\ 

Nederlog

 

12 december 2009

 

: Klimaatskepsis + "A Bottle of Hope"

  crisis-economie

     Ordinary fools are all right; you can talk to them, and try to help them out. But pompous fools - guys who are fools and are covering it all over and impressing people as to how wonderful they are with all this hocus pocus - THAT, I CANNOT STAND. An ordinary fool isn't a faker, an honest fool is all right. But a dishonest fool is terrible! And that's what I got (..)
    -- Richard P. Feynman, "Surely You're
         Joking, Mr. Feynman!
" (*)

For suckers and frauds:
"A Bottle of Hope"

Ik zag dat mijn eerdere klimaatskeptische stukje niet zo vaak neergeladen is, en heb ondertussen ook geregistreerd dat alleen Wilders en Verdonk in de Tweede Kamer enige klimaatskepsis tonen, naar ik aanneem om dwars te liggen en omdat hun beoogde Tokkie-aanhang bij voorkeur in autoos blijft rijden zoals vroeger.

Wel... ik blijf klimaatskeptisch, desondanks, maar mijn redenen zijn, zoals ik eerder uiteengezet heb, niet de gebruikelijke, en komen vooral op de volgende vier  neer:

  • Ik hoor nu sinds 1970 - Rapport van de Club van Rome - over de zeer nabije ondergang van de mensheid, de uitputting van de grondstoffen, de vergiftiging van het milieu etc. gewoonlijk vergezeld van de zeer stellige voorspelling dat binnen 10 jaar iets moet gebeuren of het einde der tijden daar is... en het is allemaal overwegend onzin gebleken (dat overigens niet wil zeggen dat overbevolking, opraken van delfstoffen, en milieu-problemen niet reŽel zijn, maar wel dat het meeste aan voorspellingen dat ik erover las eenvoudig onwaar is gebleken, en ook - en vooral - dat bewezen goede, werkzame uitvoerbare remedies voor deze problemen verre van evident zijn).
  • Ik heb het geprobeerd te begrijpen, maar ik begrijp de meeste argumenten van zowel de pro- als de anti-milieu-activisten niet, en dat is niet vanwege mijn gebrek aan begrip van statistiek, wiskunde of natuurkunde, maar omdat ik me door een relatieve overmaat daarvan bewust ben hoe ingewikkeld het allemaal ligt. (**)
  • Wat ik echter wel bijzonder goed kan begrijpen, net als met de handel in financiŽle derivaten, is dat (1) de handel in windmolens, verplichte spaarlampen, elektrieke autoos, verplichte isolatie, zonnepanelen - alles op wereldschaal, bovendien, en op korte termijn - en zo nog heel veel meer aan klimatologische beweerde oplossingen, heel financieel winstgevend is, op de korte termijn, voor de handelaars erin, geheel ongeacht ook wat er met het klimaat werkelijk zal gebeuren en (2) dat Ons Klimaat voor politici, bureaucraten en corpora de waarachtige Live Aid is van het nieuwe decennium (hoewel er, volgens Bill Clinton himself, nog steeds 1 miljard mensen hongeren - maar dat is goed voor Ons Aller Klimaat, moet u maar denken) en dat ze daarbij vlijtig bijgestaan zullen worden door authentiek bezorgde grootheden als Madonna, Bono, en die dekselse Sir Bob Geldof.
  • En waar ik behoorlijk stellig van overtuigd ben - what with the in the economy, en met veel meer inzake overheidsfinancieŽn - is dat als Al Gore nu eens onverhoopt volledig gelijk blijkt te hebben, dan alle inspanningen van regeringszijde, bij de huidige stand van kennis, van technologie en van investeringsmogelijkheden, hopeloos te kort zullen schieten om de nieuwe Noordzeekust ver van Keulen te houden, jammer als dat wellicht is voor het dan verzopen trotse volk van Onze Leider Wilders, maar wel heel goed voor de dan nog resterende lieve ijsbeer-babietjes.

Kortom, ik voel me nogal snel besodeflikkerd als ik over Ons Klimaat lees - en ik heb dat nu weer, na lezing van een klimaat-stuk van de o zo objectieve Van Dieren, reeds lid van de Club van Rome, en van de uiteraard hoogst wetenschappelijke hoogleraar klimaatverandering Vellinga, en vast en zeker zeer objectief wetenschappelijk oordelende hoogleraar milieukunde Van Egmond.

Tesamen schreven zij een stuk tegen Leon de Winter (waar ik afgelopen zondag van sprak in Kort over klimaat en filosofie en Wilders, na de dag daarvoor een beetje uitgebreider te hebben geschreven over Ons Aller Klimaat, kennelijk niet tot vreugde van mijn lezers) dat ik geheel in de papieren NRC van 11 december vind, en gecastreerd vond op de voor mij toegankelijke website van de NRC, dat ik niet netjes vind, want zowel De Winter als de drie hoogleraren geven opinies ten beste en zijn geen journalisten van de NRC.

Zoals ik hierboven al aangaf is mijn voornaamste probleem met al die klimatologische discussies en beweringen dat ikzelf de zaak niet kan begrijpen, daaruit de konklusie trek dat ik het dus niet weet, en mij daarom enigszins  skeptisch opstel, maar dat ik ook niet zo achterlijk ben om te geloven dat de grote meerderheid die het beter meent te weten dan ik daarvoor beter bewerktuigd zou zijn dan ik. Om Feynman eens te citeren uit de Wikipedia over hem:

Feynman has been called the "Great Explainer". (..) He gained a reputation for taking great care when giving explanations to his students and for assigning himself a moral duty to make the topic accessible. His guiding principle was that if a topic could not be explained in a freshman lecture it was not yet fully understood.

Wel: De klimaat-goeroes hebben dat nooit gekund, niet voor mij, althans niet wanneer ik begin na te denken over wat ze zeggen en claimen. En let wel, lezer: Het is logisch heel wel mogelijk dat ze gelijk hebben - maar dat is het punt niet, want het punt voor mij is dat ze tot nu toe niet in staat zijn geweest mij dat behoorlijk wetenschappelijk duidelijk te maken, op freshman level.

Ik heb weer hetzelfde probleem met stuk van Van Dieren c.s. in de NRC van 11 december, dat behoorlijk denigrerend is over De Winter en heel jolig van toon, wat van mij allemaal mag, maar heel belabberd is van redenering, en geheel vals van inhoud waar het echte wetenschap betreft.

Oordeel zelf lezer: Hier is het citaat waar ik over val, in een paar stappen, zonder weglatingen of aanvullingen mijnerszijds, maar met mijn commentaren eronder:

ďEn dan Climategate! De Winter doet een Ontdekking! Surprise! Relevante meetgegevens zijn niet toegankelijk! Wat een triomf, het bewijs is geleverd, het Kopenhagencircus is gebaseerd op niet- openbare data! De CIA kan dat niet gewild hebben, maar De Winter heeft een andere geheime dienst gevonden, de CRU Climate Research Unit (van de universiteit van East Anglia). Het kan niet anders: van daaruit wordt het gigantische complot aangestuurd, hetgeen bevestigd wordt door de ontdekking van verdacht gedrag door de onderzoekers zelf, zoals dat onlangs in geheime e-mails werd onthuld. Zij gebruiken immers, in hun eigen woorden, trucs om modellen, data en gewenste uitkomsten te manipuleren!Ē

Het is een hele jolige toon, maar zelfs de betrokken klimaat-wetenschappers van de CRU geven toe dat hun gehackte e-mails van hun eigen massages en trukeringen van hun data spreken, zonder dat daar iets van terug te vinden was in hun publikaties.

Dat is dan, volgens de normen voor echte wetenschap en echte wetenschappelijke publikaties, bedrog want (1) een echte wetenschapper mag z'n data en modellen niet manipuleren om publiek of politiek wenselijke uitkomsten te verkrijgen en (2) een echte wetenschapper moet aangeven waar zijn eigen gegevens en modellen twijfelachtig zijn, als ze dat zijn, zodat andere echte wetenschappers dat in rekening kunnen brengen en onderzoeken.

U kunt in iedere behoorlijke inleiding wetenschappelijke methodologie of wetenschaps-filosofie, inclusief redelijk wat stukken van Feyman, hetzelfde lezen, en het spreekt dan ook verder nogal vanzelf, voor een groep mensen die als echte wetenschappers pogen de echte waarheid vast te stellen, zo dat  menselijk mogelijk is, want daarbij moeten vooral bedrog, fraude, misleiding en vooroordeel zoveel mogelijk vermeden worden.

Behalve volgens de hooggeleerde Van Dieren, Vellinga en Van Egmond dan, want die vervolgen het bovenstaande, dat op de NRC-site te vinden is,  onmiddellijk met het volgende, dat ik niet op diezelfde site kon vinden:

De Winter is dus onbekend met de harde noodzakelijkheid van wetenschappers om inderdaad hun modellen en data dusdanig te kalibreren dat de resultaten ergens op slaan:

 volgens het Politbureau dan ... o nee: dat staat er niet, want het vervolgt zo:

statistische worstelingen van jewelste, in informele bewoordingen gedoe, gedonder, en zelfs trucjes, om de moeizame waarheid boven tafel te krijgen.

Vooral als die trucjes de klimaat-fanaten zo goed uitkomt, nietwaar?

Nu is Leon de Winter maar een eenvoudig ex-geweten van Nederland, die ook wel eens een romannetje mocht publiceren, en ongetwijfeld weinig van echte wetenschap weet, maar ik ben dat niet, en gaf me 45 jaar lang veel moeite om wat van echte wetenschap te begrijpen, en die is geheel niet zoals de de hooggeleerde Van Dieren, Vellinga en Van Egmond stellen dat deze zou zijn, na de bevinding dat ze de evidente besodeflikkerij van hun maten aan de CRU moeilijk kunnen ontkennen.

Plotseling staan de algemene relativiteitstheorie, de quantum-mechanica, de bio-chemie, ja de hele natuurwetenschap sinds Galileo en Newton in een heel nieuw licht:

U, en De Winter, en ik moeten maar geloven, zomaar plotseling ook, op basis van de geheel onverdachte en totaal onverdenkbare autoriteit van een uitbater van een adviesbureau milieuzaken, een hoogleraar klimaatverandering, en een hoogleraar milieukunde, dat de gehele natuurwetenschap samengeflanst is uit

in informele bewoordingen gedoe, gedonder, en zelfs trucjes

Wel: u mag geloven wat u wil, en De Winter ook, maar mij dunkt dat even eerlijk als een wielerprof over doping, en ook even vrij van eigenbelang.

Maar de heren zijn nog niet uitgelogen, want ze zijn natuurlijk loyaal en collegiaal solidair met hun zo nobele klimaat-collegaas aan de CRU, want ze vervolgen alsof het vanzelf spreekt, sinds vele jaren ook, al is dat natuurlijk iets waar een romancier als De Winter en een kankerpit als ik geen benul van kunnen hebben:

Ook wij gebruiken zulke taal als wij vloekend en zuchtend onze databases doorploeteren.

Is het werkelijk? Zijn ze te dom om hun databases te laten doorploeteren door een behoorlijk statistiek-programma? Of is het misschien zo dat de uitkomsten die dergelijke programmaas razendsnel plegen te leveren, inclusief grafieken, afwijkingen en onzekerheidsmarges, hun vooroordelen over Hoe Het Zou Moeten Zijn met moedertje Natuur (allervreselijkst, exact als Leider Gore al zo vaak riep, geheel persoonlijk belangeloos ook) niet goed of geheel niet ondersteunen?

Ik ga er maar van uit dat Van Dieren, Vellinga en Van Egmond hun eigen data vloekend en zuchtend manipuleren en vervalsen, masseren en manipuleren, en daarover elkaar informeren in geheime e-mails die nog niet gehackt zijn, want dat schrijven ze immers zelf bij directe logische implicatie, al laten ze er wel onmiddellijk ook heel olijk nogmaals een verdachtmaking van De Winter op volgen, als een - bij implicatie - wetenschappelijk totaal onwetende en onbekwame kennelijk door paranoia en/of grootheidswaanzin geplaagde  romancierende ontdekker van een vermeend "Climategate" immers wel moet zijn:

Dat deze simpele verklaring

... dus: Van Galileo t/m Einstein, Schroedinger en Feynman, ja zelfs tot Van Dieren, Vellinga en Van Egmond aan toe, hebben Echte Wetenschappers vloekend en zuchtend hun data gemasseerd en gemanipuleerd en getruceerd weergegeven voor de minder geleerden dan zij zelf ....

Dat deze simpele verklaring inmiddels wijd en zijd bekend is,

... zonder enige feitelijke fundering hondsbrutaal als een Wilders over Koran en Mein Kampf geponeerd ...

deert De Winter niet, want het complot moet er zijn. De wetenschap haar vooroordeel, De Winter het zijne.

Snapt u? Als er onweerlegbare evidentie is dat een paar zoveelsterangse klimaat-wetenschappertjes aan de CRU, heel wel mogelijk bewogen door hun eigen grote geloof en goede bedoelingen, in geheim gehouden e-mails opbiechten dat ze hun data gemasseerd hebben en trucs gebruikt hebben, dan is de "simpele verklaring", volgens hun eigen lieve Neerlandse collegaas, dat ... iedere wetenschapper zijn data masseert en trucs gebruikt, want zo zit de wetenschap nu eenmaal in elkaar, wat fabulerende romanciers ook mogen denken in hun waanwijsheid, en overigens mogen romanciers natuurlijk van Ons Echte Wetenschappers natuurlijk best complotdenkers of paranoide grootheidswaanzinnigen zijn, want "dan kan hij daarover een schitterende roman schrijven".

Maar goed - volgens mij liegen Van Dieren, Vellinga en Van Egmond dat ze groen zien over de methode der wetenschap en de gebruiken onder wetenschappers, en ik word daar zelf heel onpasselijk van. (***)

En niet alleen dat, want het met de CRU-collegaas kennelijk incestueus verwante triootje vervolgt prompt met meer gesodeflikker:

En ten slotte: hoezo, niet toegankelijke data? De meetgegevens van ons eigen KNMI zijn openbaar, die van de NASA eveneens...

etcetera, etcetera - maar u en ik worden opnieuw hondsbrutaal belazerd, uit naam der wetenschap ook.

In de eerste plaats: "ons eigen" wordt opgevoerd om De Winter bij implicatie op te voeren als tegen Ons, al zullen de hoogleraren dat ook vast onder paranoia-bij-implicatie, zo niet als demonisering van hun eigen persoontjes rangschikken, terwiijl "de NASA" alleen maar een grote bekende naam is waarvan het ook bekend zou moeten zijn dat er nogal wat fouten zijn gemaakt.

Maar dit is alles terzijde, want in de tweede plaats:

Het gaat helemaal niet om "niet toegankelijke data", stelletje liegende duisterpraters! Het gaat om het onweerlegbaar bekend worden dat een stelletje klimaatwetenschappelijke collegaas van de CRU toegegeven hebben in geheim gehouden e-mails dat ze, ongetwijfeld vanwege Het Goede Doel, geprobeerd hebben de domme meute te bezwendelen en de publiciteitsgeile politici op maat te bedienen!

Dat bewijst inderdaad geheel niet dat hun meningen over de klimaatveranderingen onwaar zijn, maar het bewijst wel dat ze zich onwetenschappelijk gedragen hebben. Maar ja: Zie collega en loyaliteit en liegspraak in mijn fraaie stuk  Hoe word ik een Nederlands Topambtenaar?  (zoals hoogleraar Vellinga en hoogleraar Van Egmond, met name dus, zijn), en bedenk dat Het Goede Doel, zo dat maar Ons Goede Doel is, alle middelen heiligt.

Tenslotte, in de derde plaats:

De hele verwijzing naar - ongetwijfeld zeer vele gigabytes - aan zogeheten klimaatveranderings-wetenschappelijke "meetgegevens" is een bewuste - want voor zo intelligent houd ik dit triootje wel - redeneerfout, om alle domme, alle weinig wetende, alle goedgelovige lezertjes het moeras in te sturen:

Het punt en het probleem zijn ook al niet dat er geen "meetgegevens" zouden zijn, want die zijn er bij de onafzienbare gigabytes, met grafieken en onzekerheidsmarges en al, in een computationele vloek en zucht ook, zonder het minste probleem.

Het punt en het probleem zijn nu juist wat voor al die data - ja, het IS warmer geworden de afgelopen dekaden - nu de juiste verklaring is, of wat de juiste verklaringen zijn, en wat al die data, samen met behoorlijke modellen, nu feitelijk wel en niet zouden impliceren, en wat daar dan weer, als het allemaal tamelijk goed boven redelijke twijfel staat, wellicht aan gedaan zou kunnen worden, met de moderne overheidsfinancieŽn ook, en met de uiteindelijk nog steeds flinterdunne effectief toepasbare kennis over interacties, correlaties en terugkoppelingen in werkelijk bestaande open natuurlijke complexe systemen.

En ikzelf lezer, die zich ook wel eens verdiept heeft in complexe systemen en zomeer, zie geen logisch verband tussen enerszijds het wat warmer worden, dat ik niet tegenspreek, en dat overigens evident is voor iedereen die ouder dan 20 en nog niet dement is, trouwens ook tot vreugde van klimaat- en camera-geile politici, die graag een publiek bekend punt van Archimedes hebben om het domme volk mee op te lichten met de hefbomen van hun leugens en propaganda, en anderszijds de zeer vergaande beweringen van zo een nobel en eerlijk man als Al Gore.

Dat spijt me en ik heb mijn best gedaan - maar wat ik daarentegen wel heel  makkelijk inzie is het gigantische belang van tal van klimaat-politici, klimaat-bedrijven en klimaat-investeerders: verplichte windmolens! verplichte spaarlampen! verplichte isolatie! innovatieve efficiente optimale cruciale zonnepanelen! binnenkort verplicht! ALLES met subsidies van die brave lamme goedzak Vadertje Staat! Alles op te hoesten door Jip en Janneke Modaal, toch al niet hoogbegaafd en daarom heel vaak conformistisch en in autoriteiten van allerlei slag gelovend, vooral in valse autoriteiten met grote reclame-budgetten! Alles met fijne, moreel ook zo prettige, fikse winstmarges voor de nobele producenten, met percentages voor hun lobbyisten, spindoctors en loyale klimaatpolitici!

Ook zie ik de mogelijk persoonlijk belangen van tal van o welmenende hoogleraren klimaatverandering, heel wel mogelijk begonnen in een kraakpand, en na jaren van neo-marxisme, andragologie, en een lustrumpje gecultiveerd neo-conservatisme en reflecties op grotesteden-problemen, nu heel integer milieubewust klimaatwetenschapper, redelijk scherp.

Kortom... jet verschijnt mij dus allemaal heel vreselijk als de Neo-Milieu-beweging, herrezen uit de as van de zeventiger en tachtiger jaren, en in een nieuw klimaat-wetenschappelijk jasje gestoken. En ik voel me dus weer opgelicht en bedrogen - en ben daar zelfs heel stellig over zoals u ziet, want De Winter en ik worden brutaal belogen over de wetenschappelijke methode, maar overigens precies weer zoals dat 25 jaar geleden aan de UvA gebeurde, en vast ook weer vanwege Het Goede Doel, De Maatschappelijke Relevantie (waarom is die kreet nog niet terug?!), en de zeer welbetaalde professoraten voor de meer succesvolle aksievoerders.

Driewerf bah! Al hebben ze gelijk over het klimaat - dat ik niet weet - ze liegen zoals het gedrukt staat over de wetenschappelijke methode. En

pompous fools - guys who are fools and are covering it all over and impressing people as to how wonderful they are with all this hocus pocus - THAT, I CANNOT STAND.

crisis-economie


P.S. - 1: Ik zal dit drietal, en zeker Van Dieren niet, dus niet meer vertrouwen: Als je een integere wetenschapper bent, dan geef je integere argumenten. En als je argumenten behelzen dat iedere wetenschapper weet dat de wetenschap geen integere argumenten gebruikt, dan ben je een leugenaar die geen enkel geloof verdient, zelfs al dienen je leugens een goed doel, en zelfs al zou je gelijk hebben in waarover en waarvoor je liegt. (****)

P.S. - 2: Het blijft ook zo dat, zelfs als ik geheel overtuigd was van alles wat de klimaatveranderings-denkers zeggen over het klimaat, ik nog geen stap verder ben richting oplossingen voor de klimaatveranderings-problemen, en nog steeds heel helder blijf zien wie daar op korte termijn veel voordeel van hebben als hun oplossingen geaccepteerd worden.

En verder moet het me van het hart dat nogal wat beweringen over het oplossen van de klimaat-problematiek althans mij - 't is de leeftijd zeker! - doen denken aan de eertijdse propaganda van de Bescherming Burger Bevolking, die iedere Nederlander wijs probeerde te maken dat een kernbom best te overleven was met een paar strategisch geplaatste matrassen en wat tijdig aangelegde noodvoorraden blikvoer.

P.S. - 3: En om dit nogmaals zo duidelijk mogelijk te maken: Mijn hoofdprobleem met de hele klimaatbeweging is uiteindelijk niet de vraag of het klimaat verandert, en zo ja in welke mate, maar de vraag wat de mensheid daar - met de huidige stand van wetenschappelijke kennis, technologische mogelijkheden, bestaande consumptie-patronen, en financiele ruimte om iets groots te doen c.q. het gebrek aan dergelijke ruimte - bewijsbaar effectief kan doen aan die eventuele klimaatveranderingen.

Mijn eigen gissing is: Effectief heel weinig - als er een serieus klimaatprobleem is, dan zullen de bestaande wetenschappelijke, technologische en financiŽle vermogens om daar effectief tegen op te treden veel te klein zijn om enig doorslaggevend verschil te maken.

En in feite is de enige echte "oplossing" die ik in beginsel zie in dit verband, sinds jaren ook, omdat het uiteindelijk een energie-probleem is, een werkende veilige vorm van kernenergie, via koude fusie

Maar dat is al minstens 30 jaar niet veel verder gekomen dan de ontwerptafel, bij gebrek aan voldoende natuurkundige kennis - als het al technisch mogelijk is.

Het is hetzelfde probleem als met het evenzeer centrale probleem van de gemiddelde menselijke domheid: Voorzover daar wat aan te doen is - bijvoorbeeld met genetische manipulatie, nanotechnologie of met cyborgs, dus met chips opgepimpte menselijke hersentjes - is ook daar de nu bestaande kennis alleen voldoende voor om over te dromen en speculeren, en niet om het probleem fundamenteel aan te pakken of op te lossen.

Het is niet anders - maar lieg er dan tenminste niet over.

P.S. - 4: Omdat ik er gisteren toevallig over viel, en het aardig is in dit verband zie de twee volgende artikelen over Solar Storms, die ikzelf geheel onafhankelijk van dit stukje leuk vind, en die verduidelijken dat ook zonne-energie voor een groot deel niet goed begrepen wordt:

Het tweede artikel, van de NASA, uit 2003, is informatief over betrokken ordes van grootte en mogelijke fluctuaties:

At over 1.4 million kilometers (869,919 miles) wide, the Sun contains 99.86 percent of the mass of the entire solar system: well over a million Earths could fit inside its bulk. The total energy radiated by the Sun averages 383 billion trillion kilowatts, the equivalent of the energy generated by 100 billion tons of TNT exploding each and every second.

But the energy released by the Sun is not always constant.

Voor de rest zie de links.

P.S. - 5: Ik ben bezig met het lezen van de zaterdagse NRC, nadat ik dit stukje afgezien van dit P.S. had opgeladen, en bevind dat p. 12 geheel gekocht is door The Coca-Cola Company, met een afbeelding van een geheel socicalistisch rood Cola-flesje, met alleen in witte letters "Coca-Cola" erop, en daaronder in vette rode letters

A Bottle of Hope.

Het bovenschrift van de advertentie en de eerste alinea ervan luiden zo

"Alleen actie
kan Kopenhagen
in Hopenhagen
veranderen.

De klimaatuitdagingen waar we voor staan zijn realiteit.  Gezond debat en discussie zijn nodig. Maar gezamenlijke actie is nu cruciaal om een echt verschil te kunnen maken voor morgen.
Coca-Cola en onze bottelaar-partners over de hele wereld zijn begonnen met tastbare acties. We hebben onze klimaatenissies in kaart gebracht en verbinden ons ertoe verbeteringen te maken op die gebieden waar we echt het verschil kunnen maken."

"actie". "Hopenhagen". "realiteit". "Gezond". "actie". "cruciaal". "tastbare acties". "die gebieden waar we echt het verschil kunnen maken."

Och Heer! O lezers!

Misschien dat u nu begrijpt dat ťťn van mijn redenen mijn stukjes te blijven schrijven, moe en met pijn als altijd, bestaat in dit soort - helaas gewoonlijk bittere - voldoeningen achteraf: Alweer bewijsbaar gelijk gehad.

En mag ik de uitermate hoerige corporatie die zich The Coca-Cola Company noemt ook gelijk even vertellen hoe ze werkelijk bij kunnen dragen tot het doel wat ze beweren na te streven?

Sluiten, platleggen, ophouden met dat bijna als drugs overprijste transport van vele miljoenen liters smerig suikerwater met een laf smaakje over de gehele globe!! 

Maar goed... de o zo nobele Van Dieren, Vellinga en Van Egmond zijn er vast aandeelhouder of anders vanaf nu trouw supporter en welbetaald spreker voor, en mijn dag is weer eens goed.

Als The Coca-Cola Company achter de Van Duyvendaks staat, net als de hele corporatieve wereld van megabonus-zelfverrijkers en publieksoplichters, dan zou ieder behoorlijk mens moeten kunnen weten waar ie moet staan: Niet aan de kant van deze soort schunnige publieks-oplichters en -afzetters.

Zie verder trouwens in dit verband mijn zeer leerzame

  - "Maak van Prinsjesdag een hoopvolle dag voor ons klimaat!"
  - Over corporatisme
  - Vadertje Staat, de goedwillende tiran
  - Kanttekeningen bij de staat en het corporatisme

alles van 1 t/m 4 september 2008.

En mijn nieuwe titel -Klimaatskepsis + "A Bottle of Hope" - dateert ook van dit P.S.

Waar ik nu met smart op wacht is een twee paginaas grote advertentie van de Nederlandse drugsmafia dat ook zij zich zo nobel en integer "verbinden (..) verbeteringen te maken op die gebieden waar we echt het verschil kunnen maken." Voor Ons Aller Klimaat!

Noten

(*) Dit is een zeer fraai boekje, dat u zeker zou moeten lezen als u het nooit deed, en wel inzonder de drie zeer fraaie stukken "Is Electricity Fire?", waaruit het gegeven citaat stamt, dat over vooroordeel en bedrog gaat; "Judging Books by their Covers", over hoe de gruwelijke New Math door persoonlijke corrumpeerbaarheid en de manipulatie van schoolboeken-uitgevers de scholen en het onderwijs inkwam; en "Cargo Cult Science", over het quasi-wetenschappelijke paradigma - zal ik maar zeggen - waarop de overmaat van de zogeheten sociale, geestes- en literatuur-wetenschappen gebaseerd zijn. Voor Feynman zelf, en zijn zeer fraaie boeken die echt over natuurkunde gaan, zie de Wikipedia: Richard Feynman.

(**) Wie dit niet kan vatten heeft of geen enkele aanleg voor wiskunde ofwel heeft zich geen moeite gegeven iets van terugkoppelingen en van correlaties te leren begrijpen. Wie zich die moeite wel geeft, zal vinden dat in de meeste reŽel bestaande open natuurlijke systemen een klein handjevol terugkoppelingen en correlaties gewoonlijk meer dan voldoende zijn om het hele systeem onvoorspelbaar te maken, behalve in hele grove, gewoonlijk voor die tijd al bekende, eigenschappen en gedragingen.

En de MM-skeptische lezer (dat is welkom: u hoeft het echt niet met me eens te zijn!) overwege de ondertussen legendarische enkele vlinderslag die een El Nino kan veroorzaken (of verhinderen, natuurlijk), volgens de chaos-theorie. Wat vermag een mens tegen dergelijke eventualiteiten?!

Maar goed: Het is geheel waar dat mijn gebrek aan begrip van de meeste klimaat-theoretische verhandelingen die ik heb geprobeerd te begrijpen aan mijn gebrekkige kennis en gebrekkige intellect kunnen liggen - alleen zijn die allebei niet zo gebrekkig dat dan niet ook voor vrijwel alle roepers en schrijvers over het klimaat hetzelfde moet gelden:

Ze menen wel iets en ze denken wel wat, en ze bedoelen het allemaal vast heel goed, maar ze weten toch niet echt waarvan ze spreken, zelfs al kan iedere moderne PC razendsnel fraaie grafieken maken van willekeurig cijfermateriaal, die heel indrukwekkend ogen, mits voorzien van passende bijschriften en kleuren.

Wel: zo is het met mij gesteld over Ons Aller Klimaat.

(***) U vraagt misschien: Wat is dan volgens jou de juiste reactie? Voor integere klimaatwetenschappers, die geloof in klimaatveranderingen, bijvoorbeeld?

Toegeven dat er gefoezeld en gemanipuleerd is door de waarde collega's van de CRU; verwijzen naar leerzame artikelen in de Wikipedia over fraude in de wetenschap (komt vaak voor, helaas, maar kan niet door de beugel, en wordt in de echte wetenschappen, als fysika en biochemie, waaronder de Leer de Klimaatverandering waar professor Vellinga in onderwijst niet toe behoort, streng bestraft, namelijk door uitsluiting en ontslag van de wetenschappers die dit deden); en - als men dat wil - volhouden dat dit alle andere bekende de argumenten voor klimaatverandering niet aantast.

Wat voor mij echter weinig beter dan fraude is, is in plaats daarvan in de krant voor zogeheten intellectuelen schrijven dat fraude - trucs, manipulatie, massage van data - gewoon tot de essentie van de waarachtige empirische wetenschap is, al weet een eenvoudig romancier dat natuurlijk niet.

Wel okee dan heren....

Klimaatwetenschap is de andragologie, de agogie, de neo-marxistische Althusseriaanse dialectiek, van het nieuwe decennium, zoals genoemde kwasi-wetenschappen de aktivistiese revolusjoneere aksiewetenschappen van de zeventiger jaren van de vorige eeuw waren: Even integer, even betrokken, even maatschappelijk relevant, ook met even begaafde integere en hoogst integere hoogleraren Maatschappijverandering!

(****) Logisch als mijn aard nu eenmaal is, heb ik ook hierop een partiŽle uitzondering, namelijk de moedige quasi-wetenschap die de vader van Dick Swaab het leven redde. Maar dat was een andersoortige maatschappij, al hoeft het niet lang te duren of Nederland leeft onder een verwant Trots Eigen Volk Eerst regime.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail