Nederlog

 

30 november 2009

 

Drugsnieuws

 

     "Politics, as the word is commonly understood, are nothing but corruptions."
   -- Jonathan Swift, Thoughts on
       various subjects

Hier is eerst een berichtje van de website van de NRC, gevolgd door een citaat van mijn commentaar uit 2001 uit het Van Traa-rapport, gevolgd door een korte reflectie op het niveau van de NRC.

1. OM: Hennepteelt harder aanpakken
2. Citaat van MM uit 2001 over de echte verdiensten in 1995
3. Droefgeestig stemmende cynische reflecties

Het eerste stuk is een letterlijk citaat, minus een foto van een hennepzakje:

1. "OM: Hennepteelt harder aanpakken

Rotterdam, 29 nov. De top van de georganiseerde misdaad achter de hennepteelt wordt de komende jaren harder aangepakt. Dat stelt het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM).

Naar schatting gaat er jaarlijks 2,5 tot 5 miljard euro om in de hennepteelt, die volgens het OM steeds meer verweven is geraakt met de handel in harddrugs en vuurwapens, fraude, mensenhandel en mensensmokkel.

In Nederland bevinden zich volgens het OM ongeveer 30.000 tot 40.000 hennepkwekerijen. Zo’n 80 tot 90 procent van de kweek is bestemd voor de export.

Het OM wijst erop dat de hennepteelt gepaard gaat met gebruik van veel geweld, waarbij liquidaties niet geschuwd worden.

Het landelijk parket en de Nationale Recherche zeggen de internationale hennephandelaren de schijn van onaantastbaarheid te willen ontnemen. Concrete acties zijn niet aangekondigd.

2. Citaat van MM uit 2001 over de echte verdiensten in 1995

Ruim een jaar geleden stond er een artikel op de voorpainga van de NRC (als ik mij goed herinner) waarin de jaaromzet in drugs of hennep (ik ben het vergeten en kan het artikel niet meer vinden als ik het al bewaard heb) geschat werd op .... diverse honderden miljoenen.

Nee, ik belazer u niet, en moest toen zelf aan mijn Het CITO vindt het ook uit April 2008 denken, ook al omdat mij vaker is gebleken dat de meeste journalisten van de NRC (niet alle, is waar) geheel niet rekenen kunnen, en heel makkelijk miljarden en miljoenen verwarren, al is dat sinds de krediet kennelijk wat verbeterd.

Maar het bovenstaande bericht moet totale kul zijn wat betreft

Naar schatting gaat er jaarlijks 2,5 tot 5 miljard euro om in de hennepteelt

en dat is heel makkelijk te bewijzen, en zou de NRC moeten weten, kunnen weten, en behoren te weten.

Hier is een deel van mijn Noot 60 bij het Van Traa-rapport uit 1995, alles onder de links op mijn site sinds 2001, uiteraard tot mijn gevaar. NB: Het blauw gestelde is direct geciteerd uit het Van Traa-rapport:

"Boekhoorn en anderen (1995) schatten de huidige jaaromzet van cannabis voor binnenlandse consumptie op 0,8 miljard, de opbrengst van de export op 1,8 miljard, die van de doorvoerhandel op 3,9 miljard en die van de internationale handel die buiten Nederland omgaat op 12,5 miljard gulden. De totale jaaromzet aan cannabis voor heel Nederland is daarmee 19 miljard gulden. Als hier de opbrengst van de handel in alle andere drugs nog eens bij wordt geteld, wordt dit bedrag nog veel hoger. Handel in drugs vormt een van de belangrijkste en snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Amsterdam neemt van deze handel een deel voor haar rekening dat haar relatieve grootte ver te boven gaat.

Ik herhaal nog eens: De totale jaaromzet aan cannabis voor heel Nederland is daarmee 19 miljard gulden. Als hier de opbrengst van de handel in alle andere drugs nog eens bij wordt geteld, wordt dit bedrag nog veel hoger. Handel in drugs vormt een van de belangrijkste en snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Amsterdam neemt van deze handel een deel voor haar rekening dat haar relatieve grootte ver te boven gaat."

Is de verdenking niet gerechtvaardigd dat die jaarlijkse 19 miljard gulden voor een deel verdwijnt in de zakken van nogal wat Neerlandse corrupte politici, officieren van justitie, en politie-ambtenaren? Mij dunkt dat alleen een ultra-chauvinistisch Neerlander, met een volkomen krankzinnig geloof in de Bijzondere Goedheid van de Neerlandse politici en bestuurders hier anders over kan denken.

Nu even rekenen moeilijk als dat is voor de NRC-redactie:
19 miljard gulden gedeeld door 2.2 =
8.64 miljard euro's ANNO 1995.

ALLEEN IN HENNEP EN WIET. ANNO 1995. IN EURO'S OMGEREKEND

We zijn 14 jaar verder, en wie gelooft dat die 8.64 miljard euro's anno 2009 niet ondertussen vertwee, verdrie, of nog veel meer verveelvoudigd is, samen met het geponeerde feit door het sinds 1995 evident volkomen drugscorrupte OM dat de wiethandel

volgens het OM steeds meer verweven is geraakt met de handel in harddrugs en vuurwapens, fraude, mensenhandel en mensensmokkel

overigens een bewering die volkomen vrij van evidentie gedaan wordt, en als de eerlijkheid van het OM even groot is als inzake de bedragen - NB lezer: die 8.64 miljard euro's in 1995, omgerekend als boven, is geaccepteerd door de Parlementaire Commissie - dan zullen ze ook daar weer over liegen.

Maar ik neem aan dat de bovenwereld in Amsterdam, van B&W en de gemeentepolitie tot en met de Bouw- en Woningdienst, de GGD en een groot deel van de in Amsterdam e.o. advocaten, zwaar verweven is sinds dekaden met de onderwereld en volkomen drugscorrupt is, wat alles mogelijk is gemaakt door opzettelijk beleid van alle Nederlandse regeringen sinds 1995, alle Nederlandse parlementariers sinds 1995, alle leden van alle OMs en alle rechtbanken sinds 1995, en een groot deel van de journalistiek:

Niemand deed wat, niemand zei er wat van, niemand sprak ervan - terwijl toch EVIDENT is dat sinds 1995 jaarlijks VELE TIENTALLEN MILJARDEN EURO'S moeten zijn omgezet in het Colombia van Europa dat Nederland heet, in soft en hard drugs, waar allerlei Amsterdams en Nederlands bestuurstuig, politietuig, bureaucratentuig en advocatentuig in vaste samenwerking met allerlei mafiatuig zichzelf gigantisch verrijkt hebben.

Want nogmaals: Niemand deed wat, niemand zei er wat van, niemand sprak ervan - alle beleid bestond uit symptoombestrijding, uitermate smerige leugens, bedrog en oplichterij van het drugscorrupte college van B&W van Amsterdam en van drugscorrupte Kamerleden als Laetitiia Griffiths (*), leugens van de regeringen, leugens van Kamerleden, leugens van politie-commissarissen, leugens van Officieren van Justitie, en uiteraard zeer veel leugens van vooral Amsterdamse advocaten.

3. Droefgeestig stemmende cynische reflecties.

Aangezien in Nederland vrijwel niemand vastgezet is vanwege drugshandel, en aangezien er de meest krankzinnige dingen blijken te gebeuren rond processen tegen drugshandelaars, zoals tegen Van Z. en Mink K., en aangezien in de cocaine en heroinehandel er nog VEEL grotere bedragen omgaan dan in de hennephandel ga ikzelf er van uit dat

 • 1. er wordt jaarlijks voor 50 miljard aan soft en hard drugs in Nederland  omgezet, doorgevoerd, verhandeld en verkocht

Nederland is het Colombia van Europa; Amsterdam is het Mekka van de drugsmafia sinds dekaden; de winsten zijn gigantisch; (effectieve) vervolgingen door de Nederlandse Justitie vinden vrijwel niet plaats (en wat wel gebeurt is overwegend theater en oplichterij); afrekeningen tussen drugsmafiosi worden nooit opgelost; de Nederlandse advocaterij bestaat al tientallen jaren voor een groot en zeer welvarend deel uit volkomen drugscorrupte consiglieri's van de mafia; EN HET GEDOOGBELEID WORDT AL DRIE DEKADEN OPZETTELIJK GEHANDHAAFD DOOR REGERING, PARLEMENT EN B&Ws OM DE DRUGSMAFIA TE PLEZIEREN.

Vervolgens, gezien mijn behandeling in Amsterdam, waar B&W en de gemeentelijke bureaucratie sinds ik, als zoon en kleinzoon 21 jaar geleden klaagde bij de drugscorrupte beestmens, mijn beul de mafia-burgemeester Ed van Thijn, over de poging mij te vergassen omdat ik mij moeilijk liet imponeren met moorddreigingen door de harddrugshandelaars die hij persoonlijk had doen vestigen, met zijn handtekening en zijn toestemming voor hun ramen, in het pand waarin ik moest wonen:

 • 2. de soft en hard drugs in Nederland wordt omgezet, doorgevoerd, verhandeld en verkocht met steun van tientallen, honderden wellicht duizenden leden van B&Ws, van de politiekorpsen, en van het OM, vooral maar niet alleen in en rond Amsterdam, maar ondertussen door heel Nederland, waar tot op het meest verafgelegen platteland toe de ecstasy, partydrugs en cocaine overal verkrijgbaar zijn voor de Nederlandse jeugd.

En tenslotte, al zou ik er meer over kunnen zeggen, dat echter mijn leven alleen nog meer zal bedreigen:

 • 3. de aankondiging van het OM dat

         De top van de georganiseerde misdaad achter
         de hennepteelt wordt de komende jaren harder aangepakt.

  is volgens mij de aankondiging van een bende-oorlog, waarvan een deel van het OM één van de bendes is: Ik gis dat hun percentage niet hoog genoeg is, en dat ze een afrekening willen met een groep drugsmafiosi die ze te weinig betaalt.

  Mijn eigen mening is dat alleen een niet-Nederlandse, volkomen onafhankelijke, Europese politiemacht de corrupte Nederlandse bestuurlijke en juridische kanker aan kan pakken met enige hoop op succes.

Was het namelijk anders, was het Nederlandse OM niet evident drugscorrupt, zoals het Amsterdamse bestuur en de Amsterdamse bureaucratie en de Amsterdamse politie en het Amsterdamse OM evident drugscorrupt zijn sinds dekaden, dan was deze uitermate smerige miljardenhandel sinds een generatie geheel anders aangepakt.

Zoals het is heeft het drugscorrupte OM van Amsterdam, zoals alles en iedereen die ik tussen 1999 en 2005 over deze zaak heb proberen aan te spreken, mij geweigerd te ontvangen; allemaal beweerd en gelogen dat "wij kunnen helaas uw site niet vinden"; geweigerd mijn brieven en mails te beantwooorden, en sinds 2000 tot minstens vijf keer toe geprobeerd mij willens en wetens de zelfmoord in te manipuleren, daarbij twee keer geholpen door de  drugscorrupte beulen van de Gemeentelijke Ombudsman, onder applaus van de drugscorrupte beulen van de Nationale Ombudsman.

Maar ja... weet u wat het is: Ik ben gek want heb ME; Bastiaans heeft overigens bewezen dat mijn hele familie gek is; ikzelf ben verder schandalig hoogmoedig ook nog eens, in deze heilstaat van universele menselijke gelijkwaardigheid; en daarbij is de grote demokratische meerderheid der Neerlanders van waarachtig Karremanspeil sinds generaties (en stamt allemaal uit een volk dat rijk werd met slavenhandel, piraterij en koloniale uitbuiting); en tenslotte is vrijwel alle Nederlands journaille, als het meeste journaille sinds eeuwen, alleen maar uit op het dekken en beschermen van de machthebbers, en het proberen daardoor carriere te maken in de media.


P.S. Mijn leven loopt evident gevaar door wat er op mijn site staat aan onweerlegbare, door het parlement in 1995 goedgekeurde, waarheden en feiten over de Nederlandse en in het bijzonder de Amsterdamse drugscorruptie staat.

Het is vooral hierom dat ik al 22 jaar geen enkele hulp krijg bij invaliditeit, en het is hierom dat mijn drugscorrupte Amsterdamse burgemeesterlijke beulen Van Thijn, Patijn en Cohen mij weigeren te ontvangen, weigeren mijn mails en brieven te beantwoorden, en alles doen en deden om mijn bestaan zo moeilijk, zo armoedig, en zo pijnlijk mogelijk te maken.

Daarom dit: Mocht ik ooit gearresteerd worden in Nederland, dan loopt mijn leven zeer groot gevaar, en mocht ik komen te overlijden in Nederlandse hechtenis, zoals ik aanneem dat dan zal gebeuren, dan zal ik vermoord zijn, wat het OM of de patholoog-anatoom ook voor leugens zullen vertellen.

En de reden hiervoor is evident deze: Er zijn maar heel weinig Nederlanders die de waarheid durven spreken over de gigantische Amsterdamse drugscorruptie, en als er ooit serieus onderzoek zou worden gedaan door objectieve onderzoekers, zeker zij die fysieke pressie uit kunnen oefenen, dan zal er een gigantische beerput geopend worden.

Tenslotte: Ik WEET uit persoonlijke ervaring sinds 1970 als leider van een Gemeentelijke Sleep-In in Amsterdam, en in 1985 als tijdelijk beheerder van een grote Amsterdamse coffeeshop, waarin ik persoonlijk uitgenodigd ben door een gemeentelijke portier in uniform voor "een aangenaam gesprek op het gemeentehuis", en waar ik overigens illegale deals van een kwart miljoen bleek te kunnen sluiten met drugscorrupte ambtenaren van de Gemeentebelastingen, dat de Amsterdamse gemeentepolitie, de Amsterdamse GGD, het Amsterdams gemeentebestuur, en de Amsterdamse Gemeentebelasting al vele dekaden volkomen en vanzelfsprekend geheel drugscorrupt zijn tot in het merg - en dat niemand daar wat van zegt, omdat dit gevaarlijk zou zijn en omdat het zo profijtelijk is.

(*) Is in Amsterdam werkzaam geweest, is Surinaamse, en verspreid op afroep de meest bloedstollende leugens over soft drugs, waarvan ze evident weet dat het leugens zijn. Idem ex- officier van justitie Fred Teeven, idem de ex-hoofdcommissaris van politie van Amsterdam Van Riessen. Wellicht niet toevallig zijn het alle drie prominente leden van de partij van Zalm de giga-uitvreter, die Nederland ook de politieke bedriegers en oplichters Ali, Verdonk en Wilders heeft geschonken.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail