\ 

Nederlog

 

4 september 2009

 

Bits of Freedom is terug


Meteen naar
Bits of Freedom restored, possibly: (na Inleiding)

Inleiding: Er zijn twee stukjes in aantocht over de deugdheld Job Cohen en over Gerrit Blom, een vriend van mijn vader, dus over oude kameraden van de CPN, en dat laatste omdat er naar hem gezocht werd op mijn site - "gerrit blom communist" - en dat me prompt aan het herinneren zetten, want ik vond het een aardige man en het geeft aanleiding tot een interessante vergelijking.

Het eerste onderwerp betreft de genen van Cohen, die kennelijk - God is groot en genadig - toch niet van prof.dr. David Cohen stammen, althans waarschijnlijker niet dan wel, en volgens een Volkskrant-artikel dat ik vond, maar ik ben voor allebei de stukjes moe om ze behoorlijk af te maken.

Aangezien ik dit herhaaldelijk duidelijk gevraagd had aan Job zelf, en zijn partij- en overige kameraden bij het Niod en de Stichting 40-45, en redenen had te denken van wel (namelijk omdat Rob Oudkerk daar wel vanaf stamt, en Rob en Job volle neven zouden zijn in een persbericht), en die overwegingen altijd gegeven of gelinkt heb ik geen redeneerfouten gemaakt, en het lucht een heel klein beetje op.

Waarom lucht het op, zij het een heel klein beetje? Wel, omdat (1) ik werkelijk denk dat de capaciteiten van kinderen vooral van hun ouders komen en (2) de capaciteiten van mensen voorshands het best uit hun daden en nalatigheden -

Het goed
dat men doet
Is gemeenlijk het kwaad
dat men laat

- valt af te lezen zodat (3) Cohen heel wel mogelijk eerder een ijdele slappeling dan een handige ellendeling is, al zal het sowieso een combinatie zijn, maar de nadruk of proportie kan aanmerkelijk variëren, het grote voordeel van meer domme slechte mensen is ... dat ze een veel grotere kans op falen hebben dan intelligente idems.

Vandaar dus, maar morgen of later meer in dit verband, en vandaag alleen maar een heugelijke mededeling die mij in de mail bereikte, met een citaatje en een berekeninkje dat nog eens Neerlands morele slechtheid, slapte en met sterke bestuurlijke voorkeur voor een waarachtige autoritaire staat is:

Bits of Freedom restored, possibly: Bits of Freedom is namelijk weer heropgericht, of gereaktiveerd, blijkens het begin van de volgende mail die ik ontving (en mag citeren met bronvermelding):

========================================
1. Bits of Freedom hervat haar werkzaamheden
========================================

Bits of Freedom heeft haar werkzaamheden afgelopen maand hervat. De doorstart van Bits of Freedom is aangekondigd op 14 augustus 2009 tijdens het technologie-festival HAR2009. Drie jaar geleden werd besloten de meeste activiteiten op te schorten, wegens vertrek van de vaste medewerkers en onvoldoende middelen voor een doorstart. Een substantiële basisfinanciering voor een aantal jaren van de Stichting Internet4All stelt Bits of Freedom nu in staat met een nieuwe bezetting haar werkzaamheden voort te zetten.

De organisatie staat onder leiding van Ot van Daalen, ex-advocaat bij advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Hij is sinds 1 augustus full-time werkzaam als directeur van Bits of Freedom. Het vernieuwde bestuur van Bits of Freedom bestaat uit Doke Pelleboer (ex-directeur van XS4ALL), Joris van Hoboken (onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam) en Karianne Thomas (advocaat bij advocatenkantoor Van Doorne).

Bits of Freedom zal zich richten op de verdediging van privacy en
communicatievrijheid in de digitale wereld. Zij zal dat doen door een
constructieve lobby te voeren en actieve campagnes te organiseren. Twee belangrijke thema's waar zij zich de komende jaren op zal richten, zijn de verzameldrift van de overheid, en een open en voor iedereen toegankelijk internet. Zij zal de komende maanden de eerste lobby-iniatieven en campagnes in gang zetten.

Bits of Freedom zal in het begin van oktober haar nieuwe website
publiceren. Zij zal daarnaast nieuwe medewerkers aantrekken. De
sollicitatieprocedure hiervoor zal komende maand van start gaan.
Vacatures zullen worden aangekondigd in de nieuwsbrief, op de website en via Twitter.

Wilt u een bijdrage leveren aan Bits of Freedom? Stuur een mail aan
ot.vandaalen [at] bof [punt] nl, waarin u kort aangeeft waarvoor u
benaderd kunt worden. Eventuele giften kunt u doneren op bankrekening 55 47 06 512 (ABN AMRO), ten name van Bits of Freedom, Amsterdam.

U heeft deze mail gekregen omdat uw emailadres vermeld staat op de mailinglijst van de nieuwsbrief die Bits of Freedom tot 2006 iedere twee weken verzond. In de laatste nieuwsbrief van 23 augustus 2006 is aangekondigd dat deze mailinglijst onder het beheer van de Stichting Bits of Freedom zou blijven en gebruikt zou worden voor de verzending van incidentele 'specials'. De nieuwsbrief zal vanaf vandaag weer iedere twee weken worden verzonden naar de abonnees van deze mailinglijst. Afmelden van deze nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen aan bof-nieuws-request@bof.nl met als onderwerp: unsubscribe.

Openingsspeech 14 augustus 2009 (Engels)
http://www.bof.nl/speech.html

En zie inderdaad mijn Bits of Freedom verdwijnt. Dat is belangrijk, want Vadertje Staat wil en gaat op alle mogelijke manier uw privacy, uw computer, uw medische dossiers, en uw leven binnenkruipen, omdat U - ja U! - heel wel mogelijk Een Terrorist bent, volgens de bureaucraten, voorliegers en bestuurs-élite van Vadertje Staat dan.

Kijk maar - hier is nog een citaatje uit diezelfde nieuwsbrief, die ikzelf heel wel de moeite waard vond, en die geheel gratis is, en tot nu toe - de hemel zij dank - geheel vrij van reclame, ja in ASCII arriveert:

========================================
3. Nederland tapt nog steeds buitengewoon veel af
========================================

Op 2 september 2009 heeft de Minister van Justitie de “tapstatistieken” van 2008 en antwoorden op kamervragen over tappen aan de Tweede Kamer toegezonden. Het blijkt dat in 2008 op meer dan 26.425 telefoonnummers een bevel tot aftappen is afgegeven (de taps van de AIVD en de MIVD zijn hierin niet meegenomen). Het betrof in 90% een tap op een mobiele
telefoon en in 10% een tap op een vaste telefoonaansluiting. Gemiddeld liepen er in 2008 ongeveer 2.000 taps per dag.

Het aantal taps is gestegen ten opzichte van 2007. In de brief van de Minister van Justitie van 27 mei 2008 is aangegeven dat in de tweede helft van 2007 op 12.491 telefoonnummers een bevel tot aftappen is gegeven door het Openbaar Ministerie. Hiervan betrof het in 84% een tap op een mobiele telefoon en in 16% een tap op een vaste telefoon. In debetreffende periode liepen er dagelijks gemiddeld 1.681 taps.

Gelet op het aantal tapbevelen dat in andere landen is afgegeven, moet worden geconcludeerd dat Nederland in absolute en relatieve zin nog steeds buitengewoon veel aftapt (deze aantallen zijn afkomstig uit de brief van de minister):

– Verenigde Staten: meer dan 2.000 tapbevelen (2007), populatie meer dan 300 miljoen.
– Verenigd Koninkrijk: bijna 2.000 tapbevelen (2007), populatie meer dan 60 miljoen.
– Frankrijk: 26.000 tapbevelen (2008), populatie ongeveer 65 miljoen.
– Duitsland: 44.000 (2007), populatie meer dan 80 miljoen.
– Nederland: meer dan 26.000 tapbevelen (2008), populatie ongeveer 16 miljoen.

Hiermee zijn substantiële kosten gemoeid. De kosten aan tapvertalers en tolken bedroegen in 2008 ongeveer EUR 10.4 miljoen. Voor het tappen is een budget van ongeveer EUR 25 miljoen per jaar uitgetrokken in 2007.

Over de effectiviteit van deze taps is de Minister weinig specifiek.

U ziet dat u gerust kunt gaan slapen, want de trouwe ambtenaren en politieke leiders van Vadertje Neder-Staat waken over ons allen.

Maar laten we even rekenen, want daar ben je mens voor en heb je een computer voor om het je makkelijk te maken (*)

Verenigde Staten       : 2000 / 300 000 000        = 1/150 000
Verenigde Koninkrijk : 2000 / 60 000 000           = 1/30 000
Frankrijk                       : 26000 / 65 000 000        = 1/2500
Duitsland                      : 44000 / 80 000 000        = 11/20 000
Nederland                     : 26000 / 16 000 000        = 13/8000

In Nederland worden meer dan 1 op de 800 mensen afgetapt (beluisterd, meegelezen, op de computer ingebroken, gefilmd, you name it - and I name it: bespioneerd, wederrechtellijk in beginsel, al mag Donner dat zogenaamd "wettelijk" afgeschaft hebben voor

 veiligheid en die van JP, niet voor die van u of mij); in de Verenigde Staten, the Home of the Brave, worden  1 op de 150 000 mensen afgetapt.

En daar zou het o zo vreselijk gevaarlijk zijn dat de bevolking gewapend mag zijn, dus niet door Vadertje Staat geterroriseerd kan worden, anders dan via hun eigen domheid, gebrek aan kennis en de media. (Echt Neerlands bloed in d'aadren kreet van afschuw: Columbine forbids! We Dutchmen rather live on our knees than die on our feet!)

Zie verder Quis custodiet ipse custodies? en slaap zeer gerust vannacht - of abonneer uzelf direkt op Bits of Freedom: http://www.bof.nl/.


P.S. Het "restored, possibly" in mijn subtitel slaat op mijn overweging dat dat er veel vrijheden ontnomen of gekwalificeerd zijn ten gunste van de belangen van Vadertje Staat en zijn dienaren in de afgelopen jaren, en dat ik het nog moet zien gebeuren in Nederland, what with the level of politicians, journalist and socalled "public intellectuals" in Holland.

Hoe het zij: U heeft ook weer een reden om naar de Verenigde Staten te willen emigreren, althans in beginsel, en als u om vrijheid geeft.

NB lezer: In bovenstaande termen geldt, alweer netjes rekenkundig

     vrijheid in Nederland : vrijheid in USA = 8000 : 150000 =  4/75

dus zeg maar: nauwelijks meer dan één twintigste deel. 't Is maar een weet, en u mag Balkende en Ballin en Bos er wel héél dankbaar voor zijn, naar believen.

En let wel lezer: Verweren kunt u zich niet, in Neerland, want U - ja U! - mag géén wapens bezitten, als u tenminste geen dienaar van Vadertje Staat bent, natuurlijk, en vluchten helpt niet, of slechts weinigen, want staatsgrepen en revoluties plegen snel te slagen of niet, en alweer zijn het gewoonlijk vooral de dienaren van Vadertje Neder-Staat die kunnen vluchten, als ze niet profijtelijker collaboreren, natuurlijk, zoals gewoonlijk, en elders ook, trouwens.

U vindt desgewenst een toelichting op een en ander - moraal, burgerrechten, wapens - in mijn 11de hoofdstuk bij "On "The Logic of Moral Discourse"", aan het eind, met een samenvatting van het voorgaande betoog aan het begin.

(*) Ik doe dit soort dingen - elementaire berekeningen, statistiekjes e.d. in een Smalltalk, voor wie geïnteresseerd is in programmeren. De faculteiten van gisteren kwamen daar ook vandaar, en Smalltalk - met vele dialecten en gratis implementeringen - is daar zeer bruikbaar voor.

\Maarten Maartensz

        home - index - top - mail