\ 

Nederlog

 

8 augustus 2009

 

Amsterdam exporteert burofascisme

 


   "It was from this time that I developed my way of judging
the Chinese by dividing them
into two kinds: one humane, one not.
"
   (Jung Chang, Wild Swans, en zie
    Nora Salomons)`
 


    " Every government is a parliament of whores. The trouble is, in a democracy, the whores are us."
    -- P.J. O'Rourke    
 

Ha fijn, laten we het weer eens over grievend en/of beledigend taalgebruik hebben, en over Amsterdam:

1. Grievend en/of beledigend taalgebruik
2. Over burofascisme

3. Amsterdam exporteert burofascisme 

1. Grievend en/of beledigend taalgebruik

Ik bedacht achteraf dat ik in het Nederlands schrijf en dat Nederlanders zo teerhartig over taalgebruik van hun tegenstanders zijn - immers: met dit proza kan en mag een Amsterdamse burgemeester zijn burgers laten vergassen en terroriseren door de harddrugshandelende vrienden van de voorgaande burgemeester:

Geachte heer,

Omdat uw taalgebruik grievend en/of beledigend is gaan wij niet op u in,

hoogachtend,

mr. S. Patijn

c.q.

Geachte heer

(..)
De inhoud van uw opmerkingen geeft geen aanleiding om hier verder op te reageren.
(..)

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Amsterdam,

secretaris
drs. H. de Jong   (handtekening)

burgemeester   
mr. M.J. Cohen   (handtekening)

(trouwens ook en vooral als het zelf drugshandelaars-beschermers en burofascisten (waarover straks iets meer, want het is een nieuw en belangrijk sociaalwetenschappelijk begrip van grote actualiiteit, zoals dat heet) dat u wellicht als u nooit wat van P.J. O'Rourke las of zag, wellicht beter hier kunt beginnen: P.J. O'Rourke, omdat dit een heel aardig, beschaafd, spits, snel, grappig en ook nog eens leerzam interview over een boek van O'Rourke over Adam Smith's "The Wealth of Nations" is, en pas dan hier: P.J. O'Rourke.

Maar daar aangeland, in het begin, heeft u wellicht deugd bij een vrije vertaling van wat ikzelf beschreef als

some fine invective, all completely true of all Dutch politicians since the last forty years, whatever their truth for Americans of the same duplicity and occupation, of whom I also know much less

zodat ik ook maar de vrijheid neem een en ander op Holland toe te passen, ook al omdat Mark Rutte dit zo graag zou zien en ikzelf hoogst liberaal ben, maar niet in zijn of O'Rourke's begrip van die term, die begint met (aangepast naar Neerlandse begrippen en Persoonlijkheden)

Een klein uitzicht, een klein objectief uitzicht op Balkenende's regering:

(Het zijn) stommelingen en zwakkelingen, laf liegende liberalen en rooie drie-huizen-bezitters, verpest tuig, mafiose geldgraaiers - en ze stinken. Het zijn de marktkooplieden van waardeloosheid, bedelaars aan de deur van talent, dieven van andermans eigendom, afgunst koesterende belastingoplichters die zichzelf publiek toejuichen voor het weggeven van andermans geld. Het zijn de schoothondjes van de policyclische beroepsleugenaars nu bezig met de kots van het liberalisme; het zijn de zwijnehoedertjes van de zeug die haar eigen jongen opvreet, de welvaartsstaat. De premier en z'n soort overtreffen Luns in hun arrogantie; Cohen in hun  gebrek aan scrupules en Hamer in hun uitgesproken stompzinnigheid. Het zijn mestkevers van de wetgeving; wetgevers in dure hoerententen; hoeren op het slagveld en veldmaarschalken in de oorlog tegen alles dat redelijk en behoorlijk is. Deze soort is niet gezien sinds Rost van Tonningen richting hel geëxpedieerd is.

Ik bedoel maar - aardig, wellevend en braaf deugdzaam fatsoenlijk is anders, en oneerlijk is ook anders.

Maar lezer... stel nou eens dat het feitelijk bij benadering zo is, in Neerland, zoals deze link u duidelijk behoort te kunnen maken: Aantekeningen bij "De illusie van democratie", en geschreven vlak na de dood van Fortuyn, met tal van hoogleraren die ook vinden wat O'Rourke vindt van de Amerikaanse politiek, maar academisch beleefder, behoedzamer, slechter geformuleerd en meer ruggegraatloos maar daarom niet onwaar of onzinnig.

In wat voor soort land leeft u dan? Van wat voor soort mensen - die u niet vertrouwen met wapens, anders dan hun eigen geprivatiseerde beveiligers op uw kosten - bent u dan afhankelijk voor uw leven en veiligheid, als die in het gedrang komen?

Van geboren of grage zelfgemaakte zelfgewilde burofascisten, zeg maar bestuurders en bureaucraten zonder enige eigen ongehuichelde moraal, en geen werkelijk geloofd of gepraktiseerd ideaal dan eigenbelang, al zijn er ook exacter definities:

2. Over burofascisme

Ik werd met mijn neus in het reëel bestaande burofascisme in Amsterdam geconfronteerd toen ik twee Amsterdamse gemeentelijke portiers - waarschijnlijk de vaders van de KlachtManagers Edelaar en Koorevaar van de Amsterdamse gemeentelijke terreurinstelling de SD-DWI - met moord werd bedreigd en behandeld met hun aangeboren en aan de SD-DWI-akademie geperfectioneerde ambtelijk racisme, fascisme en terrorisme, eenvoudig omdat ik de moed had te protesteren (anders dan 70 wel gezonde ook aanwezige autochtone Neerlandse deugdmensen) tegen het racisme en fascisme van deze Edelaar en Koorevaar tegen Marokkanen en Surinamers (maar niet tegen junken, want dan wordt de burgemeester boos, en die mochten toen dan ook allemaal messen dragen, honden houden, en spuiten in de wachtruimtes van de SD-DWI).

U vindt een beschrijving van een en ander in mijn CV, dat ik moest schrijven van een van mijn andere grage kampbeulen bij de SD-DWI, omdat het per se nodig is dat een al 32 jaar volgens alle medische specialisten zwaar invalide en pijn lijdende Untermensch als ik in Amsterdam ben, voor gemeente-ambtenaren, gemeente-politici en gemeente-ombudsgangsters - vergeleken met de echt Amsterdams-sociaal-fascistische terroristen en grage racistische moordenaars die daar gemeentelijke portier mogen zijn vanwege hun aangeboren sadisme en beestachtigheid, direct en op 58-jarige leeftijd "Aan het werk, op welke manier ook"  terwijl de verziekte en perverse geesten die hier hun kampbeulen-medemenselijkheid mogen botvieren op invaliden je mogen toebrallen dat, terwijl ze de teksten van professoren dat je intellectueel briljant bent, en de teksten van medici dat je pijn lijdt onder hun neus hebben liggen, dat mijn wens en mijn RECHT te promoveren, eerder vakkundig om zeep geholpen door de burofascistische beestmensen van Ombudsman en B&W

"een zucht naar roem, een jammerklacht om miskenning"

zou betreffen.

Hoe het zij... dergelijk menselijk tuig kan z'n gang en kan emplooi vinden en wordt geselecteerd door hun toekomstige collega's op hun afwezige beschaving, afwezige talenten van enige positieve betekenis, totaal conformisme, collegialiteit, loyaliteit en ambtelijke deugdzaamheid en fatsoen, want een behoorlijk juiste definitie van "burofascisme" gaf ik al in 1984:

Definitie: "Buro-fascisme" =def "onverantwoordelijke en onaansprakelijke burocraten en bestuurders".

gevolgd door de stellingen (ook uit die tijd), met uitleg erbij in de link Buro-fascisme:

Stelling 1: Het buro-fascisme is de voornaamste reden voor het voortbestaan van totalitaire staten als de voormalige Sovjet-Unie, Hitler-Duitsland, China en Noord-Korea.

Stelling 2: Buro-fascisme is van alle tijden en plaatsen waar mensen mensen regereren.

Stelling 3: Buro-fascisme kan alleen verhinderd worden door iedere burocraat en iedere bestuurder jaarlijks persoonlijk verantwoordelijk te maken voor z'n doen en laten, bestuurlijk, wettelijk en financieel; daarop - zoals dat tegenwoordig heet - "af te rekenen" middels iets als een accountants-onderzoek; te vervolgen en gevangen te zetten bij misbruik van z'n functie; en voor niet langer dan 5 jaar in enige functie te handhaven.

Stelling 4: Een mogelijk zinnige en praktische manier om buro-fascisme te vermijden is alle volwassen en gezonde burgers tot ca. 2 jaar "sociale dienstplicht" te verplichten - op een geschikt tijdstip in zijn of haar carriere - gedurende welke tijd men het burocratische nodige werk verricht in een functie vergelijkbaar met die men buiten deze dienst heeft.

Stelling 5: Het zojuist gestelde is werkelijk "democratisch" (nl: regering door het volk"), in de oorspronkelijke betekenis van dat zwaar misbruikte woord, dat in de feitelijke praktijk neer komt om "parlementair gelegitimeerd buro-fascisme" in het Westen.

Stelling 6: Neo-fascisme is gevaarlijk, maar buro-fascisme is gevaarlijker.

Stelling 7: Het Amsterdams gemeentelijk bestuuur is overwegend buro-fascistisch, met sterke totalitaire socialistische trekken.

Ik vatte het nog maar eens samen, en stelling 7 geldt ook voor de UvA, waar vriijwel alleen hoeren van de rede, parasieten van de samenleving, zeer welbewuste verraders van de beschaving en debiele of liegende ideologische apen geëmplooieerd worden, middels een streng systeem van selectie, dat alleen leden van de Asva, de PvdA of GroenLinks aanmerkt als wetenschappelijk bekwaam, en alweer als ambtenaren, want ook de wetenschap is in Nederland totaal geburokratiseerd en ten prooi gevallen aan de gesel van overmaat van daar door Moeder Natuur automatisch geschapen ordinaire doorsnee-mensen, ook van doorsnee academische "begaafdheid".

En nu wend ik me tot een praktijkvoorbeeld van een en ander:

3. Amsterdam exporteert burofascisme

In de NRC van donderdag 6 augustus staat een artikel alléén (!) geschreven door mijn favoriete NRC-journalist de zo karaktervolle Jos Verlaan (*), dat ik hier gedeeltelijk overneem en voor het moment alleen voorzie van wat korte opmerkingen.

Het artikel heet Amsterdamse expertise: van Ghana tot Sofia, staat op pagina's 1 en 2 en begint zo:

De gemeente als exportproduct. Veertig gemeentelijke diensten en bedrijven van Amsterdam verlenen hand- en spandiensten in dertien landen bij projecten in openbaar vervoer, woningbouw, brandweer, gezondheid, inspraak, zelfs het erfpachtsysteem. Amsterdam besteedde er de laatste jaren meer dan 10 miljoen aan.

Dus: Aan internationaal onderwijs aan collega-burocraten in Amsterdams burofascisme, en in vrij reizen en hoerenlopen in de meest selecte buitenlandse gelegenheden op kosten van de (Amsterdamse) belastingbetaler, want ze zijn zo in Amsterdam, van de hoerende of snoerende burgemeester en wethouders tot de hoerende en snoerende gemeentelijke portiers.

Heel wel mogelijk komt het van de Asva, want het hoofdbestuur van de Asva reisde jarenlang vrij naar de - toen - marxistiese republiek Togo (in Afrika, met een aangenaam klimaat, en veel gewillige zwarte schonen) in faire uitwisseling voor het aanprijzen van de excellenties van de marxistiese republiek Togo in de UvA. (Ik sprak er misprijzend over in het Experimenteel Praktikum Psychologie - waar ik zou moeten beargumenteren, om methodologisch bekwaamd psycholoog te worden, dat Togo de summa van menselijk bestuur kende, onder omstandigheden, en dat De Nieuwe Mens in Togo trots aan het opgroeien was, ook en vooral dankzij de hulp van Asva en College van Bestuur van de UvA.

De export van ambtelijke expertise vindt plaats in het kader van het internationale samenwerkingsbeleid van de gemeente.

Vertaling: Het vrij reizen naar en verblijven in de beste buitenlandse hoerententen wordt mede gesubsidieerd als de reclame voor het meest veelzijdige stukje vlees, dus via Europese subsidies. (Zie hieronder.)

In de jaren tachtig was dat beleid vooral gericht op politiek gekleurde projecten in vooral Nicaragua en Mozambique.

En Togo, als gezegd, al kan dat alleen door het CvB van de UvA gefinancierd zijn, bijvoorbeeld in ruil voor de Asvabonzen-wederdiensten waarmee het CvB van Cammelbeeck, Poppe en De Hon 45 miljoen gulden van de lopende universitaire rekeningen te laten verdwijnen, omdat de geboren Berias van de ASVA graag instemden dat jaarrekeningen niet hoefden opgemaakt, terwijl CvB-voorzitter mr. Cammelbeeck mij intens haatte en altijd weigerde te spreken omdat ik, geheel naar waarheid, in de Universiteits-Raad gezegd had dat dit geheel onwettig was, geheel naar waarheid. (Het gebeurde toch, want de ASVA  had gestudentendemokratiseerd de meerderheid.)

Sinds 2001 richt het beleid zich op de belangrijkste herkomstlanden van Amsterdamse 'migranten': Turkije, Marokko, Ghana, Suriname. de Antillen, én hoofdsteden van de nieuwe EU-landen, zoals Boedapest en Sofia.

Dit dient ongetwijfeld de loyale burocratische drugshandelaars-verdedigers van Aboutalebse integriteit aan veel vrij reizen en vrij verblijven tussen hun eigen fijne familie, en veel verkeren met fijne hoeren met de eigen moedertaal. (Ook is zowel de drugsmafia als het mafiose gemeentepersoneel te Bulgarije van wereldklasse, en kunnen in Sofia de banden met de Securitate verbeterd worden, immers wat verwaterd sinds Verdonk geen minister meer is.)

Is dit Amsterdams beleid voor voortdurende snoepreisjes voor loyale hogere ambtenaren (en ambtenaressen op zoek naar fijne toyboys, want die zijn er natuurlijk ook, en Amsterdam is gender-equal, omdat de gemeenteraad dat wil) trouwens normaal, vraagt u?

De meeste steden in Nederland beperken internationale samenwerking tot 'stedenbanden', meestal beleefdheidsbezoeken over en weer.

Dit kan echter alleen het gerief van burgemeesters en wethouders dienen, en inderdaad spreekt een akademisch kenner van deze praktijken

"De gerichte ambtelijke aanpak van Amsterdam op de herkomstlanden kennen de meeste andere steden niet."

Vanuit het oogpunt van binding van ambtenaren -

"Wiens hoeren men gratis mag naaien,
 Diens leugens men graag mag afdraaien"

luidt de bekende Noordhollandse ambtelijke spreuk immers - is dit echter bestuurlijk... onhandig, naar u begrijpt.

Geheel anders in Amsterdam:

Zo was een oud-directeur van het gemeentelijk vervoersbedrijf GVB betrokken bij de opzet van een nieuw staatsbusbedrijf in Ghana. Ghana kreeg daar subsidie van Den Haag voor, onder voorwaarde dat nieuwe bussen in Nederland werden gekocht en de Ghanese overheid voor de exploitatie een Nederlandse manager en een technisch directeur zouden aantrekken.

Als Microsoft iets dergelijks doet spuwt Neelie Kroes vuur over 'koppelverkoop' en haalt er én de mensenrechten én de vrije markt plus het liberalisme bij, maar als Amsterdamse bekwame burofascisten exact hetzelfde het in Ghana doen heet het 'ontwikkelingssamenwerking'; als dit soort dingen 150 jaar geleden door Neerlanders in het huidige Indonesië werden gedaan heette het 'kolonialisme' en 'uitbuiting', maar de Amsterdamse vakbekwame burofascisten hebben postmodern de verbale etiketten omgeruild, en nu mogen ze vrij reizen en veel verdienen in Ghana, op kosten van de Amsterdamse belastingbetaler, want het heet nu 'het internationale samenwerkingsbeleid'.

Niet dat dit geeft:

De aanpak, waarvoor burgemeester Cohen zelf verantwoordelijk is [ziet u wel? - MM], heeft brede politieke steun, van SP tot VVD.

Dat komt omdat alle Amsterdamse gemeenteraadsleden gemeentelijke burocraten waren, zijn of hopen te worden, en natuurlijk willen ze allemaal hun met royale Eurosubsidies gedoteerde zogeheten werkvakanties in de opwindendste hoerententen van Ghana (of - natuurlijk: gender-equality - met een uit Amsterdam meegenomen toyboy voor de dames-ambtenaren).

Hoeveel kost het?

Met een budget van jaarlijks één euro per Amsterdammer (743.000 euro), plus rijks- en Europese subsidies en de ambtelijke capaciteit die gemeentelijke diensten beschikbaar stellen [het staat er allemaal echt - MM], zijn Amsterdamse ambtenaren inmiddels betrokken bij 179 projecten, in 13 landen.

Als ik per Amsterdamse burger 1 euro per jaar kreeg dat ik overdiend gruwelijk veel en lang pijn leed en schunnig smerig gediscrimineerd werd in deze gedegenereerde heilstad van burofascisten, die de eigen burocratische beestachtigheid nu ook aan het exporteren zijn op kosten van de gemeenschap, in de vorm van ambtelijke snoepreisjes naar de fijnste lustoorden, dan heb ik ook mijn gevraagde en geëiste schadevergoeding, en kan ik deze heilstad van verdierlijkte gemeentelijke kampbeulen voor de drugsmafia eindelijk verlaten.

Maar goed: om ambtenaren Lisser en Eendenburg vakkundig te laten verwennen door de beste buitenlandse hoeren betaalt u belasting, trouwens ook aan het Rijk én aan Europa, die het weer aan meesters Lisser en Eendenburg geven voor hun scholing, genot en vrij reizen naar heerlijke oorden, vanwege hun gifantische menselijke excellentie, moraliteit en uitstekende intelligentie.

Welke deugdmensen leiden het?

Oud-wethouder Duco Stadig heeft eind 2006 de eerste plannen voor een grondontwikkelingsbedrijf op Surinaamse leest geschoeid.

Sindsdien ramt de integere PvdA'er zijn paal niet meer in Amsterdam, maar ergens in Suriname ergens in, namelijk in

de nieuwe satelietstad bij Paramaribo, Richelieu

geheten, alweer een staatsman die wel pap van hoeren en van geld van anderen lustte, en kon liegen en bedriegen als de beste.

En waar gebeurt het met name, vooral, in deze tijden van ?

Op Curacao en Sint Maarten geven Amsterdamse ambtenaren onder meer integriteitscursussen aan de ambtelijke top van het eilandsbestuur en van de politie.

In de eerste plaats: Het stáát er. In de tweede plaats: Eeuwen Nederlands koloniaal bestuur heeft ze daarginder evident geen integriteit of normen en waarden geleerd. Dan: Geleerde en bereisde heren delen mij mee dat de bordelen van Curacao (en uiteraard ook Sint Maarten, neem ik aan) tot de allerbesten ter wereld behoren. En o ja: Ook de politie te St. Maarten en Curacao deugt niet, ondanks eeuwen Neerlandse instructies en lessen - gelijk ook blijkt uit de tonnen cocaïne die de Amerikaanse marine af en toe onderschept, soms ook van Neerlandse marineschepen en hun loyale bemanningen met Tromp en De Ruyter's bloed in d'aadren.

En waarom zitten al die vakbekwame Amsterdamse burofascisten daar, afgezien van het klimaat, het vrij reizen, het gratis verblijven, en de excellente hoerententen en zeer betaalbare cocaïne en ecstasy? Hierom:

Sint Maarten, dat op termijn, net als Curacao, een zelfstandig land binnen het konkinkrijk wordt, krijgt hulp bij de inrichting van haar bestuurskantoren, waarbij de Amsterdamse stadsdeelkantoren als voorbeeld dienen.

In Amsterdam gelden diezelfde kantoren als voorbeelden van bestuurlijke en ambtelijke corruptie, waarin honderden miljoenen zijn verdwenen aan de persoonlijke projecten van megalomane c.q. gestoorde of misdadige stadsdeelvoorzitters, en gelden feitelijk als persoonlijke giften of lenen van de bestuursmafia van B&W aan opkomende nieuwe Amsterdamse burofascisten, maar overigens zijn deze instituties recentelijk toch gehalveerd in aantal vanwege de anders totaal onhanteerbare corruptie, uitvreterij en diefstal.

U begrijpt dus dat ze ZEER geschikt zijn voor St. Maarten, en als u even met Google Earth naar St. Maarten vliegt - aan gene zijde van de wereld, en in alles het tegendeel van een Amsterdams stadsdeel behalve in drugscorruptie en drugsconsumptie (ter plekke gewoonlijk cocaïne en ecstasy, beide zeer goedkoop vanwege Amsterdamse ambtelijke steun, alles naar informatie van de NRC), maar toch heus wel bijzonder fraai, met veel gemakken, prachtige stranden, zee, duik- en vismogelijkheden, en een schitterende, bijzondere azuren zee, zodat u nu onmiddellijk begrijpt waarom Amsterdamse ambtenaren daar zeer druk bezig zijn met het oprichten van Amsterdamse stadsdeelkantoorstructuurontwerpconceptstudies, tegen uw betaling, maar wel in een werkelijk prachtige omgeving, ook met een schitterend klimaat.

Ze snuiven er van genot, al die herwaards gezonden loyale integere Amsterdamse ambtenaren! Of het dan een vetpot voor ze is? Wel, de betreffende Amsterdamse burofascist spreekt met grote trots, al dan niet via zijn mobieltje bovenop zijn bruine heerlijke - door collega's zorgvuldig op Amsterdamse ambtelijke smaken afgerichte -  fille de joie de St. Maarten, ook met gemeentesubsidie:

we hebben geen bergen met geld, wel onze eigen expertise. Vanuit het Bureau Internationale Betrekkingen is geld beschikbaar voor reiskosten.

Zijn u en ik even blij! Niet alleen de Amsterdammer draagt bij aan de genietingen en ontspanningen te St. Maarten (waar het buitengewoon fijn toeven moet zijn, zie ik via Google Earth, en dat zelfs zonder dat diverse honderden integriteitsbewaakte Amsterdamse ambtenaren daar bijzonder druk en integer bezig met grondige stadsdeelkantoor-structuurontwerp-conceptstudies en cocaïne-onderzoekingen, ook in samenhang met de mannelijke potentie (**)), maar heel Nederland mag meebetalen via de belastingen, en ook flinke delen van Europa, in solidariteit.

Met die reiskosten zit het dus wel snor (zoals de snor onder een neus pleegt te zitten, en een Amsterdamse ambtelijke neus graag snort - snorts, in US English - vooral IQ-verhogend wit poeder (bitter nodig onder echte bestuursambtenaren!) waar ze al dekaden lang zo goed van voorzien zijn dankzij de trouwe desbetreffende voorzieningen vanuit de Bouw- en Woningdienst (***)

En wie gaan al dat zware verantwoordelijke werk doen op St. Maarten?

De betrokken diensten leveren vanuit hun begroting de ambtenaren en de vervanging.

Dus ook daarvoor collaboreert u fijn mee als Neerlandse en Amsterdamse belastingbetaler: Opdat de Amsterdamse gemeenteambtenaar maar vrij kan reizen, verblijven, en snuiven op uw kosten:

" Every government is a parliament of whores. " - P.J. O'Rourke

" De aanpak, waarvoor burgemeester Cohen zelf verantwoordelijk
  is, heeft brede politieke steun, van SP tot VVD."

"
(Het zijn) stommelingen en zwakkelingen, laf liegende liberalen en rooie drie-huizen-bezitters, verpest tuig, mafiose geldgraaiers - en ze stinken. Het zijn de marktkooplieden van waardeloosheid, bedelaars aan de deur van talent, dieven van andermans eigendom, afgunst koesterende belastingoplichters die zichzelf publiek toejuichen voor het weggeven van andermans geld. Het zijn de schoothondjes van de policyclische beroepsleugenaars nu bezig met de kots van het liberalisme; het zijn de zwijnehoedertjes van de zeug die haar eigen jongen opvreet, de welvaartsstaat. De premier en z'n soort overtreffen Luns in hun arrogantie; Cohen in hun  gebrek aan scrupules en Hamer in hun uitgesproken stompzinnigheid. Het zijn mestkevers van de wetgeving; wetgevers in dure hoerententen; hoeren op het slagveld en veldmaarschalken in de oorlog tegen alles dat redelijk en behoorlijk is. Deze soort is niet gezien sinds Rost van Tonningen richting hel geëxpedieerd is. "
                                             
P.J. O'Rourke, vrij vertaald


P.S. Later wellicht meer links.

(*) Ooit de zeer heldhaftige onderzoeks-Gonzo-journalist-revolutionair die het leerzame maar zeer slecht geschreven "Chaos aan de Amstel"produceerde, die mij in 2001 tot twee keer toe niet wenste te ontvangen, kennelijk omdat ik de waarheid sprak: "Ik ben met 10-en afgestudeerd" - Humhh - "ik ben de zoon van een geridderde medeorganisatoren van de Februaristaking" - HUMMMMhh - "ik ben herhaaldelijk van de UvA verwijderd vanwege mijn uitgesproken gedachten" - Houyhnhn - "ik ben vergast in Amsterdam door inpandig bij mij met Van Thijn's vergunning geplaatste harddrugshandelaren" - MmYahoohouyhnhn! - "en helemaal niemand deed iets voor me in burocratisch Amsterdam, zelfs het Hoofd Veiligheid niet" - Hum, HUM, MMYahoohouynmm! En nog een goede dag, meneer!

Vreemd genoeg, of misschien ook niet, kan ik me overigens alleen zo'n gegnuif, maar dan in m'n gezicht, door mijn grage beul de sadist van Ombudsgangster Nora Salomons Perrels geheten: Dat ging net zo, met nog meer gesnuif bij het zien van de bewijzen ervan.

Bewuste sadistische beulen, en wie dat wil bestrijden moet naar Straatsburg of me laten vermoorden, en ik ben wellicht (bijna) de enige Nederlander die denkt dat het laatste waarschijnlijker is dan het eerste, en dat omdat ik de Amsterdamse burocratische burofascisten te vaak in de muil heb moeten kijken om mijn rechten te mogen bepleiten, die mij dan gnuivend en lachend van genot ontnomen worden, uiteindelijk - vermoed ik - omdat ik de vader had die ik had; Ed van Thijn verdomd goed wist wie dat ben, en wiens zoon hij had laten vergassen, en sindsdien 25.000 Amsterdamse ambtelijke burofascisten de belangen van de burgemeester en de Amsterdamse harddrugmafiosi heel bewust, heel welwetend, verbluffend vaak ook met vertoon van vreugde (ik ben immers toch maar een gekke invalide die zich toch niet kan verweren, en van de burgemeester mag, nee moet zijn mishandeling, al meer dan twee dekaden, nietwaar, en mede omdat Jos Verlaan zo'n groot karakter, eminent verstand, en gigantisch prozatalent heeft, ook, al is hij natuurlijk niet de enige Amsterdammer die met leedvermaak toehoorde of toekeek hoe mijn menselijke rechten en gezondheid opzettelijk geruïneerd werden door evidente harddrugshandelaren met een evidente vergunning tot drugshandel voor de ramen met de evidente handtekening van - zo noem ik hem, o beledigde burofascistische gewillige uitvoerders van hem - Eichmann Ed.)

(**) De laatste is namelijk al meer dan 20 jaar een groot probleem onder Amsterdamse ambtenaren, in het bijzonder in de Bestuursdienst, om welke reden steeds meer vrouwen hoge functies bij de gemeente Amsterdam krijgen: Zij hebben geen last van de zogeheten male coke-drop, die talloos veel Amsterdamse ambtenaren al jaren plaagt, ondanks gemeentelijke Viagra via dr. Coutinho, uit een Europees potje voor de behandeling van ambtelijke stressoren.

(***) Tegenwoordig druk bezig - voorzover niet op St. Maarten - met het onteigenen van kapitale panden in Amsterdam langs het metroproject voor  zichzelf en de eigen directeuren, tegen afbraakprijzen, door met damwanden te knoeien, naar het schijnt. (De details hiervan zijn alleen bekend aan mr.dr. Dales en mr.dr. Cohen, die vooral niet gepijnigd mogen worden, maar het ligt ongeveer zo als hun eigen metrobegroting, in opzet en integriteit.)

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail