\ 

Nederlog

 

15 augustus 2009

 

Reprise: Nederland drugsheilstaat

 

Even pro memorie en om mijn argumentatie te onderbouwen en ook voor Elian en Jort in verband met The Truth About Amsterdam - "it is wrong always, everywhere, and for anyone, to believe anything upon insufficient evidence", heren - even een korte herhaling van begin 2006:


Nederland drugsheilstaat

Op mijn site staat redelijk wat over drugs in Nederland, o.a. omdat ik jaren lang geterroriseerd ben door inpandig gevestigde drugshandelaren met gemeentelijke en politie-bescherming.

De Telegraaf heeft "via het criminele circuit" "documenten van de geheime dienst" AIVD in handen gekregen, waaruit o.a. blijkt dat - en ik citeer de NRC, die De Telegraaf citeert of parafraseert, en noem wat punten:

  • "het onderzoek richtte zich op drugs- en wapenhandelaar Mink K., alias De Lange die (..) jarenlang hoge functionarissen bij de Ansterdamse politie en justitie [zou] hebben omgekocht in ruil voor informatie van lopend politie-onderzoek"

  • "Ook zouden er liquidaties zijn uitgevoerd met door de politie in beslag genomen wapens, die voor 'de gelegenheid' werden uitgeleend."

  • "K. zou zijn prominente rol in de onderwereld hebben verworve door zijn aandeel in door politie en justitie gecontroleerde drugsstransporten."

  • "K. zou tussen 1991 en 1994 15.000 kilo cocaïne op de markt hebben gebracht. De gecontroleerde drugstransporten leidden eind jaren negentig tot de IRT-enquête waarin de rol van politie en justitie bekritiseerd werd."

  • "Uit het onderzoek werd duidelijk dat K. beschikte over enorme wapendepots, met onder meer anti-tankraketten en grote hoeveelheden semtex.

  • "Ook werd vastgesteld dat zijn organisatie contacten onderhield met terreurorganisaties als de IRA, ETA en Hezbollah."

  • "De groep zou verder verantwoordelijk zijn voor een reeks liquidaties, waarbij gebruik werd gemaakt van in beslag genomen wapens die uit het politiebureau werd gehaald en na de moord weer teruggebracht."

  • "De nu 44-jarige K. werd groot dankzij het omstreden IRT-team. Het politieteam liet begin jaren negentig 'gecontroleerd' drugs toe op de Nederlandse markt in de hoop zo grotere drugscriminelen op te sporen. K. werd niet gepakt maar verdiende een fortuin aan de drugstransporten."

En dan de dijenkletser van het stuk:

  • "De minister van justitie, het OM en de Amsterdamse politie zien geen aanleiding om opnieuw onderzoek te doen naar de inhoud van het gelekte dossier: namelijk dat er sprake lijkt van vergaande contacten tussen de onderwereld en spilfiguren bij politie en justitie. Volgens hoofdcommissaris Welten is er "van corruptie in algemene zin" geen sprake bij zijn korps."

O nee! Hoe kan een mens erop komen! Nou... zo misschien: 15.000 kilo = 15.000.000 gram = (maal toen geldende straatprijzen van 200 gulden de gram) = 3.000.000.000 gulden = (laten we naar beneden afronden in euros) 1 miljard euros. Straatwaarde.

"Volgens hoofdcommissaris Welten [van de gemeentepolitie Amsterdam] is er "van corruptie in algemene zin" geen sprake bij zijn korps."

Begrijpt de lezer wat beter waarom ik beducht ben voor drugsterreur in Amsterdam? Zo nee, zie het Van Traa-rapport en in het bijzonder mijn commentaren daarbij, die dateren uit 2001, en gebaseerd zijn op redelijk wat specifieke kennis en eigen ervaringen.


Nietwaar, Chielemans?

 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail