Nederlog

 

7 december 2009

 

Lezersservice: Nederlog-series in 2005Dit is een voortzetting van een stuk met vrijwel dezelfde naam, opzet, bedoeling en categorieŽn. Lezersservice: Nederlog-series in 2004

Het gaat hierom:

Als u een regelmatig lezer(es) bent van Nederlog (en de voorganger Nedernieuws) dan weet u dat er regelmatig series zijn in Nederlog en Nedernieuws, in de zin dat er meerdere, soms zelfs veel, stukjes erin aan ťťn onderwerp besteed worden, soms met lange(re) tussenpozen.

Hier is dan de serie van de series in dat jaar met links naar een tafel met de betreffende links, allemaal in dit bestand:

Series 2005 

Van Gogh
Neder-Onderwijs
Neder-Drugs
Mijn generatie
Lob der Partei
ME in Amsterdam
Juffrouw Ali
Neerlands (bestuurlijk en bureaucratisch) onvermogen
Het verval van Nederland
Neder-politiek
Het verval van het nederlands
Terrorisme

St Maarten
Filosofie, geschiedenis, logica, vrijheid

Aan het eind staat een korte toelichting van vandaag.

 

Van Gogh - 2005

Van Gogh

 

Neder-Onderwijs - 2005

Universiteiten
De Hazes van de Nedereconomie
HBO-directeuren
Betreurde sociaal-demokratiese dode 2
Nederonderwijs op z'n adelmunst
Nederonderwijs


 

Neder-Drugs - 2005

B&W van Amsterdam
Soft drugs
Het naderende pensioen van mr. Wortel
Nederpolitie gecentraliseerd
Nederambtenaren
Afrekeningen
Drugs

 

Neder-onvermogen - 2005

Halsema over hysterisch Holland
Balkenende's positivisme
Nuon verhoogt prijzen en salarissen
Verdonk's videos en de mores van cipiers
B&W van Amsterdam
Bouwfraude
Nederlanders
Bijzondere Nederlanders
Deventer Neerlanders
Nederlandse moraal
Burgemeesters
Nederlandse doden (zelfmoorden)
Statistiekjes

 

Neder-verval - 2005

Persoonlijk betrokken bij 'Onze Nederlandse Samenleving'
Corruptie
SGP
De Vries
Prinsjesdag
Betreurde dode
Zeer betreurde dode dode
Marokkanen
Nedereconomie
Dooie mus


 

Neder-politiek - 2005

Halsema over hysterisch Holland
Vice-premier De Graaf afgetreden
Balkenende's positivisme
Nuon verhoogt prijzen en salarissen
Verdonk's videos en de mores van cipiers
Zalm
Bouwfraude
Ziekenzorg
Balkenende
Donner
Balkenende
Zorguitvreters
Prinsjesdag
Fred Spijkers
Ruud the ass-grabber
Donneriaanse wetgeving
Ruud the ass-grabber
Pechtold en Verdonk
Betreurde sociaal-demokratiese dode 1
Betreurde sociaal-demokratiese dode 2
Nederbestuurders
Spijkers
Verdonk
Verdonk & Donner
Limburg

 

Lob der Partei - 2005

Liu Binyan
Jacques de Kadt
Withuis

 

ME in Amsterdam - 2005

ME - persoonlijk
Site, mail en langdurige pijn
ME - persoonlijk
ME - persoonlijk
ME - persoonlijk
Mijn ME
ME - persoonlijk


 

Juffrouw Ali - 2005

Ali
Ayaan Hirsi Ali  (English)

 

Mijn generatie - 2005

Verdonk
Spaink


 

Neder-verval - 2005

Halsema over hysterisch Holland
Vice-premier De Graaf afgetreden
Balkenende's positivisme
Verdonk's videos en de mores van cipiers
Het omroepbestel en Talpa
Herdenkend tot de dood
"Zorg"stelsel
Bankzaken
Geheimen

 

Het verval van het nederlands

Wervend proza
Groen Boekje
Nederweekbladen
Nederlands
'Met het oog op morgen'
Hermans


 

Neder-terrorisme - 2005

Vrijheid van meningsuiting
Vrije meningsuiting|
Verdonk's videos en de mores van cipiers
Staatsterrorisme
Zes Perzen
Terreur
Over terrorisme (lang helder stuk)
Terreurdreiging
|Terreurdreiging
SťvŤke
Cellenbrand
Hofstadgroep
Haarlemmermeer
Schiphol uitzetcentrum


 

ME in Amsterdam

B&W van Amsterdam
Soft drugs
Cohen als held
Amsterdamse en overige Nederlandse corruptie
Amsterdamse corruptie
Corrupt Amsterdam

 

Sint Maarten - 2005

TGOs van diverse soorten
Persoonlijk
Friedman

 

Filosofie, geschiedenis, logica, vrijheid - 2005

Vrijheid van meningsuiting
Enkele favoriete citaten
Vrije meningsuiting
Filosofie
Elite
Intelligent Design
Mary Wollstonecraft
Live 8
Tacitus
Geschiedenis
PoetinToelichting:

Ik heb een en ander vandaag samengesteld, op basis van de categorieŽn die ik ook voor 2004 gebruikte, en uit de losse pols. Het laatste komt omdat ik verre van fris ben, dat ook verklaart waarom een en ander voor 2005 nog niet doorgelinkt is per categorie, dat ik dus maar uitstel tot een andere keer.

Alles is uit de losse pols, moe en met pijn samengesteld, en kan ongetwijfeld beter, maar dient althans ťťn van mijn eigen doelen: Te weten wat ik over een flinke reeks onderwerpen schreef, in Nedernieuws en Nederlog. En mocht u willen weten wat ik over redelijk wat onderwerpen dacht en schreef, dan is dit een ingang.

De categorieŽn zijn vrijwel dezelfde als voor 2004, maar ik heb Filosofie, geschiedenis, logica, vrijheid toegevoegd, als een soort vergaarbak.

Tenslotte wat betreft de categorieŽn "Lob der Partei" en "Mijn generatie" het volgende.

Ik heb Liu Binyan maar bij "Lob der Partei" ingedeeld, omdat het een Chinese communist was, maar dan wel een heel uitzonderlijke, en bij wijze van sterk kontrast met de overigen die ik onder dit hoofdje behandel. Hij is echt van een andere menselijke, morele en intellectuele klasse dan alle anderen die ik in deze categorie behandeld heb, zoals u uit het aan hem gewijde stuk ook kunt leren.

Juffrouw Withuis - de liegende femo-fascistoide (*) bedriegster van het Niod - staat erbij omdat ik ondertussen geleerd heb dat ze haar carriere waarschijnlijk dankt aan "het genie Withuis", een ooit CPN-lid geweest zijn amateur-schaker die zichzelf graag in die termen mocht omschrijven (volgens Hans Ree in de NRC), en die ik er van verdenk Jolande of that ilk verwekt te hebben, dat in ieder geval zou verklaren waarom ze redelijk wat van de CPN weet en tevens zo heel makkelijk en corrupt carriere maakte via de UvA, terwijl ze intellectueel toch bijna even weinig deugt als moreel.

En Jacques de Kadt staat erbij omdat hij nu eenmaal CP-lid is geweest, en daarover schreef, en ik dat las, en mijn meningen over zijn proza opschreef.

Wat "Mijn generatie" betreft: Verdonk en Spaink zijn daar samen opgevoerd omdat ze ongeveer van mijn generatie zijn en allebei wat met SM hebben, dat mij persoonlijk tegenstaat, maar waarover ik ondertussen geleerd meen te hebben dat het in de politiek en de ambtenarij, en wellicht ook daarbuiten, veel wijder verbreid is dan ik vroeger aannam. (**) En van die neiging van Spaink leerde ik via een interview, ik meen in de NRC van een jaar of vier geleden.

Wel... laat ik het zo zeggen: Mij staat het tegen, maar wellicht is dat iets waar een mens, genetisch dan wel door opvoeding, zelf niet zo heel veel aan kan doen, en onder consenting adults, zal ik maar schrijven, van de S en de M variant, moet het dan maar kunnen.

Maar voor mij diskwalificeert het iemand voor politiek of ambtenarij, en wel omdat (1) dit veel te makkelijk tot machtsmisbruik leidt (2) ik veel evidente  sadisten ben tegengekomen onder ambtenaren en ook onder medici (waarvoor het ook niet zou mogen - en "all power corrupts") en (3) het heeft ook helemaal niets met consenting adults van doen als de sadist een politicus, ambtenaar of medicus met macht en een persoonlijke perversie is, en het slachtoffer een burger is die komt af te hangen van de goede wil, de integriteit of de menselijkheid van de - altijd over hun eigen perversies liegende - bestuurlijke of medische sadist in functie, en zelf geheel niet van hun au fond nogal gedegenereerde soort is. (***)

Tenslotte nog twee opmerkingen:

Een. Ik noemde een en ander in de titel "Nederlog", maar dat is in zoverre misleidend dat de jaargangen 2004 en 2005 oorspronkelijk geschreven zijn als "Nedernieuws" in de vorm van mails aan mijn reeds zeer lang in het buitenland wonende broer. Ze zijn pas later opgesplitst in de html die u nu op mijn site vindt. Dit verklaart de incidenteel persoonlijke toon van sommige stukjes.

Twee. Ik denk dat een en ander - na mijn dood, mag ik aannemen - zal blijken een zeer interessant tijdsbeeld te zijn, dat geen enkele gelijke heeft, en de dan levenden veel informatie en inzichten zal geven in deze gedegenereerde Nederlandse samenleving van nu, maar het is waar dat hieraan een nogal optimistische hypothese ten grondslag ligt.

En ik doel hier niet op mijn eigen bijzonderheden, die mij duidelijk genoeg zijn, en waar u van mag denken wat u wilt (zolang u maar meeweegt dat mijn oordelen over mijzelf ook op bewijsbare empirische feiten teruggaan, over de verschillen tussen mij en de rest der Neerlanders, die er ook niets aan kan doen niet met mijn genen geboren te zijn), maar op mijn aanname dat er over zeg 25, 50 of 100 jaar nog een Nederlandse samenleving zal zijn, die mij inderdaad wil voorkomt behoorlijk optimistisch te zijn.

Mocht dit inderdaad zo zijn, dan zal dat Neerlands voortbestaan niet te danken zijn aan de vermogens of goede wil van de zeer grote meerderheid van de nu in Neerland levenden, en overigens denk ikzelf al vele jaren dat waarachtig begaafde mensen in deze hypocriete heilstaat van drugshandelaren en bestuurlijke degenerees niets te zoeken hebben - tenzij ze natuurlijk zelf graag drugs handelen, graag drugscorrupt zijn, of geboren of getogen bestuurlijke of ambtelijke sadisten zijn: Voor dergelijken is Nederland een hemel op aarde, waar alles wat zij willen en nastreven kan, gedoogd en beschermd wordt, door hun eigen soortgenoten bovendien.
 


P.S. Toch nog wat: Ik lees mijn eigen stukken zelden door, en als ik dat doe dan pleeg ik dat snel en oppervlakkig te doen, en heb ook nu maar een klein deel van waar ik hierboven naqar link in 2005 doorgenomen, maar wat ik doornam wierp gewoonlijk een interessant licht op nu ("in het heden ligt het verleden", immers) terwijl ik ook meen dat er een aantal werkelijk goede stukken bijzitten, die bovendien de deugd hebben toen en daar standpunten te formuleren die toen en daar volledig uniek waren.

(*) Ik ben deze - ook nog eens oerlelijke - liegende en bedriegende juffrouw Withuis goed zat ondertussen (en zie de link, die nog steeds vaak gelezen blijkt, voor een deeltje van mijn redenen), en wat mij betreft is het postmoderne feminisme, waar zij, en de ook al immer liegende en intrigerende Etty, en de gruwelijke Mary Franken prominente Neerlandse vertegenwoordigsters van zijn, als een vorm van manipulatief liegend laf totalitair racisme gaan zien, van de vorm "Wij zijn gelijkwaardiger dan de rest omdat Wij gegleufd zijn". Voor waar dat toe leidt zie mijn Etiamsi omnes. (Dat sommige heren menen beter te zijn dan anderen vanwege hun gestaafdheid is geen excuus.)

Postmodern feminisme zoals uitgedragen door deze zwaar totalitaire liegende carriere-wijfjes is - in mijn ogen - gestoord, vals, en dient alleen hun eigen carrieres en opgang, en overigens is het hele postmoderne feminisme, al zal het soms goed bedoeld zijn door dames van slecht verstand, een gruwel en universitaire terreur gebleken, en jengelen en krijsen Withuis en Etty nog steeds in de NRC over "slavernij" van vrouwen in deze tijd, in het Nederland van tegenwoordig, en is hun gruwelijk valse recept dat om die beweerde "slavernij" te voorkomen alle vrouwen... loonslaven moeten worden.

Wat een vrouwelijk eersterangs menselijk tuig is dit! En NB lezeres: Persoonlijk val ik op vrouwen, maar niet op deze, zelfs niet als ze 100.000 maal mooier zouden zijn dan de au fond oerlelijke dames die ze zijn, maar dat heeft er verder niets mee te maken: Dit zijn in mijn ogen heel valse, heel vaak liegende, veel kwaad aangericht hebbende mensen, die moreel en intellectueel geheel niet deugen, niet willen deugen, en heel goed weten dat hun carrieres op leugen en bedrog gefundeeerd zijn, al tientallen jaren ook.

En overigens heeft het Withuis-tuig mijn vader uit de geschiedenis weggeschreven, hondsbrutaal, welbewust, en met opzet, en heeft Etty carriere gemaakt via de CPN en de integriteit en rechtvaardigheid van mijn ouders, en ik neem ze dat persoonlijk zeer kwalijk: Ze liegen allebei al dekaden alsof het gedrukt staat, alleen voor eigen opgang, en die van hun soort.

(**) Zie mijn De Bureaucraten-Motivatie-Wet waar ik dit voor het eerst helder formuleerde, na er heel lang behoorlijk blind voor geweest te zijn, omdat ikzelf nu eenmaal niet van deze soort ben.

Overigens: Ik denk inderdaad dat het wijd verbreid is onder ambtenaren en politici, eenvoudig omdat dit ambten zijn die zeer noden tot sadisme, en natuurlijk zeer appeleren aan wie sadist is (macht zonder echte persoonlijke verantwoordelijkheid!) en ik denk ook dat het vele bureaucratische en politieke sadisten heel duidelijk is dat zij zelf sadisten zijn, al zullen ze daar altijd over liegen, maar overigens dat de ambten ertoe noden, zeker onder de al dekaden bestaande feitelijke Neerlandse verhoudingen van algehele ambtelijke persoonlijke onverantwoordelijkheid, en verder dat het een deel van de betrokkenen ook niet geheel of overwegend (nog) niet duidelijk is dat zij zelf van de S of M soort zijn, eenvoudig omdat dit soort dingen nooit eerlijk bediscussieerd plegen te worden, en makkelijk te ontkennen zijn, en men er liever zelf niet over nadenkt terwijl men er wel aan toegeeft.

O ja: Voor wie graag mag zeggen - Hollanders zijn daar immers heel goed in - "dat het allemaal wel mee valt" of dat het "lang zo erg of gewoon niet is als je beweert": Overweeg de inhoud en vormgeving van de meeste populaire computerspellen.

(***) Maar het excuus zal wel zijn, ook van genoemde dames, als het ooit zover komt, dat zij zelf sadistische ouders hadden, en vandaar. Dat kan zijn, en dat zou me in hun geval geheel niet verbazen, maar overigens denk ik echt dat sado-masochisme, net als pedofilie, een perversie is en iemand zou behoren uit te sluiten van bepaalde ambten, namelijk die gepaard gaan met veel macht over anderen, of die bestaan in veel omgang met kinderen.

O ja, waarom ik ertegen ben en niet van houd, al verbied ik SM niet voor consenting adults:

De essentie van de zaak is, zowel in het ene als het andere geval, het uitoefenen van macht over en toevoegen van pijn aan anderen, omdat de dader daar zelf genot in schept.  Als het slachtoffer dat ook doet en in beginsel minstens evenveel macht, zeggenschap en begrip van de situatie heeft als de dader, dan kan dit, bij wederszijdse instemming, wellicht iets prettigs ontstaan voor dusdanig aangelegden, maar overigens is dit een recept voor de hel en voor menselijke beestachtigheid. (Zie ook mijn noten bij Multatuli's idee 1141 over Juffrouw Laps, inzonder [3].)

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail