\ 

Nederlog

 

17 september 2009

 

Wil Wilders een Semieten-Ster?

 
   "The conditions which created Fascism there must not pass unnoticed here. Their first and most dangerous symptom is always the same everywhere: an abandonment of equal justice to all, the placing of some groups in a preferred class of citizenship at the expense of other groups."
  (US Supreme court judge Hugo L. Black)


Laat ik de wilde verontwaardiging - saeve indignatio, onder Neerlandse medici, bureaucraten en politici even onbegrijpelijk, vreemd, en gek als eerlijkheid of persoonlijke beschaving - even opzouten, en Zinoviev gedachtig een kleine dialectische analyse plegen.
  • 1. These: Geert Wilders is een soort fascist, en een groot gevaar voor de Nederlandse samenleving, zeker gezien het doorsnee niveau van de ambtenaren, politici, en kiezers.

Argument: Wilders wil mensen die hoofddoeken dragen verplichten duizend euro per jaar te betalen, zei hij gisteren - en hij zei dit niet omdat hij het meent, maar om stennis te trappen, om onrust te veroorzaken, om in te spelen op xenofobie, om aandacht te krijgen, uiteindelijk om zelf dictator te kunnen worden, en het land te reinigen van alles dat, in zijn optiek, niet volks is.

Zijn tactieken en technieken zijn die van Goebbels en Streicher: Bewering, Beschuldiging, Defamatie; en zijn motieven - machtswellust en ethnicisme en afwijzen van de rechtsstaat (niet volgens zijn model) - zijn zowel zeer bekend en zeer veel vaker vertoont, in ongeveer zijn vorm.

Hij heeft ook geen rationele ideen, geen enkele persoonlijke beschaving, geen beschaafde of redelijke doelen, en wat hij wil gaat tegen de rechtsstaat en gelijkheid van grondrechten in: Hij wil 20 miljoen mensen in Europa "verhuizen", in "kampementen" opsluiten, of wat dan ook - want n van zijn technieken is geen rationele feitelijk gebaseerde ideen te willen formuleren of bediscussiren, en vrijwel zeker kan hij dit niet als hij het al zou willen.

Het is alweer meer van hetzelfde: Een rechtse populist, een ethnisch politicus, uit op macht, met welke daartoe dienstige middelen ook, die zijn propaganda-oorlog bespeelt als reclame-man, zonder moraal en zonder andere waarden dan succes voor zichzelf en besmeuring en defamatie en uiteindelijke vernietiging van de tegenstanders.

In dit verband:

Het is morgen de laatste dag dat u - ja U! - nog moeite kunt doen om niet over 3 of 5 jaar door de fascistode staatsterroristen van de (blijkt dan, wellicht, mogelijk onverhoopt) postmoderne fascist Wilders opgepakt te worden, en opgesloten te worden als "politieke terrorist" in Amersfoort, Vught of Westerbork - want het is vandaag begonnen met de eerste stappen opwege nieuwe Jodenster, die heel wel mogelijk op een gele halve maan zal gaan neerkomen:

  • 2. Anti-these: Geert Wilders is een soort Nederlandse parlementaire komediant, een Boer Koekkoek-populist, een aandachttrekker met persoonlijke problemen, en hij lijkt alleen op neo-fascisme door zijn ethnisch-religieuze thematiek, waar hij werkelijk integer voor voelt - en Nederland zal nooit fascistisch worden: dat is allemaal onzin: Ons Nederlands karakter verzet zich daartegen.

Argument: Hij is duidelijk een aandachttrekker met problemen, die al dekaden in het Haagse parlementair heeft gelobbiet en gentrigeerd binnen de VVD, totdat hij zijn eigen arisch gebondeerde ster lanceerde.

Hij lijkt waarachtig bevreesd voor de Islam, maar wie eens goed oplet bij de rechtse republikeinen Glenn Beck, Russ Limbaugh, en Pat Buchanan, ziet dat Wilders vrijwel zijn hele "gedachtengoed" en zijn hele politieke stijl, die precies als reclame opgebouwd is, maar dan negatief, en overigens geheel volgens de primitieve hordenbeginselen die ten grondslag lagen aan primitieve menselijke groepen en groepsdenken:

Beweer            :  Beweer wat je wilt, zolang het aandacht trekt.
 Het gaat om aandacht, niet om waarheid: De 
 Grosze Lge werkt
bij Het Volk, in meerderheid. 
(*)
Motiveer nooit:  De Leider En Onze Groep Heeft Altijd Gelijk.
 Wie niet voor Ons is tegen Ons.
(*)
Beschuldig      :  Tegenstanders verdienen ieder negatief etiket, en
 hoe emotionerender hoe beter, geheel ongeacht
 waarheid, moraal of recht: Gooit met modder,
  en er blijft modder kleven. (*)
Defameer        :  Tegenstanders zijn nauwelijks of niet menselijk en
  verdienen en behoren zwart gemaakt te worden.
 
(*)
Projekteer       :  Schrijf je eigen plannen en methoden, maar met
 negatief voorteken, toe aan je politieke of religieuze
 tegenstanders.
(*)
Repeteer          :  Herhaal, herHAAL, HERHAAL - De Grosze
 Lge
werkt bij Ons Trots Volk, in meerderheid:
 Wie de media in z'n macht heeft krijgt de massa in
 zijn macht.
(*)

En vandaar (Beck en co., over Obama): "HE is a racist", "HE is a fascist", "HE is a socialist"; vandaar in Neerland "Het Islamofascisme", "HET Terrorisme van DE Islam", "Onze Oorlog Tegen Het Terrorisme".

Het is allemaal vooral stompzinnigheid, vooroordeel, ethnisch groepsdenken van domme mensen, aangevuurd door krisis, angst en propaganda, maar wees gerust: Wij Nederlanders hebben al tussen 1940 en 1945 getoond hoe heldhaftig, vastberaden en barmhartig Wij wel niet zijn.

En wie Wilders serieus neemt doet hem alleen maar een dienst, the poor freak. Geloof me: Het valt allemaal best mee! Wij Nederlanders zijn nuchter en tolerant! "Geloof me, u kunt me vertrouwen!" (Wij hebben Wouter Bos immers!)

  • Synthese: Geert Wilders deugt niet, moreel niet, intellectueel niet, menselijk niet; hij heeft zijn technieken en methoden van de rechtse Republikeinen gejat, hij uit zich geheel soortgelijk; en wat hij werkelijk wil en denkt zal hij pas werkelijk tonen als hij werkelijk geslaagd is de macht te krijgen - en zo God het wil leeft hij niet lang.

Argument: Tel de These en de Antithese op, deel door twee, ga gerust en getroost slapen - "alle empirische beweringen hebben een marge van onzekerheid; wees optimist!" - en hoop en bid dat het goed afloopt, want persoonlijk bent u toch machteloos, en vanaf overmorgen wordt u fijn geregistreerd met uw vingerafdrukken en al, als toekomstige misdadiger voor Onze toekomstige staatsorganen, waar u helemaal niet bang voor hoeft te zijn, want West-Europa is al honderd jaar Een Demokratie.

....................................................................

Kortom... denk zelf na. Ik ben echter blij dat ikzelf niet met kleine kinderen aan Nederland vastgebakken zit, en eenvoudigweg niet kan vluchten, zodat ik, die zonder kleine kinderen aan Nederland vastgebakken zit door invaliditeit, en eenvoudigweg niet kan vluchten, het mes desnoods aan mijzelf kan zetten - omdat ik als invalide volgens bijv. huisarts Boon helemaal geen recht op een zelfmoord pil kan doen gelden, "en dat us maar goed ook" - als deze quasi-neo-fascist die je niet zo mag noemen, want dan word-ie o zo vreselijk beledigd en in zijn eer en goede naam aangetast, deze gekke politieke pias zonder enige persoonlijke beschaving, zeer onverhoopt toch de macht aangereikt blijkt te krijgen door 's Neerlands kiezers, en 40 jaar debilisering van onderwijs, ambtenarij, bestuur en volk, en op grote schaal Neerland aan het reinigen gaat volgens de gedegenereerde plannetjes, waarden en totalitaire kul waar hij in gelooft of pretendeert te geloven. (**)

En u moet maar denken: Ik ben een eenling, en zoals u uit mijn site kunt opmaken ben ik maar een domme en gekke ignoramus, die toch immers al 40 jaar door de feiten weersproken wordt, want in Nederland ging en gaat het immers al 40 jaar voor de wind en uit-ste-kend, en bijna iedereen zegt er gelukkig te zijn (of althans: mits zonder al die vreem-de-lingen c.q. mits met een Nieuwe Leef-bare Volk-se Grond-wet), en onze regering bestaat uitsluitend uit de eersten onder gelijken, en is in de allerbeste meest integere en bekwame handen.

Toch? (***)


P.S. Maar feitelijk wil het me dus voorkomen dat Wilders op een semieten-ster of halve maan aan het aansturen is, al geef ik graag toe dat het het met de informatie die de overheid al heeft geen enkele dictator - dat in Ons Land natuurlijk Gods-onmogelijk is, maar stel dat - meer dan een paar weken nodig zal hebben om iedere mogelijke tegenstander te lokaliseren, en - zus of zo, vast humaan - te paseren c.q. eindelijk nuttig aan het werk te zetten voor Ons Trots Volk, dan - "God zij met ons" - van alle vreemde smetten vrij.

O ja, en zie (uit 2006): De kant en klare infra-structuur voor een totalitaire staat, en slaapt allen zacht en gerust.

P.P.S. Nadat ik het boven schreef en oplaadde:

Noten

(*) Geciteerd naar mijn Een toepasselijk Orwell-citaat:

"Actions are held to be good or bad, not on their own merits but according to who does them, and there is almost no outrage - torture, the use of hostages, forced labour, mass deportations, imprisonments without trial, forgery, assassination, the bombing of civilians, which does not change its moral colour when it is committed by 'our' side."   
           
(The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, vol 3, p. 419, written in May 1945.)

(**) Ik geloof niet dat hij werkelijk meent wat hij zegt, al betekent dat niet dat ik denk dat hij liegt: Hij is altijd uit op publiek effect, en heeft in eigen ogen gelijk als en wanneer hij om het even wat zegt, niet omdat het waar is of kan zijn, maar omdat het zijn belang dient, en hij Het Goede wil en boven alle kritiek staat, want Een Groot Leider is.

Ik vrees dat het hierop neerkomt, en ook dat is al herhaaldelijk beschreven door - voor de verandering eens - vrij zinnige psychiaters, waarvoor zie in het bijzonder Goldensohn, die heeft laten zien hoe leeg, vals en principenloos leidende nazi's feitelijk waren.

Ze willen macht, opgang, status, bekendheid - om het even hoe, zolang het maar werkt, want de overwinnaar schrijft de geschiedenis, en tot dan is praktisch succes het enig praktisch criterium: Ons doel heiligt Onze middelen.

(***)  O ja: En Ons Volk wil dat zo, de-mo-kra-ties en al.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail