Nederlog

 

5 december 2009

 

: Ons Aller Klimaat

crisis-economie

Misschien moet ik even kort uitleggen, in deze tijd van broeikasgassen, Kopenhaagse Verdragen (waar De Toekomst van Onze Wereld in handen ligt van zulke vertrouwenwekkende politici-wetenschappers-Voorbeeld-Vrouwen als die integere en o zo begaafde Jacqueline Kramers), van windmolens en van De Klimaatprofeet Al Gore, waarom ikzelf het eigenlijk nooit over Ons Aller Klimaat heb (*), terwijl daar toch veel over geschreven wordt, het buitengewoon belangrijk wordt geacht door zeer velen, en het ook nog eens iets is dat zich tot wetenschappelijke studie leent.

Kort gezegd: Ik geloof zomin in Ons Aller Klimaat als in Sinterklaas, en voor een deel om dezelfde redenen, zoals daar zijn:

Ik ben er niet naief genoeg (meer) voor, na in de zeventiger jaren de zeer nabije ondergang der mensheid doorstaan te hebben, die toen op vrijwel onmiddellijk uitbreken stond vanwege de combinatie van De Bevolkingsexplosie en De Uitputting Van Onze Grondstoffen, en dat vooral omdat me sindsdien drie dingen duidelijk zijn geworden in dit verband.

1. Het is een feel-good-feel-bad topic, om eens een nieuwe frase te introduceren: Het soort onderwerp waar rijke westerlingen, met 10 to 1000 keer zoveel te besteden als 5 van de 6 levende medemensen, zich o zo graag zorgen maken, net als over Het Milieu en De Vervuiling, die ik tot ver voorbij mijn kotsgrens heb zien en horen verhoereren aan de UvA sinds de 70-er jaren, alles in de jacht naar welbetaalde wetenschappelijke functies voor het leven door mijn generatie van babyboom-collaborateurs.

2. Het is onverplichtend, goedkoop, abstract, iets waar iedereen met enige goede wil wel mee in kan stemmen - wie is er nu tégen Het Milieu of voor Vervuiling, nietwaar? - en dat toch zo vaag en algemeen is dat je je er zowel altijd uit kan draaien als voor een keer meedoen, als dat je populair maakt, goed staat, of toevallig moet van de baas.

3. Het is géén wetenschappelijk onderwerp - of preciezer: Er is voor iemand die wat van wetenschap weet, zoals ik, zo goed als onmogelijk gebleken er redelijk zinnige theorieën en behoorlijk betrouwbare cijfers van betekenis over boven water te krijgen.

Dit bleek mij al in de 80-er jaren in verband met De Milieubeweging, waar precies hetzelfde voor geldt:

Een Goed Doel Voor Alle Gezindten En Geloven, met bijzonder veel beroepen op veronderstelde feiten en als geldig geponeerde statistieken, die vrijwel allemaal geheel vrijblijvend gelul blijken als je er goed naar kijkt - en bovendien is het hele veld omgeven, net als in de tachtiger jaren, met een gigantische wolk aan subsidie-hongerigen, verenigd in tal van bijzonder nobele om staatssubsidie vechtende stichtingen en bedrijven van would be wereldverbeteraars.

En merk op, lezer, wat het eigenlijke probleem hier is, dat vierledig is en geldt voor zowel Ons Milieu als Ons Aller Klimaat (**):

A. Het Doel - Een Schoon Milieu, Een Veilig Klimaat - is zo geheel boven alle verdenking Goed dat je zeer veel mensen, omdat Het Doel zo vreselijk Goed is, er van alles over kunt wijsmaken. Dat dan ook gebeurd is en gebeurt op gigantische schaal, en ook met veel persoonlijk politiek gewin voor Goede Mensen Met Hart Voor Ons Aller Milieu & Klimaat, als de onnavolgbaar nobele Al Gore en de wetenschappelijk totaal onbekwame Femke Halsema, die er allebei al jaren, met Hun Geliefden En Dierbaren ook, heel wel bij varen dat het zo slecht met deze Goede Doelen gaat, waar Ieder Behoorlijk Mens iets voor over moet hebben, om ook maar minimaal te deugen.

B. Er wordt in dit verband vreselijk veel, en kennelijk ook vreselijk graag, vaak zelfs vanwege De Goedheid Van Ons Doel, over gelogen, mee bedrogen, stuitend valsistische propaganda en reclame mee en omheen gemaakt, en miljarden aan tevens zwaar gesubisideerde handelswaar mee omgezet, als in Milieubewuste Produkten, zogeheten Groene Stroom, en natuurlijk Klimaatveilige Windmolens en Energiebesparende Lampen. Volgens mij is dat allemaal oplichterij, en wel om de volgende reden:

C. Zaken als Het Milieu en Het Klimaat zijn van zoveel factoren en ingewikkelde interacties afhankelijk dat er vrijwel geen objectieve waarachtige vinger achter valt te krijgen, behalve in termen van onverplichtende algemeenheden. Ze zijn, om eens een in de tijd passende vergelijking op te voeren, minstens zo ingewikkeld en moeilijk te verklaren als de gang van de beurskoersen, waar ook alleen algemeenheden en rules of thumb over op te voeren zijn, alles ook ondanks alle goede bedoelingen of hebzucht.

D. Zowel Het Milieu als Het Klimaat zijn zaken die boven mensenmacht gaan, bij de huidige stand van kennis en technologie. Hiermee bedoel ik dit: Als het inderdaad zo is dat Het Milieu - smeltende gletschers, verzuipende ijsbeerbabietjes, een met plastic vervuilde zee, ondergaande oerbossen, verzuurde bossen, genetisch vergiftigde voedselgewassen, uitstervende bijen en planten, you name it - c.q. als Het Klimaat - immer stijgende temperaturen, vervluchtigend poolijs, steeds meer CO2, uitgeputte delfstoffen, stervende koraalriffen, ten ondergang gedoemde visstand, almaar uitbreidend ozone-gat  you name it once more - tot ondergang gedoemd is, in deze of gene rampzalige zin, dan is dat iets wat pas na de ramp heeft plaatsgevonden een begin van een oplossing kan vinden, zo ooit.

Kortom... u mag zich van mij best ongerust maken over het klimaat, investeren in spaarlampen en groene stroom, een fanaat voorstander van windmolens, elektrieke autoos en rekeningrijden zijn, alles omdat u o zo schuldbewust wilt dat ook het nageslacht iets van een bewoonbare wereld nagelaten wordt, nadat uw generatie en de voorgaande de voorwaarden daartoe om zeep hebben geholpen door miljardvoudig consumentisme en uitvreterij gedurende zo'n 50 jaar in het Westen, maar ikzelf geloof dat het te laat is de eventuele rampen die komen in dit verband af te wenden, en ook dat u zich waarschijnlijk een heleboel heeft laten wijsmaken, door uw eigen schuldgevoelens en door de bijzonder professionele, voor de persoonloijke opgang van de wonderen van menselijke voortreffelijkheid die Al en Femke heten gemaakte, eersteklas klimaat- en milieu-propaganda.

Maar ik geef grif en graag toe dat het heel goed staat, om groene sjokola, vlees van De Diervriendelijke Milieu-Slager (***), en een elektrieke auto te hebben of na te streven, en behoorlijk aan uw standing en status als Een Goed Mens zal bijdragen, net als uw persoonlijk offer te bezuinigen op uw consumptie van paté de foi grasse.

En tenslotte is er nog een overweging, van meer natuurkundige aard:

Naar mijn begrip van natuurkunde, dat bijvoorbeeld lang zo slecht niet is als de in elektrieke propaganda doende journalistieke opgangmaker Joris Luyendijk, is al die windmolen- en elektrische-auto technologie verneukeratief van de grond af, tot ver in de giga-winsten en mega-subsidies van de makers ervan, die er dan ook allemaal groot (financieel) belang bij hebben dat u, met hulp van die aardige en o zo welwillende integere en ter zake o zo geleerde journalist Joris Luyendijk ook, hun produkten koopt, of Vadertje Staat helpt bewegen dat te doen.

Maar één tip heb ik wel voor u, in dit verband: Aandelen in windmolens of elektrieke autoos zijn nu waarschijnlijk goedkoop; het staat goed; Joris is er persoonlijk heel integer en geheel voor, ook met steun van de NRC; en als u die aandelen nu koopt en binnen twee jaar weer van de hand doet, dan kunt u waarschijnlijk een lekkere winst boeken.

Voorzover de beurzen niet nogmaals instorten en het klimaat niet ontploft, tenminste, maar ook dan geeft het niet, want dan gaat u toch tenonder met de rest, behalve als u zo rijk, machtig of integer bent als Bill Gates en Gerrit Zalm.
 

crisis-economie


P.S. Ook kan ik u verzekeren dat "Kopenhagen" - zal ik maar zeggen - net als "Kyoto" zal mislukken, al zou het formeel en op papier een groot succes zijn. En als u niet kunt begrijpen waarom ik dat denk, dan zou ik me eens in Machiavelli verdiepen, als ik u was.

Ikzelf kan het hele onderwerp - Milieu c.q. Klimaat - al vele jaren geheel niet serieus nemen, of althans niet serieuzer dan quantum-mechanica in de Wetenschaps-bijlage van de NRC: Het is allemaal typisch welwillend Geloel, zoals Ernst Happel dat graag mocht uitdrukken, of typisch geen echte wetenschap al wordt het zo gepresenteerd.

En dit laat geheel onverlet dat het ook mij opgevallen is dat de temperaturen wat hoger zijn dan tot voor 10 jaar, en tevens dat ik natuurlijk een welmenend warm voorstander ben van alle Goede Doelen, zoals u wellicht begrijpt.

Laat u dus niet door mij weerhouden van het kopen van karbonades van Uw Diervriendelijke Slager! (***)

(*) Behalve incidenteel en beilaufig, zoals dat in het Duits heet (met besparing op Umlaute), als in Harald Welzer's panisch psychologen proza van begin dit jaar.

(**) Is u trouwens al eens opgevallen dat Ons Klimaat de plaats ingenomen heeft, in de politiek, onder politici, in de bezigheden van Betrokken Wereldkunstenaars, en in het geschrijf en de optredens van Media-Persoonlijkheden, van Het Milieu?

Toch is dat zo: De deugden van Milieubescherming en Macrobiotiek zijn nu vervangen, na een luwte van een jaar of 5 a 10 waarin Klimaat noch Milieu veel publicitaire zoden aan de dijk zetten, door de bijzondere deugden van Windmolens en Spaarlampen.

En daarbij is er één opmerkelijk verschil, dat maar weinigen schijnt te treffen:

Waar De Milieubeweging vooral terugging op teleurgestelde Oud- en Nieuw-linkers, die nog weer later overstapten naar De Dierenrechten-Beweging, en op allerlei obscure aktivistiese stichtingen, is De Klimaatbeweging professioneel opgezet door propaganda-teama van Al Gore, windturbine-makers, en de corpora van en rond  Vadertje Staat, zoals uit de laatste leerzame link blijkt.

(***) Historisch waar, op de Elandsgracht te Amsterdam, ca. 2000: Een grote twee percelen brede slagerswinkel vol vlees en slagers, met gigantische uithangborden omkranst door lachende en dansende biggetjes, met de trotse tekst, wie weet van de hand van de schoonvader van Marianne Thieme

"Uw Diervriendelijke Slager Siem van de Gragt"

Toen mijn oog daar voor het eerst op viel heb ik luidkeels op straat staan lachen, maar het heeft jaren geduurd aleer een ander deze nobele en weldenkende welwillende ervan overtuigd had dat zijn zelfaanprijzing even logisch was als

"Uw menslievende eigen beul"

- al zou het me niet verbazen als minister Klink ook daarvan binnenkort een warm voorstander zal blijken te zijn, bijvoorbeeld waar het helaas-niet-meer-produktieve senioren betreft, die Onze Gemeenschap alleen maar geld kosten, en dat alles ook zwaar Ten Koste Van Ons Klimaat, Ons Milieu, En  De Toekomst Van Onze Kinderen.

Zoals ik al eens uiteengezet heb - zie Het lijden van varkens en mensen in Neerland - ook in verband met onze nobele toekomstige Leider Wilders: Vergassen met koolmonoxide is echt pijnloos, en als het goed gedaan wordt, bijvoorbeeld door vakbekwaam en hooggetraind Amsterdams politiepersoneel, ook  definitief dodelijk (en de gassen kunnen trouwens onder Barendrecht, of daarvandaan).

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail