\ 

Nederlog

 

24 september 2009

 

Hoorzittingen over de Amsterdamse metrofraude


Metrofraude-files

Er zijn hoorzittingen waar de bedriegers van het Amsterdamse gemeente-bestuur gehoord worden over totale oplichterij van gemeenteraad, bewoners en staat der Nederlanden inzake de bouw van de Amsterdamse metro: Zo ongeveer alles blijkt leugen en manipulatie te zijn geweest, al is het tot nu toe onduidelijk wie, hoe en waar geprofiteerd heeft.

Om enig zicht op het soort gedrocht te krijgen dat nu in Neerland Topambtenaar of Topbestuurder is - een man die in Neerland, Amsterdam, Groningen mag wethouderen en burgemeesteren en hoger onderwijsinstellingen mag besturen, alsof op schofterigheid, diefstal, leugen en bedrog een zegen rust in het bestaande Neerlandse bestuursklimaat:

Mr.dr. Dales, ex-wethouder van Amsterdam voor de VVD (*), mij ooit onmiddellijk opgevallen vanwege zijn publieke gekokketeer met zijn voorkeur voor ombouwvrouwen (er was namelijk geen interview op de radio met hem, dat ik hoorde, of het was wel vanuit een trafo-gelegenheid, of desnoods een homoclub, ook gepresenteerd met een soort poging tot sjeuďgheid alsof meneer de kliniklown Paul de Leeuw is (**)), en door zijn grote hondse verbale brutaliteit:

  • In Amsterdam heeft hij minstens een miljard zo niet diverse miljarden laten verdwijnen in het gat van de metro-bouwput c.q. de broekzakken van de bouwaannemers, van zichzelf, of van advocaten, alles door valse opgaves, leugens, misdadige stelposten, en bedrog - al is het zeer te betwijfelen of de echte waarheid ooit boven tafel zal komen. Zie verder hieronder.
  • In Groningen, waar dit "gedrocht mens" (ik citeer de NRC, hoewel niet in Dales-verband (***)) burgemeesterde, heeft hij 69 miljoen laten verdwijnen, alweer met een bouwfraude - zie Het gedegenereerd Nederlands bestuur - 1 (vrijwel een jaar oud)
  • Enkele dagen geleden bleek dat deze bestuursparasiet van de gemeenschap nu aan een HBO als bestuurder werkzaam is, en zich daar talloos veel euroos laat toekennen in onkostenvergoeding enzo.

Eén bestuursgedrocht: miljarden corruptie in Amsterdam + vele tientallen miljoenen corruptie in Groningen + tienduizenden corruptie in het onderwijs. Wat een goorlap! En waarom die krankzinnige mateloosheid van overschrijdingen en beweerde "misrekeningen"?

Heeft dit bestuursgedrocht soms een tiendubbele coke-verslaving gekoppeld aan een jongens-prostituee-verslaving dat hij wel veel moet jatten, frauderen, oplichten en bedriegen, bijvoorbeeld om criminele chanteurs af te betalen, of is meneer het geslacht Dales in zijn lijn voor de komende honderd jaar tot de rijksten van de wereld te maken?

Waarom kan dit soort financiële malversaties op giga-schaal ongestraft mogelijk zijn? Waarom kon dit jaren en jaren en jaren gebeuren? Waarom is deze man niet allang gearresteerd? Welke geheimen over de corrupties en perversies van zijn medebestuurders houden hem vrij en ongestraft?

Ik bedoel: Ik vraag en spekuleer maar, want vreemd vind ik het wel:

Het gaat toch om zeer veel geld, uiteindelijk ten koste van de Amsterdamse en Groningse burgers en ook al van de onderwijs-subsidies van Vadertje Staat? Is het misschien zo dat de Nederlandse politie en justitie dit soort zaken en mannen vanzelfsprekend seponeert en niet aanpakt?

Het betreft toch bewezen gigantische financiële overschrijdingen, feitelijk te betalen uit de publieke middelen? Dat kan toch alleen verklaard worden door misdadige incompetentie of corruptie?

Ik vraag het maar eens, ook al omdat het hier een evident Neerlands bestuursgedrocht van grote afmeting en pretenties betreft. En omdat ik het ook niet helemaal snap - want zelfs als andere wethouders en burgemeesters zelf ook niet bepaald zuiver op de financiële, declaraties, en "onkosten"-vergoedingen-graat zijn: iemand die in deze mate faalt en in gebreke blijft behoort toch berecht te worden, is het alleen om de reputatie van de bestuurders-stand te verdedigen? Met zó iemand - of het nou incompetentie of corruptie of een duister mengsel betreft, zeer waarschijnlijk ook ingebed in het juridisch Pik-meer-besef (****) zélf nooit persoonlijk verantwoordelijk te kunnen worden gemaakt - wil je toch niet geasscocieerd zijn of in één bestuur of institutie verkeren?

Maar ja. En heel wel mogelijk zijn er helemaal geen competente ambtenaren meer om zo iemand aan te kúnnen pakken (als ze al zouden willen), niet waar, want zie De debilisering van Nederland - 1 (Ambtelijke top), nu een jaar oud - trouwens ook zéér veelbelovend waar het de wel 20 ambtelijke commissies betreft die nu uit zouden moeten gaan vinden wat de regering tegen de economische zou moeten gaan doen, ergens van september volgend jaar dan, met enige bureaucratische voortgang, natuurlijk. (*****)


Vervolgens, hier is, ook voor de gemeenteraad, een lijst met Nederlog-stukjes uit 2008 over de Metrofraude, dus over de metrofraude van Dales, van Cohen, van Asscher, van Oudkerk, van Herrema en van al die andere volksbedriegers en miljarden-oplichters

en idem uit 2009

Wat ik zelf denk dat moet gebeuren?

Wettelijk vervolgen wegens incompetentie of corruptie, en persoonlijk verantwoordelijk maken en wettelijk afrekenen, en niet met satijnen handschoentjes en flutmaatregelen zoals met hun soortgelijke AH-toplieden, en dus meer style Madoff, zal ik maar zeggen:

Het is misdadige incompetentie of corruptie bouwplannen miljarden of tientallen miljoenen goedkoper voor te stellen dan je redelijkerwijs behoort te weten en zeggen dat ze feitelijk zullen gaan zijn, en overigens als in mijn  bovenstaande stukken geargumenteerd.

Maar het is ook waar dat ik vrees dat de werkelijke oplichterij veel dieper zit, en dat er feitelijk zeer veel geld ontvreemd is via handige constructies, vermoedelijk zoals in de bouwfraude, waar corrupte ambtenaren, bestuurders, en advocaten een deel van de te hoog begrote bedragen in beloningen uitgekeerd kregen (zoals tienduizend euro voor een dure hoer), en projecten gegund en aanbesteed werden op basis van geheime persoonlijke voordelen van allerlei aard voor ambtelijke en politieke bestuurspersonages, te betalen uit extra hoge rekeningen ten laste van de burgerij, dus alle Nederlandse belastingbetalers.

Is wettelijk vervolgen wensdenkerij van mij?

Kan zijn, maar het lijkt me - in beginsel - de koninklijke weg in een echte rechtsstaat waar werkelijk gestreeft wordt een competent niet-corrupt bestuur te hebben.

Want waar geen competent niet-corrupt bestuur is, al is het maar ten dele, daar is hoogstens een rechtsstaat in naam alleen, want daar werken de uitvoerders ervan niet voor het publieke belang waar ze voor betaald worden, maar voor persoonlijk belang.

Bijvoorbeeld omdat ze menen - Pik-meer-arrest! (****) - bóven feitelijk of juridisch afdwingbare persoonlijke verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, of vervolging te staan, en dat weer omdat dat al dekaden in de praktijk zo blijkt, en omdat de Hoge Raad zulks ook besloten heeft, naar het schijnt, en dat kennelijk op basis van de overwegingen dat wie eenmaal bureaucraat of bestuurder in Neerland is "dus" voor de publieke zaak werkt en overigens alleen beleid c.q. bevelen uitvoert zonder verantwoordelijkheid daarvoor.

Mij komt dat voor als een wettelijke vrijbrief tot zelfverrijking van bestuurders en bureaucraten ten koste van de burger, net zoals met de gedereguleerde banken en de economische . (*****)

-Metrofraude-


P.S. Zie ook mijn Iets over managers-typen voor een stel zinnige - rijkelijk bevestigde! - hypotheses en Hoe word ik een Nederlands Topambtenaar? voor een heldere, eerlijke en geheel toereikende handleiding-in-één-openbare-les.

(*) Wat al menselijk fraais dankt Ons Trots Nederland niet aan de VVD de jareb: Wilders, Verdonk, Dales - en dat is alleen de top nog maar, van vele verwanten en soortgelijken in die zogeheten liberale partij. Arend-Jan Boekesteijn! De Beschavings-Denker Frits Bolkestein! De Denk-Ster-Cum-Vrijheidsstrijdster juffrouw Ali!

O wat al menselijk fraais dankt Nederland aan de recente VVD!

What a piece of work is man! How noble in reason! how infinite in faculties! in form and moving, how express and admirable! in action, how like an angel! In apprehension, how like a god! the beauty of the world! the paragon of animals!

(**) Van mij mag ie (met volwassenen), maar moet dat soort voorkeuren zo prominent koket uitgedragen worden als wethouder? Was wethouder/burgemeester Dales soms een bestuurlijke voorbeeldnicht? Het zal je rolmodel maar wezen!

Wat betreft dat kliniklownisme: Het lijkt mij commerciële oplichterij, dus met winstoogmerken voor het betreffend klownswezen + management, en ik vind het geheel geen goed om vreemd uitziende en onherkenbaar gemaakte lach-of-ik-schiet strapatzen-makers in ziekenhuizen toe te laten.

En ikzelf vond als kind clowns onaangenaam precies vanwege dat onherkenbare gezicht en hun druktemakerij. (Het domste dat ik als 8-jarige hoorde en zag was Pipo de Clown, die zei "Ik bedoel het goed! Kijk maar, ik heb een zonnetje op mijn wang!")

(***) Hoewel... het betreft een recensie van klassiek theater i.v.m. Jeroen Bosch, de zeven hoofdzonden, en "de zondige gemoedstoestand van het gedrocht 'mens'".

(****) Feitelijk "Pikmeer", maar de calvinistische god van Neerland liet de Hoge Raad de juiste naam vinden: "In den beginne was Het Woord...", en sindsdien is pik méér de norm en waarde, het bestuurlijk principe, gebleken van vele Neder-bestuurders en - bureaucraten.

(*****) Ik ben ook cynisch en realistisch genoeg om te registreren dat feitelijk (1) de regering geen idee heeft wat ze zouden moeten doen; (2) de regering beslissingen voor zich uit schuift en uitstelt c.q. afstelt en (3) het maar zeer de vraag is wat beter is, in omstandigheden: nauwelijks of geen beleid of wanbeleid. En kennelijk hoopt de regering dat het vanzelf wel overgaat - "Ons Land Staat Er Uitstek end Voor! Bij Tegenwind Gaan We Gewoon Wat Harder Trappen!" (regeringsproza van precies een jaar geleden, toen ze nog niks geen zágen), moet u maar denken.

O ja, de NRC van heden meldt op de Economie-pagina:

Krimp economie was licht hoger

De Nederlandse economie is het tweede kwartaal sterker gekrompen dan werd aangenomen. Ten opzichte van vorig jaar ging de economie met 5,4% achteruit, dat is 0,3% meer dan in Augustus werd gemeld [en 6,35% minder dan om deze tijd vorig jaar was begroot - MM] (...) In vergelijking met het eerste kwartaal ging het bruto binnenlands product met 1,1 procent achteruit. Bij eerste raming [Augustus van dit jaar, moet ik vrezen - MM] werd een krimp van 0,9 procent op jaarbasis gemeld. Vooral de zakelijke dienstverlening deed het minder goed.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail