\ 

Nederlog

 

16 augustus 2009

 

Herderlijk schrijven aan Amsterdamse burofascisten


 
     How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.      
      -- Anne Frank
                    Motto:         
   "It was from this time that I developed my way of judging the Chinese by dividing them into two kinds: one humane, one not."
(Jung Chang, Wild Swans, p. 454)

     "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."
    (Edmund Burke)

 

In vervolg op het voorgaande het volgende herderlijk schrijven

Amsterdam, 14-16 augustus 2009

Aan:  Chiel van Eendenburg
          Ulco van de Pol
         
Hans van Wijk
          B&W van Amsterdam

CC:    Elian Wils
          Jort Konings

Re:     Voer voor advocaten en filosofen
           Overzicht 2007 ME in Amsterdam
           Vordering
           On the truth about Amsterdam
          
Meer waarheid over Amsterdam en vorderingen
           Mijn "onsamenhangend verhaal" dixit Hans van Wijk 
           Februaristaking:  Wat ik erover leerde van Van Thijn en Cohen
           (dit is een kleine selectie uit ME in Amsterdam
 
L.S.

Ik heb heden weer eens met de burofascisten van de Ombudsman proberen te spreken, die weigeren aan de lijn te komen om zich te verantwoorden, en zich verschuilen achter een gemeentelijk ambtelijk vergasser in opleiding, die zich Mocconi noemt, maar niet wil zeggen hoe hij zijn naam spelt.

Vervolgens heb ik Chielemans Tut, Tut gebeld, de man die er zo zeker van is dat hij boven wet, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en moraliteit (afgezien die van gemeentelijke drugsmafia-terroristen) staat, en ik citeer maar weer eens mijn deel van het gesprek, vanwege mijn pijn, moeheid, en de algehele zinloosheid te pogen in Amsterdam enig ambtenaar te vinden met enige gevoelde persoonlijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, "want die heeft B&W", is mij ook heden weer uit gepijnigde ambtelijke kelen waarachtig Ohlendorfisch is toegeroepen, overigens een totalitair-fascistisch terroristen-opstelling die ik al 21 jaar hoor uit de monden van het Amsterdamse bestuurstuig.

1. Voor Chielemans
2. Voor Ulco
3. Voor Hans
4. Voor Elian en Jort

5. Voor B&W van Amsterdam + mr. Mieke Krol

1. Voor Chielemans

Welaan dan, weil sie es selbst gewollt haben: Hier is de volledige tekst van het telefoongesprek dat ik met Chielemans op vrijdagmorgen 14 augustus had, waar het mijn kant van het gesprek betreft (hij mag zelf de zijne uittiepen en op het net zetten, desgewenst: het voegt niets toe dan leugens, uitvluchten, en ruggegraatsloosheid).

Trouwens.... omdat ik wel eens opschep c.q. doorgeef wat anderen mij vertellen over mijn taalgebruik: Ik prepareer me nooit, behalve dat ik mij mentaal de onderwerpen waar ik het over wil hebben voor de geest haal voordat ik een telefoonnummer toets, zoals ik ook altijd schrijf zonder aantekeningen, en uren vloeiend aan het woord kan zijn zonder te stoppen [1].

Hoe dat zij, ik heb geprobeerd het telefoon-bandje dat ik hieronder uitschrijf naar .wav formaat om te zetten, voor uw delectatie, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Eén wat persoonlijke reden daar weer voor is dat ik in het volgende gesprek, zoals dat heet, beheersd verontwaardigd ben, en overwegend in hoog tempo spreek, maar wel helder en precies, en dat ik - hier is mijn persoonlijke reden - nogal klink als mijn vader in zo'n stemming, zowel wat betreft manier van spreken en klank van stem, als van woordkeus, zeker op het eind.

Het .wav bestand houdt u dus tegoed, maar hier is de tekst - en als met Heer van Wijk eerder geef ik alleen mijn deel, die alle relevante informatie geeft, en zeer veel beter klinkt en geformuleerd is dan mijn gesprekspartners bij machte zijn:

 • Ja, goeiemorgen, u spreekt met doctorandus Maartensz. Ik ben op zoek naar meneer Chiel van Eendenburg.
 • (...)
 • Ja Chiel van Eendenburg met doctorandus X [2] ...
 • (...)
 • Máártensz!
 • (...)
 • Morgen is het nog steeds, juist! Nou, ik heb zojuist maar weer eens met de Ombudsman gebeld.... ik wil jullie gaan behandelen en ik wil u gaan behandelen, meneer - laten we maar "u" zeggen. nietwaar: we zijn 62 en 69 ondertussen...O ja, de Vondelstraat, daar woont u, nietwaar....
 • (...)
 • Ja, nou.... een andere Van Eendenburg dan... nou ja, goed: 't Maakt mij niet zoveel uit...

  Ik wil jullie gaan behandelen en ik wil u gaan behandelen, meneer - als een fascistoïde beestmens, mijn gewillige beul, die mij geprobeerd heeft de zelfmoord in te drijven in samenspan met de Ombudsman, in de afgelopen 2 jaar, zoals dat ook gebeurd tussen 2001 en 2002, toen ik mij tot de Ombudsman richtte met een brief van professor doctor Molenaar die de gemeente - alle personen die daarvoor in aanmerking komen - weigerde te beantwoorden.

  U mag het zeggen, meneer.
 • (...)
 • U bent verbij..? [3]
 • (...)
 • .. u merkt het wel. U heeft er verder helemaal niets aan toe te voegen, niks geen verweer? Kijk mijnheer, ik doe u een...
 • (..)
 • Ja, zoals alles wat ik tegen u gezegd heb is gebruikt tegen mij.
 • (..)
 • U heeft mij belogen over uw betrokkenheid bij de Ombudsman. Ja? U heeft geprobeerd mij sadistisch te vernederen terwijl ik beleefd uit zat te leggen wat er gebeurd was - "Tsk, tsk, tsk. Tsk, tsk, tsk" - he? Leuk was dat, he? Dus ...
 • (..)
 • ... je kunt het zo krijgen als je het wil hebben, Chiel: Je krijgt het van mij keihard voor je kaken, als de fascistische beestmens, de beul, die geprobeerd heeft mij de zelfmoord in te drijven, precies zoals dat met Fred Spijker en Ad Bos gebeurd is, om precies dezelfde reden, omdat ik een onbeantwoordbare klacht heb, die jullie niet kunnen weerleggen, niet kunnen tegenspreken, die gaat om 20 miljard per jaar in Amsterdam aan illegale handel, waar jullie allemaal bij betrokken zijn, waar jullie verdommen tegen op te treden, omdat het gewoon veel te profitabel is en veel te makkelijk voor de corrupte gemeente-ambtenaren en jullie overigens zowel intellectueel als moreel volstrekt incompetent zijn en van een heel andere mensensoort dan mijn familie.

  Daar komt het volgens mij op neer, want het is volgens mij genetisch. Heb je ondertussen al nagevraagd bij Cohen of ie nou inderdaad als neef van Oudkerk inderdaad de kleinzoon is van de massa-moordenaar David Cohen? [4]

 • (...)
 • Ja, zo is dat toch?
 • (...)
 • Dat dat een massamoordenaar was - een gewillige massa-moordenaar bovendien? Mijn familie had zich daar nooit toe laten bewegen, meneer: Absoluut nooit. En je kan dat nalezen door mijn vader na te lezen op mijn website. Ja? Daar spreekt een werkelijk moreel mens, met werkelijke grote moed, die herhaaldelijk gemarteld is door de SS en die zelfs in het concentratiekamp nog in het communistische verzet zat tegen de fascisten. Ja? Daar stam ik uit af, dat is mijn genetisch plaatje en ik heb me nu dus herhaaldelijk moeten wenden tot sprekers voor mensen die van dat soort beulen afstammen [5]. Ja?
 • (...)
 • U heeft het aangehoord. En u heeft niets te zeggen?
 • (...)
 • En waarom niet, meneer? Ik doe u toch een verwijt, een serieus, belangrijk verwijt - dat gaat om de vrije samenleving, de rechtsstaat, de manier waarop Amsterdam bestuurd wordt: dat is toch evident dat ik die rechten heb? En één van tweeën, meneer: Ofwel ik ben volkomen gestoord, en dan moet u dat aankaarten bij de rechtbank, en zeggen dat doctorandus X dan wel Maartensz, volkómen gestoord is.... hééft u trouwens een graad, een meestergraad?
 • (...)
 • Ja, dat is inderdaad belangrijk als het gaat om uw persoonlijke verantwoordelijkheid.
 • (...)
 • Maar de relevantie daarvan is in welk licht u dat kunt beschouwen, ja? Ieder Nederlands burger is verplicht de wet te kennen. Aangezien ikzelf niet van het geheugen van Dr. Johnson ben [6] kan ik de wet niet van boven naar achteren en van achter naar voren uit mijn hoofd opzeggen...
 • (...)
 • En wat is uw titel, meneer?
 • (...)
 • Nee meneer: Ik wacht al 21 jaar op enige hulp vanwege bedreigingen en ruïnering van mijn gezondheid door inpandig bij mij gevestigde beestmensen door Ed van Thijn, ten behoeve van de harddrugshandel van Amsterdam. Ik had de moed aan te geven dat die mensen mij met moord bedreigden; ik had de moed aan te geven dat het cocaïne en heroïne-handelaars waren, want daarmee werden ze gearresteerd, te vervolgen bij de politie van Amsterdam terwij ik met moord bedreigd was door deze schoften, inpandig bij mij gevestigd waren. Ja? Daar heb ik het over. Is het zo gek dat ik daar boos over ben? Is het zo gek dat ik na 21 jaar pijn de zaak nu op deze manier wil aansnijden, of kan je je daar ook niet in verplaatsen, Chielemans?
 • (...)
 • Meneer Chielemans, ik spreek je persoonlijk aan op je persoonlijke onaansprakelijkheid en onverantwoordelijkheid die alleen maar de mafia van Amsterdam dient. Jan?
 • (..)
 • Nee? Pardon? Wie dan wel?
 • (..)
 • Wel, ik denk dat ik het verstand heb om dat verzoek naast me neer te leggen. Je gaat me gewoon vertellen voor wie je dan wel optreedt als je niet voor de mafia van Amsterdam optreedt zoals deze vertegenwoordigd wordt door het gemeentebestuur. Twintig MILJARD euros per jaar in soft en hard drugs omgezet in Amsterdam en de direkte omgeving van Amsterdam. Dat is toch te belachelijk voor woorden? Veertig jaar lang, ja? "Vanwege het gedoogbeleid" - wat best gerechtvaardigd was in 1969, 1970, desnoods 1971, maar niet daarna.
 • (..)
 • O.a. omdat ik toen een rapport ingediend heb bij Verheij [7] die ook dat in de papierversnipperaar gegooid heeft en gezegd heeft, ook tegen mijn vader bovendien dat ie het niet ontvangen had, terwijl ik het persoonlijk aan zijn assistente had overgereikt, die ook lid van de Communistische Partij was, want zo gaat nu eenmaal hier in de Gemeente Amsterdam [8], al veertig jaar. In 1970 heb ik dus een rapport over de Sleep-Ins geschreven - de gemeentelijke Sleep-Ins, waarvan ik er één geleid heb  - waarin ik uiteengezet heb dat het op deze manier niet kon omdat het de geëigende manier was om tienduizenden hippies aan de cocaïne en heroïne te krijgen. Ja.
 • (...)
 • Dat is dus veertig jaar aan de gang, Veertig jaar weet men dat.
 • (...)
 • Ha, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Man, man, man, man, man!
  Je bent karakterloos Chiel, je bent totaal karakterloos. [9] Lees Neurenberger-gesprekken eens door. Ga na Selexyz op het Koningsplein...
 • (...)
 • ... en je kunt daar Otto Ohlendorf nalezen, je gelijkwaardige. Kijk maar na - doe eens je best, joh, met je ikuutje van god mag weten hoe laag. Goeiedag. Ongelooflijk! [10]

En toen legde ik de hoorn vriendelijk, verbaasd en walgend op de haak.

2. Voor Ulco

JIJ bent tenminste een mr.dr. in het recht, laat je zelf annonceren op je website, wat ik niet kan zeggen van je lieve vriend, collega, kameraad, en wie weet billenmaat Chiel Tut, Tut (want dat is namelijk een zeer disproportioneel grote groep onder de Amsterdamse topbureaucraten).

Wat ik je te zeggen heb staat hierboven, en ik heb heden gevraagd om een consult - zoals je site ook Engels-sprekende buitenlanders belooft dat ze gewoon krijgen als ze er om vragen, zodat ik Bill Reilly kan melden dat iedere Amerikaanse junk WEL een onderhoud krijgt met mr.dr. Ulco, zodra hij of zij klachten heeft over de kwaliteit van de gemeentelijke gratis heroïne, of de hoeveelheid of kwaliteit van zijn of haar gratis medische zorg, gratis nieuwe kleren, gratis valse tanden, of de kwaliteit van de invalidenwoning met thuiszorg die zij WEL krijgen via

the cesspool of drugs corruption

die zichzelf bestuurlijk Amsterdam noemt. Bill Reilly kan dus gerust zijn, over zijn verslaafde landgenoten, verslaafd in Amsterdam dankzij het Amsterdams gemeentebeleid:

The Amsterdam City government will help all junks to kick their habits, and pay all their bills so as to enable them to start a new life, and to keep them on free heroin from the City government, as long as they have not, with the help of doctors supplied and paid by the City government, succeeded in kicking their addiction.

Amsterdams burgemeesterlijk en wethouderlijk humanisme in de dagelijkse praktijk, ook trots geprezen door de gemeenteraad, en een nobel onderwerp voor BigShots volgende commercial voor Amsterdam, vermomd als pretmakerij van bezorgde Amsterdamse eenvoudige burgerjongens.

Ik wil overleg met jou, ethische pipo, over het taalgebruik en het beeld- en geluidsmateriaal (you may have read some of what I can do in writing, and since tried to act as if you and I don't exist, since you have no hope in hell to beat me in spoken or written argumentation unless I am unconscious or dead) - maar geloof me, ook op dat terrein heb ik van mijn vader geërfde talenten.

En mafiamaat der mafiamaten, en morele degeneré der morele degenerees: Je kunt beter met me proberen te overleggen, want als je dat niet doet is het echt Anything goes, and I mean anything, the point being to force you to stop me by courts or by murder.

NB: Bij mijn beste weten, sprekend als psycholoog en kenner van het bestuur van de stad Amsterdam - en spreek me eens tegen bij een rechtbank, o schijnheilige schoft! - hebben zowel jij als je voorgangster geprobeerd mij, net als met Fred Spijkers en Ad Bos is geprobeerd, de zelfmoord in te manipuleren, en als daar een beter bewijs van zou zijn dan een afgedwongen bewijs in Syrië, nadat jullie gedenaturaliseerd zijn om met Cohen's vreemdelingenwet en en zwijgende toestemming uitgeleverd te worden aan een regime met een bevriende politiedienst die jullie fysiek kunnen ondervragen over de drugshandel in Amsterdam (ik bedoel: tot dit soort waanzin is deze heilstaat voor mafiosi en bestuursschoften verworden, dankzij Job Cohen (en Lodewijk Asscher), zoals er tussen 1941 en 1945 96.000 Amsterdamse zogenaamde "joden" - ik ben geen racist en wel besneden - zijn vergast dankzij David Cohen (en Abraham Asscher), dan de volgende schunnige brief, in reactie op deze brief van prof.dr. Molenaar, dan moet dat wel een drugscorrupte Nederlandse rechter zijn (studievriend en/of partijkameraad van Cohen ook, want Neerland is een heel klein land).

3. Voor Hans

Heer van Wijk: U ontvangt deze fraaie missive via uw e-mail, samen met het al even fraaie stukje van 13 augustus dat ik naar aanleiding van ons onderhoud met veel pijn en moeite uittiepte.

En wat ik voor u kan betekenen is dit - en daar kunt en behoort u (als ambtenaar, als staatsburger, als mens die beweert moreel te willen en kunnen handelen):

 • Een ingang tot eeuwige roem in de USA ("the home of the brave"), door met mij in discussie te gaan als spokesperson for The Amsterdam Community (zult u graag willen zeggen, vermoed ik), terwijl ik voor de gelegenheid en de roem gekleed ben in de concentratiekamp-pyama van mijn vader en grootvader, voor de camera's van Foxnews.

Dat lijkt mij onder omstandigheden namelijk geheel gerechtvaardigd voor mij, en voor u een ambtelijke, menselijke, morele plicht, als vertegenwoordiger van zowel de  Stad Amsterdam - for more quality cocaine, at competitive free market prices, thanks to Mayor, Aldermen, City Council and Civil Servants of Amsterdam! - als sub-directeur van de Nobele Waarheidssprekers van IAmsterdam.

En voor uw eigen speciale persoonlijke genieting, liberal education, en verdere succesvolle ambtelijke en ngo-directeurs-carriere, en omdat u vast had willen zeggen dat u nie von mir gewusst haben en ja auch nichts wissen von Drogen in Amsterdamn, en ik u "onsamenhangend" voorkwam, heb ik een zeer leerzame, zeer samenhangende verhandeling gecompileerd die uw carriere en die van uw ambtelijke collega's bijzonder veel deugd zal doen! Als dat geen waarachtige medemenselijkheid is, dan weet ik het ook niet meer!

4. Voor Elian en Jort
          
(Snelle links voor snelle praters/beslissers:)
      A. Mijn hoofdverlangen is WEG te komen uit deze stad
      B. Mijn situatie is feitelijk veel ellendiger dan die van mijn vader
      C.
De essentie van mijn aantijging (ook hier)

Jongens, ik heb nu met jullie allebei gesproken, en jullie zijn echt, in mijn psychologisch geschoolde senioren-ogen, jongens - maar wel met een vlotte commerciële babbel, en een al dan niet voorgewende popi-jopi stijl van (zeer snel) praten, hoewel het heel goed mogelijk is dat deze helemaal bij jullie soort beroep past, of dit gewoon de moderne Neerlandse goede toon is, onder ambitieus (wouldbe) grachtengordel-volk.

Hoe het zij... ik neem jullie niet echt kwalijk dat jullie je voor de gemeentepropagandakar hebben laten spannen, door Heer Van Wijk en consorten, want dat is jullie broodwinning, die trouwens ook al geheel niet aan mij appeleert (ik houd geheel niet van propaganda, disinformatie, liegen, misleiden, en op emoties spelen voor eigen financiële winst of politieke macht), maar - moeten jullie maar denken - ik had een bijzondere opvoeding door bijzondere mensen, en ik wijk ook nog eens kwa aanleg radikaal af van de soort menselijke types dat floreert aan de UvA en in het Amsterdams gemeente-bestuur.

Vervolgens: Ondertussen kunnen jullie - in beginsel, met goede wil, enige geringe moeite, en een dragelijk verstand - heel goed weten voor wat voor soort zeer smerige propaganda-kar jullie je hebben laten spannen.

De rest van jullie inzet in deze is dan ook aan jullie, maar wel - zolang ik leef en niet afgekocht ben door de Gemeente Amsterdam - terwijl ik meekijk, en al dan niet vrijmoedig commenteer.

Het lijkt me niet leuk voor jullie, maar het lijkt me ook geheel passend vanwege mijn belangen en mensenrechten EN vanwege de belangen van IEDERE Amsterdamse burger die niet, direct of indirect, meevreet van de drugs-, vastgoed-, bestuurs- of advocaten-mafia, die Amsterdam feitelijk - economisch, bestuurlijk, wat professioneel moorden betreft - in hun macht heeft, dankzij (vooral maar niet alleen) B&W en de prachtmensen die in Amsterdam ambtenaar worden, zijn en blijven, al weten ze dat ze de gewillige instrumenten ten behoeve van de belangen van de Amsterdamse (hard)drugs-mafia zijn.

Jullie zeggen wellicht "Nee"? Ik zeg ja, en weet echt véél meer van wetenschap, beschaving, filosofie, wiskunde, logica, geschiedenis  en de fundamenten van de echte rechtsstaat dan jullie mogen hopen te verwerven in jullie levens, maar tot nu toe niet deden. (*)

Maar goed - wat ik jullie aanraad is het indrukwekkende Neurenberger-Gesprekken (de link is naar een korte recensie van mij van 1 augustus) door te lezen: Ik voer nu al 21 jaar gesprekken met Amsterdamse en Nederlandse advocaat-ambtenaren, als ik ze al aan de lijn kan krijgen, die getrouwe copieën blijken te zijn van de gesprekken die de Amerikaanse leger-psychiater Leon Goldensohn voerde met de kopstukken van Hitler's nazisme. (De link is naar het gesprek dat ik voerde met één van mijn grage vergassers, het Hoofd Veiligheid van de stad Amsterdam. Een en ander is nooit weerlegd en nooit weersproken, maar de betreffende grage vergasser is nu kennelijk vorstelijk gepensioneerd, en was in ieder geval tot 2005 Hoofd Veiligheid van Amsterdam, alsof dat vanzelf spreekt.)

En jullie hoeven het ook niet met me eens te zijn - behalve dat ik meen zeer veel beter in staat te zijn tot oordelen over

the cesspool of drugs corruption

die zichzelf "Bestuurlijk Amsterdam" noemt dan jullie.

Tenslotte drie elementaire puntjes

A. Mijn hoofdverlangen is WEG te komen uit deze stad bestuurd door beestmensen voor beestmensen - en ja, zo zie ik dat echt - en lees mijn vader's herinneringen, ME in Amsterdam, en Een fundamenteel probleem in de ethiek en de moraal), want er is één ding dat jullie jezelf konstant voor ogen moeten houden zolang jullie je laten betalen om het vuile propaganda-werk van de Gemeente Amsterdam te doen:

ALLE betrokkenen in de Neurenberger-Gesprekken (en processen) hadden  ÉÉN argument dat GÉÉN van de meer dan duizend Amsterdamse en Haagse ambtenaren die ik sprak over mijn gruwelijke lijden en pijn door de Amsterdamse drugsterreur hadden of hebben:

 • Wie niet meewerkte met Hitler liep gevaar vermoord te worden

En inderdaad: Bijna allemaal beriepen ze zich daarop, natuurlijk naast de aanvullingen dat zij von nichts gewusst hatten, dat zij nur Befehle uitvoerden, en (geheel waar!) dat een ander (van hun partijkameraden en collega's) al die moorden gepleegd zou hebben als zij het niet deden.

Het waren namelijk gewone mensen, net als de 18.000 Amsterdamse ambtenaren, en net als zij in hun menselijkheid tot het bot gecorrumpeerd en verziekt door hun almacht - "All power corrupts, and absolute power corrupts absolutely." (Lord Acton) - hun straffeloosheid, hun persoonlijke onverantwoordelijkheid en onaansprakelijkheid, en hun collega's en bovengestelden.

NIETS daarvan geldt voor AL die Amsterdamse burofascistische beestmensen die mij lachend lieten vergassen en met moord bedreigen (de beestmensen mr. Piet Segers of Zeegers en mr. Anneke Vlas van de Gemeentelijke drugscorrupte Bouw- en Woningdienst en lachend beweerden, DRIE JAAR LANG, dat ik een leugenaar zou zijn over het vergassingsgevaar in mijn woning - en geen ambtenaar of bestuurder iets ondernam omdat zij en B&W dat welbewust logen.

En het resultaat van een en ander, beste Elian en beste Jort, is dat ik nu 21 jaar konstant pijn en armoede lijd, zonder enige hulp bij invaliditeit, belasterd, bedrogen, bedreigd en beledigd door de gemeentelijke fascisten en terroristen (check de link als mijn terminologie jullie niet aanstaat: Universitair volledig verantwoord!) die jullie dienen voor geld (want het is een collectief van ambtelijke uitlevers dat zich beleeft als collectief: zie loyaal, collegiaal, deugdzaam, fatsoenlijk, moreel en solidair als een bureaucraat, alles zeer leesbare links naar mijn Philosophical Dictionary).

Hoe het zij: Mijn hoofddoel is mijn schadevordering innen (slechts 2 jaarsalarissen van Jeroen van der Veer, en in het niet vallend, vergelijkenderwijs, met de schadevergoedingen die de Hells Angels via Bram Moskowicz eisen, met droge ogen, omdat zij niet netjes aangesproken zijn door gemeente-ambtenaren. (Te weten: onder andere 800.000 euro voor een Hells Angel vanwege zijn beweerde verloren beroepsperspectief vanwege enkele maanden hechtenis.)

En mijn hoofdreden is deze: Ik wil tussen deze heilstaat en heilstad voor zelfgemaakte Tokkies, ambtelijke beestmensen, drugsmafiosi, voetbalgenieën, volkszangers en junken niet langer leven - en ik meen dat geen enkel beschaafd en begaafd mens dat graag doet of zou doen, is het niet vanwege de drugsmafia dan vanwege de debiele horreur die Moderne Nederlandse Beschaving genoemd wordt:

B. Mijn situatie is feitelijk veel ellendiger dan die van mijn vader na bijna 4 jaar concentratiekamp:

"Man is wicked and unhappy; everywhere prisons, hospitals, gibbets and beggars; history, properly speaking, is nothing but a collection of the crimes and misfortunes of mankind."
  -- Pierre Bayle

The interconnection between sadism, masochism, success worship, power worship, nationalism and totalitarianism is a huge subject whose edges have barely been scratched, and even to mention it is considered somewhat indelicate....
  -- George Orwell

All power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.
  -- Lord Acton

Meneer Cohen, meneer De Jong, meneer Van Eendenburg:

Meneer van Eendenburg heeft mij gezegd u te schrijven met een kopie zodat de Bestuursdienst (naar mijn beste weten allemaal mafia-maten sinds 20 jaar) dat mee kunnen lezen.

Deze mail staat ook op mijn site en is een antwoord op uw brief d.d. 29 augustus 2008.

Hier zijn links voor het klikgemak:

1. Inleiding
2. Ambtenaar Eendenburg
3. Afsluitend plan

Ik veronderstel de gehele tekst van mijn gehele site als bekend bij alle betrokkenen, want de gehele tekst van ME in Amsterdam is de gemeente en de UvA sinds 1988-1997 bekend en veelvuldig verstrekt door mij, en is tussen februari en augustus 2008 ongetwijfeld uit en te na bestudeerd door de 17.000 Amsterdamse ambtenaren die liever invaliden doen vergassen en met moord bedreigen ten behoeve van de drugshandel of drugscorrupte collegae dan de Nederlandse wet te handhaven.

O ja, voor het denkgemak en de achtergronden, en voor goed begrip, als u dat mogelijk is

A fundamental problem etc.  het meest neergeladen bestand op mijn site (die zeer groot is en veel gelezen wordt), nl. minstens 5 keer per dag sinds heel wat jaren. Het legt uit hoe de mensheid meer medemensen als Ed van Thijn, Job Cohen, Nora Salomons, advocaten van de Amsterdamse bestuursdienst, en ambtenaren van DWI en GG&GD van Amsterdam en overige geboren kampbeulen, sadisten en uitvreters kan vermijden, op enige termijn, in dit Darwin-jaar, althans als het rationeel en redelijk begaafde deel van de mensheid dat haalt (want dergelijke mensen zijn in de minderheid, helaas, en worden maar al te vaak en graag vermoord, gemarteld of opgesloten door hun medemensen).

Overigens wordt of werd het Leibniz-deel, het Machiavelli deel, mijn Philosophical Dictionary, en het Computing-deel van mijn site(s) gebruikt aan buitenlandse universiteiten: Ik eis geen schadevergoeding op basis van niets of van een grote mond, zoals mijn corrupte academische generatiegenoten, maar op basis van een zeldzaam groot talent en zeer veel pijn gedurende twintig gruwelijke jaren - waarin ik het bovenstaande tot stand bracht, van een  minimum bijstandsuitkering met maximum chicanes, voortdurend ziek, 16 uur per dag in bed, altijd doodmoe, bijna altijd in pijn, maar gelukkig met een buitengewoon verstand, buitengewone ouders, en enige hulp van enige uitzonderlijke mensen.

En nu bij wijze van schets van mijn situatie sinds 21 jaar, volledig bekend en met sadisme en opzet bestendigd en in stand gehouden al die tijd door B&W van Amsterdam, een kleine selectie uit een mail aan B&W van Amsterdam van 26 februari 2009, die mijn situatie na bijna 4 jaar terreur in Amsterdam vergelijkt met die van mijn vader na bijna 4 jaar terreur in Duitse concentratiekampen:

1. Inleiding

Gisteren en vandaag wordt de Februaristaking herdacht in Amsterdam.

Ik schreef er vorig jaar over, en kan u melden dat sindsdien niets veranderd is in mijn toestand, behalve dat ik wat zwakker ben en meer pijn heb, ongetwijfeld tot grote vreugde van Cohen, Van Thijn, Oudkerk, Asscher en de rest van het huidige en voorgaande B&Ws van Amsterdam, die het allemaal vanzelfsprekend vinden invaliden te doen terroriseren en vergassen, zoals ik uiteengezet heb in ME in Amsterdam, dat B&W van Amsterdam sinds 1989 volledig en in extenso bekend is.

U vindt trouwens in de volgende link een overzicht van de Nederlog-stukken sinds 2007 in ME in Amsterdam voor uw delectatie en informatie.

In juli verleden jaar schreef ik, met copie voor B&W van Amsterdam, dat mij liever laat vergassen en terroriseren door hun harddrugshandelende gewillige uitvoerders dan mij te beantwoorden:

Mijn vader overleefde bijna 4 jaar Duitse concentratiekampen als veroordeelde 'politieke terrorist', en kon daarna nog een familie stichten, waarin ik als oudste zoon geboren werd, en 20 jaar werken als bouwvak-arbeider, waarna hij gepensioneerd werd met een verzetspensioen, en hij organiseerde met het Sachsenhausen-comité in de laatste 20 jaar van zijn leven tentoonstellingen over het verzet, de kampen, en het gevaar van heropkomend fascisme, die uiteindelijk uitmondde in de zogenaamde Nationale Verzetstentoonstelling, die vele keren in vele plaatsen, zoals het Koninklijk Paleis op de Dam en de Dom te Utrecht, gestaan heeft, en waarvoor mijn vader, vlak voor zijn dood, op het stadhuis van Amsterdam, geridderd is;

Ikzelf overleefde bijna 4 jaar, als niet-erkende invalide met ME, geluidsoverlast, moordbedreigingen, terreur en een vergassing waar ik net niet aan overleed, wonend boven een harddrugshandel vermomd als coffeeshop, met vergunning van burgemeester Van Thijn voor het raam om in drugs te handelen, en ben in hetzelfde jaar als ik vergast werd voor de derde keer van de Gemeentelijke Universiteit verwijderd vanwege "uw uitgesproken ideeën", en heb sinds dat jaar, en na nog 3 jaar terreur en overlast, waarin mijn toch al niet goede gezondheid radikaal geruïneerd zijn, voortdurend pijn, en ben ook al 20 jaar klagend over de terreur, de vergassing, en de verwijdering, bij zowel de gemeente Amsterdam als de gemeentelijke UvA, en krijg al 20 jaar geen antwoord: Men is systematisch en universeel persoonlijk onaansprakelijk en persoonlijk onverantwoordelijk bij de gemeente Amsterdam en de UvA - en ik heb geen familie kunnen stichten, heb de diepste legale armoede geleden, heb geen enkele hulp gekregen, heb zelfs geen enkel antwoord gekregen, behoudens dat ik geen antwoord krijg vanwege mijn taalgebruik, dat dusdanig "grievend en/of beledigend" zou zijn dat het Amsterdams burgemeesters en wethouders ontslaat van de plicht de Nederlandse wet te handhaven, gelijk als in het geval van gedoogde soft- en harddrugshandel (want de gemeente-politie van Amsterdam weigerde ook daartegen mijn klachten in behandeling te nemen), en ik mocht ook, ondanks mijn bewezen en erkende briljante verstand, niet promoveren, en werd door de GGD en namens B&W naar het Leger des Heils verwezen toen een vooraanstaand universitair professor (sindsdien geëmigreerd) daar om vroeg.

In een land en een stad waarin dat mogelijk is, wil ik niet leven, en geen belasting betalen: Ik wil hier weg.

Omdat mijn gezondheid kennelijk voorgoed en volledig geruïneerd is boven genoemde drugshandel, heb ik daar een aanzienlijke schadevergoeding voor nodig, was het alleen maar om mij een pensioentje te verzorgen als Jo Ritzen, één van de integere ruïneerders van het onderwijs, of als Bob de Hon, die mij van de universiteit liet verwijderen vanwege mijn kritiek op de ruïnering van het onderwijs.

Het probleem is echter dat ik al 20 jaar, sinds ik mij persoonlijk met mijn klacht wendde tot de persoonlijke portier van drs. Ed van Thijn, burgemeester uit naam van de Februaristaking, die mijn ouders ontmoet heeft, en die nogal wat te danken heeft aan de tentoonstellingen waarvoor mijn vader geridderd is op het stadhuis van Amsterdam, eenvoudig geen antwoord krijg op mijn klachten, hoe ik zo ook stel, gemoduleerd in welke beleefdheidsfrases ook.

En ik mag aannemen dat dit Chielemans Tut, Tut allemaal grote deugd doet, want was het anders dan had hij zich anders gedragen en anders gesproken, want er staan geen S.S.'er met doodskop-petten (historisch waar, jongens, en heel wel mogelijk ook nde Neerlandse toekomst als Wilders aan de macht komt c.q. de economie echt ineenlazert) achter hem om hem de duimschroeven (letterlijk) aan te zetten als hij zich zou durven gedragen als een behoorlijk moreel mens, of als een echte advocaat, die de rechtsstaat moet helpen behouden, of gewoon conform de Nederlandse wet waarvoor hij zo rijkelijk beloond wordt en werd sinds zoveel jaren om de Nederlandse wet te handhaven in plaats van te helpen misbruiken voor drugsmisdaad en drugsterreur.

C. De essentie van mijn aantijging (noemde Jort het) staat in het van lichtgele achtergrond voorziene deel hierboven.

En wat ik overigens onder jullie ogen willen brengen is dit:

Jullie zijn vrij te vinden en te denken (en met weinig beperkingen: te zeggen of schrijven) van mij wat jullie willen, maar... mails als de mijne, sites als de mijne, en een persoon als ik zullen jullie in de rest van jullie levens niet meer ontvangen of treffen.

En dit is geen arrogantie (wel hoogmoed, want ik heb de moed en de vermogens hoog te staan in dit Neerlanderthaals nivelleer-paradijs, en vooral Jort moet eens met aandacht naar Etiamsi omnes, ego non kijken, voor een kleine rondleiding in mijn opvattingen), doch de vriendelijke mededeling - mocht het jullie ontgaan zijn, dat zowel mijn mails als mijn site zowel een waarachtige

liberal education

vormt (die jullie echt niet kregen in het Neerlands onderwijs, zelfs niet op de beste moderne gymnasia, in 't geval dat jullie zover reikten) als een bijzonder goed geschreven (opzettelijk niet dumbed down, bovendien) uiteenzetting over Goed Burgerschap, Normen En Waarden, Rechtsstatelijkheid, in theorie en praktijk, en waarachtige menselijkheid - die zeldzaam is, hoewel godzijdank niet beperkt tot mijn familie.

Maar werkelijk denkende, werkelijk moedige mensen zijn werkelijk zeldzaam, en daarom kan de Gemeente Amsterdam de drugsmisdadigersbende - de grage fascisten en terroristen voor de drugsmafia - vormen die ze zijn: De beestmensen aan de macht uit naam van de hoogste idealen (waar mijn vader en grootvader dus werkelijk voor durfden te strijden, in tegenstelling tot - letterlijk - miljoenen Neerlanders.

Het is helaas niet anders, en ik wil hier niet veel langer - gedwongen door 21 jaar Amsterdamse gemeentelijke terreur -tussen leven, en via de 410 euri bijstandsellende die ik maandelijks "geniet" om van te mogen overleven, als genadebrood van de drugsmafiosi van B&W die me al 21 jaar weigeren te antwoorden, te ontvangen, te mailen, te telefoneren, te schrijven, of zich te verantwoorden, omdat het dus - meen ik dat mijn site omweerlegbaar bewijst, op basis van het gestelde en hun 21 jaar weigeren de wet te handhaven in mijn geval, of gewoon te doen wat behoorlijk is, althans volgens mijn Turkse slager en zijn vrienden, en dat ik van die 410 gulden B&W-bedeling, ongetwijfeld minder dan het tuig zelf maandelijks aan drinkgeld krijgt uit de gemeentekassen,  ook nog eens daarvan voor 25% onderhouden uit de Belasting op Toegevoegde Waarde e.d. - een "toegevoegde waarde" die in Amsterdam uit ambtelijke en mafia-terreur bestaat en uit leugens en bedrog daarover door de gewillige gemeentelijke propagandisten.

Het spijt me, maar daar hebben mijn ouders en grootouders de Duitse fascisten niet voor getrotseerd en bestreden, anders dan bijna al hun tijdgenoten, die immers in zeer grote meerderheid collaboreerden, zomin als ik naar dit gedebiliseerd Neerlanderthalie, deze heilstaat voor drugsmafiosi, bestuurlijke beestmensen, en propagandisten zonder geweten van alle allooi en grote financiële lusten, ben teruggekeerd om aan de UvA aan te tonen dat ik evident intelligenter ben dan vrijwel al mijn tijdgenoten, om vanwege het spreken van de waarheid over het door alle politici sinds 1966 welbewust of met verwaten stompzinnigheid  gedebiliseerde onderwijs over alle geledingen, van de UvA verwijderd te worden door een stelletje halfdebiele politieke hoeren en pooiers - allen PvdA-ers of GroenLinks, of daarvoor CPN - massaal voor fascist en terrorist uitgekafferd te worden als genodigd spreker bij de Amsterdamse filosofen. 

5. Voor B&W van Amsterdam

Aangezien jullie en de vele gangsters van gelijke titel die jullie voorgingen mij al 21 jaar behandelen alsof ik een Untermensch of beestmens zou zijn en mij systematisch weigeren te antwoorden zal ik het zo doen, ook in verband met Wie zwijgt stemt toe:

Ik zal mijn stellingen en termen formuleren voor de mafiamaten mr.dr. Ulco van de Pol, Scharführer van van de misdadige Amsterdamse Gemeentelijke Ombudsman en mr. Mieke Krol d heldhaftige mafiamaat van de Universiteit van Amsterdam, en voor hooggeleerde ethische toestemming aan prof.dr. Frans Jacobs, hoogleraar Ethiek van de Universiteit van Amsterdam, wier woorden (na eventuele discussie met en correctie door mij) c.q. zwijgende toestemming voor mij wet zullen zijn: Zij hebben daar immers voor gestudeerd, en worden daar ook allemaal zeer goed voor betaald uit de gemeenschappelijke belastingen.

Antwoord is dus niet nodig; weerwoord ook niet: Wie zwijgt stemt toe, en wie het niet bevalt die behoort naar de rechter te gaan in Onze Rechtsstaat.

En om te beginnen dan:

1. Alles dat in mijn ME in Amsterdam staat is waar, en (dus)
2. Achteraf blijk ik geheel gelijk te hebben gehad
     in tal van belangrijke kwesties onderwijs en bestuur
     betreffend.

Aangezien de betrokkenen feitelijk mijn klachten al sinds 1988 of 1991 kennen, en langdurig bestudeerd hebben, met als resultaat dat ik indertjd als "fascist" en "terrorist" van de UvA verwijderd ben bij filosofie, kort voor mijn doctoraal (dat nu opgevat kan worden - maar dan 100 tot 1000 maal meer dan enig filosofiedoctoraal in Ons Trots Neerland - in mijn behandeling van Multatuli's Ideën), kunt u dit per omgaande beantwoorden door niet te antwoorden, wat ook wel zo makkelijk is. [11]

En overigens zie ME in Amsterdam - Konklusies 2007 en Voer voor advocaten en filosofen.

Hoogachtend,

drs. Maarten Maartensz

(die in Neerlanderthalië niet past, wegens gebrek aan menselijk formaat en passende poses, en wegens de afwezigheid van een lege ruimte gevuld met waan, illusies en propaganda tussen zijn oren).


P.S. Dit is de versie voor Nederlog van 16 augustus 17.50, waar ik wellicht nog wat aan te corrigeren zal hebben als wat frisser ben. En het is jammer dat ik het bandje nog niet naar een .wav file heb kunnen omzetten, want feitelijk heb ik veel ruimte op mijn site voor veel beeld en geluid - tot nu toe toekomst-muziek, helaas.

En o ja: de indexen bieden nu echt een beter overzicht in een wat beter formaat, vooral omdat alle indexen 1 klik verwijderd zijn van de andere, geheel bovenin, direct onder "Nederlog" of "Nedernieuws" (in 2004 en 2005) - zodat u maar kunt genieten van véél meer van Mijn "onsamenhangend verhaal" dixit Hans van Wijk - en Hansm jongen:

Las je (ongetwijfeld als ex-UvA-student en Asva-coryfee, gis ik, niet vrij van evidentie) mijn Spiegeloogcolumns al eens? Veel geprezen vanwege hun samenhang en stijl, hoor Hans, sinds dekaden ook! En daarbij ook nog eens - jouw waarachtig harteartikel - De Échte Waarheid Over Amsterdam!

En over dat burofascisme ben ik héél serieus: Het verklaart veel te veel veel te goed, in beginsel, vanuit de aannames, om niet minstens behoorlijk waarschijnlijk te zijn - en is in de traditie(s) van Machiavelli, De la Boétie, Swift, Mandeville, Mill, Mosca, Orwell, Goffman, Milgram en Zinoviev

Noten

[1] Overigens een eigenschap die ik vanaf mijn ca. 19e beteugeld heb omdat ik het (i) niet fair vond tegen anderen en (ii) eigenlijk nooit wat terugkreeg van enige intellectuele interesse, met zeer zeldzame uitzonderingen dan en (iii) niet de politiek of de advocatuur inwilde - hoewel me dat vaak is aangeraden - omdat ik niet in plausibele leugens maar in echte waarheid geïnteresseerd ben.

Maar ik kan dus - tenzij ik ook daar te moe voor ben of teveel pijn voor heb - op ieder willekeurig moment zonder voorbereiding en ook zonder bewust te hoeven nadenken over wat ik wil of zal gaan zeggen, een verhandeling of vertoog schrijven of uitspreken, die of dat direct loopt en vloeit, en logisch in elkaar steekt, en ook op de juiste plaatsen gekwalificeerd is.

Mijn vader kon iets dergelijks ook, maar had minder training en minder kennis dan ik: het is kennelijk vooral aangeboren, want ik was als kind ook al zo.

[2] Hier noemde ik mijn echte naam, en de reden dat ik hem hier niet noem is alleen dat ik te vaak te geloofwaardig met moord bedreigd ben in Amsterdam zonder dat ik enig uitoefenbaar recht te hebben op enige politiebescherming, en overigens dat de man die mij liet vergassen nog steeds in Amsterdam woont, en nu Architect voor de Europese Unie is, naast andere verdiensten, mij nog in 2006 heeft laten bedreigen door zijn medewerkers.

Ik wil mijn echte naam familie-naam, die Chiel weer eens voorgaf niet te kennen, inderdaad niet op het internet gekoppeld wil zien aan "Maarten Maartensz" (die echt Maarten heet), en wie dat toch doet - vóór mijn dood, zonder mijn schriftelijke toestemming - zal ik dat heel kwalijk nemen.

Mocht ik wapens mogen dragen in deze stad waar de gemeentepolitie mijn vader en grootvader opgepakt heeft ten behoeve van de SS, en de gemeentepolitie systematisch, jaren lang, in twee gevallen, waarvan één voor de rechter is geweest en ik daar bewezen heb, EXPLICIET EN HERHAALDELIJK GEWEIGERD HEEFT een Amsterdams burger als ik te beschermen, ook als deze met moord bedreigd wordt door een inpandige gek (eerste zaak) of een inpandige drugshandelaar - dan zou het anders zijn.

Maar niet zolang mijn menselijke rechten door de gemeentepolitie van Amsterdam onder Scharfuhrer Cohen "bewaakt worden" - die alleen voor de mafia lijken te werken, of alleen voor zichzelf, en heel wel mogelijk ook incidenteel tegen kleine, ongevaarlijke, criminelen, als dat zo uitkomt, met hun werkdruk, en verkeersovertreders, en voetbalfans, mits in grote groepen (ik bedoel de politie, niet per se de fans).

[3] In feite kroop Van Eendenburg weer in de Ohlendorf-pose, aangenomen dat hij daar ooit niet in verkeert, tenminste.

[4] Sinds Rob Oudkerk zijn mond voorbijpraatte over zijn grootvader David Cohen op de radio ca. 2006, en in de NRC las dat Rob Oudkerk en Job Cohen "volle neven zijn" (de rest is logica van familie-relaties: DUS eenzelfde grootvader hebben die NIET "Oudkerk" heette) heb ik aan 10 a 20 mensen die het weten moeten - direktie Stichting 40-45, Jobje Cohen de zeer gewillige opperyahoo van de Amsterdamse drugsmafia himself, de directie van het NIOD, en Chielemans himself, de trouwe slaaf van Job - gevraagd dit formeel te verifiëren voor mij: ALLEMAAL les gehad van dezelfde Kommunikaassie-trainers als de Otto Ohlendorfs in Neurenberg-Gesprekken: Sie haben nie etwas davon gewusst. (Maar geen van allen ontkende het, terwijl het toch zo makkelijk en fijn zou zijn mij te kunnen verrassen met: "Opa Cohen zat, net als je vader en grootvader, in het Amsterdams Verzet." Nee dus: Hij probeerde voor de S.S. te regelen dat alle Amsterdamse "joden" (in Goebbels racistische zin) zich lieten registreren in de Bevokkingsregisters en een fatsoenlijk een Davidster gingen dragen, die wellicht daarom ook "Davidster" heet, in God's ondoorgrondelijke wijsheid.)

[5] Voor de goede logische orde, en omdat ik in lange zinnen kan denken en spreken: Ik bedoel met "deze beulen" natuurlijk het oorspronkelijk onderwerp, namelijk de heren Cohen & Asscher von damals. Ze hadden wel degelijk een keus; wisten van het bestaan van concentratiekampen (dat was immers algemeen bekend sinds de dertiger jaren); wisten van de jodenvervolgingen en pogroms in Duitsland sinds 1933, maar probeerden toch Rauter en Seyss-Inquart te plezieren, naar verhaald wordt met het doel de rijke Amsterdamse joden te redden door de arme Amsterdamse joden te bewegen zichzelf aan te geven voor razzia's en pogroms.

Het zeer verbazende is verder dat de eertijdse Asscher alsnog vermoord is in het Kamp Amersfoort (waar mijn vader en grootvader o.a. in zaten), maar dat de eertijdse Cohen de oorlog overleefd heeft, kennlijk samen met zijn rijkdommen, net als de eertijdse Asscher, en zelfs nooit vervolgd is, in Onze Nederlandse Rechtsstaat.

Wat wonder dat mijn ouders, die zeer intelligente mensen waren, communist bleven na de oorlog!

[6] Dr. Johnson had het vermogen een pagina één of twee keer lezen uit zijn hoofd te kennen, net als John von Neumann, de grote 20ste eeuwse wiskundige.

[7] Over Verhey - eertijds CPN-wethouder, tegenwoordig Comité Van Aanbeveling-grootheid - zie CPN (2004) en Die Partei hat tausend Augen - 2.

[8] In de zin dat in modern bestuurlijk Amsterdam en Nederland alleen partijkaderleden van een bestuurspartij in de feitelijke praktijk vertrouwens-, machts-, en inkomens-posities kunnen verwerven.

[9] Hier hoor ikzelf een kopie van mijn vader, die een trots man was, en bij gelegenheid uit kon pakken over de lafheid van anderen ("Jongen, het is als stront in latrine: Ze vallen naar boven uit gebrek aan gewicht.")

[10] Hier spreekt het menselijk verschil. Zie ook Multatuli's ideën 74, 107, 136, 220, 276, en mijn Etiamsi omnes, ego non! en Burofascisme.

[11] Dus a.s. maandag 18 augustus om 18.00 kan de hele wereld weten dat de stellingen 1 en 2 volgens de Gemeente Amsterdam, de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, en de burgemeesters en wethouders van de eerste, en het college van bestuur en rector magnificus van de tweede (alsnog) volledig onderschreven worden als, with the benefit of hindsight, zoals mr.dr. Cohen ook zo graag monkelend mag opmerken, volledig en zonder voorbehoud waar.

(*) Voor mij hoeft dat ook niet - het is vooral een kwestie van aangeboren vermogens en verworven interesses - maar er zijn verschillen tussen mensen en één van de dingen die ik mijzelf grondig afgeleerd heb is in schijnredelijke discussie te gaan met lieden die op school geleerd hebben dat zij met iedereen gelijkwaardig zouden zijn, en het recht zouden hebben met alles en iedereen mee te mogen en kunnen praten en discussiëren, alleen vanwege hun emoties, en (zegt de gemeentelijke propaganda) "hun gevoelens van betrokkenheid".

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail