\ 

Nederlog

 

11 oktober 2009

 

Boek-WIP: IdeeŽn van Maarten MaartenszDit stukje is kort omdat ik nog steeds druk bezig ben, voorzover mogelijk, met de beveiliging van mijn computer, die eindelijk enigszins redelijk in orde lijkt.

Al doende heb ik iets van 12.000 registerproblemen, 1 stuks Spyware, en 1 virus met 38 instanties opgespoord, waar de McAfee-troep waar ik het eerder over had, niets van wist, over aangaf, of om gaf; de helft van vreemde Start-Up bestanden voor Windows verwijderd, zonder enig gevolg dan een veel snellere computer; en nog het een en ander gevonden en verricht; en de computer is nu ca. 2 keer zo snel in het gebruik als daarvoor en ook veilig volgens minstens 5 programmaas die allemaal zowel zeer veel beter dan de McAfee-troep zijn en die het bovendien onderling daarover ook eens zijn, dat ook een prettige bevinding is.

Dat is allemaal een opluchting maar geen geruststelling, al heeft het veel tijd en veel moeite gekost (*), en als ik de tijd en gelegenheid vind dan zal ik er een stukje over schrijven, zodat ook u desgewenst aan de slag kunt met wat beveiligingsmaatregelen. (En als u denkt dat u goed beveiligd bent, maar minder veel van programmeren weet dan ik, dan is de kans groot dat u zich vergist...).

Wat mijn titel van heden betreft:

Gisteren had ik het over een nieuwe rubriek in Nederlog en over Nedernieuws-2004 in de originele versie, en dit stukje is een soort vervolg hierop, want ik kwam terecht in het begin van het uittreksel van mijn commentaren bij Multatuli's Ideen, dat u onder deze link vindt

in het formaat zoals ik dat in de zomer van vorig jaar ervan maakte. De laatste link is het begin van ca. 7 MB aan bestandjes (veel maar klein) en legt uit wat het allemaal is (en niet is) en waar het vandaan komt.

Een ander is ook nog niet af, maar ongeveer tweederde is gedaan, en ik heb nu de bedoeling gevat, vooral omdat wat ik las de deugd had mij te bevallen om, zoals mijn titel vandaag zegt, een en ander af te maken en vervolgens om te bouwen tot Een Boek, met de titel IdeeŽn.

Zoals gebruikelijk voor mij met dingen die ik niet op een en dezelfde dag af kan schrijven is dit eerder een voornemen dan een belofte - With my health, and the help I don't get, is all that I can guarantee that I cannot guarantee anything - maar het het lijkt me een redelijk plan.

Vandaar ook "WIP" in de titel, dat staat voor "Work In Progress". Hoe lang het zal duren en wanneer het af zal zijn kan ik niet zeggen, behalve iets als dit:

Mocht ik mij circa een maand lang tamelijk redelijk voelen, en mij gedurende die tijd hieraan kan zetten, zonder gestoord te worden en zonder beroerder te worden, dan ben ik vast een heel eind op streek, en wel omdat het voor mij om uiteindelijk bekende ideeŽn gaat, en ik ook wel ongeveer weet wat ik wil zeggen, toevoegen, veranderen en overslaan, en ik altijd heel snel schrijf als ik schrijf.

En het lijkt me dat er enige belangstelling voor zou moeten zijn in Nederland, onder andere omdat mijn editie van Multatuli's Ideen met mijn commentaren het meest gelezen deel van mijn site is, al doen alle neerlandse Neerlandici, inzonder de academische Neerlandici-multatulianen alsof deze site geheel niet bestaat.

Mij lijkt dat eerder een kwaliteitsgarantie, maar ik ben partijdig, is ook waar.

Trouwens... alleen over de afgelopen maand September is meer dan 1 Gb html van mijn site neergeladen, waarvan naar ik schat minstens een kwart aan Multatuli's Ideen met mijn commentaren. Samen genomen is dat equivalent met minstens 100 volledige versies van alle zeven delen, zodat u kunt begrijpen dat mijn omzet in Multatuli's Ideen veel hoger is dan die van Multatuli's uitgever Funke bij Multatuli's leven. 't Is maar een weetje.

En u kunt ook zelf oordelen, desgewenst: Ik geloof dat het goed is, en trouwens ook onderhoudend, en over het geheel genomen de beste manier om kennis te nemen van Multatuli's Ideen en een deel van de mijne - en ik voeg die kwalificatie toe omdat ik ook het een en ander voor wat ik theoretische filosofie noem te vertellen heb, dat echter een ander en een ander soort boek waard is, mocht ik daar ooit de tijd en gelegenheid voor vinden.

Trouwens... nu ik er toch over schrijf: Waarom vind ik eigenlijk dat een en ander "over het geheel genomen de beste manier om kennis te nemen van Multatuli's Ideen" is?

Om twee redelijk objectieve redenen en ťťn subjectieve maar ook redelijke reden, en wel de volgende.

In de eerste plaats zijn Multatuli's Ideen, zoals ze op papier gedrukt en uitgegeven zijn, dat in mijn ervaring verreweg het best in de zogenaamde Garmond-editie ervan is gebeurd, die uit het begin van de 20ste eeuw stamt, en in html op mijn site staat, moeilijk toegankelijk en nog moeilijker te overzien, omdat het een gigantisch mozaiek van ideeŽn, invallen, uitvallen, opmerkingen, aforismes, verhalen, parabelen, een heel toneelstuk (Vorstenschool), een roman in diverse volumes (Woutertje Pieterse), en tijdsbeelden, cijfers, meningen, literatuurkritieken en nog veel meer is, dat allemaal dwars door elkaar achter elkaar ligt, zonder enig verband, maar met veel verwijzingen in de ideen naar veel andere ideen, bovendien verspreid over zeven boekdelen ieder van meer dan 300 paginaas (En ik schrijf trouwens "ideen" als ik die van Multatuli bedoel, en niet die van andere mensen, omdat zijn drukkers, die kennelijk gebrek aan tremaas hadden, meestal zo drukten.)

U begrijpt hieruit ongetwijfeld dat een een editie van de Ideen in html met links al een hele verbetering is bij het helpen ontsluieren wat er nu in die zeven delen allemaal staat, en hoe dat onderling samenhangt - en dit was de eerste objectieve reden.

De tweede objectieve reden is dat Multatuli's Ideen over zoveel gaan, en vaak ook zoveel voorkennis veronderstellen over zijn tijd, zijn overig werk, zijn leven en zijn persoon in ieder geval, om niet van voorkennis van Neerlandistieke of filosofische aard te spreken, dat het zeer behulpzaam is een uitgave van zijn Ideen te hebben, die daar het een en ander over verklaart - en dat doen mijn commentaren, naast aanzienlijk meer, en de enige vier (eventuele) tekortkomingen die ik er zelf in aan kan wijzen zijn

  • (1) ik vertaal geen buitenlands - en er staat behoorlijk wat Frans en bij gelegenheid wat Grieks en Latijn in, want ik vind dat mijn taak niet;
  • (2) ik geef ternauwernood de opmerkingen ten beste die Neerlandici zouden maken, wat ikzelf vooral een pre vind, maar dat Neerlandici die in Multatuli studeren vast geheel anders zal treffen, en
  • (3) ik geef daarnaast een boel van mijn eigen ideeŽn in reactie en commentaar, alsof Multatuli en ik denkende mensen zijn - dat heel ongebruikelijk is voor editeurs van literair werk maar minder voor editeurs van filosofisch werk c.q. ideeŽn/ideen, terwijl tenslotte
  • (4) het heel wel mogelijk is dat lezers het helemaal niet eens zijn met mijn commentaren, om tal van goede of slechte redenen - dat van mij allemaal mag, want u kunt ze immers ook gewoon overslaan, desgewenst, of anders naar de dnbl.nl gaan om een andere goede editie van de zeven delen Ideen te vinden, geheel zonder commentaren (en veel minder links tussen de ideen).

En de laatste mogelijke tekortkoming leidt me tot mijn derde meer subjectieve reden mijn eigen editie met mijn commentaren aan te raden:

Ik vind het zinnige commentaren, lezer, en goed geschreven ook, en vaak behulpzaam voor wat beter begrip van Multatuli's tekst, ongeacht of u het met mij of met hem eens bent, of meer eens dan niet, of het gewoon niet weet of niet interesseert.

Kortom, er zijn logisch denkbare betere commentaren en edities van Multatuli's Ideen, maar ze zijn er niet, en het is ook weinig waarschijnlijk dat ze er zullen komen, in de komende 100 jaar bijvoorbeeld, want om het enigszins behoorlijk te doen, al was het volkomen anders dan ik, vergt veel kennis die behoorlijk zeldzaam is, en nog veel minder vaak in een hoofd te vinden is - dat vast verklaart waarom helemaal niemand ooit iets deed als ik deed, met Multatuli's Ideen, terwijl iedere Nederlander daar toch al zo'n 140 jaar de gelegenheid voor gehad heeft.

En daarbij, zoals ik zei: U kunt gewoon overslaan wat u niet bevalt of niet interesseert, en u mag - wat zeg ik: ik vind dat u moet - er zelf maar van denken wat u ervan vindt, want ik vraag helemaal niet om uw instemming: mijn doel is om u tot denken aan te zetten, want

268a. We zyn denkdieren, kunnen denken, en voelen aandrang tot denken: sumus, ergo cogitamus. Denken is ons instinkt, onze behoefte, onze roeping, ons wezen.

en

46. Ik geef wenken, geen regels.


(*) Trouwens, speciaal voor mijn meer wiskundig geinteresseerde lezers: De grootste hulp inzake beveilings-software kwam dankzij verwijzingen van Eric Schechter's site, waar ik eerder over schreef, die een uitstekende Amerikaanse wiskundige blijkt, en een uitstekend boek over de fundamenten van de analyse (calculus, infinitesimaal-rekening, you name it ... differentialen, integralen en wat daar allemaal mee samenhangt) geschreven lijkt te hebben, dat ik mijzelf beloofd heb te kopen en te lezen, zo mogelijk.
 

        home - index - top - mail