\ 

Nederlog

 

30 augustus 2009

 

Over ME en de site + wat Nietzsche

 

Met de ME houdt het geheel niet over en behoorlijke medische hulp is in Nederland nu al 32 jaar niet voorhanden voor mij, met uitzondering van de tijd dat ik patiënt van de uitstekende huisarts Helen van Proosdij was.

Dit gaat diverse veranderingen en uitbreidingen van de site tot gevolg hebben - ik heb nu een huisarts waarvan de assistente mij vertelde toen ik me daar inschreef dat zij e-mail zou hebben, of zeer binnenkort: NEE dus, en ik kan niet tegen voorgelogen worden waar het mijn medische rechten betreft - waarover hieronder kort wat meer, zoals ook nog wat over "Over Politiek, Ideologie en Taalgebruik", waarvan ik het laatste deel gisteren in Nederlog plaatste, na de voorgaande drie.

1. Nog iets over PIT
2. Quotes uit Nederlog
3. Buromedisch on line
4. Bruder Friedrich vond het ook

1. Nog iets over PIT: U vindt het laatste deel onder de link, en een en ander is nu enigszins gecorrigeerd. Het is mijn bedoeling de vier delen tot één deel samen te vatten, wat links toe te voegen (overwegend naar begripsbepalingen in mijn Philosophical Dictionary), en op de site te zetten, natuurlijk zonder de in- en uitleidingen in Nederlog, maar wel met behoud van een stel notities, en toevoeging van een paar andere.

Ik zal op deze plaats vermelden wanneer het zover is, en heb hier nog een paar opmerkingen, nu ik het een paar keer heb herlezen en één keer in z'n geheel heb overgetiept.

Eén. Het is het zinnigste, helderste en meest analytische essay over de CPN (in ieder geval) dat ik ken - en ik zeg dit minder om mijzelf te plezieren (wat het ook doet, maar zie het vervolg) als wel om op te merken dat ik dat eigenlijk heel jammer vind: er moet meer op dit of dergelijk niveau over politiek geschreven worden.

Twee. Het is werkelijk van 1982 - augustus en november - en vrijwel geheel zoals ik dat toen schreef, en het "vrijwel geheel" slaat feitelijk op enkele spel- en stel-fouten die mijn oog troffen, en een paar weggevallen woorden.

Drie. Het is wat ik toen dacht, en nu nog steeds denk, vrijwel geheel. Ik ben - geloof ik - alleen wat minder onder indruk van Marx qua econoom dan toen, en dat komt omdat ik sindsdien meer over economie leerde: Actually, if we restate it in mathematics, what is sound in Marx's Economics is in Adam Smith and David Ricardo, and was first stated mathematically by Sraffa. (*)

Vier. Ik heb toen geen moeite gedaan om PIT te publiceren (in druk, ergens), om de volgende vier redenen: (i) ik had in 1970 besloten dat de beste manier om de mensheid te emanciperen via de wetenschap is, en niet via de politiek (ii) ik schreef e.e.a., als zoveel, voor mijn eigen stichting: om helder op te schrijven wat ik ergens van vond (iii) ik had geen enkele reden om aan te nemen dat het enig feitelijk verschil zou uitmaken wat betreft de gang of ondergang van de toenmalige CPN (iv) mijn vader - lid van de CPN sinds, als ik het wel heb, 1934 - was in 1980 overleden, maar mijn moeder leefde nog, en was lid van de CPN (en ik had geen zin te moeten horen dat mijn moeder aangesproken was door partij-kameraden op mijn proza).

Vijf. U kunt redelijk wat leren van PIT over politiek, ideologie en taalgebruik, dat althans ik nergens zo helder verwoord vond in sociologische of politicologische of psychologische teksten - en PIT is behoorlijk geïnformeerd in die opzichten:

Zes. Drie grote verschillen tussen mij en mijn generatie van verraders die carriere maakten aan de Nederlandse universiteiten omdat ze daar hun rol van Revolutionair Marxisties Studentenleider konden spelen tot (en met, in diverse gevallen) hun professoraat aan de UvA, KUN, KUT of UU zijn:

  • Ik stam werkelijk uit een familie van echte marxistische revolutionairen. Zij niet - niemand.
  • Ik ken de marxistische leer en literatuur (en mijn generatie van met Marx carriere makende in de misdadige kapitalistiese maatschappij) gewoonlijk nauwelijks - en wat veel meer is, veel meer moeite kost, veel belangrijker is, en mij onderscheidt van "mijn generatie van verraders" is dat ik ook de kritiek daarop ken, en veel van wetenschap, filosofie, wiskunde en logica weet, waar al die beroeps-revolutionaire Neerlandse wetenschappelijke medewerkers in radikale flutwetenschappen NIETS van weten, en hun hele bewuste leven NIETS van wilden weten (want anders hadden ze toch minstens een deel daarvan gelezen, nietwaar?)
  • Ik lieg en loog niet, en probeerde nooit carriére te maken aan de UvA of enige andere universiteit, en al helemaal niet met Marxististiese Revolutionaire Praat en Pretentie - hoewel ik daar feitelijk veel beter toe in staat was geweest (liegend en poserend, maar tenminste wetend waar ik van en over sprak) dan de rest van mijn generatie.

Zo - het is niet anders.

2. Quotes uit Nederlog: Ik heb besloten een sectie i.e. directory Quotes in Nederlog te maken, met daarin citaten uit Nederlog en Nedernieuws met een eigen titel en geclassificeerd in categorieën.

Dit dient om er iets als Een Boek van te maken - don't hold your breath, especially since it all depends on my health first and foremost, what I can and cannot do - en om overzicht te scheppen in mijn "uitgesproken gedachten", die zó vreselijk zijn dat ik er drie keer om van de UvA ben verwijderd, en voor met moord en doodslag ben bedreigd door gemeentelijke ambtenaren, en geen enkel antwoord krijg op mijn klachten, alweet omdat ik het allemaal zo vreselijk waarachtig, onburocratisch en zonder liegspraak verwoord heb - en geen burgemeester, wethouder, of politicus enige hoop op een schijn van een mogelijkheid van een kans heeft zich met mij argumenterend overeind te blijven, natuurlijk.

3. Buromedisch on line: Er komt vandaag of morgen een nieuwe sectie i.e. map in MEinAdam met de titel en inhoud "Buromedisch", en dat omdat het mij al 32 jaar Godsonmogelijk blijkt in Nederland de medische hulp te verkrijgen waar ik recht op heb, noch zelfs op enige arts of advocaat die mij op schrift of op de band duidelijk kan uitleggen waarom IK die hulp, waar ik RECHT op heb, NIET krijg: SYSTEMATISCH niet.

Kortom, ik ga mijn medische geschiedenis en de hulp die ik niet krijg on line bijhouden (vanaf morgen, denk ik) - naar ik moet aannemen als een satirisch project, met als uiteindelijke oorzaak de lamzakkige gelijkwaardige Neerlandse volksgeest; de burocratisering van alle bestuur en beleid, ook het medische, ook de hulpverlening: Alles en iedereen moet in de mal en de medische liegspraak van het 10-minuten consult door een gezondheidsburocraat met de afgelopen 40 jaar gedegenereerde, getrivialiseerde, gemoronificeerde universitaire titel gepropt - en wie of wat niet in dat Procrustus bed van Professionele Hulpverleners past, die verdient en krijgt geen behoorlijke medische hulp, en kan beter kreperen, waar het Neerlanders betreft.

Althans.... dat is MIJN ervaring sinds 32 jaar - en dat is ook de ervaring van zeer velen met ME, al hebben die niet de moed en niet de vermogens en niet de wetenschappelijke en overige kennis om het zo helder en duidelijk te verwoorden als ik doe, om welke reden ik een en ander publiek zal maken, ook al omdat ik anders toch geen enkele vorm van medische hulp krijg, behalve de allerminimalistische allerverburokratiseerde, dus een smerige lamzakkige parodie van medische hulp - en ja, recente bewijzen daarvan komen binnenkort ook on line, want ik ben een evidence based patient. (Léés de laatste link eens medici en psychologen - als jullie dat nog met begrip kunnen, met jullie godvergeten flutopleidingen en n-de rangs verstandjes! Begrijpen jullie dan echt niet dat een arts intelligent moet zijn, wat moet kunnen en weten, of liegen jullie ook daarover, gezegend met een IQ van 118?)

4. Bruder Friedrich vond het ook: Zoals ik eerder opmerkte op deze plaats ben ik Friedrich Nietzsche aan het (her)lezen, waarvan ik het meeste al las, hetzij in de vroege zeventiger, hetzij in de late tachtiger jaren van de vorige eeuw, en met overwegend plezier en bewondering, maar zonder overwegende instemming, al zag Bruder Friedrich veel heel goed en heel scherp, en al formuleerde hij bij gelegenheid (en vaak, in zijn geval) bijzonder fraai.

Het grote probleem van Nietzsche was namelijk dat hij zijn zeer grote talent voor prozaische exuberanties, epigrammen, metaforen, en gelijkenissen, niet wist te beheersen of omkoken tot een rationeel samenhangende visie, in rationeel proza: Bij Nietzsche is vrijwel alles voortdurend opgewonden, in het voorbijgaan, beilaüfig, onsystematisch, zichzelf tegensprekend, woorddronken of metaforisch-geschwätzich zonder dat hij dat laatste werkelijk goed doorhad.

En inderdaad werd hij op zijn 44ste stapelgek, helaas. Maar hier is een stukje uit Also sprach Zarathustra, en wel over gelijkwaardigheid, HET eeuwig thema van prof.dr. Paul Scheffer, De Grote UvA-Geleerde, en de PvdA, en overigens een zeer populair Neerlands geloofsartikel: Doe gewoon, of we zullen je Onze Mores leren.

Het stukje heet Von de Taranteln, en hier heeft u een uittreksel - en als u geen Duits kreeg in uw VWO, bedenk dan maar dat u kunt 'leren leren' en dat mijn moeder gelijk had toen ze mij op mijn negende verzekerde dat ik als ik wilde makkelijk Duits kon lezen, als ik mijn verstand maar gebruikte. Ik geef een deel, in de volgorde waarin het staat - en u krijgt aan het eind iets over de Übermensch, met een aantekening en link van mij erbij - en zie in dit verband Multatuli's ideën 107, 136 en 276 - o ja: en Jung Chan, die ook gedwongen werd door de feiten helder de verschillen tussen mensen onder ogen te leren zien:

                    Motto:         
   "It was from this time that I developed my way of judging the Chinese by dividing them into two kinds: one humane, one not." (Jung Chang, Wild Swans, p. 454)

Heel mijn Lob der Partei generatie BRULT nu schande vanachter hun PCs, waarvandaan ze mijn site in het geniep lezen, steunt en kreunt in woedende vertwijfeling over mijn en Chang's schandelijke aanmatiging een onderscheid tussen domme beulen en waarachtige menselijke genieen te willen trekken - en heeft hier een dosis van meer van hetzelfde, opdat ze maar mogen stikken in hun verontwaardigingen, ook voorzien van verduidelijkende links naar mijn eigen proza, en een uitleidinkje met Kwaliteits-Duiding (moet ik van mevr. Birgit Donkers van de NRC schrijven, die mijn site vast niet - éééérlijk waar - nooooooit zag, zomin als enig NRC-redacteur, natuurlijk):

Von den Taranteln

   Siehe, da ist der Tarantel-Höhle! Willst du sie selber sehen? Hier hängt ihr Netz: rühre daran dasz es erzittert!
   Da kommt sie willig: wilkommen, Tarantel! Schwarz sitzt auf deinem Rücken dein Dreieck und Wahrzeichen; und ich weisz auch was in deiner Seele sitzt.
   Rache sitzt in deine Seele: wohin du beiszest, da wächst schwarzer Schorf; mit Rache macht dein Gift die Seele drehend!
   Also rede ich zu euch im Gleichniss, die ihr die Seele drehend macht, ihr Prediger der Gleichheit! Tarantel seid ihr mir und versteckte Rachsüchtige!
   Aber ich will eure Verstecke schon ans Licht bringen: darum lache ich euch ins Antlitz mein Gelächter der Höhe.
    Darum reisze ich an eurem Netze, dasz eure Wut euch aus ihrer Lügen-Höhle locke, und eure Rache hervorspringen hinter eurem Wort-"Gerechtigkeit"
    Denn dasz der Mensch erlöst werde von der Rache: das ist mir die Brücke zur höchsten Hoffnung und ein Regenbogen nach langen Unwettern.
   Aber anders wollen es freilich die Taranteln.
(..)
   "Rache wollen wir üben und Beschimpfung an allen, die uns nicht gleich sind" - so geloben sich die Taranteln-Herzen.
   "Und 'Wille zur Gleichheit' - das selber soll fürderhin der Name für Tugend werden; und gegen alles, was Macht hat, wollen wir under Geschrei erheben!"
    Ihr Prediger der Gleichheit, der Tyrannen-Wahnsinn des Ohnmacht schreit also aus euch nach "Gleichheit": eurer heimlichtsten Tyrannen-Gelüste vermummen sich also als Tugend-Worte!
(..)
   Ihr Eifersucht führt sie auch auf der Denker Pfade; und dies ist das Merkmal ihrer Eifersucht - immer gehn sie zu weit: dasz ihre Müdigkeit zuletzt noch auf Schnee schlafen musz.
   Aus jeder Klagen tönt Rache, in jedem der Lobsprüche ist ein Wehetun; und Richter sein scheint ihnen Seligkeit.
    Also aber rate ich euch, meine Freunde: misztraut allen, in welche der Trieb, zu strafen, mächtig ist!
    Das ist Volk schlechter Art und Abkunft; aus ihre Gesichtern blickt der Henker und der Spürhund.
    Misztraut allen denen, die viel von ihr Gerechtigkeit reden! Wahrlich, ihren Seelen fehlt es nicht nur an Honig!
   Und wenn sie sich selber "die Guten und Gerechten" nennen, so vergeszt nicht, dasz ihnen zum Pharisäer nichts fehlt als - Macht!
(..)
   Wäre es anders, so würden die Taranteln anders lehren: und gerade sie waren damals die besten Welt-Verleumder und Ketzer-Brenner.
   Mit diesen Predigern der Gleichheit will ich nicht vermischt und verwechselt sein. Denn so redet mir die Gerichtkeit: "Die Menschen sind nicht gleich".
   Und sie sollen es auch nicht werden! Was wäre denn meine Liebe zum Übermenschen, wenn ich anders spräche?
   Auf tausend Brücken und Stegen sollen sie sich drängen zur Zukunft, und immer mehr Krieg und Ungleichheit soll zwischen sie gesetzt sein: so läszt mich meine grosze Liebe reden!

Tot zover Nietzsche, in deel II van mijn vierdelige Schlechta-uitgave van hem die ik bezit, ieder van tussen de 800 en 1000 paginaas.

En ik zou wat zeggen over "meine Liebe zum Übermenschen", en over "immer mehr Krieg und Ungleichheit soll zwischen sie gesetzt sein", dus hier is het:

Ik werd mij - excuseer mijn domheid! - pas dankzij de behandeling van de Schreibtischmörder Nora Salomons en haar zeer grage ambtelijke rotgenoten volledig bewust van welk soort mensen ik van doen heb in de Universiteit van Amsterdam, de gemeentebestuurders van Amsterdam, en de grote meerderheid van de Amsterdamse bureaucraten: Welbewuste sadisten, schoften, en corruptelingen, alles om maar van het loon van de machthebber te kunnen uitvreten, dat deze in de modern gedommokratiseerde staten heel eenvoudig op een presenteerblaadje cadeau krijgt, al meer dan honderd jaar, van de grote zwijgende - behalve in voetbalstadions en zo: "Al-le Jo-den Aan Het Gas!" - meerderheid van kiezers, wier gemassificeerde achterlijkheid zogeheten demokratisch mag bepalen welke schoften uit de politieke en bestuurlijke en media machtsélites sinds generates nu weer op het pluche kunnen gaan zitten uitvreten, spinnend van genoegen voor camera's terwijl een Pauw of een Witteman hun aarsgaten media-mores-getrouw schoonlikken (**).

Wel, hier is mijn oordeel: Vergeleken met mijn familie - vader, moeder, grootvader - zijn het beestmensen, en zij weten dat en zijn er trots op, zoals mijn ouders en ik trots zijn, op onze wijze dan, die anders is, dat wij althans dat niet zijn, en dat ook ieder voor zich en individueel bewezen hebben.

En ook ik geloof - after all, what's in a word: a rose by any other name smells as sweet - aan Übermenschen en Untermenschen (ik word namelijk al 32 jaar als Untermensch behandeld in Nederland, omdat ik een onbekende ziekte en uitgesproken ongebruikelijke meningen heb over de grote menigtes van akademies zogenaamd "gekwalificeerde" lapzwansen, leugenaars en uitvreters, uit de hulpverleners en burokraten-gildes, door lieden die zich wel degelijk individueel beschouwen als Übermensch, was het alleen vanwege het niveau van beloning dat zij zichzelf waard achten op uw en mijn kosten betaald aan hun ambtelijke belastinggaarders, behalve dat zij de moed niet hebben dat te zeggen, maar het alleen laten merken door pose, imponeerkleding, designerhorloges, en BMWs gefinancierd uit de belastingpotten voor hun vervoer van rijkbetaalde bijbaan naar met gratis hoeren of cocaïne bijbaan, of wat al die noeste politieke werkers zo hard aan het werk houdt).

Maar dus niet zoals Bruder Friedrich, al heb ik ook daar het een en ander van weg, maar zeer veel meer als termen voor (i) zeldzame individuen, met een uirstekend verstand en de moed dat zelfstandig te gebruiken en (ii) de grote massa's van domgeboren, deugdzame, fatsoenlijke, loyale, respectvolle, collegiale conformisten, dat met grote trots en chauvinisme, het grootste deel van het beulenwerk en de onderdrukking voor hun meesters uit de eerste groep doen, voor korte periodes aan de zwijnentrog voor loyalen, overlopend van trots ook, terwijl ook mijn oplossing een heel andere is dan de zijne van "immer mehr Krieg und Ungleichheit": Een fundamenteel menselijk probleem.

Wellicht niet toevallig is dit ook het bestand dat het meest neergeladen wordt van mijn site, sinds heel wat jaren ook, want het brengt een blijde boodschap:

In beginsel is de mensheid nu vrijwel in staat - en dat zal ook gaan gebeuren, in de nabije toekomst, is het niet voor allen, velen of de meesten, dan is het wel voor de creme van het kroost van de heersende machts- en bestuurs-élites!! - om het nageslacht beter van aanleg en talenten te maken dan het voorgeslacht!

Daar heb ik het over, zoals ik het in dat verband ook heb over de morele en feitelijke noodzaak - wil er een mensheid blijven bestaan; wil de aarde niet voorgoed vergiftigd worden door stupide en egoistische menselijke uitvreterij - om betere mensen aan de macht te krijgen dan, met heel weinig uitzonderingen, de laatste 25 eeuwen in ieder geval, geheersd hebben, en om betere mensen aan het stemmen, denken en creëeren te zetten dan nu.

Dat is wat mij beweegt - naast voortdurende pijn, voortdurende moeheid, voortdurende armoede, en gedwongen voortdurend verzet tegen het ras van domme uitvreters, parasieten en huichelaars dat in Nederland de macht in de politiek, de media, de universiteiten, en de medische hulpverlenerij heeft, en dat er in feite op neerkomt dat in de afgelopen 40 jaar het menselijk uitschot, de grote schoften, de grage bedriegers, de giga-uitvreters van staats-subsidies, aan de macht verwierf juist vanwege hun de zwijgende dommocratische meerderheid zo vleiende gelijkwaardigheids-leugens.


P.S. Maar later dus meer in dit verband, en ik neem aan dat de eerste vorm die dit zal aannemen de bovengenoemde Buromedische uitbreiding van ME in Amsterdam zal zijn, want ik ben de strontbrutale medische mishandeling met een hypocriet stalen smoel voorgoed ziek, en zal vanaf nu mijn gezondheids-problemen en de artsen etc., burocratisch verenigd in Gezondheids- dan wel (houd op met kotsen!) Wellness-Centra gewoon on line behandelen, alsof dat vanzelf spreekt, en ook omdat ik anders toch geen hulp krijg, omdat de hulpverleners in zeer grote meerderheid bestaan om hulp aan zichzelf te geven, en verder alleen aan oppassende, brave, deugdzame Neerlandse conformisten, of desnoods aan alle junken van Amsterdam, ongeacht nationaliteit, maar niet en nooit aan mij, want ik ben geen oplichter, geen leugenaar, geen bedrieger, en geen uitvreter - en formuleer veel te goed en eerlijk.

Buromedisch kan dus een heel plezierige sectie worden, en zal expliciet opgezet worden om (1) behoorlijke hulp voor mij te krijgen of althans een behoorlijk - rationeel, redelijk, welgeschreven, gemotiveerd antwoord te krijgen van de hordes medische beroepsuitvreters die ik heb moeten ontmoeten in mijn zo lang zo gepijnigde leven, waarom zij mij al 32 jaar systematisch verdommen te helpen en verdommen behoorlijk mijn klachten te beantwoorden, en (2) waarom medisch Nederland de afgelopen 40 jaar volkomen verburokratiseerd is, en intellectueel verarmd is tot een medische stand met een kennelijk gemiddeld IQ van 118, en (3) waarom mensen met ME behandeld worden alsof zij allemaal verre inferieur aan junken zijn, en bovendien gestoord, en behoeftig aan de smerige - in verband met mensen die legitiem fysiek ziek zijn met ME: WELBEWUST SADISTISCHE - stupide troep die Cognitieve Gedrags Therapie en zo meer heet.

Ik vermoed dat dit een heel vrolijk deel van mijn site gaat worden, en u kunt het beschouwen als annex bij zowel ME in Amsterdam als Nederlog.

P.P.S. En hier is de index van ME Buromedisch en het eerste fraaie stukje: Een mail over de mails die ik niet kan sturen aan mijn nieuwe huisarts, die wel mail zou hebben volgens haar eigen assistentes toen ik daarom vroeg bij mijn inschrijving in de praktijk (wat ongeveer het eerste is wat ik deed: ik communiceer via de mail, zoals bijna iedereen) - wat dus om te beginnen al niet waar was.

De rest is navenant, en dit belooft een heel leerzame serie te worden, waarvan ik zeker ook verslag zal doen in Nederlog, met links - want eigenlijk vind ik het natuurlijk én volkomen debiel en te gek voor worden én waar ik al 32 jaar mee moet rekenen alsof dat allemaal vanzelf spreekt, in Neerland, en dat doet het ook: De hoeren van de rede hebben de bestuurlijke macht overgenomen, en ze hebben bijna allemaal een IQ van ca. 115 (psychologen) of 118 (de moderne medische élite).

(*) In "The production of commodities by means of commodities", with help by Frank Ramsey. Het is ook interessant, in het voorbijgaan, dat de wiskunde die hiervoor gebruikt wordt, ten tijde van Marx' leven uitgevonden werd door de Engelse advocaat en wiskundige Cayley.

(**) Voor hoe het ook kan, maar dan minstens goed en ver boven de vermogens van een Pauw of Witteman, zie Old and Young Turks.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail