\ 

Nederlog

 

17 oktober 2009

 

ME: Psychiater Rus vindt het ookIk heb meer computerbeveiligings-nieuws, maar dat komt later en wellicht niet hier maar in BitsAndPieces. Hoewel... voor computerkundigen en nieuwsgierigen is hier een download-link die ikzelf graag jaren eerder had vernomen:

Maar daar wilde ik het nu niet over hebben, maar over ME, psychiaters en psychotherapeuten, en wel in het kader van mijn Interessant ME-nieuws van 9 oktober en het feit dat ik nu eigenlijk al 32 jaar mijn menselijke waardigheid en persoonlijke integriteit heb moeten verdedigen tegen hordes immer liegende, bedriegende en poserende medici en bureaucraten, zonder enige hulp te krijgen als waarachtige invalide, behalve van zeldzame enkelingen.

Ik vermoed dat het hierbij een rol speelt dat ik zowel hoogbegaafd als hoogmoedig als hoogopgeleid ben, en vrijwel altijd eerlijk ben, want ik heb niets om over te liegen: ik spreek de waarheid, ik heb pijn, ik ben doodmoe, en ik heb VEEL te goede diplomaas om vrijwillig van net meer dan 400 euro besteedbaar inkomen per maand te willen of moeten leven, als waarachtig Amsterdams bijstands-Untermensch - maar hulp krijg ik niet, al 32 jaar lang, en wel leugens, chicanes, en ook veel buitengewoon grote laffe en minderwaardige onbeschoftheid en onmenselijkheid daarbij - zodat ik uiteindelijk de konklusie heb getroken dat wat ik meegemaakt heb met artsen,  bureaucraten en bestuurders in veel gevallen neerkomt op een kombinatie van machtswellust, sadisme, stompzinnigheid, onverschilligheid, en het stellige besef zelf nooit verantwoordelijk gemaakt te kunnen worden als medicus of bureaucraat, en dat ik (met mijn diplomaas en talenten, met mijn taal- en redeneer-vermogens, en met mijn site) veel te vriendelijk, redelijk, vergevingsgezind en beleefd ben geweest, ook in de hoop een redelijk een rationeel mens te treffen bij gelegenheid.

Wel... het gebeurt, en dergelijke mensen zijn er, maar ze zijn zeldzaam, en ondertussen begrijp ik ook niet echt waarom ze, indien gezond, in Nederland nivelleerland, Holland heilstaat van de debielen en drugshandelaren zouden blijven, eenvoudig omdat ik WEET dat andere Europese landen minstens zulke goede wetgeving op papier hebben, en veel minder feitelijke hyporcriete corruptie en uitvreterij (en minder gruwelijke pipo's als premier ook, bijvoorbeeld).

Terzake dan: Ik noemde mijn Interessant ME-nieuws van 9 oktober, en citeer nu een lezersbrief die in de NRC van heden in de Wetenschaps-bijlage staat in extenso, en doe dat om diverse redenen:

 • Lang niet alle ME-patienten die wel eens wat op mijn site lezen, lezen de NRC;
 • de schrijfster heeft groot gelijk; en
 • het geldt niet alleen mijn persoonlijke integriteit en menselijke waardigheid, maar die van alle Nederlandse ME-patienten [1] waarbij komt dat
 • de schrijfster is psychiater, dat ook weer eens illustreert dat er ook onder psychiaters hier en daar iemand te vinden is die kan nadenken en enige empathie heeft [2].

Hier is haar ingezonden brief, inclusief titel, maar met wat vetzettingen, alineaas, en noten van mij erbij - o ja, en tot heden wist ik niet van haar bestaan:

XMRV-virus en chronische vermoeidheid

Bij deze wil ik reageren op uw artikel van 10 oktober over het XMRV-virus als mogelijke veroorzaker van het chronisch vermoeidheidssyndroom ('Niet ontdekt XMRV-virus veroorzaakt misschien chronische vermoeidheid').

De reactie van professor Jos van der Meer, die u in het artikel aan het woord laat, is op zijn minst cynisch te noemen. Samen met een aantal Nijmeegse gedragsdeskundigen [3] heeft hij zijn hart verpand [4] aan de werkzaamheid van cognitieve gedragstherapie bij dit ziektebeeld.  In werkelijkheid komen die zwaardere gevallen van ME/CVS niet eens in aanmerking voor deze therapievorm. [5]

De diagnose ME/CVS is altijd omstreden geweest omdat bij lichamelijk en laboratoriumonderzoek geen afwijkingen te vinden waren (hoewel er wel sterke aanwijzingen zijn voor een aantal neurobiologische en immunologische stoornissen). [6]

Het onderzoek dat het toonaangevende tijdschrift Science publiceert is een doorbraak. Bij gezonde mensen komtv het virus in 4 procent en bij mensen met ME/CVS [in] 67 procent van de gevallen voor. Artsen die tot nu toe dachten dat dit ziektebeeld tussen de oren zat, moeten zichzelf achter de oren krabben. [7]

Waar Van der Meer wel gelijk in heeft, is dat eerst het ziektemechanisme moet worden ontdekt om aan te tonen dat het XMRV-virus daadwerkelijk de veroorzaker is. [8] Want het zou zomaar kunnen dat de immunologische stoornissen bij dit ziektebeeld de betreffende patienten extra gevoelig maken voor dit virus. [9] Dan is dit virus niet de oorzaak, maar het gevolg. [10]

CARLA RUS, PSYCHIATER
Den Haag.

U ziet wellicht dat dokter Rus een zinnige en fraaie brief schreef, tenzij - natuurlijk - u een heerlijk leven heeft als therapeut dankzij een paar welbetaalde dagdelen Cognitieve Gedragstherapie, of een promovendus van prof. Van der Meer bent, uiteraard.

Vanwaar mijn noten bij de brief van mevrouw Rus, die naar ik hoop voor verstandige mensen geheel overbodig zijn.


P.S. Maar die noten maken wel duidelijk hoe ik erover denk, en ook dat ik vanaf het begin rekening heb gehouden met de kans dat het XMRV-virus alleen maar hoog gecorreleerd is met de werkelijke (onbekende) oorzaak van ME. Ondertussen blijft het een heel signficant verschil tussen mensen met en mensen zonder ME/CVS, en kan een mens hopen dat het tot meer signficante empirische verschillen, ja zelfs kennis van mogelijke oorzaken zal leiden.

Noten

[0] Voor mensen die veel van Windows willen weten is dit echter zeer interessante informatie, met zeer leerzame programmaas die veel informatie over Windows geven - zoals dat op uw computer draait, als het dat doet.

[1] En wie hier de konklusie aan wil verbinden dat ik meen dat de meerderheid van de artsen die ik de afgelopen 32 jaar ontmoet heb weinig persoonlijke integriteit bezaten, en een zo geringe menselijke waardigheid of zelfrespect dat ze een ander brutaalweg en bewust pijn laten lijden en niet helpen, alleen omdat ze geen erkend etiket op hun klachten konden plakken - dat OOK alweer uiteindelijk HUN onvermogen was, want ik heb mijn symptomen sinds 1980 voorbeeldig helder schriftelijk weergegeven, blijkt achteraf, en de ziekte ME is erkend als ziekte sinds 1969, zodat ik meen van medische fraude of misdadige medische incompetentie te spreken bij wie dat niet vaststelde, overwoog, tegensprak, of kleineerde de afgelopen 32 jaar, als arts of medisch hulpverlener, tegenover mij en mijn ex, beiden hoogbegaafd, vriendelijk, beleefd, en nooit met enig belang om de WAO op te lichten, zoals zoveel miljoenen gezonde Neerlanders in de 80-er jaren, inzonder veel bureaucraten, wel deden - die zal ik niet tegenspreken.

[2] Ik ben een psycholoog, een filosoof en een logicus, minstens zoals vrijwel iedereen die in Nederland een universiteit afgelopen heeft iets "is" (historicus, andragoog, arts, bioloog, socioloog, you name it):

ik heb diplomaas in c.q. vanwege die dingen, en afgezien van die diploma's weet ik gewoonlijk stukken meer dan "gelijkwaardig" gediplomeerden, omdat het ik als Nederlander nu eenmaal gevloekt ben met hoogbegaafdheid, hoogmoed, eerlijkheid, en een aristocratische geest, waarmee het heel wel mogelijk is goed en gelukkig te leven (het is namelijk veel aangenamer en gezonder je ziel in verachting dan in woede te bezitten, o intellectueel, moreel en menselijk incompetente meerderheid der Nedermedici die ik trof!) - tenzij je het ongeluk hebt ME te hebben, want dan word je de pispaal en zondebok voor alle ressentiment van alles dat menselijk behoorlijk tot zeer minderwaardig is, maar toch - of daarom juist - bureaucraat, bestuurder of medicus kon worden, in postmoderne Neerlandse verhoudingen, in het bijzonder, waar intellectuele, morele of menselijke echte kwaliteiten op zichzelf al als ongewoon dus gek veroordeeld werd door iedereen die voor weldenkend wilde doorgaan.

Maar dit was een uitweiding, om te illustreren dat ik enig recht van spreken heb ook over psychiatrie, waar ik ook al het een en ander in en over gelezen heb, waar een mens als ik niet veel vrolijker van word, ME of niet.

Desalniettemin: Er is zinnige psychiatrie en mocht u daar kennis van willen nemen dan zou u Silvano Arieti moeten lezen, ooit Dean of the American Psychiatric Association, en een zinnige man met zinnige ideeen. Hij was ooit een wereldspecialist op het terrein van schizofrenie, maar wat ik u aanraad, als u geinteresseerd zou zijn in zinnige psychiatrie, is zijn The Intrapsychic Self, dat vast nog wel via de universitaire bibliotheek te leen is, of dat althans zou moeten zijn, want het is een verademing voor wie denkt dat de psychiatrie niet anders of niet beter kan dan Freud, Jung, Adler etc.

Ikzelf was indertijd - ca. 1980 - nogal verbaasd dat een psychiater, in zijn positie ook, zo een zinnige man kon zijn, met zulke zinnige ideeen.

[3] Te weten psychologen, vermoedelijk allemaal met een IQ niet hoger dan 115, te oordelen naar het proefschrift van prof.dr. Bleijenberg over ME (zoals ik de ziekte waaraan ik lijd noem) die sindsdien al dekaden de financiele belangen van zichzelf en het hele ras dat in Neerland vakpsycholoog wordt (ondanks zeer frekwente eigen gestoordheid, en de zeer gebruikelijke eigen intellectuele achterlijkheid of middelmatigheid) heeft bestendigd, zeer ten koste van de belangen, gezondheid, en inkomens van zeer vele integere ME-patienten, en wel door te zeggen, maar dan in quasi-beleefd medische bla-blah-terminologie, dat zij kierewiet of fraudeurs zouden zijn (of daar nauwelijks van verschillen) en genezen kunnen worden van hun dwalingen of oplichterij, en wel door fikse doses Cognitieve Gedragstherapie, uiteraard te verstrekken door het ras van dumbo's waartussen ikzelf afgestudeerd ben.

[4] Ik betwijfel dat zelf zeer: Wie tientallen jaren volhoudt dat een erkende medische ziekte geen (echte) ziekte maar - effectief - waan of fraude is, die is ofwel een totale incompetent ofwel een welbewuste oplichter.

Ik kan er echt niets beters van maken, en als de prof het daar niet mee eens is dan moet hij gewoon naar de rechter stappen om mij van deze dwaling te genezen, want ik ben dit soort smerige verdachtmakingen van een man die zo dom is als prof.dr. Bleijenberg (ik las zijn proefschrift, en het was om te gruwen zo slecht) grondig ziek, en ben er veel te vergevend en vriendelijk over geweest, and I think he only does it for the money, of himself and his ilk of would-be therapists, out for easy money.

Nota bene lezer: Iedere authentieke patient met ME die Cognitieve Gedragstherapie moet ondergaan (1) ondergaat iets dat hem of haar veel fysieke ellende zal opleveren; (2) geen enkele baat zal brengen, behalve een grotere getraindheid in liegen en in medische of psychologische boeventaal; en vooral (3) dat het zeer veel zal bijdragen aan de inkomens, het levensgeluk, het tweede huis in Frankrijk, en de kosten van de studerende dochter, van de hem of haar "behandelende" "wetenschappelijk bekwaamde psychotherapeut", die alleen geen Jomanda is omdat hij/zij ooit gradueerde in de Wetenschap der Spiegologie, tot zijn of haar grote financiele profijt.

Al deze kwasi-wetenschappers die zich voor psychologen uitgeven, en hondbrutaal in therapieen handelen, hebben niet zozeer hun "hart verpand" als wel hun beurs gevuld, met praatjes, theorieen, therapieen die minstens 50 keer zo vaag en idem zo pretentieus is als het waarachtige medische, biochemische en fysiologische onderzoek dat te goeder trouw naar ME gedaan is, en dat tot nu toe inderdaad weinig echt therapeutisch bruikbare kennis heeft opgeleverd - zoals vrijwel alle ziekten eeuwenlang geen behoorlijke natuurlijke verklaring hadden.

[5] Zo ben ik nu al bijna 10 jaar bezig bij minstens 5 artsen te bepleiten dat ik enige hulp in de huishouding nodig heb.

Ik kan doodvallen c.q. ik krijg een papieren pak vol gedrukte verwijzingen in angstwekkend debiel burokratenproza, kennelijk onveranderlijk bestemd voor de kennelijk zeer massale doelgroep van Amsterdamse randdebielen, die mij verwijzen naar Het Loket Zorg (alleen de Orwelliaanse gruwelnaam al!) of ik tref een zogeheten thuishulpspecialist van Tanke-formaat (660.000 euro per jaar, ook na de Amsterdamse Thuiszorg het failliet in gerdraaid te hebben) die mij telefonisch zegt "Muhneer, wij geloven niet in ME, dus wij kunnen niets voor u doen".

Is het een wonder dat er in Amsterdam zoveel Joden opgepakt, weggevoerd en aangegeven zijn? Of mag ik ook die vraag niet opwerpen?

Of mag ik dat niet zeggen als zoon en kleinzoon van een paar van de zeer weinige authentieke Amsterdamse verzetshelden?! Of ben ik gek (nog steeds zonder enig recht op enige hulp, dan omdat ik toch gek ben) omdat de medische sadist, oplichter en charlatan (prof.dr.) Bastiaans daar lokaal wereldberoemd mee werd?!

[6] Ik heb vier opmerkingen, al klopt het wel ongeveer:

 • 1. Er is dus wel empirische evidentie dat er met mensen met ME/CVS iets fysiologisch niet in orde is (men leze de medische literatuur, of de zeergeleerde en heldere -voor wie wat van echte wetenschap weet - overzichten daarvan zoals van dr. Ellen Goudsmit, op de uitstekende site over ME van David Axford), en daarbij
   
 • 2. de redenering die incompetente medici en malafide psychologen begerig op betalende patienten, al zijn ze fysiek doodziek dat mensen met de symptomen van ME niets kan schelen omdat onderzoek niets oplevert is volgens het patroon: "Wat wij niet weten of kunnen vinden bestaat niet". Kortom, het is een vooroordeel in de botste en meest brutale vorm, zeker als dat ten koste gaat van de menselijke integriteit, waardigheid en rechten van deze patienten.
   
 • 3. Het is hondsbrutale oplichterij, ondertussen, omdat er ondertussen vele honderdduizenden of diverse miljoenen mensen met de symptomen van ME/CVS zijn, over de hele wereld ook. Wie dus zegt dat dit "psiegies" is, stelt zich op als Zuid-Afrika's Mbeki inzake Aids: "Bestaat niet - drink jij maar fijn bietensap, of ga eens lekker naar een psychiater! Waar u over klaagt kan niet bestaan, want Onze Medische Wetenschap heeft dit niet erkend! Wat niet alreeds lang in Onze Medische Handboeken staat, heeft geen objectief bestaan!"

  NB: Anders dan in Neerland nivelleerland heeft de ECHTE medische wetenschap al sinds 1969 het bestaan van ME erkend - maar in Neerland zou dat ten koste gaan van de inkomens van fysiek gezonde nobele en integere psychotherapeuten, inzonder de Cognitieve Gedragstherapie-mafia, en u begrijpt dat zulks niet mag, nitet kan, niet hoort, in Onze Demokratische Rechtsstaat.

  En die patienten kunnen zich immers toch niet verweren, gelukkig! Die zijn allemaal veel te beroerd, veel te arm, veel te hulpeloos! Verplichte Cognitieve Gedragstherapie zullen ze krijgen, tot ze er dood bij neervallen of eindelijk toegeven niet ziek te zijn om maar niet verder gemarteld te worden! Financieel succes gegarandeerd, voor de Nobele Integere Therapeut!
   
 • 4. Mag ik met mijn logische geest opmerken dat er maar dan ook geen enkel empirisch bewijs is (o.a. omdat ook dit al diverse eeuwen lang niet in De Medische Handboeken staat) dat er geen incubus of succubus tussen de oren van de zeergeleerde door en door nobele professoren Van der Meer en Bleijenberg schuilt, of ze dat nu zelf weten of willen toegeven of niet?!

  Waaruit een beetje psychotherapeut of psycholoog ook direkt kan konkluderen dat het dus daarmee wetenschappelijk bewezen is dat de kans 50/50 is? Zodat met keiharde wiskundige statistiek direct volgt dat de kans 1/4 is dat dit bij geen van beide hooggeleerden zo is?

  Zo redeneert dit paar Pipo's toch al dekaden?!

[7] Ik zeg geen nee, maar die hele opstelling van artsen dat "dit ziektebeeld tussen de oren zat" is in het licht van vele honderdduizenden mensen met de klachten van ME en geen enkele reden daarover te liegen eerder een positieve en sterke grond dat de arts in kwestie incompetent is, en niet zo'n klein beetje ook.

Je zegt als arts toch ook niet dat kanker niet bestaat "omdat" daar in de medische handboeken geen kuur voor bestaat? "Maar daar zijn symptomen van aanwijsbaar", werpt u wellicht tegen. Lieg ik soms al 32 jaar - waarin ik drie studies deed, alles met de beste cijfers, en met veel fysieke pijn en moeite? Liegen al die honderdduizenden of miljoenen anderen met mijn klachten soms over hun pijn? En sinds wanneer is de medische wetenschap af?

Geneeskundige kennis is een eiland in een oceaan van onwetendheid. "Dat eiland wordt steeds groter. Daarmee neemt de kustlijn ook in lengte toe en zien we des te beter wat we niet weten".
(Prof.dr. Dunning, arts, geciteerd in Interessant ME-nieuws).

[8] Ja... maar... (1) iedereen met enig verstand van statistiek of methodologie (dus in beginsel, maar geheel niet in werkelijkheid alle artsen en alle psychologen) weet dat dit een open deur is (inzake zowel correlaties als methodologie) en (2) Van der Meer was vals aan het zeiken: Waar het om ging was het aangetoond zijn (zeer waarschijnlijk) van een significant empirisch verschil tussen ME/CVS-patienten enerszijds, en andere mensen anderszijds - precies wat hij al dertig jaar had kunnen vinden, als hij slimmer en zinniger zou zijn geweest, of meer moeite had gedaan, of zou hebben geweten wat echte wetenschap en methodologie inhouden.

[9] Ja, dat is juist - en het kan nog ingewikkelder liggen, waarvoor zie de volgende noot (maar zoals ik in [8] zei: dit alles is elementair vanzelfsprekend voor iedereen die enig echt benul van statistiek en methodologie heeft, zoals iedere arts zou moeten hebben, maar in mijn ervaring zelden heeft - wat ikzelf heel goed weet, al zo'n 40 jaar, omdat ik ooit hoopte daarin of in iets verwants te kunnen professeren).

[10] Of een onderdeel van de etiologie van de ziekte.

Maar opnieuw: Voor wie de relevante methodologische kennis heeft is dit vanzelfsprekend, en het doorslaggevende feit waarom de ontdekking van dit XMRV-virus bij ME-patienten en niet bij anderen goed nieuws is (behalve voor Van der Meer en Bleijenberg, die als een blok achter de financiele belangen van psychotherapeutjes-met-IQtjes-van-115 staan, in hun volle medische en wetenschappelijke persoonlijke glorie) is nu juist dat het voor het eerst in veel jaren een kennelijk werkelijk handvast empirisch uitgangspunt biedt om ME nader op het spoor te komen - zoiets als de vinding van sperma op het lichaam van een verkrachte en vermoorde vrouw.

Het hoeft niet van de dader te zijn, maar het geeft zeer te denken en vormt een belangrijk aangrijpingspunt de dader op te kunnen sporen.

Behalve dan als de politie-arts Jos van der Meer is, geassisteerde door zijn therapeutische sidekick Ger Bleijenberg: Die zullen dan onmiddellijk roepen dat zij sperma van minstens twee heren moeten aangetoond krijgen, en niet door hun  wetenschappelijke inspanningen  God verhoede! - maar door een Amerikaan, voordat zij, met hun verbluffende intellecten, moraal en menselijkheid, meegaan in deze hypothese.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail