Nederlog

23 juli 2009

Meer Amsterdams statistisch O+S nieuws

 
     How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.      
      -- Anne Frank
                    Motto:         
   "It was from this time that I developed my way of judging
the Chinese by dividing them
into two kinds: one humane, one not.
"
(Jung Chang, Wild Swans, p. 454)

Achtergronden:

1. Mijn websites www.maartensz.org en idem bij xs4all
2. Mijn verwijdering bij de UvA dankzij dr. Frans Jacobs in 1988 (als enige Nederlandse student sinds mei 1945)
3. Mijn uitgesproken fascistiese en terroristiese ideeŽn, normen en waarden
4. Met deze in 1988 en 1989 gepubliceerde humoristische toelichtingen
5. Mijn vorderingen op de gemeentelijke UvA en de gemeente Amsterdam
6. Mail aan uw persoonlijk verdedigster mr. Mieke Krol en uw eigen collega mijn medemens Leon Edelaar (s.s.t.t.)
7. Uw eigen menschlich-allzu-menschliche doen en laten beschreven met uw eigen studievriendinnen
8. Mijn eigen fascistiese en terroristiese familieachtergrond


Ik laat maar weer wat staan van eerder vandaag - this is a seamless website, where everything is interrelated - en heb bij dat eerdere vandaag een kleine toevoeging, ook voor mevrouw Esther Jacobs van de Amsterdamse O+S die ik eerder vandaag sprak (allebei best beleefd en overwegend aardig, zoals mevrouw kan getuigen, en zij mag het allemaal uittiepen en op het internet zetten, desgewenst), die ik - beleefd en vriendelijk als ik pleeg te zijn, en niemand zijn of haar geboorte of aangeboren eigenschappen kwalijk nemend - niet gevraagd heb naar haar relatie met prof.dr. Frans Jacobs, die ik zelf eerder vandaag gemaild heb met het stukje Nederlog van eerder vandaag met dit resultaat:


Out of Office AutoReply:
Subject: Mijn dank voor het duiden van de oorzaken van het fascisme + vordering

Ik ben weg en kan niet meteen reageren op je bericht.

I am out of office for some days and will make contact with you as soon as possible.

Frans Jacobs


Mevrouw Jacobs! U mag mij, geheel menselijk als u ongetwijfeld bent, mijn

"grievend en/of beledigend taalgebruik,
 om welke reden wij niet op u in gaan

mr. Schelto Patijn"

best kwalijk nemen, maar eilieve...

... ik heb het allemaal geleerd aan de UvA, alwaar men althans daar, zeker in kringen van de Asva, de academische Amsterdamse wijsgeren, en het College van Bestuur, althans daarin veel hoger begaafd was en is dan ik ben, en zelfs dan uw geachte ambtelijke collega's bij de DWI!

Zodat ik maar wil zeggen: Ik hanteer het wapen der satire, het ontleedmes van het sarcasme, en ik ben dan ook nu eenmaal, volgens maar liefst 16 Amsterdamse academisch aangestelde filosofen anno 1988, gesteund door hun heldhaftig, vastberaden en barmhartige CvB, een "fascist" en een "terrorist" (en mensen plegen discussie van mij snel te verliezen, zoals u - eenmaal zo gelukkig mijn conversatie gehoord te hebben - wel wilt aannemen, vermoed ik, ook als zij academisch bekwaamd zijn aan de UvA, zoals u ook wel wilt geloven, neem ik aan dat de Amsterdamse wijsgeren o.l.v. prof.dr. Jacobs indertijd, in 1988, ook de staat van mijn bewassing kritiseerden), en vandaar.

Prof.dr. Jacobs mag mij dus best tegenspreken op mijn site, over zijn eigen gewonde ziel en traumatische oorlogsherinneringen bijvoorbeeld, als hij dat tenminste in niet in al te lang enigszins dragelijks proza kan, en ik zal hem dan niet censureren en wel antwoorden, bij voldoende leven en welzijn, geheel naar eigen onvermogen, zoals ieder ander.

In feite is dat ook wat ik wil, want ik wil weten hoever ik kan gaan met De Verzetstentoonstelling en Verzetskunst, die ik - noodgedwongen, omdat mr.dr. Cohen en Klantmanager Henk Lont het beter gebruik van mijn talenten, minder prozaÔsch ook, "helemaal nergens relevant" voor vinden - met afbeeldingen, omschrijvingen, symbolen, satires, sarcasmes, en het bij gelegenheid in mijn eigen gruwelproza uitleven van mijn reŽle fysieke pijn in Neerlands proza, voorzover ik dat machtig ben, moe en in pijn als ik altijd schrijf, en ook vrijwel altijd alleen in erster Fassung, bij gebrek aan energie voor meer of beter.

Begrijpt u?

Maar dit was alleen bij wijze van inleiding, en vanwege de coÔncidentie van familienamen, en om u op uw c.q. dr. Smeets rechten te wijzen, want ook hij mag zeggen op mijn site wat hij vindt, en ik zal hem dan antwoorden. (Het hoeft ook niet, om redenen die ik eerder uitgelegd heb, en omdat ik dr. Smeets echt niets persoonlijks te verwijten heb.)

Nu terzake, en wel terzake de O+S, want ik heb het met u over die als html vermomde dll-s gehad, en u heeft het met mij onder andere over de mogelijkheden en onmogelijkheden van O+S en de daar werkende - uw term - onderzoekers. (Zie mijn Spiegeloogcolumns en in het bijzonder Echte wetenschap, maar zoals ik zei: Ik weet het een en ander van statistiek, en wiskundig gezien - toegepaste maattheorie - is het mooi.)

Eerst dan even over uw en des O+S door B&W (vermoed ik, maar zei u niet) omschreven (on)mogelijkheden inzake beleid enzo, en voor alle duidelijkheid, en ook voor lezers van Nederlog:

Ik arriveerde bij u via de telefoonnummers die dr. Smeets mij opgaf in zijn laatste mail, die ik voor uw en de lezers informatie, ondanks oekazes, zal citeren, afgezien van zijn persoonlijke details


L.S.

Tot 20 augustus ben ik op vakantie. 
Voor zaken met betrekking tot veiligheid gelieve contact 
op te nemen met Josca Boers (5279416) of Idske de Jong (5279421)
Met betrekking tot het thema armoede kunt u bellen 
met Nienke Nottelman (5279544)
Voor overige zaken kunt u bellen met 527 95 27.

Met vriendelijke groet,

dr. Harry Smeets

En vandaar, zoals ik gisteren ook schreef, want ik heb het een en ander te melden "zaken met betrekking tot veiligheid" en "Met betrekking tot het thema armoede", zoals u bijvoorbeeld uit ME in Amsterdam, desgewenst natuurlijk, en - uiteraard - voorzover verenigbaar met uw ambtelijke plicht, juridisch en in de in de gemeente Amsterdam onder ambtenaren heersende ongeschreven zeden.

Nu dan die als html vermomde dll-s en de onmogelijkheid, gezien het beleid van mr.dr. Donner en de terreur-deskundige dr. Uri Rosenthal en andere in die wetenschap geleerden van Neerlandse nationaliteit, dat enig Nederlands burger anoniem aangifte van iets zou kunnen doen bij enige overheid (of krant, of enig ander persoon) via het internet, voorzover ze dat niet via een internet-cafť, met een gestolen mobieltje, of vanuit een ver buitenland met een heel goede firewall, en bij voorkeur van een door vele gedeelde computer zouden doen. (Zie ook het zo leerzame Over terrorisme en De kant en klare infra-structuur voor een totalitaire staat, al is dat laatste natuurlijk gewoonlijk persoonlijk voordelig voor fatsoenlijk-deugdelijk-loyaal-collegiale ambtenaren, ben ik mij bewust, ook uit de wetenschappelijke en filosofische desbetreffende literatuur.)

Helaas wist mevrouw Esther Jacobs, die net als ik psycholoog is leerde ik van haar, en wel eens van prof.dr. Molenaar gehoord had (als een haar bekend man, ooit), wel wat html is maar niet wat dll-s zijn, dus heb ik dat haar vriendelijk en naar ik hoop helder uitgelegd, en zij zou het opnemen met haar bovengestelden, net als mijn recommendatie het bovenstaande over zogeheten "anonieme meldingen" duidelijk op althans de O+S-site te zetten, als dit van B&W mag, natuurlijk, want we leven in een rechtsstaat.

Mevrouw Jacobs was overigens - als gezegd - beleefd, maar had wel enige moeite met mij, naar ik aanneem vanwege mijn taalgebruik, want ik spreek zoals ik schrijf, behoorlijk snel, minstens even makkelijk als Pechold, maar dan in een bariton, en een heel groot stuk eerlijker en meer to the point, zoals dat in klip en klaar parlementair Nederlands heet.

Wij namen dan ook snel hoewel aardig en beleefd afscheid nadat ik haar het Grote Vraagstuk vriendelijk gevraagd had hoeveel 1/3+1/4 is, omdat ik dat al aan vele Nederlandse ambtenaren van distinctie en bijzonder hoge betaling heb voorgelegd (en gewoonlijk aanzienlijk ego, naar het schijnt via de telefoon, al denk ik hier niet primair aan de hooggeleerde wetenschappelijk-ambtelijk onderzoeker Esther Jacobs, of misschien is het Jakobs, want ook dat heb ik haar niet gevraagd) .

Ook zij kon dit niet uitrekenen, zodat de aardige Sanne Dijkstra van Het Verzetsmuseum, slechts 19 jaar toch maar, de enige is die ik het vraagstuk voorgelegd heb de afgelopen vier jaar, schat ik, het juiste antwoord wist.

Ik neem dit mevrouw Jacobs(k?) niet bijzonder kwalijk, want ik stelde de onderliggende kwestie reeds in 1982 aan de orde in de Universiteitstraad van de UvA, en (bijvoorbeeld) in 1988 in mijn Spiegeloog-colums waaronder De ideologische aap, waaruit ik citeer, niet als profeet en leider, en ook niet blij omdat ik gelijk kreeg:

Beangstigend, zoals ik al zei.

Het resultaat zal zijn wat tot op aanzienlijke hoogte, na 25 jaar Mammoetwet, al zichtbaar is: Achterlijke academici; hele, halve en driekwarts charlatans doctorandussen psychologie en sociologie; getitelde quasi-intellectuelen die nauwelijks vreemde talen kennen en het "te druk" hebben om te lezen, niet kunnen schrijven, en geen redelijk Nederlands beheersen (genus geŽerd lid van de volksvertegenwoordiging - een dolhuis vol zelfverafgodende yahoos dat helaas maar een paar honderd minkukels onderkomen verschaft); semi-wetenschappelijk maar zwaar gesubsidieerd onderzoek dat nooit wat oplevert behalve bovenmodale inkomens voor "wetenschappers" met zeer modale gruttershersens en onleesbare onderzoeksrapporten in gruwelijk ambterlands "ten bate van de vrouwenbeweging, de vakbeweging, en de milieubeweging" (zoals de doelstelling van de UvA jarenlang luidde) - kortom, Nederland zal bestuurd worden door corrupte mandarijntjes met een gemiddeld IQ van 118. En de gebruikelijke schijnheilige poeha en achterbakse hebzucht, dus "in naam van onze voorbeeldige dommocratie, pardon democratie".

Niets nieuws? Echte wetenschap zal in een atmosfeer van tienduizenden, wellicht honderdduizenden doctorandussen minibrein en maxi-hebzucht (een gemiddeld IQ van 118 sluit hebzucht, ambitie, scherpe ellebogen, en een heerlijke soort-zoekt-soort vakbondswerkersmentaliteit bepaald niet uit) nog zeldzamer worden dan het al is.

Het culturele peil van de samenleving zal zakken totdat publiekshoeren op de droombox de bevolking tot iedere vorm van onredelijkheid kunnen bewegen. Politieke gangsters, oplichters, uitvreters en ambiŽrende dictators zullen de vrije hand krijgen - en de enige sociale groep die hen met kracht van rationele argumenten, gebaseerd op werkelijke kennis en begrip van de menselijke cultuur had kunnen tegenspreken, zal gereduceerd zijn tot een stelletje stamelende nietskunners, van exact het niveau volksvertegenwoordiger dat we al hebben.

Niets nieuws, vraag ik nogmaals? Nee inderdaad: Vrijwel het enige wat we nog niet hebben is een volksmennende would-be dictator die er misbruik van maakt. We hebben immers al meer dan 25 jaar Mammoetwet achter de rug. En we leven in een gedebiliseerde samenleving, die onomkeerbaar verder debiliseert.

Dankzij de huidige soi-disant academische elite, die het allemaal heeft laten gebeuren terwijl ze ervan meevrat: De huidige docentengeneratie. Apres vous le deluge, quoi?

Ziet u wel, mevrouw Jacobs, dat ik een fascist en een terrorist ben, of anders dat prof.dr. Jacobs, alle professoren en doctoren van de UvA sinds 1977, en het Colllege van B&W het een en ander uit te leggen, recht te zetten en te vergoeden, compenseren, en Widergutmachen hebben te doen aan mij, mits ik natuurlijk niet fabuleer over de Amsterdamse drugshandel of het Nederlandse onderwijs, wat heel wel waarachtig mogelijk is volgens het soor wijsbegeerte waarin prof.dr. Jacobs al dekaden excelleert, en waar ik je reinste debiel in ben, wegens algeheel gebrek aan de daartoe strekkende vermogens, die u toegelicht vindt in Yahooisme & democratie, uit 1988 en toch veel gelezen, net als mij meeste andere ongetwijfeld fascistiese en terroristiese Spiegeloog-columns, ook volgens de ex van die integere Renate Rubinstein, de even integere prof.dr. Van Heerden:

"De wetenschappelijke staf ziet Maarten Maartensz het liefst dood."

Anno 1988, maar dankzij Onze Nederlandse Rechtsstaat mocht ik tot heden toe bestaan, en wel van - maar liefst! - 410 euro 11 cents in de maand, na aftrek van huur, energie en ziekteverzekering die mijn slaappillen niet eens vergoed, waaruit u maar kunt zien, mevrouw Jacobs, en andere lezers, dat het in Nederland heel rechtvaardig geregeld is, voor sommigen.

Tenslotte, omdat het mijn positie heel adekwaat schetst, en omdat het uw collega mr. Chiel van Eendenburg en uw bovengestelde mr.dr. Cohen al heel lang bekend is, en zij er heldhaftig, vastberaden, barmhartig zwijgend als een gemartelde verzetsheld mee instemmen:

Mijn vader overleefde bijna 4 jaar Duitse concentratiekampen als veroordeelde 'politieke terrorist', en kon daarna nog een familie stichten, waarin ik als oudste zoon geboren werd, en 20 jaar werken als bouwvak-arbeider, waarna hij gepensioneerd werd met een verzetspensioen, en hij organiseerde met het Sachsenhausen-comitť in de laatste 20 jaar van zijn leven tentoonstellingen over het verzet, de kampen, en het gevaar van heropkomend fascisme, die uiteindelijk uitmondde in de zogenaamde Nationale Verzetstentoonstelling, die vele keren in vele plaatsen, zoals het Koninklijk Paleis op de Dam en de Dom te Utrecht, gestaan heeft, en waarvoor mijn vader, vlak voor zijn dood, op het stadhuis van Amsterdam, geridderd is;

Ikzelf overleefde bijna 4 jaar, als niet-erkende invalide met ME, geluidsoverlast, moordbedreigingen, terreur en een vergassing waar ik net niet aan overleed, wonend boven een coffeeshop vermomd als harddrugshandel, met vergunning van burgemeester Van Thijn voor het raam om in drugs te handelen, en ben in hetzelfde jaar als ik vergast werd voor de derde keer van de Gemeentelijke Universiteit verwijderd vanwege "uw uitgesproken ideeŽn", en heb sinds dat jaar, en na nog 3 jaar terreur en overlast, waarin mijn toch al niet goede gezondheid radikaal geruÔneerd zijn, voortdurend pijn, en ben ook al 20 jaar klagend over de terreur, de vergassing, en de verwijdering, bij zowel de gemeente Amsterdam als de gemeentelijke UvA, en krijg al 20 jaar geen antwoord: Men is systematisch en universeel persoonlijk onaansprakelijk en persoonlijk onverantwoordelijk bij de gemeente Amsterdam en de UvA - en ik heb geen familie kunnen stichten, heb de diepste legale armoede geleden, heb geen enkele hulp gekregen, heb zelfs geen enkel antwoord gekregen, behoudens dat ik geen antwoord krijg vanwege mijn taalgebruik, dat dusdanig "grievend en/of beledigend" zou zijn dat het Amsterdams burgemeesters en wethouders ontslaat van de plicht de Nederlandse wet te handhaven, gelijk als in het geval van gedoogde soft- en harddrugshandel (want de gemeente-politie van Amsterdam weigerde ook daartegen mijn klachten in behandeling te nemen), en ik mocht ook, ondanks mijn bewezen en erkende briljante verstand, niet promoveren, en werd door de GGD en namens B&W naar het Leger des Heils verwezen toen een vooraanstaand universitair professor (sindsdien geŽmigreerd) daar om vroeg.

In een land en een stad waarin dat mogelijk is, wil ik niet leven, en geen belasting betalen: Ik wil hier weg.

Omdat mijn gezondheid kennelijk voorgoed en volledig geruÔneerd is boven genoemde drugshandel, heb ik daar een aanzienlijke schadevergoeding voor nodig, was het alleen maar om mij een pensioentje te verzorgen als Jo Ritzen, ťťn van de integere ruÔneerders van het onderwijs, of als Bob de Hon, die mij van de universiteit liet verwijderen vanwege mijn kritiek op de ruÔnering van het onderwijs.

Het probleem is echter dat ik al 20 jaar, sinds ik mij persoonlijk met mijn klacht wendde tot de persoonlijke portier van drs. Ed van Thijn, burgemeester uit naam van de Februaristaking, die mijn ouders ontmoet heeft, en die nogal wat te danken heeft aan de tentoonstellingen waarvoor mijn vader geridderd is op het stadhuis van Amsterdam, eenvoudig geen antwoord krijg op mijn klachten, hoe ik zo ook stel, gemoduleerd in welke beleefdheidsfrases ook.

Ook de onderzoeker van de gemeentelijk Ombudsman heeft me verteld dat zij er niet in geslaagd is de afgelopen zes maanden het kabinet van burgemeester Cohen enig antwoord te ontlokken, en dat er nu een juridische missive is verzonden die 19 juli afloopt. 

Ondertussen lijd ik pijn, en leef ik in grote armoede, en bevind mij meestal doodmoe en met pijn op een matras, bij gebrek aan een bed, dat ik alleen kan krijgen als ik het geld voorschiet, waarna ambtenaar Edelaar zal beslissen of hij ook zo vriendelijk zal zijn een deel daarvan aan mij over te maken, ergens voor 2025, als ik geluk heb, terwijl ik nu 7 euro 50 per dag heb, na aftrek van vaste lasten, om van te eten, kleden, boeken en computers te kopen, uit te gaan, en rekeningen van Waternet te betalen, een nieuwe bril te kopen, etc. etc.

Daarvoor Hadden Uw Ouders En Grootouders Hun Leven Veil!

Het bovenst aande, om het te duiden voor mevrouw Jacobs en ambtelijke en juridische specialisten Veiligheid En Terrorisme, is uit mijn Samenvatting van (De Aabb-mensen 5: RAMO) uit juli 2007, met vreugde 8 maanden lang bestudeerd als mijn hele site - die men pas in 2007 op een gemeentelijke Amsterdamse computer kon vinden, mevrouw Jacobs (*) - en u kunt uit de laatste link zien waarom Ombudsmannen, ook van betere kunne, zo'n bijzondere rechtsstatelijke verworvenheid zijn, voor burocraten.

Overigens neem ik aan dat ik het gesprek met mevrouw Jacobs voldoende adekwaat heb samengevat, en als ze dat niet vindt mag ze het zelf in z'n geheel uittiepen van haar gemeentelijk bandopname-apparaat, en het op het internet zetten.

Het is dan ook zeker een soort conversatie die zij nooit eerder voerde, zodat u maar kunt zien dat Amsterdam hťťft 't!


P.S. En zie ook Een behoorlijk sluitende verklaring, waarbij ik opmerk dat ik zowel statistisch als democratisch spreek en tel, en - anders dan goede Gristenen als mr.dr. Donner en Rouvoet De Denker - niet geloof dat bijna alle mensen uit de hel komen of er door een alwetend almachtig God toe voorbestemd zijn.

Het is wel een leerstelling die ik in dit Calvinistisch land bij gelegenheid mag opvoeren, in verband met respect, tolerantie, deugdzaamheid, en Neerlands Normen En Waarden Besef, waarvoor zie ook In Nederland regeert de leugen.

En wellicht dat mevrouw Jacobs gesticht of geplezierd wordt door wat Multatuli? 't Is maar een tip, want het schijnt velen te plezieren, ondanks mijn vreselijke karakter, naar het schijnt, vergeleken met Amsterdamse ambtenaren en bestuurders dan, die het echter financieel veel beter gaat, en veel gezonder en rijker zijn, dankzij Neerlands (ambtelijk) normbesef:

Geen wetgever, al gebood hy over tienmaal meer soldaten dan 't getal inwoners van 'n land, zou durven bevelen wat nu de zeden voorschryven. En omgekeerd, we buigen ons onder zeden die we niet zouden aannemen als ze waren voorgeschreven door 'n wetgever, hoe machtig ook. [2]

Dit nu wilde ik even in 't voorbygaan zeggen, dat er - buiten Azie - weinig landen zyn waar de zeden grooter dwingelandy uitoefenen dan in Nederland. De politieke vryheid die wy inderdaad bezitten baat ons weinig, daar ze gesmoord wordt onder 'n hoop land- stad- dorps- buurt- huis- en familiegebruikjes, die ons inderdaad maken tot de Chinezen van Europa. [3]

Uit Idee 189, en het is natuurlijk een schande dat hij het zei, maar hij was dan ook helaas verkeerd geboren.

(*) Terwijl alle officieren van justitie van Amsterdam, Amsterdamse rechters, de Amsterdamse advocaat-generaal, de ex-comissarissen Kuipers en Van Riessen (of exact gesproken: hun zegslieden dan, want iemand als ik geld - uiteraard, in de al dekaden vigerende Amsterdamse bestuurspraktijken, heb ik aangetoond, wetenschappelijk ook - te minderwaardig om te spreken of te mailen voor dezulken, nietwaar, als onbekend Nederlander, helaas Amsterdammer ook) en alle gemeenteraadsleden van Amsterdam mijn site niet en nooit konden vinden, al zette ik 'm voor hun neuzen, anno 2002, in het gemeentehuis, toen ik daar nog de energie had heen te kunnen gaan.

't Is lang geleden, dat wel, zeggen Amsterdamse ambtenaren dan.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail

 

 

\