\ 

Nederlog

 

12 september 2009

 

Nieuwe versie PIT + hernieuwde NRC-puntjes

 

Voor het moment alleen een paar korte stukjes over zaken waar ik het eerder over had in Nederlog.

1. OVER POLITIEK, IDEOLOGIE EN TAALGEBRUIK
2. USA en 9/11
3. Sageman en Het Terrorisme

1. OVER POLITIEK, IDEOLOGIE EN TAALGEBRUIK:

Ik heb nu een enigszins redelijke eerste versie van PIT gemaakt, in één bestand, met de deugd dat de lezer nu aan het eind een link naar alle secties met links naar alle secties heeft, dus het geheel makkelijk kan doorbladeren, zogezegd, en alles zonder mijn in- en uitleidende opmerkingen in de editie in vier delen in Nederlog.

Het moet nog wel een keer of wat nagelopen worden; van meer links naar mijn Philosophical Dictionary voorzien, van meer noten en een nieuw nawoord voorzien worden, maar dat moet nog even wachten, en is iets als een kers op de taart.

Als dat gebeurd is zal ik het hier vermelden en een copie in mijn eigen sectie plaatsen.

En overigens raakt dit aan het thema van gisteren en hieronder, dat vooral om groepsdenken draait.

2. USA en 9/11:

Het was weer 9/11 en er werd vlijtig herdacht. De NRC-correspondent heeft weer een aardig artikel in de NRC van 9/11, onder de titel "VS willen af van trauma '9/11'" met als voornaamste portée dat de regering Obama ook hier, net als in het geval van healthcare, weinig resultaten en weinig coherent beleid heeft getoond.

Eén mogelijke verklaring daarvoor is dat de regering Obama tot nu toe geprobeerd heeft een zogeheten bi-partisan beleid tot stand te brengen, dus met enige actieve steun van althans een deel van de Repubikleinen, wat beleidsmatig niet strikt nodig is omdat de Democraten overal de meerderheid hebben, maar niet onverstandig is te proberen gezien de waarin de VS en de wereld in verkeerde en verkeert.

De konklusie moet zijn dat deze poging tot bi-partisan beleid gefaald heeft: De Republikeinen willen niet - in tegendeel: ze hebben gecoördineerd voor de aanval gekozen op personen in en doelen van de regering Obama.

De vraag is: Wat te doen? (*) Wel... het beste antwoord dat ik gezien heb wordt door The Young Turks (link naar Nederlog met link naar TYT) geleverd, al zijn er ook anderen (Olberman comes to mind). En het internet biedt veel mogelijkheden: Het lijkt me aannemelijk dat er meer computer-bekwame supporters van Obama of de Democraten zijn dan er computer-bekwame supporters van de Republikeinen zijn.

Hoe het zij... het internet is druk bezig de vormen van politiek en media-communiceren nogal ingrijpend te veranderen. want de kranten verdwijnen in grote getale en hebben meestal geringere staven, en de invloed van internet-media neemt minstens evenredig toe, dat overigens geen evenredige toename van zinnigheid is.

3. Sageman en Het Terrorisme

Ik schreef eerder Over terrorisme en over Sageman over terrrorisme - zie Een wijs man over "Het Terrorisme" uit maart 2008 - en hij verschijnt op de Buitenlandpagina van de NRC van 9/11, met en foto en een interview, onder de titel 'Islamitisch extremisme is niet meer cool' en klinkt nog steeds zinnig.

Wie is hij?

Sageman, een forensisch psychiater, auteur van diverse boeken over islamitisch terrrorisme, was eind jaren tachtig in dienst van de CIA in Pakistan waar hij contacten onderhield met Pakistaanse mujahedeen. De laatste jaren werkte hij achtereenvolgens voor de Secret Service en de New Yorkse politie. In een vraaggesprek in Amsterdam (..) noemt hij zich een onafahankelijk denker over het terrorisme. "In tegenstelling tot de meeste mensen word ik niet beinvloed door groepsdenken. Voor mij geeft de doorslag wat de feiten zeggen."

Zoals de link aangeeft heb ik zelf over dat groepsdenken het een en ander bedacht, net als Zinoviev en anderen, maar het doet me plezier het onderwerp op te zien duiken in de NRC.

De korte bevinding is als de titel en

(..) het terrorisme in naam van de islam vlakt in het Westen af, zegt Sageman. Hij wijst erop dat de laatste gewonden door islamitisch terrorisme  daar dateren van vier jaar geleden.

Dat lijkt geheel akkuraat, maar zo ongeveer het tegendeel is het geval met de maatregelen die tegen Het Terrorisme zouden zijn gericht, maar feitelijk de fundamenten van een totalitaire staat gelegd hebben.

Maar dat komt in het artikel niet ter sprake, waarin Sageman wel zinnige dingen over extremisten zegt, overigens geheel in overeenstemming met hoe dat al duizenden jaren is, inclusief de tirannenmoordenaars in het oude Griekenland:

Hoe word je extremist? Sageman ziet het als een twee-stappen proces. "Je maakt deel uit van een tegencultuur. Je protesteert tegen de manier waarop moslims worden behandeld, en dan ga je over tot geweld als blijkt dat de wettige wegen om je morele woede te uiten te ineffectief zijn."
(..)
"Het is een sociaal proces, het kleine-groepenfenomeen. Het gaat om kleine groepjes mensen die denken dat ze beter zijn dan anderen, en die zich dus kunnen overgeven aan dit groeps-ding. Ze vertellen elkaar dat de media vooringenomen zijn. Ze vinden van alles op internet, dat een erg zelf-selecterende zelf-censurerende bron van informatie is. Het is een progressief voortschrijdend proces. En dat sociale proces is heel erg een collectief proces. Terrorisme is niet een persoon die worstelt met bepaalde ideeën, zoals vaak in het Westen wordt gedacht. Nee, het zijn vooral mensen die met hun vrienden praten en die zich opofferen voor hun vrienden."

Allermenselijkst dus, en iedereen bekend uit meer gewone groepen. Het is echter wel zo dat Sageman zich hier vergist over het internet, terwijl ik niet eens begrijp wat hij met "zelf-selecterende zelf-censurerende bron van informatie" bedoelt, was het alleen omdat het categoriale onzin is (want informatie selecteert noch censureert: zo dat gebeurt dan gebeurt dat door iets anders, wellicht op basis van die of andere informatie).

En het hoofdprobleem met het internet is niet het vrije verkeer van informatie, of de gedeeltelijke anonimiteit ervan, of dat het heel wel mogelijk te misbruiken is, maar vooral dat wanneer een aap in een spiegel kijkt, een aap terugkijkt. Anders gezegd: Wie het internet alleen gebruikt conform zijn vooroordelen, zal waarschijnlijk veel informatie pro, en weinig informatie tegen zijn standpunten (willen) vinden - zoals ook het geval is met iedere behoorlijke bibliotheek, trouwens.

Hier is tenslotte nog iets zinnigs van Sageman:

Is de islam een deel van het probleem?

"Nee, ik zeg niet dat de islam het probleem is, het probleem is extremistisch geweld. Je hebt linkse en rechtse extremisten en islamitische en christelijke."

Islam kan een bron van inspiratie zijn, getuige Al-Qaeda.

"Ja, je kunt altijd een ideologie verdraaien, zelfs het boeddhisme, dat helemaal niet gewelddadig is. Kijk maar naar Sri Lanka."

Inderdaad - en dat was vanaf het begin één van mijn redenen tegen termen als "de Islam" te zijn, zeker wanneer je effectief te maken hebt met en spreekt over een klein groepje fanaten of gestoorden die zich uit naam van een zeer veel meer mensen omvattend geloof tot terrorisme bekeren.

En idem ditto de Rote Armee Fraktion in de Sixties.

Maar goed - en er staat in de NRC van vrijdag nog een uitstekend stuk over groepsdenken, en wel van Merel Boers in de Boekenbijlage en onder de titel "Massawaan is de roes die het geweten sust", dat de interessante ideeën van Bernstein en van Baschwitz, beiden Joods in de zin van de rassenwetten van de Nazi's, en beiden van Duitse afkomst met een band met Nederland, maar nogal verschillend hoe ze omgingen met hun Joodse achtergrond, maar allebei met heel zinnige ideeën over groepsdenken.

Met voldoende energie zal ik daar een op zichzelf staand stukje over schrijven, want ik vond het interessant en leerzaam, maar op het moment ontbreekt me de energie ervoor.


P.S. Het houdt weer eens niet erg over, maar Firefox blijft verheugen, en de makers zijn nu alweer een subversie-nummer verder: 3.5.3 is presently the latest and greatest.

Twee redenen om dit te vermelden zijn dat er veel gratis goede Add-Ons zijn die makkelijk te installeren zijn en veel browserleed keurig voorkomen, inclusief lastige advertenties, maar zeer veel meer van allerlei soort:

Als u Firefox installeert doet u uzelf een deugd, want het is eenvoudig de betere browser, en als u dat eenmaal gedaan hebt, heel eenvoudig bovendien, doet u zich nogmaals een deugd door Add-Ons te bekijken en installeren, dat ook al heel eenvoudig is. (En als u redelijk Engels kent doet u er verstandig aan Engelstalige versies te installeren.)

En de tweede reden is dat er diverse fraaie uitbreidingen en toepassingen van en rond Firefox zijn, waarvan SeaMonkey u mogelijk interesseert, als u ooit met Netscape gesurft heeft: SeaMonkey is Firefox vermomt als Netscape, maar dan wel up to date 2009, inclusief Firefox's Add-Ons.

Hier is waarom dit mogelijk interessant en bruikbaar voor u is: SeaMonkey is, net als Netscape indertijd, een all-in-one toepassing van browser, editor voor html, mail- en nieuwsgroepenprogramma, en chat-programma.

Voorzover ik kan zien is het inderdaad een recente Firefox - dat alleen een browser is - met de genoemde uitbreidingen, en mij bevalt dat wel, en wat ik ervan zag is goed en heel bruikbaar.

(*) Zie PIT: "Wat te doen?" is de titel van een beroemde verhandeling van Lenin inzake democratisch centralisme en revolutie. 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail