\ 

Nederlog

 

30 september 2009

 

Metrofraude: Cohen hat NICHTS davon gewusst!


Metrofraude-files

Zoals ik eerder vandaag schreef staat de NRC van 29 september weer vol van informatie voor wie zich dringend tot cynicus wil hervormen, maar ik zal me beperken tot de korte registratie van zaken die ik eerder behandelde, en nu over de metrofraude, waar ik eerder over schreef:

Ik voer het op omdat ook hier blijkt dat ik weer eens gelijk had, zoals ik over zoveel de afgelopen 32 jaar achteraf geheel gelijk blijk te hebben gehad, maar terwijl ik de moed had het te zeggen toen het gebeurde .... ik behandeld en beschouwd en betiteld werd door mijn Neerlandse medemensen alsof ik een sort menselijke degeneré was, en een bezwadderaar van al het menselijk fraais dat in Neerland bestuurt, ambtenaart of stemt, of gewoon een heel slecht mens.

Wel, gisteren was de laatste dag van de enquetes van de gemeenteraad naar de gang van zaken rond de metro, en columnist Frits Abrahams van de NRC was erbij, zo lang als zijn verveling het uithield, en schreef er in de NRC van 29 september over, en ik citeer:

Ogenschijnlijk gebeurde er weinig spectaculairs in al die verhoren met autoriteiten, ambtenaren en deskundigen. Ik kreeg niet het gevoel dat er een échte schurk tussenzat, iemand die willens en wetens de kluit al die jaren had belazerd.

Er was iets heel anders aan de hand, eigenlijk iets verontrustenders. Hier zag je een stel intelligente, goed opgeleide, welbespraakte mensen (vrijwel allemaal mannen) die gezamenlijk een verwoestende demonstratie van incompetentie gaven.

Abrahams zal het misschien goed bedoelen, maar dit is een typisch Neerlandse gedachtegang, overigens dezelfde die luitenant-kolonel Karremans zo heerlijk pensioneerde in Spanje: Alsof het niet DE PLICHT is van topbestuurders en leidende politici om COMPETENT te zijn.

Alsof je, wanneer - zoals met Karremans, zoals met alle Amsterdamse gemeentebestuurders sinds 2002, zoals met krankzinnig veel Nederbestuurders in allerlei zaken en verbanden (provinciaal, drugs, vriendjespolitiek, bouwfraude: alles al jaren schering en inslag bij de Neerlandse corrupte bestuurderskaste) - blijkt dat je je als een liederlijke incompetent gedragen hebt, je gewoon jammerend voor camera's je handen in onschuld wast ("hoe kon ik dat nou weten?!", "ik deed alleen maar loyaal mijn plicht!", "iedereen deed het toch?", "ze zeiden het toch allemaal?" "ja zeg: ik ga daar geen dief van m'n eigen portemonnee zijn, zeg!" enzovoort ad nauseam) - en dan gewoon verder gaat met je carriere, je bonussen, je promoties, en je publieke geposeer, gemoraliseer en gehuichel voor media-camera's.

Wie incompetent is in een leidende positie en blijft zitten is een bedrieger - een fraudeur, een oplichter, net zoals een loodgieter die zich voor chirurg uitgeeft een oplichter is, en bovendien een heel grote gevaarlijke smeerlap als hij feitelijk operaties uitvoert op basis van zijn leugens, als het om te beginnen al geen gestoorde betreft, tenminste.

Kortom: Wie incompetent is - en welbespraakt is, en jaarlijks ontvangers van honderdduizenden euroos belastinggeld in salaris is, en minimaal tienduizenden in allerlei persoonlijke voordeeltjes als woonkostenvergoedingen, onkostenvergoeding, extra pensioenen enzovoort incasseert - die IS eo ipso een oplichter, een fraudeur, een leugenaar, een poseur, kortom: een typisch Neerlandse hondsbrutale bestuursschoft, kennelijk ook met z'n eigen journalisten in de media die, zodra het spannend wordt, alles wel even publiekelijk zullen herdefiniëren opdat de bestuurschoften en miljardendieven in kwestie als iets geheel anders verschijnen.

De redenering die Abrahams hier ophangt is van de deze vorm:

Hier zien we een stel evidente megafraudeurs, publieksleugenaars die miljarden-overschrijdingen EN heel welbewust mogelijk maakten en bestendigden EN nu poseren alsof zij van niets wisten, van niets konden weten, van niets hoefden te weten.

Maar omdat ikzelf - de gevreesde columnist van 'de slijpsteen voor de geest', immers - meestal vriendelijk over ze schreef, ze ook allemaal persoonlijk ken, en ook omdat mijn eigen allerliefste hoogst integere vrouw nog steeds in hun klub zit moet ik u - met mijn goudeerlijke hand op mijn zo buitengewoon integere columnistenhart - verzekeren dat hier iets heel anders gebeurt dan het lijkt danwel schijnt:

Mijn vrienden van weleer, en nog steeds de vrienden van mijn lieve vrouw, zijn helemaal geen oplichters, bedriegers, leugenaars en fraudeurs!

Kijk, eigenlijk zit het zo: Al die vanzelfsprekend verdampte miljarden - er zijn ondertussen twee keer meer miljarden in overschrijding dan mijn vrienden van weleer en van mijn vrouw zelf tot voor zeer kort beweerden dat het geheel zou gaan kosten - zijn weliswaar allemaal moedwillig verdampt, god mag ook weten naar welke persoonlijke rekeningen, maar kijk ... het gebeurde door een stel heel intelligente, bijzonder goed opgeleide, zeer welbespraakte mensen, die allemaal vrienden van mijn vrouw zijn, en ooit studievrienden en medekroegtijgers waren van mij, zodat deze keur van Neerlandse prachtmensen DUS onmogelijk enige schuld aan welk falen ook zou kunnen hebben! Quod erat demonstrandum!

Weet u wat het is: Ze hadden gewoon niet de nodige competentie, niet de noodzakelijke kennis, niet het behoorlijke inzicht, en overigens ook geen vermogens of goede wil, en daarom zagen de vrienden van mijn vrouw ook nooit enige reden om de gemeenteraad of enige ander in te lichten over hun evidente eigen gebrek aan competentie, kennis, inzicht, vermogens, goede wil of eerlijkheid. Zoiets kán je niet verwachten in Neerland sinds 40 jaar minstens, en zoiets mág je niet eisen, van je eigen partij- en studie-vrienden die het verder schopten dan jij! Dat is heel onbehoorlijk!

En wie ze dus kwalijk neemt dat er geld verdween (slechts een paar miljard, dus dun uitgespreid over gans ons trots volk, slechts een paar honderd euro p.p.) is gewoon een buitengewoon kwaadwillend stuk nauwelijks menselijk crapuul, een hoogst ondankbare ook voor alle persoonlijke opofferingen die uitstekende mensen als Cohen, Oudkerk en Asscher zich voor hun volk getroosten, giga-bekwaam als ze ieder persoonlijk zijn, afgezien dan van het werk waarvoor ze aangenomen zijn - maar dat spreekt vanzelf, want zij hadden daarvoor netzomin geleerd als u of ik, zodat zij even onschuldig zijn aan wat dan ook als uw of mijn van niets wetende persoontjes, die bovendien de voortreffelijkheid missen van hoofdstedelijk bestuurlijk PvdA-grachtengordel-gigant te zijn!

Wij leven immers in Neerland-gedoogland, o op uw bestuurders afgunstige kritikasters! Want geef nou eens eerlijk toe, o élitaire Handelsbladlezer:

U had het zelf toch ook gedaan als zij? Met evenveel relevante onkennis? En met dezelfde bloedstollende brutaliteit, voor dezelfde ondertafelse vergoedingen? U bent toch ook geen dief van uw eigen portemonnee?! Nou dan:

Hoe kunt u, hoe mag u, hoe durft te verwachten dat een Asscher, een Cohen, een Oudkerk, betere mensen zouden willen, kunnen of mogen zijn dan de Willems Holleeder en co die ze al dekaden, in alle gelijkwaardigheid ook, beschermd hebben?! Of  beter dan enig mens, al dan niet Amsterdammer?! Schaamt u voor de gedachte alleen al, dat enig mens in enig opzicht beter zou kunnen zijn dan deugdmensen als Lages, Rauter of andere eertijdse Amsterdamse zo effectieve bestuurders, ook al van socialisties gemoed en van grote persoonlijke morele integriteit en inzet! Laat staan dat u enig kwaad zou mogen spreken of denken van hun bestuurlijke opvolgers met waarachtig Neerlands bloed in d'aadren!

Ik vermoed dat er iets dergelijks achter zit - hey: they are awful bastards and crooks, but look you: they are our very own kind of bastard and crook! - want ik ken exact dat mechanisme van de UvA, dat ook al een PvdA-heilstaat is sinds dekaden, waar de vele tientallen miljoenen ook al geheel onnaspeurlijk verdwenen op volledig oncontroleerbare wijzes - behalve natuurlijk dat de best gedijenden en meest verdienenden in het Neerlands bestuur boven de grote rivieren vrijwel altijd weer geheel toevallig PvdA-prominenten blijken te zijn.

Maar terug naar hun nobele journalistieke vriend, gevreesd satiricus ook, naar ik meen te hebben begrepen.

Abrahams vervolgt:

Ze hadden in 2002 afgesproken dat iets 1,4 miljard euro zou gaan kosten en in 2011 klaar zou zijn. Zeven jaar later blijkt dat het minstens 3,1 miljard zal kosten en pas in 2017 voltooid wordt. Tussen droom en daad stonden naïeve bestuurders in de weg en slappe ambtenaren en inhalige ondernemers en twistzieke bureaus.

Nee, ook dat geloof ik eenvoudig niet:

Het is een misrepresentatie, omdat alle persoonlijke verantwoordelijkheid weggesmokkeld wordt door damesblad-adjectiva als "naïeve", "slappe", "inhalige" en "twistzieke" - kortom... "zien jullie wel, lieve NRC-lezertjes, dat het in Amsterdam allemaal net als in een sprookje is, zoals in die mooie films van Oom Walt?".

Wel - ik zie leugen, bedrog, totaal valse beloftes, en geheel verdwenen miljarden gemeenschapsgeld: Daar is en was niets "naïefs" aan, zo als er ook niets "naïefs" is aan iedere geslaagde financiele fraude, want fraude is opzet, en heet trouwens ook nooit "fraude" onder fraudeurs.

Veel eerder geloof ik derhalve - met de bouwfraude en de drugszwendel in het achterhoofd - dat het voor het allergrootste deel afgesproken werk is en was, omdat het ondertussen iedereen duidelijk moet zijn dat iedere Nederlandse bestuurder kan doen of laten wat ie wil, en toch nooit afgerekend wordt op z'n eigen onvermogens, diefstal, oplichterij, leugens, bedrog, bonnetjesfraudes, vals aangiftes, of wat dan ook.

In feite worden in Neerland aan burgemeesters - heel vies menselijk tuig als Bram Peper, bovendien (zie de link voor 's mans moraal!) - van wie bewezen is dat ze corruptelingen en dieven van de gemeenschap zijn geweest achteraf nog eens miljoenen in schadevergoedingen uitgekeerd omdat iemand de moed heeft gehad te zeggen dat ze bewezen corruptelingen en dieven van de gemeenschap zijn geweest, en zij daaronder o zo vreselijk verschrikkelijk te lijden zouden hebben gehad, bijvoorbeeld in daardoor gemiste verwachte commissarissen-bonussen.

Daarbij: Waarom zou een Amsterdamse wethouder, burgemeester, of hoge ambtenaar dan niet pogen z'n eigen miljoenen op z'n eigen Caymans Island te krijgen, bij voorkeur in baar goud ook? Dat gebeurt toch feitelijk al dekaden?! Dat is toch het morele en persoonlijke ideaal van iedere oppassende fatsoenlijke Neerlander: De nationale lotto winnen of anderszin miljonair worden?

En hoe zou een Lodewijk Asscher, een Rob Oudkerk, of een Job Cohen niet gelijkwaardig aan een Willem Holleeder of om het even welke bouwfraudeur of drugshandelaar kunnen zijn?! Ze dragen hun hele volwassen leven al uit dat iedereen in Nederland gelijkwaardig zou zijn aan beulen, terroristen, en smerig bestuurtuig als zij, want volgens deze gedegenereerde volksvleiers zijn alle mensen gelijkwaardig, en zij zelf het meest waard en waardig van iedereen, en dat bij voorkeur ook belastingvrij en via een semi-legale achterdeur, en ook geheel zonder bonnetjes, laat staan persoonlijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Hoe het zij, om weer tot Abrahams terug te keren, die hier volgens mij aan het liegen en poseren is, tenzij ook hij toch weer een heel stuk dommer is dan hij zelf graag denkt (*):

Het is in Amsterdam al minstens 25 jaar een gigantische bestuurlijke puinhoop in alle geledingen van bestuur en bureaucratie, zoals Abrahams zelf kan navragen - zou hebben kunnen navragen - bij zijn NRC-collega Jos Verlaan; kan nalezen in diens boek "Chaos aan de Amstel" voor het misdadig wanbeheer van Amsterdam onder Van Thijn en Patijn; en ook kan navlooien in de oude aargangen van de NRC of het Parool. Het is niet dat het niet gedocumenteerd is; het is dat de verantwoordelijke gemeenteraadsleden daaruit alleen leerden opmaken hoe zij zelf ook mega-rijk konden worden als ze eenmaal een felbegeerde bestuurderspost in de wacht gesleept zouden hebben.

Het is allemaal ook VEEL te systematisch gebeurd om geen opzet te zijn, en een opzet die resulteert in 1,7 miljard in lucht opgegane zogenaamd nooit voorziene overschrijdingen, die wellicht ook nog eens twee of drie keer, zo niet meer, zo hoog zullen gaan blijken, is een zeer grote bestuursmisdaad, precies zoals een loodgieter die pretendeert harttransplantaties aan te kunnen, en die achteraf zichzelf vrijpleit vanwege z'n gebrek relevante kennis, in zo'n nieuw vak ook, en op hoge toon getuigt dat een zo'n nobel en welbedoelend mens als hij onmogelijk verantwoordelijk gehouden kan worden voor de dood van de patiënt. Sorry...leermoment...zand erover...we maken allemaal, als Mens ook, wel eens foutjes, nietwaar?! Immers?!

En het is ook zo'n stuitend vies laf hypocriet zooitje bestuurshoeren:

De afgetreden wethouder Herrema: (...) "Niemand was helemaal verantwoordelijk voor het risicoprofiel." "Deskundigheid was onvoldoende aanwezig op het gebied van risico’s." "Er was (bij aannemers) een premie op niksdoen en toch geld verdienen."

En eind vorig jaar, dus nauwelijks negen maanden geleden - zie: Amsterdamse metrofraude: Politieke stelposten - stonden Cohen en hij nog o zo trouwhartig samen te liegen dat ze rood en groen zagen! Ze hadden het gestelde toch MOETEN weten? Als ze het NIET wisten dan waren ze toch zowel MISDADIG INCOMPETENT als MISDADIG NALATIG onderzoek te laten doen door wel bekwame mensen c.q. zelf af te treden vanwege evidente eigen onwetendheid en onvermogen?!

Sinds wanneer mogen loodgieters of slagers het werk van chirurgen doen, terwijl niemand mag zeggen dat dit - dan, dus, daarom! - levensbedreigende heel smerige oplichters zijn, met een gigantische doodsverachting voor lijden en leven van anderen?!

Hoe het zij: ALLE begrotingen die ingediend zijn al die jaren, ALLE berekeningen waar publiek mee voor camera's gezwaaid is sinds 2002, ALLE interviews, beloften, verzekeringen en "wetenschappelijke evidentie" waren dus evenzovele welbewuste weloverwogen onderling afgesproken leugens.

Zoals de burger na maar liefst 7 jaren uitvreten, oplichten, en parasiteren en doodzwijgen van alles dat relevant of eerlijk geweest zou zijn:

Wethouder Van Poelgeest over de risicoberekening: "Het was wel heel technisch en moeilijk te volgen.”

Van Poelgeest was jarenlang een laffe straatterrorist en kraakpandenpasja die deed alsof hij politicologie studeerde maar die zelfs dát kulvak voor minvermogende wouldbe politieke carrieremakers niet wist af te maken - en zo een totaal totalitair links dwaallicht zonder moraal of hersens wordt dan vanzelfsprekend wethouder van Amsterdam, en mag zijn eigen jarenlange  mega-incompetentie opvoeren als excuus voor de miljarden overschrijdingen:

"heel technisch en moeilijk te volgen"

- terwijl de ellendeling al vele jaren een wethouderlijk uitvretersinkomen en een grachtenhuis voor zijn ook al links-revolutionaire wijfje en kroost bezit, alsof misdaad vanzelfsprekend goddelijk beloond wordt in Amsterdam, en niet alleen burgemeesterlijk, wethouderlijk en bureaucratisch.

Laatste citaat:

Aan het einde van elk verhoor vroeg de voorzitter van de raadsenquête aan de ondervraagde welke „lessen voor de toekomst” moesten worden getrokken.

Dáár wisten de meesten wel raad mee. Ze hadden zich erop voorbereid en gingen er eens goed voor zitten. Kijk, hun voorganger had vooral die ene fout nooit mogen maken, om nog maar te zwijgen van de enormiteit die hun opvolger op zijn geweten had. Zelf zouden ze „met de kennis van nu” sommige dingen wel anders hebben gedaan, maar ja, achteraf is het altijd makkelijk praten.

Eigenlijk zit het dus zo, als ik de gevreesde satiricus Abrahams goed begrijp:


Luister, Edelachtbare:

Ik heb inderdaad de kleuters laten verdrinken als badmeester; ik heb ook de jonge meiden verkracht in badhokjes - maar Edelachtbare, máár: ik moet hier toch werkelijk serieus protesteren tegen al die vreselijk valse en nauwelijks menselijke ook geheel onneerlandse aanklachten  tegen mij - want ikzelf bedoelde het allemaal zo vreselijk goed, net als al mijn collega's ook, en het enige verwijt dat mij te maken valt, zo enig verwijt al gerechtvaardigd zou zijn tegen een zo nobel, welmenend en integer mens als ik, quod non, uiteraard, dan is dat ik alleen maar leed aan een nog onvolkomen voortgeschreden inzicht, o hooggeleerde rechtskundige! Ik wist niet wat ik deed, zoals u wellicht begrijpt, zeker als u iets van Nederpolitiek weet!

En daarom ben ik geheel onschuldig, ja meer nog: daarom, inzonder vanwege mijn evidente goede bedoelingen, en de welbewezen buitengewone fraaiheid waarmee ik in camera's kan liegen, verdien ik in feite een schadevergoeding én een bonus vanwege mijn integere grote inzet en vanwege al het kwalijks dat nu over mij geroepen wordt door duistere lieden die niets wensen te begrijpen van hoe Amsterdam bestuurd wordt.

Misschien zou ik, in het licht van wat ik nu weet, samen met mijn eigen beminde grootvader Otto Ohlendorf, wel willen toegeven, als dat dan per se moet, dat ikzelf, met de kennis van vandaag, nu weet en eerlijk uit mijn geweten sprekend mag en wil zeggen  - en ik zeg het ook met trots en dankbaarheid voor deze leermomenten -  dat ik indertijd wellicht beter geen cohorten jonge meiden had moeten verkrachten, en trouwens ook geen ongestelde jodinnen had moeten vergassen - maar Edelachtbare, wees toch realistisch en moreel:

Onze Samenleving, als geheel ook, in Ons Collectief Bewustzijn, met name dus, was toen láng zo ver niet als ik en mijn medebestuurders nu wel niet - en wie weet zelfs u ook, Edelachtbare! - vóórtgeschreden zijn op het pad der Kennis van Goed en Kwaad! De normen van nu zijn van deze tijd! De normen van toen zijn verleden tijd! Begrijp dat nu toch eens, o rechtsprekers: Alles dat menselijk is is relatief aan de belangen van het moment!

Maar toch, o Edelachtbare, en dankzij de vele leermomenten die wij mochten meemaken ook, gedurend ons zo integere en eerlijke bestuur - al geven wij toe niet alles te hebben geweten, of misschien wel van geheel niets wisten, zoals de integere Cohen, met name vooral, niet voor niets onze Grote Leider immers, die ons zo nobel bij elkaar houdt! Maar welk mens - zo vraag ik u in gemoede, als welsprekende ook, o Edelachtbare! - staat anders tegenover De Grote Levensvragen, Edelachtbare, dan als niet-wetende, als zoekende?! Toch, zou vraag ik u in gemoede? Hoe konden wij toen weten wat men nu weet? Hoe konden wij toen voorzien wat men nu vindt, nietwaar?!

En daarom, Edelachtbare, ben ik van mening, in alle eerlijkheid en bescheidenheid, ook vanwege mijn loyaliteit aan Ons Land en Onze Heldhaftige Stad - samen met mijn trouwe advocaten ook - dat ikzelf, en zeker Job Cohen, Ger Dales, Maarten van Poelgeest en alle andere topwethouders van onze eigen topstad, in alle gelijkwaardigheid ook, in feite ieder recht hebben op minstens 10 miljoen euroos schadevergoeding, of toch zeker minstens zoveel als onze eigen gelijkwaardige partijvriend dr. Bram Peper in schade vergoed kreeg omdat hij achteraf dus toch van de gemeenterekeningen bleek te mogen uitvreten en wegnemen naar het hem beliefde, zoals een integer Nederbestuurder ook past, en ook de praktische norm is sinds dekaden.

Daarom ook, o Edelachtbare studievriend van weleer, in Ons gezellige knusse kleine land van Ons kent Ons:

Vanwege al het leed dat ons is  aangedaan, door al die kwaadwillige negatieve publiciteit over onze zo uitnemende karakters en bedoelingen, en vanwege de daaruit voortvloeiende gigantische  reputatie-schade, die ook zo slecht is voor het zelfbewustzijn en de optimale ontwikeling van de karakters en talenten van onze eigen lieve kinderen, die immers ook uw eigen geliefde toekomstige topbestuurders moeten en zullen worden en gezien onze persoonlijke enorme eigen pensioen-schade; de talloos vele gemiste bonuskansen-schade; en de wachtgeldregelingen-schade die wij allemaal geleden hebben, lijden, of zullen gaan lijden vanwege deze uiterst droevige affaire, vorderen wie hiermee voor ieder van ons, en voor onze zo voorbeeldig loyale ambtelijke uitvoerders, minimaal één miljoen euro p.p. all in voor - uiteraard slechts zeer gedeeltelijke - leniging van onze pijn, ex belastingen ook, want we willen het natuurlijk wel eerlijk en rechtvaardig houden, volgens De Normen Van Deze Tijd ook.

Waarin wij allen, Edelachtbare, wij Bestuurders van de Stad Amsterdam, wij Heldhaftige, Vastberaden, Barmhartige handhavers van het onbeperkte en vanzelfsprekende recht van Amsterdamse topbestuurders tot het ongestraft plunderen, parasiteren, drugshandelen, oplichten, liegen en bedriegen, behalve - natuurlijk! - dat wij dit dan Integer Bestuur noemen, en alle termen in hun tegendeel veranderen onder Ons Bestuur, omdat wij dat alles immers trots doch in bescheidenheid Onze Dienst Voor De Gemeenschap believen te noemen, en Onze Gemeenschap dat allemaal in grote democratisch meerderheid goed vindt, want immers zelf in grote meerderheid kannibaal onder kannibalen en Romein onder Romeinen wenst te zijn, uit moreel hoofdbeginsel ook, in alle echtneerlandse gewetensvolheid, naar u begrijpt.


Maar ja... als ik niet zo'n geringe dunk had van de grote meerderheid of niet zo oud, geleerd, en veelvuldig gelouterd en gepijnigd was, terwijl 16 miljoen Neerlanders allemaal niets deden, uitvraten, carriere maakten of me uitscholden of bedreigden, dan zou ik zeggen dat het hoog tijd is voor een grote maatschappelijke revolutie, en voor fikse doses revolutionaire rechtsspraak.

Aan de andere kant... wie is er wel bekwaam Nederland te leiden, onder de huidige Nederlanders? Wie is er wel integer onder de bestaande enigermate prominente of bekende politici? Van welke bestaande politicus of bestuurder - en bekijk alleen hun portretfotoos, lezer, en denk het uwe, zoals: karakterloosheid pleegt zicht te uiten in karakterloze koppen - kan geen grote hoeveelheid kwaad verwacht worden met virtuele almacht? (***)

Ik zou niet weten wie. En het is niet voor niets dat ik sinds 1971 niet gestemd heb: Ik stem niet voor mensen die ik voor oplichters, idioten of parasieten houd, en ik weet van geen bekende Nederlandse politicus of bestuurder die ik daar niet voor houd.

En volgens mij heb ik ook dat heel redelijk gezien sinds 1971, blijkt immers. (****)

-Metrofraude-


P.S. Ik denk werkelijk dat het veel waarschijnlijker is dan niet dat alle Amsterdamse metrofraudeurs geheel ongestraft blijven en met bonus en lintje met pensioen gestuurd zullen worden, en ook dat ze goede kans hebben, net als de bestuursschoft Peper, op diverse miljoenen vanwege hun beweerde lijden, afzien en pijn voor de gemeentelijke enquete-commissie.

Nederland en Amsterdam worden immers al evident dekaden lang corrupt bestuurd, en er is geen enkele afdwingbare juridische sanctie of verweer mogelijk tegen enige bestuurder of ambtenaar die kwaad wil:

Ze kunnen doen en laten wat ze willen - het onderwijs ruïneren in de jacht op nog dommer kiesvee, drugsmisdaden laten plegen gedurende dekaden vanwege de illegale miljarden omzetten, en zichzelf bebonussen tot een 300, 500 of 1000-voud van de armsten van wat de corrupte incompetenten die Neerland leiden sinds veertig jaar "Onze Samenleving" believen te noemen... het spreekt allemaal vanzelf in postmodern Neerland, want de controleurs zijn ambtenaar geworden, de ambtenaren bestuurders, en de bestuurders commissarissen in NGOs of genationaliseerde banken:

Er zijn geen waarachtige normen meer in Neerland, want iedereen meent te weten dat alles relatief is, en dat hij of zij zelf ook uit zou vreten mits in gelegenheid daartoe; er zijn geen werkelijke waarden meer in Neerland, of althans alles is gereduceerd tot kijkcijfers of Quote-rankings; en de modale Neerlander beleeft zichzelf, met vanzelfsprekende trots ook, als een evident gelijkwaardige uitvreter van zijn evident gelijkwaardige bestuurlijke voorgaande uitvreters, die alleen wacht op een nog betere kans zelf nog meer uit te vreten dan ie al doet, maar altijd wel met de morele leugenpraat die tot de waan van de dag behoort. (****)

(*) Hier speelt voor mij mee dat ik iedere Amsterdammer met een IQ boven de 115 die de PvdA steunt voor een bedrieger of een collaborateur houd, die welbewust voor een partij die evident al dekaden uit welbewuste bestuursmisdadigers bestaat kiest, uit wat alleen eigenbelang of vriendjespolitiek kan zijn, en dat Abrahams zelf een Spiel heeft in z'n columns dat mevrouw Abrahams een trouw PvdA-ster zou zijn, en hijzelf een afwachtend skeptisch beschouwer van die partij zou zijn.

Wel... laten we zeggen dat het echtpaar bestaat uit genuanceerde collaborateurs of meelopers van de politieke machthebbers van Amsterdam, en dat ze dat in het verleden tal van voordelen gebracht zal hebben, want een mens van de minste intelligentie kan alleen PvdA-er of fellow-traveller daarvan zijn uit bot eigenbelang, en ik weet van geen PvdA-er in Amsterdam die geen profiteur, zakkenvuller, leugenaar en volksbedrieger was, uiteraard met uitzondering van de tienduizenden randdebielen die deze politieke oplichters kiezen omdat ze te dom zijn ze te doorzien.

(**) Zie vooral Goldensohn's boek, voor de exacte soortgelijken van en gelijkwaardigen met de nationale socialisten van de PvdA, allen even eerlijk, even moreel, even integer, en met precies dezelfde excuses achteraf, inclusief morele woede over het onrecht hen aangedaan: Wir haben nichts davon gewusst; wir haben nur gemacht was jeder machte, und dabei: wir haben immer versucht das Menschliche zu tun! Wirklich! Und wie könnten wir ja wissen was später gut und wahr heissen sollte?!

(***) En laat ik nog even die man met die blondgeschilderde  rotkopvodden op z'n karpatenkop en met die bezopen geweldsmens als rechterhand noemen: OOK HIJ is een intrigant sinds dekaden; OOK HIJ is evident een politieke bedrieger, intrigant en machtszoeker, althans voor wie enige persoonlijke beschaving heeft, en ook ongeacht wat hij nou écht zal blijken te willen en kunnen.

(****) Ja, ik weet dat ik generaliseer c.q. schilder met grove streken en een dikke kwast... maar ik heb het ook over processen en demoralisering en ontrechting van vele miljoenen, en niet over de enkelingen die daartussendoor weten te springen, die er natuurlijk ook zijn. In kleine minderheid.


P.S. 20 december 2009: Ondertussen is dit bestand tot het centrale Metrofraude bestand gemaakt, met daarin alle links naar de andere bestanden in Nederlog over de Amsterdamse Metrofraude, die ik hier verder ook bij zal - trachten te - houden.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail