\ 

Nederlog

 

16 December 2009

 

Metrofraude: "Iedereen is schuldig" (?)


Metrofraude-files

U heeft de afgelopen dagen een drietal fraaie overzichten van en toegangen tot de site gehad, waarvan dat van 14 december snel onderdeel van de Tour van de site zal worden, met zoveel interessant leesmateriaal, bij implicatie, dat ik het vandaag kort.

Zoals u wellicht weet - en zo nee, zie mijn serie over de metrofraude, die op 15 oktober vorig jaar begon in Verzakkend Amsterdam en laatstelijk passeerde in Metrofraude: Cohen hat NICHTS davon gewusst! op 30 september van dit jaar - heeft de Amsterdamse gemeenteraad (formeel de baas in de stad) een enquete gehouden over de volstrekt krankzinnige of corrupte gang van zaken daaromheen.

Frits Abrahams heeft het er vandaag over in de NRC en begint zo:

We weten nu wat we met ons boerenverstand al een poosje vermoedden, alle smoezen van de Amsterdamse autoriteiten ten spijt: dat alles rond de Noord-Zuidlijn wat er fout kón gaan, fout ís gegaan, en dat zelfs de urgentie van die lijn dubieus was (en is) omdat het aantal verwachte bezoekers zwaar werd overdreven.

Tel je Amsterdamse zegeningen.

Des te verheugender is het om te horen dat VVD-autoriteit Ivo Opstelten zijn partijgenoot Geert Dales, als wethouder een van de hoofdverantwoordelijken voor het debacle, nog altijd ‘ministeriabel’ acht. Misschien iets voor de coalitie met de PVV, zoals bepleit door Hans Wiegel?

Of Job Cohen nog altijd ‘minister-presidentiabel’ is, moeten we afwachten..

aldus Abrahams, die ik hier afbreek, om te vervolgen met:

..al moet je in een land waar Steven Hultman alweer te Ridderkerk benoemd is

"vanwege zijn bestuurlijke kwaliteiten",

hoorde ik op de radio de verantwoordelijke partijvriend binnensmonds gniffelend huichelend vertellen, over niets verbaasd zijn behalve competente en eerlijke bestuurders. Wel:

In een normale moderne parlementaire democratie leidt een stel slimme schoften de meerderheid van de dommen uit naam van die meerderheid ten behoeve van eigen voordeel.

In een stad als Amsterdam, met jaarlijks vele miljarden illegale drugsomzet met bescherming van de drugshandelaars sinds dekaden, en met een metro die oorspronkelijk begroot werd op 700 miljoen in euro's, binnen 6 jaar, geheel per ongeluk, zonder enig medeweten van B&W, de gemeenteraad, of de uitvoerende topambtenaren, zo'n vier keer duurder uitgevallen dan begroot, duidt de voorgaande alinea op een zeer wereldvreemd optimisme:

In Amsterdam zijn de misdadigers burgemeester, wethouder, topambtenaar, drugshandelaar of mafiamaat, en worden jaarlijks vele miljarden euroos illegaal omgezet, verdiend, of tot stelpost verheven, met drugshandel of metrofraude omdat betrokkenen toch alleen onderworpen zijn aan de gemeenteraad, die bestaat uit een horde van ongeduld trappelende sollicitanten naar de posities van de betrokkenen, allen ook al jaren hun zeer gewillige collaborateurs, en gewoonlijk huisvrienden, studiegenoten of partijkameraden van de corrupte en misdadige bazen van de stad.

Maar ja... terwijl dat alles me toch evident logisch bewezen lijkt voor iedere onbevoordeelde buitenlander, alleen op basis van het Nederlands wetboek en elementaire alom bekende feiten die niemand ontkent, over illegaal gedoogde drugshandel en illegaal opgevoerde stelposten, wil bijna geen Nederlander daar van weten: Als de burgemeester geen kleren aan heeft, dan zal geen Amsterdammer, of hooguit 1 op de 750.000, dat zowel kunnen zien als durven zeggen.

Vandaar dat de gemeenteraad in het rapport over de metrofraude, die ook al niet zo mag heten, want in Amsterdam hebben niet alleen de schoften en de misdadigers de macht: ze wensen ook te bepalen welke taal u mag gebruiken, naar een fraaie rhetorische truuk grijpt die vooral bestaat in de kreet

"Iedereen is schuldig!"

Het fijne weet ik er nog niet van, want dat rapport heb ik nog niet kunnen vinden (en als ik het vind is het niet gezegd dat ik het door zal kunnen lezen, want ik heb zo van mijn gevoeiligheden inzake de smerig vervalste liegspraak die alles wat vanwege de gemeente Amsterdam komt kenmerkt), maar de truuk heb ik volkomen door:

Als iedereen schuldig is - u, ik, gindse pasgeboren Amsterdamse baby, die nog tot z'n 80ste de miljardenschade die Cohen en co. hebben aangericht voor eigen illegale zelfverrijking zal moeten helpen afbetalen - als Cohen en co.  natuurlijk vanaf het begin niet misdadig incompetent waren en daar acht jaar lang volcontinu hondsbrutaal over logen - dan "is niemand schuldig", of "is iedereen even schuldig, in alle gelijkwaardigheid ook", of "allemaal een klein beetje" - en Amsterdamse Jan met de Pet is opnieuw de lul die de rekening weer moet gaan betalen. (Hij mag toch geen wapens dragen, dus zal zich alles moeten laten welgevallen door zijn Behoerden, nietwaar?)

Hoe het zij, Frits Abrahams schijnt er zelf niet werkelijk blij van te worden, al kan zo'n columnist natuurlijk niet echt zeggen wat hij vindt, met een thuis  de broek dragende vrouw als hartsvriendin van Cohen, als ik ondertussen tenminste goed begrepen heb hoe huize Abrahams politiek ingericht is.

Abrahams doet het dus enigszins verdekt en begint te spreken over  de nog steeds niet met boren aangevangen metroboor, die wel al klaar staat als gruwelijk heipalen vretend monster, en komt al gauw terecht bij de vraag wat er nu gebeuren zal als die boor eens ommeviel:

Stel nu eens dat ik daar toevallig rondloop op het moment dat het bovengrondse deel van de boor omvalt. De boor knakt mijn schouder, verder blijf ik ongedeerd. Maatschappelijk aanvaardbare schade? Ik vrees van wel.

Ik vrees het met hem mee want hij is immers ook al geen PvdA- of Groenlinks kaderlid, dus in Amsterdam is alles tegen hem toegestaan, zonder de minste kans op enig legaal verhaal, en grote kans op vanzelfsprekende moorddreigingen van drugshandelende burgemeesterlijke of wethouderlijke huisvrienden, al dan niet ook mafia-maat en/of gemeente-ambtenaar.

Ook vrees ik dat Abrahams dit bijna zo goed weet als ik, om welke reden hij zulke dingen niet schrijft. U en ik moeten het dus doen met zijn fantasieën, zijn diepste wensgedachten, het soort rechtvaardigheid waartoe je veroordeeld bent op te hopen als van rechten ontdane Amsterdammer die zich feitelijk op geen enkele manier kan verweren tegen de Behoerden die zogenaamd voor hem en uit zijn naam de stad besturen voor drugshandelaars en bouwfraudeurs, waaronder zij zelf:

Maar twintig meter verderop wordt ook Geert Dales, nog altijd nieuwsgierig naar de voortgang van ‘zijn’ project, neergemaaid. Hij breekt beide benen. Toelaatbaar?

Frits Abrahams zegt - hoe verbazend, lezer! - geen "Nee" tegen de gedachte, en als ik de God der Protestanten begrijp dan is dit wel het allerminste dat Dales te vrezen heeft van een rechtvaardige Godheid:

"The sight of hell's torments will exalt the happiness of the saints forever."
   (Jonathan Edwards)

En Abrahams gaat verder:

Ik maak het moeilijker. De boort boort zich ook diep in burgemeester Cohen, die net besloten had zich niet meer zo afstandelijk ten opzichte van het project op te stellen.

Frits Abrahams zegt alweer - en dat tegen iets dat tot voor kort leek op een waarachtige Uebermensch, de tweede burgemeester van de hele wereld, een denker van wereldformaat volgens Times-Newsweek, een o zo nobel bij-elkaar-houder van drugshandelaren, bouwfraudeurs en van corrupte gemeente-ambtenaren, in hun aller belang ook, en het zijne - geen "Nee", vreselijk als dit - "De boort boort zich ook diep in burgemeester Cohen" -toch zou zijn voor het welzijn en welvaren van de Amsterdamse drugshandel en de buitenlandse bankrekeningen van Cohen (totdat Lodewijk Asscher Job Uebermensch-in-het-diepst-van-zijn gedachten opvolgt), terwijl je dit soort dingen eigenlijk helemaal niet mag zeggen of schrijven, in een fatsoenlijk Neerlands dagblad, zoals je uiteraard geheel niet mag denken dat de burgemeester de verantwoordelijkheid zou dragen, voor wat fout gedaan wordt door de gemeente waarin hij burgemeester is, in een stad en een land waar de Nederlandse wet gehandhaafd zou worden.

Want in de feitelijke praktijk is geen enkele Neerlandse bestuurder, ambtenaar of rechter enig persoon die niet tot één van die Uebermenschliche bestuurlijke Behoerden-kastes behoort ook maar iets verantwoordelijk.

Trouwens... Abrahams weet heel goed je dit soort dingen eigenlijk helemaal niet mag zeggen of schrijven, met goed Neerlands fatsoen. Hij vervolgt namelijk aldus, waarmee hij ook afsluit:

En wie staat daar op de Dam, je zult het altijd zien, argeloos haar verbouwde paleisje te bewonderen, terwijl achter haar die boor vredig zoemend komt aangezwenkt?

Dit lijkt mij een deur te veel.

Mij ook, want de Koningin heeft er niets mee van doen - want gelijk zij zei, geheel naar waarheid, bij zeldzame en vorstelijke uitzondering: In Nederland regeert de leugen - behalve dat ook onze koningin voor verzakking van haar Amsterdamse optrekjes moet vrezen, ongetwijfeld gevolgd door dekaden schofferingen, bedrog en leugens van de Amsterdamse Bouw- en Woningdienst, die niet zullen aarzelen te zeggen dat wie dat niet voor Onze Hoofdstad over heeft maar naar het buitenland op moet sodemieteren.

Gelijk mij gebeurde, toen ik de grote moed had tegen de inpandig door mijn drugscorrupte Amsterdamse beul Van Thijn gevestigde moordzuchtige en met moord en verderf dreigende harddrugshandelaren te protesteren bij de Amsterdamse gemeente.

Vanaf dat moment had ik de kans op enig behoorlijk menswaardig bestaan in Amsterdam verspeeld, al werd me dat pas met de jaren duidelijk, door dekaden welbewuste pijniging, mishandelingen, beledigingen en chicanes.

Ik kan dus wel meevoelen met Abrahams en vind zelf dat alle schoften die tot B&W behoorden sinds 2001 vervolgd behoort te worden wegens bestuursmisdaden, oplichterij, bedrog en valsheid in geschrifte.

Want wie iets aanbiedt voor 700 miljoen, waarna blijkt dat die aanbieding een dusdanig smerige contract was dat de aanvaarder meer dan 3 miljard kwijt is, minstens, is een misdadige oplichter of een misdadige incompetent en in ieder geval een heel misdadige heel smerige leugenaar.

-Metrofraude-


P.S. Ik heb mijn serie over de Metrofraude behoorlijk doorgelinkt. Hier zijn de bestanden tot nu toe

Alweer eens iets waar ik gelijk over had, al was dat niet zo bijzonder moeilijk. Aan de andere kanthet : Nederlandse bazen onwelgevallige waarheden in het publiek uitspreken of uitschrijven leidt, althans in Amsterdam en omstreken, tot akuut levensgevaar voor de zeldzame enkeling met die moed.

Zie ME in Amsterdam en mijn leerzame verhandeling uit 2006: In Nederland regeert de leugen, waarin ik trouwens ook al opkwam voor Koningin Beatrix, die dan ook met die frase exact en eerlijk de helft van de waarheid onthulde.

De andere helft staat hierboven:

In een normale moderne parlementaire democratie leidt een stel slimme schoften de meerderheid van de dommen uit naam van die meerderheid ten behoeve van eigen voordeel.

Het volk - gedebiliseerd door gruwelijk onderwijs, voortdurend belogen door de media en bedrogen door de reclame, in meerderheid niet in staat tot rationeel redeneren of redelijk handelen tegen niet-groepsleden - wil dat zo.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail