

Overigens: De meeste van mijn stukken over Wilders vindt u genoemd en gelinkt in mijn Argumenten inzake vervolging Wilders uit januari van dit jaar, een stuk van mij dat overigens ondertussen zeer vaak is neergeladen, kennelijk ook door nogal wat advocaten.

Maar om het u nog makkelijker te maken: Hier is het citaat:

De grootheid van Geert, A psychological experiment - 2, Jami + Wilders: 'Mohammed = Hitler' (alles uit 2007) en Wilders-film, Wilders-film (bis), Die Partei hat tausend Augen - 4, De Nederlandse wet en Wilders, Timothy vindt het ook (Wilders), Een enigszins verlicht standpunt (alles uit 2008, met het laatste een copie van een stuk uit 2003); De vrijheid van Geert Wilders en zijn partij, Vervolg Wilders vs. Rechtbank: Art 137c en 137d WvSr, Vindt Mark Rutte het ook? (Vervolging Wilders), Parels voor de zwijnen + de fasco-liberale VVD (alles uit 2009).

(*****) Anders gezegd: Het is een compacte taal gebaseerd op een klein aantal principes met heel veel kracht.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail