Nederlog

 

22 juli 2009

 

Een heuse brief van mr.dr. Marius Job Cohen! - 2

 

     "Malice is pleasure derived from another's evil which brings no advantage to oneself."
   (Marcus Tullius Cicero)

     "We never hurt each other but by error or by malice.
   (Sir Robert Chambers, possibly inspired by Dr. Johnson)

     "-Hoeveel waarheid kan iemand in zijn geest verdragen, aan hoeveel waarheid waagt hij zich, - dat is voor mij steeds meer het beslissende criterium geworden.
Een fout (te geloven aan het ideaal) is geen blindheid, een fout is lafheid... Elke verworvenheid, elke stap vooruit in het menselijk weten is een gevolg van moed, van het vermogen hard en zuiver te zijn ten opzichte van zichzelf.... Ik ga geen idealen weerleggen, ik trek handschoenen aan, dat is alles.... Nitimur in vetitimus - in dit teken zal mijn filosofie overwinnen, want men heeft het tot nu toe altijd principieel alleen maar de waarheid verboden."
     (Friedrich Nietzsche (*))

Zoals ik gisteren opmerkte:

Het deed mij uiteraard grote deugd deed om, toch slechts bijna een jaar nadat prof.mr.dr. M.J. Cohen geprobeerd had mij, samen met mr. Chiel van Eendenburg en de zo heldhaftg, vastberaden, barmhartige Gemeentelijke Ombudsman-Instanz, de zelfmoord in te manipuleren (ze weten immers allebei al uiterljk sinds 2002 dat ik dagelijks medicijnen tegen de pijn, tegen de M.E., en tegen de depressiviteit slik, immers, en ik spreek met psychologische, medische, menselijke, politieke, drugsterroristische, en ethische, filosofische en juridische kennis, en het zou vele Amsterdamse gemeentelijke en universitaire bestuurders en ambtenaar zeer verheugen, bijvoorbeeld (**)) zo maar enkele dagen geleden bedacht te worden door mr.dr. M.J. Cohen met een PERSOONLIJKE brief, met persoonlijke vragen en verzoeken om informatie en lering mijnerszijds, in algemeen maatschappelijk belang ook.

De bovenstaande alinea schreef ik gisteren en herhaal ik hier vanwege de context en om genoemden en hun advocaten wat Voer voor advocaten en filosofen te verstrekken.

Mijn aanleiding voor dit stukje is een mail die ik gisteren ontving van dr. Smeets van wat hij en de zijnen waarschijnlijk colloquiaal D+S noemen, als volgt - en ik geef u een en ander in volle en volledige glorie, maar zonder mijn mail die dr. Smeets citeerde (waarvan u vrijwel de gehele inhoud hier, hier en hier vindt):

Geachte Heer Maartensz
We hebben uw mails ontvangen en ze zullen worden gearchiveerd.
 
De dienst Onderzoek en Statistiek is een gemeentelijke organisatie die in opdracht onderzoek uitvoert en statistieken maakt. Op grond van de gegevens die deze onderzoeken opleveren worden rapporten geschreven of anderszins cijfers gepubliceerd. In dat kader heeft u een uitnodiging voor deelname aan de Veiligheidsmonitor ontvangen.
Beleidszaken bevinden zich buiten het speelveld van O+S.
Om deze reden kunnen wij niet inhoudelijk op uw mail reageren.
 
Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.
 
 
 
Met vriendelijke groet,

dr. Harry Smeets

Dienst Onderzoek en Statistiek
Oudezijds Voorburgwal 300
1012 GL Amsterdam
Postbus 658
1000 AR Amsterdam
 
Telefoon 020 251 0484

Ik zal daar hieronder wat meer specifiek (tot vreugde van dr. Smeets ook zonder hem persoonlijk verantwoordelijk te maken voor wat zijn ambtelijke collega's mij de afgelopen 21 jaar misdeden, al moet ik opmerken dat in processen tegen oorlogsmisdadigers lidmaatschappen van terreur-organisaties, al waren deze gedurende hun bestaan legaal en volgens hun propagandisten menselijk, legaal,  en nodig de staat of de mensheid voor het kwaad te behoeden, de leden ervan werd kwalijk genomen, door rechters), maar moet eerst twee wat algemene beschouwelijke opmerkingen maken

 • Afgezien van mr.dr. Cohen, die mij één keer met veel vreugde persoonlijk mocht schofferen, op 29 augustus 2008, nadat ik bijna 9 jaar bezig was geweest enig verantwoordelijk en aansprakelijk Amsterdams ambtenaar onder Cohen te mogen spreken, mailen of schrijven over de terreur waarin ik in Amsterdam jarenlang blootgesteld ben geweest omdat de zeer grote meerderheid van de Amsterdamse ambtenarij de Nederlandse wet alleen actief of proactief handhaaft voor burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden, ambtenaren, hun families, vrienden en de partijkaderleden van de politieke partijen, en natuurlijk overigens voor BN'ers, ben ik in maar liefst 40 jaar pogingen tot correspondentie met de gemeente Amsterdam, feitelijk voornamelijk over het drugsgebruik in Amsterdam, trouwens, zal dr. Smeets geinteresseerd zijn op te merken helemaal nooit in het genot gesteld ben geweest, in al die jaren, ondanks mij bij B&W zeer goed bekende persoonlijke achtergrond, van  enige brief van een zo hoog gemeentelijk ambtelijk personage als hij.

 • Zelfs prof.dr. Molenaar mocht geen brief ontvangen van Amsterdamse ambtenaren op uw niveau, dr. Smeets, zoals van prof.dr. Coutinho, die zich uitgeeft voor medicus en toen GGD-hoofd was, en zijn dagen verbracht om, samen met zijn persoonlijke assistente Charlotte Bruinsma, alle in Amsterdam verblijvende Nederlandse, Franse en Duitse junken uit de gemeentebelastingen van heroïne, nieuwe tanden, nieuwe kleren, nieuwe behuizingen, nieuwe huisinrichtingen, nieuwe wasmachines, en verhuissubsidies van de Bouw- en Woningdienst én persoonlijke hulp, steun van de Stichting Vangnet te verstrekken. Want zowel mr. Nora Salomons en dr. René Coutinho antwoordden indertijd de brief van prof.dr. Molenaar geheel niet, maar schreven in plaats daarvan hun moordzuchtige menselijk en moreel gedegeneerde leugenproza alsof prof.dr. Molenaar's brief van mij zou zijn gekomen, en prof.mr.dr. Marius Job Cohen, die ik getracht heb persoonlijk te bereiken (te mogen spreken, al was het maar per telefoon), die zijn carriére geplaveid heeft op de Verzetstentoonstellingen van mijn vader, die hij vrijwel zeker ontmoet heeft, net als Ed van Thijn, antwoordde noch prof.dr. Molenaar noch mij, behalve 5 jaar later, via de mond van Henk Idi Amin Lont, in eigen dunk kennlijk gelijkwaardig met Obama, zoals ik in zijn dunk kennelijk gelijkwaardig ben met een politieke terrorist (als mijn ouders en grootouders, maar liefst).

Meer specifiek, maar nog niet direct over het antwoord van dr. Smeets, is er dit

 • Mijn website bestaat vooral (1) om mijn menselijke rechten en burgerlijke rechten, zoals ik die gelezen heb in de Nederlandse wet, te proberen in stand te houden tegen de fascistische terroristen van de Universiteit van Amsterdam en de Gemeente Amsterdam (excuses voor de terminologie, maar het veertig miljoen guldens jattende CvB van Cammelbeeck, Poppe en De Hon heeft mij doen verwijderen van de UvA omdat ik "een fascist" en "een terrorist" zou zijn vanwege de Vragen die ik stelde in 1988, waarmee Jeroen Dijsselbloem in 2008 zijn vrijstaande terpwoning te Gouda en een 10 tot 100 maal hoger inkomen voor de rest van zijn leven veilig stelde, als er geen revolutie komt, zonder mij ooit te noemen, terwijl ik toch maar 30 jaar voor diezelfde meningen - overgeschreven in vertaling in zijn gruwelijk slechte Neerlands, moet ik vrezen - voor "fascist" en "terrorist" gescholden ben aan de UvA) en (2) om een klein deel van mijn ideeën onderdeel te maken van het werelderfgoed, aangezien geen Nederlander mij wil publiceren, aanhoren, recenseren, of toegeven dat hij of zij mij gelezen heeft, al heb ik, lang geleden reeds, ad nauseam mogen vernemen dat ik zo fraai kan schrijven.

 • Trouwens, er staat nu VEEL meer op dan mijn grage beulen als prof.dr. Frans Jacobs ooit in zijn leven als luis op de socialisties-totalitaire uitvreters-universiteit van Amsterdam gepubliceerd mocht hebben (de kwaliteit daarvan zal ik hier niet bespreken), en VEEL meer dan de meeste Neerlandse schrijvers of filosofen ooit schreven, maar het kan niet meer dan een ZEER klein deel zijn van wat mij mogelijk geweest zou zijn als prof.dr. Frans Jacobs cliënt van Klantmanager Lont en Kampbeul Edelaar geweest zou zijn, in mijn plaats, en ik zijn leerstoel ethiek had gehad.

Nu terzake:

Geachte Heer Maartensz
We hebben uw mails ontvangen en ze zullen worden gearchiveerd.

Ik heb u toch echt bij uw academische titels aangeschreven. Het is niet iets waar ik zeer aan hecht, maar gezien mijn behandeling door uw collega's van de DWI, die gewoon de telefoon op de haak gooien als ik ze vraag mij met "u" aan te spreken of wanneer ik zeg dat ik "doctorandus" ben - zoals u logisch gesproken uit mijn site had kunnen opmaken, in de meer dan 24 uur die u zichzelf gaf om mij te antwoorden - en vandaar.

Daarbij: Uw bovenbaas, de S.S.Scharführer van de Amsterdamse mafia mr.dr. Marius Job Cohen had alle problemen die hij, zijn gewillige fascistische uitvoerders, en honderden ambtenaren van de gemeente en gemeente-universiteit van Amsterdam gaan hebben met mij zolang ik leef en niet afbetaald ben voor mijn pijn, vergassing, mafiose en ambtelijke moorddreigingen, discriminatie en naakte sadistische terreur, allemaal kunnen voorkomen als hij maar gewild had.

Hij had namelijk gewoon met prof.dr. Molenaar een telefoontje kunnen plegen; kunnen zorgen dat ik een paar eurotientjes in de week kreeg om mijn huis schoon te kunnen laten houden; en had van mij nooit meer last gehad, zomin als het verziekte beestachtige tuig van de SD-DWI, omdat ik dan had kunnen promoveren.

Maar nee.

Trouwens... dezelfde geschiedenis en dezelfde manier van behandeling van speelde zich in 1995-1996 af, toen ik met een beroep op de onverbeterlijk goede doctoraaldiploma en de uitnodiging van prof.dr. Molenaar een promotieplaats aan de UvA te bekleden, ik mij tot de voor de Amsterdamse drugsmafiosi van Van Thijn zeer graag sadistisch uitvoerende Stichting 40-45 (blijkt) richtte, en tot de sadistische ellendeling universitair dekaan Piet Vriens van de UvA, het laatste samen met prof.dr. Molenaar persoonlijk.

Vriens handelde ongetwijfeld uit sadisme en in opdracht van de miljoenendieven van het CvB van de UvA: hij wist wie ik was en wat mijn achtergrond was, maar toen ik hem persoonlijk bezocht met prof.dr. Molenaar, nadat ik hem eerder persoonlijk bezocht had zonder deze, had hij voor het eerst een foto van De Dokwerker (English text!) aan zijn universitaire ambtelijke wand, en vertelde mij en Molenaar desgevraagd dat
(i) dat beeld hem "persoonlijk zeer motiveerde en inspireerde" en
(ii) dat hij "persoonlijk helaas niets voor u kan doen".

En de Stichting 40-45 wilde de paar tientjes in de week anno 1995-6 ook al niet ophoesten opdat ik maar zou kunnen promoveren c.q. een promotieplaats zou kunnen bekleden, waarschijnlijk omdat zij zelf het geld nodig hadden in hun promotie-kampanjes van hun eigen voortreffelijkheid en subsidiewaardigheid met "Begrijpt u nu waarom ik huil?" (U kunt binnenkort waarschijnlijk een interessant gesprek met directeur De la Haye van die Sitchting dat ik in 2004 voerde beluisteren op de site. Ik denk dat deze man een fascist en een terrorist is, maar het staat hem vrij mij te bestrijden op een eigen site en te Straatsburg.)

Wat betreft het door dr. Smeets gestelde:

Ik twijfelde er niet aan dat de mail gearriveerd was, omdat ik in het andere geval daar melding van had gehad.

Inzake archivering:

(1) zie boven over mijn site, en ik raad u dringend aan - voor het geval ik binnenkort spoorloos mocht verdwijnen, en/of mijn site platgelegd wordt om deze of gene reden, mijn hele site te archiveren, was het alleen omdat Ons Neerlands Nageslacht (niet het mijne want ik mocht me niet voortplanten in Nederland, waar dames met een IQ van 75 35 hulpverleners genoten, enkele jaren geleden, om vrijelijk aan vrije sex te mogen doen, en haar daaruit voortkomende gelijkbegaafde kroost op te doen voeden door de nobele Nederlandse hulpverleners, alles vanwege echt Nederlands respect, echt Nederlandse Normen en Waarden, de algemene gelijkwaardigheid van iedere Nederlander met iedere Nederlander in het algemeen, en de rechten tot persoonlijk geluk van gezegde vrouw met een IQ van 75 in het bijzonder).

Het parenthetisch gestelde is historisch geheel waar, en leerde ik rond 2002 (meen ik) uit de NRC.

(2) Nog steeds over archivering: Ik vrees dat dit toch de weg is die alle voor het Neerlands bestuur gevaarlijk materiaal gaat, nietwaar, net zoals de uitstekende bijdrage van een stel Nederlandse juristen over Nederlandse verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid recent gearchiveerd werd door de ambtelijke Behoerden te Den Haag, die meenden dat de Tweede Kamer daar helemaal niet lastig mee behoorde te worden gevallen, voor er 50 jaar verstreken zijn.

Toch? Ik vraag maar, doch de gemeentelijke archivering van mijn hele site stel ik op prijs, voor het geval er over 50 of 100 jaar nog eerlijke Nederlands lezende historici zijn.

De dienst Onderzoek en Statistiek is een gemeentelijke organisatie die in opdracht onderzoek uitvoert en statistieken maakt. 

Dank u wel, dr. Smeets, voor de informatie, die ik ook geloof! [Kent u prof.dr. Molenaar trouwens? Hij gaf het vak waarin u schijnt te excelleren trouwens aan de UvA, tot zijn emigratie, en deed dat heel goed, niet alleen volgens mij. (Ook was hij het met me eens over de UvA, al had hij een andere aanpak dan ik, zoals voor een dubbelprofessor ook vanzelf spreekt, en mocht hij bij gelegenheid klagen over het niveau van de studenten die hij moest opleiden in de wetenschap der statistiek, waar althans bij psychologen in Nederland vrijwel iedereen veel te dom voor was.)]

Op grond van de gegevens die deze onderzoeken opleveren worden rapporten geschreven of anderszins cijfers gepubliceerd.

Waarempel! Heeft u al eens statistisch weten te bewijzen dat als het niet regent in Amsterdam het er droog is?

Ik bedoel: Kunt u prozaïsch ook iets anders dan open deuren nogmaals met veel misbaar open te gooien alsof de lezer daar enig heil bij vindt?

En ja, ik weet dat u dat aan de gemeentelijke collleges, als de DWI-akademie leert, maar persoonlijk komt het mij niet bijzonder wellevend voor.  

In dat kader heeft u een uitnodiging voor deelname aan de Veiligheidsmonitor ontvangen.

Zelfs dát had mijn brein weten te begrijpen zonder uw zo vriendelijke en geleerde kwaliteitsduidingen, maar ik heb hier toch wel wat opmerkingen bij

 1. Ik neem (en nam) inderdaad niet aan dat de gisteren door mij geciteerde brief opzettelijk hoon van mij was, maar wel dat mijn naam en adres eenvoudig uit een gerandomiseerde trekking gerold zijn.

 2. Zoals u waarschijnlijk ondertussen bevonden hebt, heb ik het eerste en tweede zogenaamde "html-bestand" van uw enquete op uw site via Het Geheime Wachtwoord-getal dat mr.dr. Cohen mij gaf bezichtigd, en wel in het Engels (omdat ik niet tegen leefbare Amsterdamse NewSpeak-burocratentaal kan), namelijk omdat ik wilde zien wat voor soort enquete het was.

 3. Het was een slechte enquete - naar mijn bescheiden mening, die terzake bepaald niet ongeïnformeerd of onwetend is - die wel heel goed is voor het quasi-objectief schijnbaar cijfermatig onderbouwen van iedere mogelijke gemeentelijke conclusie, zoals ik ze ook iedere week in mijn bus vind in Amsterdamse NewSpeak-burocratentaal. (En zie ook hier, hier, hier en hier, over o.a. Dombo De Debiele DWI-Terrorist in zijn zieke  Supermanpakje, overigens ongetwijfeld wel het zelfbeeld van de meeste DWI-ambtenaren die ik trof, ik bedoel hun evidente eigen Übermenschlichkeit, voor wie ze niet kruipend benadert of knielend toespreekt.)

Nu naar wat wezenlijker zaken, in deze staat en stad waar De kant en klare infra-structuur voor een totalitaire staat bestaat en waar de regering, de media en de ambtenarij al zeven jaren leugens Over terrorisme uitbraken, die uiteindelijk van Dick Cheney - aan wiens voeten Onze Nederlandse Verzetsstrijder Ayaan Ali (lees dit nu eens door, dr. Smeets, voor een vergelijking tussen mens en mens, geheel waarachtig ook) nu al sinds heel wat jaren heel integer en beschermd verkeert - en van Donald Rumsfeld stammen, en die voor zoete koek opgelikt werden door de Balkenende en Donner gelijkwaardigen die uw en mijn menselijke rechten behoeden, of althans daarvoor betaald worden, zij het niet zo goed als dr. Zalm, zoals ik eerder geheel gelijkwaardig uiteenzette in Gerrit Zalm : Jan Modaal = 25 : 1

Zogenaamde "geheime" aangifte:

 1. Daarbij, zoals ik reeds meldde.... uw gemeentelijke D+S site produceert in Firefox iets dat html LIJKT maar feitelijk een DLL IS, dus feitelijk een uitvoerbaar programma. Bij gebrek aan gezondheid heb ik e.e.a. nog niet door een disassembler gehaald, behalve dat ik heb gezien dat de html die het dll-etje produceert in het textdeel van de dll staat.

 2. Een heuse relevante vraag voor u, dr. Smeets: Wat is de reden hiervoor? Wat maakt die ddl mogelijk of onmogelijk dat u niet mogelijk zou zijn via een beveiligde site met overigens authentieke html zoals bijvoorbeeld mijn providers gebruiken?

 3. En waarom zingen u en drs. Bos Eyssen en mr.dr. Cohen de naïeve burger die "geheime aangifte" zou willen doen toe dat hun "persoonlijke aangifte" geheim is, terwijl dat evident niet zo is, en zelfs niet KAN zijn eenvoudig omdat ook DE OVERHEID én de providers daarvan ALLE internetsurf gegevens van Nederlanders MOET bewaren opdat prof.dr. Uri Rosenthal persoonlijk kan controleren of ze geen terroristen zijn?

 4. En waarom manipuleert mr.dr. M.J. Cohen niet van programmeren wetende Neerlandse burgers naar iets dat zich vermomt als html maar feitelijk een dll is, die zich dus, eventueel met 20 MB extras in het geniep neergeladen van computers van Vadertje Staat, achter de rug van de Neerlandse burger om, in het geniep op zijn PC kunnen installeren?

Ik stel maar wat vraagjes die bij een eenvoudige los"lopende" hoogbegaafde die van 410 euro per maand moet leven, eten, kleden, uitgaan, en computers en boeken kopen, zo maar kunnen opkomen, bij geschikte input en wat minimale "gezondheid" en "energie", mede in het belang van Onze Gemeenschap.

Er zijn meer van dergelijke vragen, en ik wil best aannemen dat u een plausibele klinkende verklaring zult kunnen geven, waarachtig of niet, maar ik vind dat u en de uwen het waarachtig privacy-beleid inclusief de verscheping en de broncode van als dll vermomde html eens moet toelichten voor Onze Amsterdamse Medeburgers, op de O+S site. (NB dr. Smeets: Tenzij u veel beter kunt programmeren dan ik denk dat u kunt is het ook u niet eerlijk en werkelijk mogelijk stellige uitspraken over de broncode van die DLLs te doen, althans zonder die volledige broncode, van alle gebruikte dll-s, mee te leveren. En zelfs dan kan de smerigheid in een paar verborgen bitjes schuilen, die feitelijk iets anders doen dan ze lijken te doen....)

Ik ga verder met de tekst van dr. Smeets:

Beleidszaken bevinden zich buiten het speelveld van O+S.

Wel...geachte doctor: Ja en nee, dialekties gesproken:

Ja, omdat u niet verantwoordelijk bent voor de streken die B&W uithalen (zoals - is mijn eigen vermoeden, maar sommigen vinden mij "cynisch" en het is dan ook waar dat ik een bewonderaar van Lucian ben, en geen enkele reden om in enige leugen over Cohen's morele excellentie te geloven - dat ik denk dat Cohen en Asscher feitelijk bezig zijn de binnenstad van Amsterdam in bezit te krijgen van hun niet in Nederland gevestigde eigen holding-maatschappijen, maar als gezegd is dit alleen een donkerbruin vermoeden gebaseerd op hun eigen beleid, soort persoonlijkheden, en objectief eigenbelang, afgezien van moraal).

Nee, omdat u de cijfers produceert, en ongetwijfeld, qualitate qua doctor, de beleidsteksten of concepten daarvoor (zie mijn zeergeleerde bespreking ook, waarvan ik u ook de dringende archivering aanraad, opdat men het over 100 jaar maar mag weten dat er ooit één Amsterdammer was die niet loog over drugs, drugshandel of Amsterdams gemeentelijk of universitair bestuur, vreemd als dat lijkt).

Ja, omdat u persoonlijk wel degelijk tot een organisatie behoort die - volgens mij, gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen, rapportages (helemaal nooit weersproken!), kennis, studie en kennis van de Nederlandse wet en de Amsterdamse bestuurspraktijken - heel gewoon misdadig is, en dat niet als de S.S. ex post facto (want de S.S. was legaal onder het Duitse recht tot 9 mei 1945), maar gewoon volgens de Nederlandse wet zoals deze al minstens 40 jaar bestaat, die ze niet willen handhaven, terwijl ze ook niet willen aftreden, terwijl - ook al zo geheel anders dan  in Hitler's Duitsland of Stalin's Rusland - er achter u en uw collega geen enkele zogeheten collega staat met doodskop op zijn ambtelijke pet, of met het aimabele gezicht en de welbekende praktijken van Yezhov of Beria.

Nee, omdat u persoonlijk wellicht getrouwd bent, kleine kinderen hebt, net als Jeroen Dijsselbloem in een eigen vrijstaande woning op een terp wilt wonen, met 2e huis in Frankrijk ook, en een optrekje bij Lemmer zodat uw kinderen fijn kunnen schaatsen en zeilen in het seizoen, en u temidden van collega's werkt die er dagelijks trouw op toezien dat ook u zich collegiaal blijft gedragen, dus de belangen van de leden van uw eigen groep collegiaal stelt boven alle doelen waarvoor u feitelijk persoonlijk voor betaald wordt.

Kortom... ik begrijp uw mededeling en uw morele problemen, maar denk er het mijne van, en weet dat het bijkans mirakuleus zou zijn als u een ruggegraat als mijn ouders of een verstand als ik hebt, waaraan een mens overigens helemaal niets kan doen, zomin als ik er iets kan doen dat ik niet zo mooi ben als Hazes, niet zo integer als Brood, niet zo humoristisch als Brink, en niet zo echt-menschlich als Cohen.

't Is niet anders, maar ik draag het met enige humor, veel pijn en weinig energie, zoals u ziet.

Om deze reden kunnen wij niet inhoudelijk op uw mail reageren.

Zo schreef u mij, en ik heb mijn eigen perspectief daarop zojuist gegeven, en kan u alleen melden dat als mijn vader of moeder ook zo gedacht hadden - "if in Rome, do as the Romans do" = "Onder kannibalen, gedraag je als kannibaal" - bijvoorbeeld ikzelf er vast en zeker niet geweest was.

Welk een verrukkelijk hypothetisch denkbeeld voor alle B's en W's van Amsterdam sinds ik daar vergast werd door Ed van Thijn's moordzuchtige harddrugshandelaren, nietwaar?

Als ik er niet was geweest in Amsterdam had er geen haan gekraaid in Onze Nederlandse Rechtsstaat over de Amsterdamse drugshandel, of trouwhartig de empathische bruine ogen van mr.dr. Cohen geloofd in deze, of anders zeer integere, ongetwijfeld ook al moreel en intellectueel hoogbegaafde Wereldspecialisten in deze als Laetitia Griffith, Bernard Weltink (mr.dr. ondanks Havo, dankzij studieverlof en subsidies) en Eric Nordholt, met wie drs. Ed en heel vreemde SM-erige relatie schijnt onderhouden te hebben, omdat drs. Ed diep leed onder het gebrek aan een eigen vader, dat hem natuurlijk, naast de martelingen met electriciteit door zijn moeder, en zijn eigen waarachtige identiteit-al-heeft-hij-het-geloof niet, tot ideale kandidaat voor het PvdA-burgemeesterschap van Amsterdam maakte.

En verdomd dat er sindsdien zo'n 20 miljard aan illegale soft en harddrugs jaarlijks omgezet worden in en rond Amsterdam!

Maar u ziet waarvoor mijn ouders en grootouders hun leven veil hadden; u ziet wellicht ook dat mijn vrees'lijk woordgebruik weer iets sarcastischer wordt, dat levens- gevaarlijk kan zijn tegenover een Amsterdamse ambtenaar, zeker van DWI-niveau, en dat mij al 21 jaar zeer veel meer kwalijk wordt genomen, op uiterst morele gronden ook, door vele honderden zo niet duizenden gemeentelijke ambtenaren, dan enige hoofdstedelijke heroïnehandelaar hun bestaan:

"G-E-D-O-O-G-B-E-L-E-I-D, muhneer. Als u het beter meent te weten gaat u maar stemmen!

(Egbert van der Laan, meen ik, anno 2002 tegen mij, in zijn vermomming als "fractiemedewerker van de PvdA");

"U heeft HE-LE-MA-AL GEEN RECHT TE PR0-TE-STE-REN tegen wat in het VER-LE-DEN gebeurd is!"

(Ambtenaar Koorevaar sinds 1988 tegen mij); en

"U heeft helemaal niks te maken met wat uw ouders deden in de Tweede Wereldoorlog"

(gemeentelijke fascisten tegen mij op de dag dat ik protesteerde tegen de moorddreiging van hun collegaas, in 1984).

Ziet u?

Maar goed - ook u kunt niets aan de menselijke stupiditeit en egoïsme doen, om van de hypocrisie en lafheid die de Amsterdamse ambtenarij en bestuurders al sinds 1941 karakteriseren - als ik zo vrij mag zijn, en met uitzondering van burgemeester Van Hall en enkele anderen waarvan de namen in The Holocaust Encyclopedia staan - en die kennelijk tot de Nederlandse aangeboren combinatie van handelsdrijversmoraal en hebzucht behoren.

Toch meen ik, maar niet in persoonlijke zin, want ik ken u immers geheel niet, dat het althans logisch mogelijk moet zijn moreel betere en intellectueel begaafdere ambtenaren en bestuurders in Amsterdam te krijgen als Amsterdam feitelijk in hun macht hebben (met nu meer dan een miljard aan extra kosten vanwege de metro, dankzij Cohen en Dales (**)).


P.S. Ik zie dat ik u gisteren "iets over moraal, burgerschap, Zivilcourage, en persoonlijke verantwoordelijkheid, alles ganz beilaüfig, natürlich" beloofde, maar voel me daar helaas nu weer te moe voor en heb teveel pijn.

Later meer, wellicht, en u moet maar denken, net als ik, dat ik dat dank aan de idealen van de Februaristaking en aan de heldhaftigheid, vastberadenheid en waarachtig Cohen-en-Asschersche integere echt-menschliche barmhartigheid ook.

O, en omdat u persoonlijk ongetwijfeld even makkeijk toegang tot hem hebt als om het even welke aantrekkelijke 20-jarige Marokkaanse met aanpassings-problematiek: Vergeet u niet de groeten aan Job te doen; hem aan mijn vordering op hem (en Ed, en Rob, en Nora, en Ulco, en Lodewijk, zodat het allemaal licht te dragen wordt, ook in het licht van de ongetelde illegaal verdiende Amsterdamse drugsmiljarden) te herinneren, en De Idealen Van De Februaristaking, en tevens aan het feit dat ikzelf toch echt veel liever zwijgend aan wiskundige logica en mijn eigen filosofie in Noorwegen werk dan in Amsterdam mijn menselijke waardigheid verdedig tegen ambtelijke vergassers en inpandige terroristen, ten behoeve van het welzijn van Neerland's rijkste industriëlen en burgemeesters en wethouders.

Of moet ik met z'n oudere broer Floris gaan mailen over de Cohense familietradities? Ik deed dat tot nu nooit, vanwege mijn grotere interesse in wiskunde, logica, wetenschap en filosofie, maar broer Floris kan zeker beoordelen dat als ik niet compos mentis ben, inzake wetenschap bijvoorbeeld, hij dat ook niet kan zijn, want hij denkt over nogal wat wetenschapsfilosofische vragen als ik, bleek me recent, heel wel mogelijk zonder mij overgeschreven te hebben.

P.P.S. 22.vii.2007 te klokke 18.25: Ik ontving daarnet een e-mail van dr. Smeets dat hij tot 20 augustus op vakantie is; waarin hij mij verwijst naar drie - ongetwijfeld hoogst getrainde maar s.s.t.t. namen, anderen inclusief telefoonnummers, mij vriendelijk groet, gevolgd door dit:

-----------------------------------------------------------------------
De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking
van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S) 
niet toegestaan. O+S staat niet in voor de juiste en volledige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch 
voor tijdige ontvangst daarvan. O+S kan niet garanderen dat een 
verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat 
e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst 
van onbevoegde derden. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u 
is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het 
e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en 
eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.
-----------------------------------------------------------------------
Ik keek het even na en bevond net dat dit óók aan het eind van zijn vorige mail aan mij staat, wat ik niet zag omdat daar weer voor drie Nederlogs in kopie staan, die ik al kende.

Maar ja. "Amsterdam heeft 't", en als ik morgen lust heb dan wil ik wel eens proberen in k'toortijd te bellen, zonder hoop op iets redelijks overigens, maar naar financiële aanbiedingen wil wel luisteren, want ik ben 59 en wil weg uit Amsterdam en Nederland, en heb daar het geld van of een voorschot op mijn schadevergoeding nodig.

Als ik het wel heb zijn de families Cohen en Asscher ook zeer gefortuneerd, en het is waar dat precies dankzij hun persoonlijk beleid de 700.000 Amsterdammers al minstens 1.000.000.000 armer zijn, geheel afgezien van de .

Ik ben dus best bereid financiële voorstellen aan te horen.want ik schrijf veel liever in een veilig en vrij buitenland over logica en filosofie dan in Amsterdam over onderwijs of drugs.

Zo is 't ook.

En heel wel mogelijk heeft dr. Smeets de woede van een Cohen gevoeld, maar dat blijft gissen en spijt me dan, want ambtenaar Smeets deed gewoon behoorlijk wat een behoorlijk ambtenaar minstens behoort te doen, zoals ik hem een onder omstandigheden heel behoorlijk antwoord schreef, van een niveau dat hij overigens niet krijgt van zijn collega's of bovengestelden.

Ach ja.

I Amsterdamn - honi soit qui  mal y pense!


(*) Geciteerd, met één verbetering, uit F. Nietzsche's "Ecce Homo - Hoe iemand wordt wat hij is", p. 9, De Arbeiderspers, 1069, uit de zeer matige vertaling door de marxistiese revolutionair van de KUN - toen of even later: Karl Marx Universiteit gedurende enkele jaren - Pé Hawinkels.

Trouwens... Nietzsche bedoelde met "Ecce Homo" niet iets als "Leve Paul & The Vegan Streaker, en alle Amsterdamse hoge ambtenaren die zich ooit mochten ontspannen in het Amsterdamse COC-SM-clubje, met gemeentesubsidie, vanwege emancipatoriese aktiviteiten en potentieel", maar heel eenvoudig: "Zie hier de mens", en wel in het genoemde boekwerkje in het bijzonder Nietzsche zelf.

Uit de laatste link kunt u afleiden dat ik hem niet zeer hoog heb, maar wel op prijs stel als een groot schrijven, en dat ook al omdat hij bij gelegenheid tal van waarachtige opmerkingen, aforismes of terzijdes had, al had hij geen logisch hoofd.

(**) Er was gisterenavond een item op de radio, dr. Smeets, dat uw emancipatoriese hart deugd zal doen, wellicht:

Er is een (tot nu geheim: allemaal Neerlandse deugdhelden, immers) genootschap van Nederlandse Homofiele Burgemeesters, die zichzelf HoBu's bijken te noemen, en dat is - van mij mág het hoor, maar ik vind die mr.dr. Ger Dales zo'n evidente schoft, leugenaar, intrigant, uitvrerter, oplichter en vreemd klinkend geval, sinds jaren - opgericht door Dales himself, die mij reeds lang geleden opviel omdat hij zijn excellente plannen over de financiering van de Amsterdamse metro en de Leeuwardense politiecellen zo graag en zo vaak persoonlijk mocht toejuichen tussen ... trafo's. (Dus Nederlandse personen die zo gelukkig waren, zo anders dan ik, om medische en ambtelijke hulp voor hun medisch erkende persoonlijke problematieken te mogen krijgen, ongetwijfeld - mr.dr. Dales kan vloeiend liegen, bijna als een burgemeester, als hij dit niet al was geweest, en wel corrupt te Leeuwarden - zodat ze op verzekeringsgelden van anderen, en tot groot genot van Dales, op kruishoogte heringericht mochten worden, dankzij de Solidariteit en Tolerantie in Onze Nederlandse Rechtsstaat, ook, met name, dus, reeds. Toch?

Dus alweer een mij jarenlang klemmen raadsel opgelost! Waarom spreekt die man nou niet gewoon als Mol of Joling, nietwaar, om van een paar waarachtige moderne voorbeeld-Nederlanders te spreken, ook gekenmerkt door hun persoonlijke heldenmoed?

O ja: Ik neem aan dat de persoonlijksheidsverbeterende bezigheden van Dales in Leeuwarden en Amsterdam voor u te bevragen zijn via Google, ook zonder mijn hulp. (Hij heeft een huis in Leeuwarden, een in Amsterdam, en een in Frankrijk, als ik het wel heb, dus leeft waarachtig en integer als een burgemeester in Nederland.)


Maarten Maartensz

        home - index - top - mail