Nederlog

23 juli 2009

Mail aan een Beria-gelijkwaardig ethicus van de UvA

 
     How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.      
      -- Anne Frank
                    Motto:         
   "It was from this time that I developed my way of judging
the Chinese by dividing them
into two kinds: one humane, one not.
"
(Jung Chang, Wild Swans, p. 454)

Achtergronden:

1. Mijn websites www.maartensz.org en idem bij xs4all
2. Mijn verwijdering bij de UvA dankzij dr. Frans Jacobs in 1988 (als enige Nederlandse student sinds mei 1945)
3. Mijn uitgesproken fascistiese en terroristiese ideeën, normen en waarden
4. Met deze in 1988 en 1989 gepubliceerde humoristische toelichtingen
5. Mijn vorderingen op de gemeentelijke UvA en de gemeente Amsterdam
6. Mail aan uw persoonlijk verdedigster mr. Mieke Krol en uw eigen collega mijn medemens Leon Edelaar (s.s.t.t.)
7. Uw eigen menschlich-allzu-menschliche doen en laten beschreven met uw eigen studievriendinnen
8. Mijn eigen fascistiese en terroristiese familieachtergrond


T.a.v.:

- prof.dr. Jacobs, Amsterdams Universitair Ethicus En Filosoof
- mr. Mieke Krol, Amsterdams Universitair Ethisch Mafia-maat
- prof.mr.dr. Marius Job Cohen, zelfverklaarde gelijkwaardige van Jean Moulin
- mr. De la Haye, Verzetsstrijders-Leider van de Stichting 40-45
- dra. Liesbeth van der Horst, integer kenster van het Amsterdams Verzet
- alle leden van het Comité van Aanbeveling van Het Verzetsmuseum.
 


Weledelzeergeleeerde heer professor doctor Frans Jacobs!

Ik hoop voor u dat u de afgelopen 21 jaar, sinds wanneer u en ik elkaar voor het laatst zagen, bijzonder aangenaam doorgebracht hebt, in grote welstand, als prominent Amsterdams universitair ethicus ook:

Wie en wat?
Frans Jacobs is (terwijl geallieerde bommen hem om de oren vlogen) in 1943 geboren in Gilze-Rijen (N.B.) en studeerde wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij promoveerde in 1985 aan de Universiteit van Amsterdam op Ten overstaan van allen. Universalisering in de ethiek. Sinds 1 april 1995 is hij hoogleraar Ethiek aan de afdeling Wijsbegeerte, waarvan hij tevens voorzitter is. Vanaf september 2004 is hij tevens voor twee jaar voorzitter van de sectie Kunstgeschiedenis van de UvA.

Wat eerder?
Eerder was hij universitair hoofddocent bij de vakgroep Rechtsfilosofie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (in lang vervlogen tijden tevens in diverse functies werkzaam aan de universiteiten van Leuven, Antwerpen en Nijmegen). Aan de Rijksuniversiteit Leiden is hij vanwege de Stichting Socratesbijzonder hoogleraar geweest in de wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme.
Eerder was hij universitair hoofddocent bij de vakgroep Rechtsfilosofie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (in lang vervlogen tijden tevens in diverse functies werkzaam aan de universiteiten van Leuven, Antwerpen en Nijmegen). Aan de Rijksuniversiteit Leiden is hij vanwege de Stichting Socrates bijzonder hoogleraar geweest in de wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme.

Wat nog meer?
Hij is onder meer lid van de Wetenschappelijke Commissie van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek in Vlaanderen, van de Commissie Geesteswetenschappen van de KNAW, voorzitter van het Bestuur van de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden, en voorzitter van de redactie van het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte.

Mijzelf verging het iets minder goed, vooral dankzij UW moedige anti-fascistiese anti-terroristiese optreden in Mei 1988 tegen mijn toen al zwaar invalide (zoals u toen al wist) persoon (*) , wat ik aanneem dat u zeer zal plezieren na te lezen in mijn CV, dat ik van uw eigen ambtelijk collega Lont (die dringend een promotie ethiek bij u wil bepleiten, want hij is immers Surinamer, en dat geeft voorrang aan de UvA sinds 1972, vanwege het leed dat zwarte mensen is aangedaan in het verleden, dat - uiteraard - moet goedgemaakt worden aan hun nazaten, en dat dan ook goedgemaakt wordt in Nederland, en in het bijzonder aan de UvA, mede dankzij uw eigen persoonlijke zo bewogen integere ethische inzet aan de UvA en in Nederland voor misdeelden en mishandelden, vooral indien begaafd met een ongewone huidskleur of seKSualiteit) moest schrijven, omdat hij vindt dat invaliden als ik niet geìntegreerd zijn in Onze Nederlandse Samenleving, omdat ik niet werk, en dringend aan het werk gesteld moeten worden bij Albert Heijn als vakkenvuller, zodat ik werkervaring op kan doen.

Mocht u mij op dit moment wat cynisch vinden - naast mijn voor een man van uw denkvermogen en ethische begaafdheid geheel inzichtelijke fascistiese en terroristiese wezensaard, natuurlijk -  dan is mijn excuus dat ikzelf natuurlijk geheel geen Verzetsstrijder En Denk(st)er Van Wereldformaat ben, en daarom ook (uiteraard!) geen recht op bewaking a raison van 5 miljoen euro's per jaar, wanneer ik bedreigd word in Amsterdam, door inpandig bij mij door uw partijkameraad, de - naar UW zeggen - Einstein-gelijkwaardige drs. Ed van Thijn, gevestigd waren, en zonder mij of mijn buren daar ooit in te kennen, uiteraard.

Ook ben ik helaas geboren zonder de juiste kleur of het juiste geslacht of de juiste seKSuele orièntatie om - in "deze époche" ook, waarin ik helaas moet leven - aan de UvA te mogen promoveren, zoals u ongetwijfeld kunt uitleggen en, als professor Ethiek aan de UvA ook, kunt rechtvaardigen, met diep doorvoeld moreel persoonlijk beroep, ongetwijfeld heldhaftig, vasrberaden, en barmhartig ook, op De Idealen Van De Februaristaking, waarvan ik weet dat deze ook u, professor doctor Jacobs, Amsterdam's universitair Ethicus, dagelijks inspireren tot de hoogst mogelijke persoonlijke inzet, en dat al sinds dekaden!

Hoe het zij....

Enkele maanden nadat u en uw collega's wetenschappelijke stafleden bij de Faculteit voor Wijsbegeerte van de UvA mij verwijderd vanwege

"uw uitgesproken gedachten"
"ondanks de ernst van uw ziekte"

ben ik - heel wellevend ook - vergast, hoewel ik dat overleefd heb (zoals u wellicht hebt kunnen deduceren, dankzij uw eigen bijzondere persoonlijke begaafdheid), en wel door de harddrugshandelaars die burgemeester Ed van Thijn (uw persoonlijke bekend en door u natuurlijk hevig bewonderd, en tevens partij-kameraad, naar ik aanneem) inpandig in het pand gevestigd had waar ik moest wonen.

Daarna heb ik mij 21 jaar mogen bezighouden met het aanklagen van de verantwoordelijken in Amsterdam, bij de gemeente Amsterdam, bij de universiteit van Amsterdam, bij de Nationale Ombudsmannen, bij de Gemeentelijke Ombudsmannen, bij de advocaat-generaal van Amsterdam, tevens deeltijd hoogleraar Mensenrechten aan de UvA, bij officieren van justitie Meulenberg en Teevens, bij rechter Westhof van de Amsterdamse rechtbank, bij prof.mr.dr. Marius Job Cohen, bij mevr. mr. Mieke Krol, en bij zeer vele andere mij en mijn ouders en grootouders naar eigen zeggen geheel gelijkwaardige doch ZEER veel meer verdienende Neerlanders ook, die allemaal de afgelopen 21 jaar.....

".... helaaaaaaas uw site niet kunnen vinden"
".... geen persoonlijke verantwoordelijkheid hebben"
".... geen persoonlijke aansprakelijkheid bezitten"
".... niet verantwoordelijk zijn"
".... uw [het mijne, natuurlijk, prof!] taalgebruik ons tegenstaat"
".... u helemaal niets van doen hebt met wat u ouders waren"
".... u [ik natuurlijk] een smerige fascist en gore terrorist bent"
".... u een vuile smerige gore homofiel bent"
".... u naar buiten moet komen om vermoord te worden"

enzovoort enzovoort. (Zie de links voor de bewijzen, die nu sinds 1999 on line te bewonderen zijn door 16 miljoen Nederlanders en 6 miljard buitenlanders, en nog NOOIT tegengesproken zijn, ook door de persoonlijk betrokkenen niet).

Het geval wil echter dat ik maar liefst 410 euro 11 cents per maand ontvang om van te leven, eten, kleden, uitgaan, boeken kopen, brillen kopen, medische kosten als slaappillen uit te betalen, computers kopen, telefoonrekeningen betalen etc. etc. en - ik mag hopen dat dit uw hart veel goed doet - voortdurend pijn lijd en doodmoe ben:

CV
van
drs. Maarten Maartensz
hiertoe verplicht door
B&W van Amsterdam 
 

Motto

"Ah me! alas, pain, pain ever, forever!

No change, no pause, no hope! Yet I endure.
I ask the Earth, have not the mountains felt?
I ask yon Heaven, the all-beholding Sun,
Has it not seen? The Sea, in storm or calm,
Heaven's ever-changing Shadow, spread below,
Have its deaf waves not heard my agony?
Ah me! alas, pain, pain ever, forever!
"

                                  (Shelley, "Prometheus Unbound")

Het geval wil ook dat ik, sinds ik de boeken over concentratiekampen (met veel - zwart/wit, dus ongenuanceerde, zult u wellicht willen argumenteren, als Ethicus) fotoos in mijn ouders' boekenkasten doorbladerde in de vroege vijftiger jaren heb willen weten wat de menselijke en maatschappelijke grondslagen zijn van het alledaags fascisme, zoals ik wat later, rond mijn 20ste, toen ik de CPN verliet mede omdat wethouder Harry Verheij liever Amerikanen aan harddrugs of psychoses hielp dan behoorlijk gemeentelijk beleid te voeren, heb willen weten wat de menselijke en maatschappelijke grondslagen zijn van het alledaags socialisme zijn.

Ik denk dat ik dat nu weet, en ik wil dat bovendien - zolang ik in leven weet te blijven, dat erg moeilijk is in Amsterdam voor een evident zo minderwaardig individu als ik evident ben - uitdragen op mijn site, in de vorm van een tentoonstelling over het Amsterdams gemeentelijke en universitaire fascisme en terrorisme van 1968-2008, getiteld (provisorisch)

           Mijn zeer gewillige Amsterdamse kampbeulen
            uit naam van De Idealen van De Februaristaking:
             Waarom het Nederlands onderwijs zo slecht is,
                                     en
waarom er zoveel drugs illegaal verhandeld worden in Amsterdam
                       (tekst geschreven
           met heldhaftige, vastberaden, barhmartige steun
                     van de gehele wetenschappelijke staf
                 allen heldhaftig, vastberaden, barmhartige
                        wetenschappelijke stafleden
                       van de Universiteit van Amsterdam,
                gecoördineerd en (niet-autoritair) geleid door
                            prof.dr. Frans Jacobs
            integer beroeps-ethicus van de UvA zijn eigen
                              mr. Mieke Krol
             empathisch mafiamaat (v) aan de UvA
                                  en tevens
                        Mandela-gelijkwaardige)

Ik hoop dat u dat een goed idee vindt (en houd me aanbevolen voor suggesties van betere titels) en in ieder geval heb ik UW integere intellectuele, morele én financiële hulp hierbij nodig, en trouwens ook die van AL UW collegaas bij Wijsbegeerte aan de UvA, want - om me tot u persoonlijk te beperken voor het moment - u bent zowel ethicus als dat u de afgelopen 21 jaar bijzonder goed "verdiend" hebt, en ik wil, omdat ik meen geleerd te hebben wat Nederlanders, en in het bijzonder Amsterdammers, en in het allerbijzonderst Amsterdammers zoals u en VanThijn en Van der Pol en Salomons en Cohen en Asscher, en daarbij werkelijk tienduizenden ook volgens u publiekelijk beleden Eigen Ethische Principes zowel Einstein als Eichmann gelijkwaardige mede-Amsterdamners beweegt, en waarom er de vorige eeuw zoveel miljoenen vermoord, vergast, gemarteld, en verhongerd zijn.

En daar wil ik net als mijn vader een tentoonstelling over oprichten op het internet, en wel met uw integere, morele, persoonlijke maatschappelijk zo relevante hulp, en natuurlijk ook de hulp van het Comité van Aanbeveling van Ons Aller Verzetsmuseum, en directrice Liesbeth van der Horst daarvan, en de zo heldhaftig anti-anti-feministiese Verzetsstrijdsters van het Niod o.l.v. de moreel allerprincipieelste dr. Withuis (die nog steeds niet weet wie mijn vader was, volgens haar, of wat hij deed en durfde in en na de Tweede Wereldoorlog), en uiteraard ook de Mandela, Einstein en mijn vader en grootvader gelijkwaardige directeur De la Haye van de Stichting 40-45, en tevens alle wethouders, burgemeesters, gemeenteraadsleden en parlementsleden sinds mei 1988.

Ja heus, professor doctor Frans Jacobs!

Het betreft de fundamentele ethische en morele vraag waarom (in de fascistiese en terroristiese termen van een stuk uitschot als Gibbon, die alleen niet van de UvA verwijderd is omdat hij er niet studeerde)

"History is little else but the register of the crimes, follies and misfortunes of mankind"

of zoals die Franse élitaire fascist en terrorist Chamfort (idem Gibbon) schreef, in zijn verwaten en aanstellerige Frans (ik artikuleer een UvA-norm en waarde inzake mijn proza) dat scheef, waarom

"Presque toute l'Histoire n'est qu'une suite d'horreurs." ?

Om met de klassieke fascist en terrorist Swift te spreken

I could not forbear shaking my head and smiling a little at his ignorance. And, being no stranger to the art of war, I gave him a description of cannons, culverins, muskets, carabines, pistols, bullets, powder, swords, bayonets, battles, sieges, retreats, attacks, undermines, countermines, bombardments, sea-fights; ships sunk with a thousand men, twenty thousand killed on each side; dying groans, limbs flying in the air, smoke, noise, confusion, trampling to death under horses' feet; flight, pursuit, victory; fields strewed with carcasses left for food to dogs, and wolves, and birds of prey; plundering, stripping, ravishing, burning, and destroying. And to set forth the valour of my own dear countrymen, I assured him, that I had seen them blow up a hundred enemies at once in a siege, and as many in a ship, and beheld the dead bodies drop down in pieces from the clouds, to the great diversion of all spectators. (A Voyage to the Houyhnhnms, by captain Lemuel Gulliver)

Ik begrijp uiteraard, waarde professor, dat dit alles uitermate smerige en schunnige laster van uw fijne soort homo sapiens sapies is, en - natuurlijk! - evident van de hand van een zwaar gestoorde, zoals sindsdien eeuwenlang, tot in het voorwoord uit 1967 van mijn editie uit 1967 van Michael Foote (**) toe, met een hoogst moreel gezicht, in opperste integriteit door duizenden akademici van - o.a. - de universiteiten van Laputa en Amsterdamn - veelvuldig is beleden.

Maar zoals kapitein Gulliver vervolgde

I was going on to more particulars, when my master commanded me silence.  He said, “whoever understood the nature of Yahoos, might easily believe it possible for so vile an animal to be capable of every action I had named, if their strength and cunning equalled their malice.  But as my discourse had increased his abhorrence of the whole species, so he found it gave him a disturbance in his mind to which he was wholly a stranger before.  He thought his ears, being used to such abominable words, might, by degrees, admit them with less detestation: that although he hated the Yahoos of this country, yet he no more blamed them for their odious qualities, than he did a gnnayh (a bird of prey) for its cruelty, or a sharp stone for cutting his hoof.  But when a creature pretending to reason could be capable of such enormities, he dreaded lest the corruption of that faculty might be worse than brutality itself.  He seemed therefore confident, that, instead of reason we were only possessed of some quality fitted to increase our natural vices; as the reflection from a troubled stream returns the image of an ill shapen body, not only larger but more distorted.

En tot een dergelijk standpunt ben ik, na slechts 21 jaar als erkende invalide met pijn en moeheid om hulp gevraagd te hebben in mijn geboortestad en geboorteland en die niet gekregen te hebben vanwege

"uw uitgesproken gedachten"
"ondanks de ernst van uw ziekte"

zoals deze illustratie van twee - zo leerde ik aan de UvA, aan de voeten van dr. Frans Jacobs als ik dat maar gewild zou hebben, in mijn fascistiese en terroristiese hoogmoed - gelijkwaardig begaafden (behalve dat het meer linkse personage duidelijk meer intellectueel begaafd was dan het meer rechtse, al is het schande dat ik zoiets durf te schrijven in onze rechtsstaat waar iedereen grondwettelijk gelijkwaardig is, of anders van de universiteiten wordt verwijderd, in zijn eigen huis vergast, en daarna eenentwintig jaar door alle Neerlandse wetshandhavers beschouwd, behandeld, en aangesproken wordt (als ze zich daartoe verlagen, dat hooguit 1 keer in de 10 jaar is) alsof hij een Untermensch zou zijn:

Ziehier, naar de Normen En Waarden van de UvA van 1968-2008 twee geheel gelijkwaardige heldhaftige, vastberaden, barmhartige socialistische hoeders van socialistische en humanistische idealen, staten, steden én voorlieden:

Achtergronds-informatie + Held Van Het Socialisme.

En tevens, prof.dr. Jacobs, heb ik vanwege het mij door u en de UvA gebodene, een vordering voor meer dan 20 jaar voortdurende pijn en discriminatie, met waarachtig welbewust persoonlijk sadisme toegebrachte en twintig jaar volgehouden laffe smerigheid (hij is ziek, hij lijdt pijn, hij is uitgeput, van de burgemeester en de bestuursvoorzitter mag nee moet het) persoonlijke vordering op u, uw familie, en uw nageslacht, van slechts twee jaarsalarissen van de u en mij gelijkwaardige Jeroen van der Veer.

Omdat ik ook wel begrijp dat dit niet vanzelfspreekt, in Onze Stad Van De Idealen Van De Februaristaking, heb ik besloten, ondanks levensgevaar, en vanwege mijn immer voortdurende pijn en discriminatie, ondanks voortdurende uitputting, mijn zaak in de publiciteit te brengen (***) waartoe ik, gekleed in de concentratiekamp-kleding van mijn vader en grootvader, voor het Maagdenhuis wil komen te staan (na grondige voorbereiding met UW hulp, hooggeleerde ethicus en hooggeleerde mafiamaat Krol), ook met een universiaire werkende computer met internet-aansluiting, om de mensheid in het Engels te verklaren (omdat Neerlanders dit al 30 jaar niet willen horen), dat ik in deze stad en dit land niet meer wil leven, en dus

  1. om een passende schadevergoeding, bemeten aan de hand van mijn grondwettelijke gelijkwaardigheid met iedere Nederlander te bepleiten

  2. te bepleiten dat de Bestuursdienst-ambtenaren en B&W-leden sinds 1988 op basis van prof.dr. Marius Job Cohen's eigen integere morele wetgeving inzake Syriërs, Perzen, en andere minderwaardige grage parasieten van Ons Eigen Neerlands Sociaal System uit te leveren aan de AIVD-collegaas voor een goed persoonlijk gesprek (en professioneel onderhoud van hun nagels) door de Syrische specialisten die Hillebrand Nawijn en Rita Verdonk zo goed kennen, na ze persoonlijk uitgenodigd te hebben naar Ons Trots Nederland (en zonder dat onze Amsterdamse Verzetsheld Cohen daar iets van of over zei, dus met zijn trots, nobel en menselijk zwijgende instemming: "Wie een omelet wil maken moet eieren breken", nietwaar) en

  3. te bepleiten dat een minderwaardig Untermensch als ik evident ben, net als alle andere lijders aan ME (of waanzin, natuurlijk: Alleen in Ons Trots Neerland immers moeten tiendduizenden zieken 32 jaar NADAT hun ziekte als ziekte erkend is door de WHO in Den Haag demonstreren om hun ziekte "erkend" te krijgen), de beschikking krijgt, indien gewenst, op een behoorlijke medische zelfmoordpil, ook al omdat invaliden niet kunnen vluchten als Geert en Rita dankzij 40 jaar PvdA-onderwijsbeleid de macht in handen krijgen in onze fijne Polder of Evil (copyright: Jozias-de- Europese-megadrugshandelaar-als-minister)

  4. ruchtbaarheid te geven aan mijn eigen in uw eerlijke, integere, uitermate intelligente en hooggeleerde ogen fascistiese en terroristiese gedachtengoed, dat weliswaar zeer minderwaardig is, vergeleken met het uwe, in uw ogen, maar - ondanks pijn, moeite, armoede, tegenwerking, discriminatie én ambtelijke en mafia-moordpogingen - meer dan de "enige publicaties" van uw zo integere, zo eerlijke, zo begaafde, zo buitengewoon welbetaalde, en ongetwijfeld ook persoonlijk zeer welbeschermde eigen persoon.

Met nogmaals mijn dank voor uw eigen persoonlijke inzet, die mij, samen met de zo integere, novele heldhaftige idems van Ed van Thijn, Nora Salomons, Rob Oudkerk, Job Cohen en Lodewijk Asscher geleerd hebben wat de menselijke en maatschappelijke oorzaken van het fascisme en totalitaire socialisme zijn:

Mensen (of "mensen") als u, Ed van Thijn, Nora Salomons, Rob Oudkerk, Job Cohen en Lodewijk Asscher, en hun gelijkwaardigen.

Zo IS het toch, prof.dr. Frans Jacobs? U mag op mijn site argumenteren waarom ik mij zou vergissen, geheel ongecensureerd ook, en zonder enig ingrijpen mijnerszijds in uw teksten of illustraties daarbij (u mág me bijvoorbeeld met een hakenkruis afbeelden op mijn voorhoofd, ook vanwege mijn genetisch onvolwaardige ouders en wat u en het CvB mij leerde over mijn zeer gebrekkige menselijkheid) onbegrijpelijk als u dat ongetwijfeld voor zal komen, en met alleen deze kwalificatie dat ik een en ander dan wel zal bespreken en illustreren op mijn eigen wijze.

Gelijke monniken, gelijke kappen, nietwaar?

En tenslotte heb ik zowel uw eigen eersteklas ethisch intellect als het geheel gelijkwaardige juridische intellect van mr. Mieke Krol nodig om enig zicht te verkrijgen op welke afbeeldingen, welke termen, welke symbolen (op welke plaatsen ook), en welke achtergronden uit Dachau en Auschwitz, de moreel juiste en gelijkwaardige illustraties mogen gaan vormen, onder Neerlands probleemloos praktisch vergassend en terroriserend recht, om maar veel buitenlanders te bewegen naar Nederland te emigreren of te reizen, om daar in vrede en veiligheid te mogen genieten van de unieke Neerlandse poldergelijkwaardigheden onder het genot van een snuif en en een spuit

Zeer hoogachtend, en met dank voor het mogen gebruiken van uw dure tijd,

drs. Maarten Maartensz
(B.A. phi, M.A. psy, fascist and terrorist graduate of the fascist and terrorist Municipal University of Amsterdam, where all university professors - except the late professor Daudt,who was removed in the 1970ies because of his evident fascism, and professor Molenaar, who believed such sayings to be mad, and who therefore long since emigrated to a more civilized country - have taught since 1972 that ALL human beings are the equivalents - "gelijkwaardigen", the Dutch proudly say - of fascists and terrorists, especially those who deny this, and that anyone who denies is must be removed from the university, and ought to be gassed, as indeed Amsterdam's mayors have implemented, with loving humanistic care.)


P.S. Voor medelezers naast prof.dr. Frans is hier een herhalinkje van een nootje uit een eerder stukje van me, dat een man van Frans zijn breincapaciteit en morele integriteit wellicht niet gehee4l onmiddellijk doorziet, moeilijk als dat ook is, voor wie aan de UvA gestudeerd heeft of onderwijst:

Ik werp een wezenlijk ethisch, menselijk en moreel probleem op en herhaal maar eens dat ikzelf van de UvA verwijderd ben, en wel als fascist en terrorist, omdat ik ontkende dat alle mensen gelijkwaardig zijn, ontkende dat waarheid niet bestaat, en van Orwell sprak, en 39 Vragen publiek durfde te stellen en aan de UvA leerde dat bovenstaande personen twee geheel gelijkwaardige heldhaftige, vastberaden, barmhartige socialistische hoeders van socialistische en humanistische idealen, staten, steden én voorlieden waren en zijn.

Hadden de Beria-gelijkwaardigen van het CvB van de UvA dan tóch gelijk?! (Over hun gelijkwaardigen, bedoel ik? Ons kent ons, immers? En Jung Chang heeft vast niet aan de UvA gestudeerd!).


NOTEN

(*) Mag ik ook even op de waarachtige schier oneindige heldenmoed van prof.dr. Frans Jacobs en mr. Mieke Krol wijzen: Het vergt immers buitengewoon grote persoonlijke moed iemand die voortdurend pijn lijdt, die voortdurend moe is, en die voortdurend armoede lijdt, van de universiteit te gooien vanwege zijn

"uitgesproken gedachten" en ondanks
"Uw ziekte, waarvan wij de ernst geenszins onderschatten"

en hem daarna jaar in jaar uit, twintig bittere pijnlijke lange jaren voort, socialisties-humanisties-universitair-Amsterdams te schofferen (altijd ook zonder vermelding van leeftijd, adres, persoonlijke vindplaats of kwaliteit van diplomaas), met zeer vaak hoorbaar genot, en een regelmatige bevrijdende lach van de vorm "IK heb helemaal geen persoonlijke verantwoordelijkheid!" te beliegen, chicaniseren, uitschelden, bedreigen of gewoon niet te antwoorden, alsof dat vanzelf spreekt in verziekt ambtelijk Amsterdam, wat het doet, sinds veertig jaar minstens, behalve dan met een zogenaamd automatisch

"Mieke Krol is met vakantie"
"Mieke Krol is met kursus"

enzovoort, enzovoort. Immers:

Voor het bevorderen van de persoonlijke belangen van deze gelijkwaardigen van Albert Einstein en Marie Curie - onderwees de UvA van 1972-1995 - hebben mijn ouders en mijn grootouders hun leven veil gehad, nietwaar?

(**) Niet volgens Michael Foote zelf, trouwens, maar dat is dan ook een intens slecht en zelfingenomen mens die ook al van die gruwelijke Hazlitt houdt (die u vast niet kent, prof. Frans, en die heel wel mogelijk enigszins te moeilijk voor u is, en ik bedoel natuurlijk: zijn Engels, want u bent overigens alle genieën van de mensheid geheel gelijkwaardig, uiteraard, zoals u maar 20 jaar aan 5 generaties Neerlandse studenten met een IQ van 115 enthousiast en integer hebt onderwezen).

(***) Met behoorlijke voorbereiding, beleid, planning en overleg - ik ben invalide en niet suicidaal, en mijn gelijkwaardige Ayaan De Integere wordt voor slechts 4 miljoen per jaar beschermd, ook in het toch al levensgevaarlijke Amsterdam - met de media, over de begeleidende termen en symbollen waarvan u en ik een gezellige ethisch-juridische boom kunnen opzetten, per e-mail.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail

 

\