\ 

Nederlog

 

8 september 2009

 

Huisarts Boon is niet gediend van mijn prozaHet gaat iets minder beroerd met de ME en ik heb misschien wel 3 of 4 stukjes voor u.

Eerst wat betreft de aangetekende brief was van het gezondheidscentrum, waar ik vanochtend meteen maar over gebeld heb, omdat ik bevond minder beroerd dan gisteren te zijn, en huisarts Boon toch zou bellen voor een afspraak.

Wel... hier is mijn korte persoonlijke samenvatting, geschreven op basis van herinneringen:

Ik kreeg een juffrouw Wendi aan de lijn (modern Neerlands, alles op voornaams-basis), die althans enigszins van mij wist, en die gevraagd, zoals kan op dagen dat de huisarts werkt, mij te bellen over die aangetekende brief, want dat ik echt niet van plan was die te gaan ophalen, zoals juffrouw Wendi aanvankelijk heel redelijk voorkwam, als ze niet goed deed alsof.

Maar in de daarvoor bestemde drie kwartier werd ik wel gebeld door het gezondheidscentrum maar niet door de - mag ik toch wel konkluderen - moeilijk aansprakelijke huisarts Boon":

Juffrouw Wendi heeft me de brief voorgelezen (want huisarts Boon wilde kennelijk niet aan de telefoon) en huisarts Boon wil van me af en "is niet gediend van" wat in Buromedisch staat want "heeft iets van mijn site gelezen i.h.b. Buromedisch" en "wil dat het van de site gehaald wordt".

Gezegd dat ik vrijuit van meningsuiting heb, en dat als mij aangetoond wordt dat er onwaarheid op mijn site staat, of iets dat door haar plausibel als smaad of laster geconstrueerd kan worden, ik het zal verwijderen. En overigens dat het allemaal nogal moeilijk communiceert zonder e-mail.

Hier was juffrouw Wendi's Spiel dat (i) de baliemedewerkster die zei dat er en snel e-mail zou zijn (toen ik daar de eerste keer dat ik er kwam vrijwel direct om vroeg) niet gelogen had - wat ik nooit beweerd heb; dat (ii) het wel erg veeleisend van me is daar nu al,
"na drie weken, over te beginnen" - alsof dat mijn schuld en onredelijkheid zou zijn, alsof ik maar geduld moest oefenen; en overigens dat (iii) er wel een beveiligd e-mail-systeem zou komen. Geen termijn gegeven, en geheel nieuw voor mij, en uiteraard voor dit moment mere say-so, en totaal irrelevant gezien het volgende:

Maar overigens wil dokter Boon van mij af, als patiŽnt, en leek het juffrouw Wendi - "ik ben alleen maar de boodschapper" - wel dat ik dat zomaar meteen zou moeten, waarop ik uitgelegd heb dat een andere huisarts mij ook wenselijk lijkt, maar dat ik onder omstandigheden dat niet ťťn-twee-drie kan regelen, en dat het spel volgens mij niet zo gespeeld wordt.

Verder gezegd dat huisarts Boon en ik het in zoverre eens zijn dat het ook mij redelijk leek dat ik een andere huisarts zoek; dat ik dat doen wil zoals dat hoort en mijn best zal doen; en dat zij en ik een minimum-voorziening overeen zijn gekomen over de verstrekking van de maandelijkse pillen die ik al zolang slik vanwege medische redenen.

Verder vertelde juffrouw Wendi me dat huisarts Boon tegen mij gezegd zou hebben dat het mij naar een psycholoog sturen geen goed idee was, wat niet juist is:

Het doel was de anamnese te vergemakkelijken, sinds huisarts Boon maar 10 minuten per consult mag besteden van minister Klink, omdat een psycholoog meer tijd heeft, en om de mogelijkheden van het Gezondheidscentrum te verkennen, aangezien ik nooit eerder patiŽnt bij zo'n institutie was, en wat hulp heel goed kon gebruiken, maar overigens een bijzondere ziekte heb, waarvan de patiŽnten nog steeds om erkenning van hun ziekte moeten bedelen, hoewel de World Health Organization de ziekte al 40 jaar erkend als ziekte, en er uitgebreide zinnige Canadese en Engelse medische rapporten zijn, opgesteld door gekwalificeerde medische commissies, in in die landen door de staat gevraagde en verkregen rapporten, waarnaar links. (Er is meer Engels medisch materiaal via NICE-ME, dat een overzichtje met links geeft naar pdf-bestanden op mijn site.)

Overigens wenste huisarts Boon mij wel naar een psychiater te verwijzen, bleek uit de tekst van de brief die juffrouw Wendi mij voorlas, al kostte dat wat moeite duidelijk te krijgen, redenen geen, maar de subtext is duidelijk, zodat ik maar vriendelijk uitgelegd heb dat mij dat onzin lijkt, als psycholoog ook, met een erkende fysiologische ziekte, maar dat als huisarts Boon dat wil, ik best een psychiater bij mij thuis wil ontvangen voor een aangenaam gesprek, met direct zicht op de relevante feiten, maar dat ik de fysieke gezondheid ontbeer derwaards te tijgen.

Het gesprek was wederszijds beleefd, op wat (pseudo-)exasperation van juffrouw Wendi na, over de tijd die he allemaal nam, uiteraard "vanwege andere patiŽnten".

Na ja:
"Gegen die Dummheit kšmpfen selbst die GŲtter vergebens". Er speelt natuurlijk meer mee - o, dat vreselijke taalgebruik - en inderdaad kan huisarts Boon er niets aan doen dat het God in z'n grote goedheid heeft bestierd - geen mus valt van 't dak zonder Zijn kennis - haar op mijn weg te plaatsen, en zijn er zulke zaken als incompatabilitť des moeurs (het laatste - mores - ook inzake normen dus, niet alleen humeuren of smaken (*)).

Ondertussen illustreert en ondersteunt e.e.a. waarom "buromedisch" een toepasselijk neologisme met een bestaande denotatie is, en waarom ik er wijs aan doe - waarom het mijn morele burgerplicht is, valt heel wel op z'n JP-de-HP-de-MP's uit Normen En Waarden als de volgende te deduceren, ja zelfs met strikte logica - en ik citeer nogmaals de opening van de Gezondheidscentrum site, waar huisarts Boon "niet van gediend is" dat het op mijn site staat (met verklarende toelichting van mijn hand, is waar, in dit land van vrije meningsuiting):

De patiŽnt

In het gezondheidscentrum staat de patiŽnt centraal.

Met een breed pakket aan zorg leveren we de patiŽnt zorg op maat.
De zorg wordt zoveel mogelijk afgestemd op de individuele vraag van de patiŽnt.
De patiŽnt krijgt een actieve rol bij de zorg om de eigen gezondheid.

PatiŽnten wordt een uitgebreid pakket van activiteiten aangeboden op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering.
De patiŽnt wordt gestimuleerd mee te denken op grond van de beschikbare informatie en keuzemogelijkheden. Correcte bejegening over en weer en een goede serviceverlening door het gezondheidscentrum zijn voor ons vanzelfsprekend.

PatiŽnten/cliŽnten worden uitgenodigd hun oordeel gevraagd en ongevraagd kenbaar te maken.
Mede op grond van het oordeel van patiŽnten/cliŽnten is het gezondheidscentrum voortdurend bezig de kwaliteit van zorg te verbeteren. PatiŽnten/cliŽntenorganisaties en de cliŽntenraad spelen hierbij een stimulerende rol.

En dan maak ik mijn oordeel kenbaar - en dan is "men van het Gezondheidscentrum" er niet van gediend, moet ik wel aannemen.

"De patiŽnt wordt gestimuleerd gestimuleerd mee te denken op grond van de beschikbare informatie"

"Nou moe??!!! Oooooaaaaaaghh" - LOL like Guust Flater. (**)


P.S.

(*) Wat die smaken en het de gustibus non disputandum betreft: Hier is alweer een Friedrich (de andere is Schiller, geciteerd aan het begin van de paragraaf waar dit de noot bij is) Nietzsche: 

(**) LOL = Laughing Out Loud.
 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail