Nederlog

 

16 juli 2009

 

 Speciaal voor de drugsmafiosi van de SP

 
     How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.      
      -- Anne Frank
                    Motto:         
   "It was from this time that I developed my way of judging
the Chinese by dividing them
into two kinds: one humane, one not.
"
(Jung Chang, Wild Swans, p. 454)

     "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."
    (Edmund Burke)

Ik ben veel te beroerd en heb veel te veel pijn (dank jullie wel, Chiel van Eendenburg en Wim Schreuders) om veel te kunnen doen, maar ik heb geen zin om voortdurend te peinzen of schrijven over de oorzaken van mijn nu 21 jaar pijn, armoede, ontrechting en vernedering.

Ook heb ik hedenmorgen gesproken met een fractiemedewerker van de SP Amsterdam, die beleefd was, en mij verwees naar zijn kompaan van de SP in de 2e Kamer, die zich aanstelde of hij persoonlijk het neefje van Beria met een neus vol cocaïne was, en een geboren en getogen sadist.

Het Beria-SP-heerschap - ik HEB hem uitgelegd dat ik geleerd heb, ook met steun van de SP, dat "alle mensen gelijkwaardig zijn" in de heilstaat van de mafia die Nederland heet - wilde niet zeggen hoe hij heet, uiteraard.

Op verzoek van de eerste fractiemedewerker dus, die mij meedeelde dat de grage vergasser van de SP HANS Bakker heet, "en of ik dat dus maar even wilde wijzigen":

Gebeurd! Krijg ik nu mijn schadevergoeding van jullie beestachtige socialistiese en terroristiese politieke drugsmafiosi van de SP?! Grage vergassers van invaliden ook sinds 2002?! Socialistiese Beschermers van de hoofdstedelijke mafia?!

Hier is wat achtergrond - sinds wanneer er met hulp van HANS Bakker van de SP 70-140 miljard euro méér is omgezet in Amsterdam en omstreken (ik zet het maar socialisties rood) en ik 7 jaar meer gruwelijk veel pijn, gruwelijk veel discriminatie, gruwelijk veel beledigingen en geen enkele hulp mocht genieten van HANS Bakker, die ongetwijfeld graag mijn eigen (en uw) kampbeul zou zijn als hij maar de gelegenheid zou krijgen, noch van enige andere Nederlandse politicus of bureaucraat, die het allemaal veel te druk hebben met hun eigen carriëres en het bestendigen van de mafia en beschermen van mafia-bureaucraten.

Ik reproduceer dus voor uw informatie mijn tekst uit 2002 zoals deze in ME in Amsterdam aan één van de vele gewillige Amsterdamse politieke beulen voor de hoofdstedelijk drugsmafia, die ook sinds 2002 zéér goed weet wie ik ben, wie mijn ouders waren, hoeveel pijn ik lijd, dag in dag uit, hoe weinig hulp ik krijg, en u kunt verder glimmend van genot kan nalezen hoe de beulen van de Bestuursdienst en de Gemeentelijke Ombudsman proberen mij, net als Fred Spijkers, de dood in te drijven.

Hans Bakker, socialististische Übermensch die je bent: Ik wil met "mensen" zoals jij niet in één stad of land leven; ik wil niet dat ik van de 400 euro waar ik per maand van moet leven (een bedragje dat jij gratis uit de belastingpotten peurt alleen voor je eigen wekelijkse of maandelijkse drugs- en drank-gebruik, ongetwijfeld, o grage vergasser voor de hoofdstedelijke mafia en geboren en getogen terrorist die je bent) ik ook nog eens 25% indirecte belasting moet ophoesten om  "mensen" als jij de mafia maar te mogen helpen beschermen "uit naam van Onze Socialistiese Humanistiese Integer Idealen", en ik heb dus op jouw persoonlijk en jouw familie dezelfde persoonlijke vordering als op de Gemeente Amsterdam.

En overigens schreef Diderot over jouw "menselijk" type

" Que les boyaux du dernier politicien
  Serrent le cou au dernier clerc! "
 

in mijn aangepaste vertaling. Ik hoop het nog te mogen meemaken!

Maar nu terug in de tijd naar 2002, toen ik heel bestuurlijk, spraakmakend, ambtelijk, politioneel, rechterlijk, officier-van-justitieel, advocaat-generaal en wie er overigens in Amsterdam voor de mafia werkt aangesproken heb, en vanwege "uw beledigende en/of grievende taalgebruik" afgebeuld, mishandeld, vergast, van de universiteit gesmeten, en door Amsterdamse bestuurlijke en politieke volkomen verdierlijkte zeer welbewust en lachend sadistische beestmensen behandeld mag worden alsof ik een beestmens zou zijn:


18 september 2002: Ik mail nog maar eens aan Hans Bakker van de SP, na hem - met veel moeite: onjuist nummer op de website van de gemeente - aan de telefoon te hebben gehad.

16 juli 2009: Na 70-140 miljard meer omzet voor de mafiabazen en B&W-mafiosi van de heilstad voor fascistoïde mafiosi en mafiosi politieke fascisten en terroristen mocht ik van de fractiemedewerker van de SP te Amsterdam leren dat meneer HANS heet "en of ik dat dus maar even wil verbeteren".

Bij deze dus, want ik moet anders vrezen dat HANS Bakker één mafiose moordenaar of beul op me afstuurt, in Amsterdam.

De fractiemedewerker van de SP bij de Tweede Kamer, waar de eerstgenoemde fractiemedewerker, wil niet horen dat ik in de concentratiekamp-kledij van mijn vader, met rode politieke driehoek en jodenster, wil komen optreden bij het gebouw van de Tweede Kamer (als Geenstijl of Powned of de Telegraaf voor vervoer zorgen, zal ik maar zeggen, bij zoveel waarachtige socialistiese solidariteit), en wilde, als waarachtige Beria-gelijkwaardige, zijn naam niet zeggen.

Wel socialistische pipo van de Nederlandse drugsmafia van de SP:

Het is vanwege evidente gedegenereerde geboren kampbeulen zoals jij evident bent dat ik dit land zo spoedig mogelijk wil verlaten: Voor de opgang van beestachtig menselijk tuig zoals jij hebben mijn grootvader, mijn vader en ik niet zo beestachtig veel pijn geleden als wij deden.

 

                        - Volg de pijlen[Ik zend dit nogmaals, en 1 maal als Maarten Maartensz, want mijn internet-verbinding sputtert tegen. Vindt u dus twee kopieen, dan weet u waarom.]
 
Geachte heer Bakker,
 
Ik heb hedenavond kort met u gesproken per telefoon en ca. een half jaar geleden met u gemaild n.a.v. mijn website:
 
Hieronder vindt u een kopie van een brief van prof.dr. P.C.M. Molenaar aan de directeur van de GG&GD Amsterdam:
 
 

 

FACULTEIT DER MAATSCHHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Afdeling Psychologie

Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam
Tel. 020 525 6228

Amsterdam
31 mei 2002

 

Programmagroep Psychologische Methodenleer
Contactpersoon: Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Telefoon: 020-5256832
Fax: 020-6390026
E-mail:
ml_Molenaar@macmail.psy.uva.nl

 

L.S.

 

Hierbij wil ik u het volgende verzoek voorleggen. Drs. Maarten Maartensz bereidt een proefschrift voor onder mijn begeleiding. Hij is een begenadigd mathematisch logicus die op dat gebied, alsmede op aanverwante gebieden (zie hiervoor zijn website), uitstekend wetenschappelijk werk verricht. Ik verwacht derhalve veel van zijn promotieonderzoek. Helaas is de heer Maartensz behept met een slopende kwaal, die het hem gedurende lange perioden onmogelijk maakt om normaal te functioneren. Sinds hij orthomoleculaire middelen gebruikt heb ik kunnen vaststellen dat hierdoor de meest kwalijke effecten van zijn kwaal worden getemperd. Ik wil u derhalve dringend verzoeken om de heer Maartensz een financiële vergoeding te doen toekomen opdat hij zijn promotieonderzoek zal kunnen voorzetten. Ik ben graag bereid tot enig aanvullend commentaar.

 

Hoogachtend,

 

Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Hoofd Programmagroep Psychologische Methodenleer UvA
Hoofd Programmasubgroep Cognitieve Ontwikkelingspsychologie UvA

 

 

 

 Nawoord 29 juli 2007: Prof.dr. Molenaar is sindsdien geëmigreerd.
 

 

 
Ik heb de afgelopen 7 jaar mijn zaak uiteengezet op mijn site
 
-----------------------------------------------
Maarten Maartensz
http://www.xs4all.nl/~maartens/

(tegenwoordig en sinds 2004
http://www.maartensz.org
-----------------------------------------------
 
Precies gezegd betreft de zaak het feit dat
 
(1) In Amsterdam, in ieder geval sinds het bestuur van Van Thijn, jaarlijks in de orde van 15 a 30 MILJARD Euro's omgezet zijn in de illegale drugshandel, die beschermd wordt de Amsterdamse gemeentepolitie, gevestigd wordt met B&W-vergunning, en waar feitelijk vele tientallen of vele honderden Amsterdamse ambtenaren voor werken, in ieder geval bij de gemeentepolite, gemeentebelastingen, Bouw- en Woningtoezich, en Jeugdzaken, uiteraard tegen geld, betaald hoerenlopen, of gratis cocaine-snuiven.
 
Zie het Van Traa-rapport op mijn site, en mijn aanmerkelijk beter geschreven en beredeneerde 190 öpmerkingen daarbij.
 
(2) Ik ben hier tegenop gelopen door mijn invaliditeit en armoede, en het feit dat mijn harddrugshandelende huisbaas "een coffeeshop" begon in het pand waar ik woonde, en zijn uitbaters mij veelvuldig met moord wensten te bedreigen, als volgt:

"Als je iets doet wat ons niet bevalt, dan vermoorden we je".

Ook hielden zij mij (samen met de rest van de op de kop gevestigde ploertige en criminele horeca) jarenlang uit de slaap, wat met mijn toen al bestaande invaliditeit buitengewoon pijnlijk en invaliderend was.

 
(3) Zoals u uit bovenstaande brief van prof.dr. Molenaar kunt lezen ga ik door voor iets intellectueel heel bijzonders - en ben dan ook tweemaal van de UvA verwijderd "vanwege uw uitgesproken meningen". (Sinds 1945 is dat geen Nederlands student overkomen.) Hoe het zij, mijn IQ ligt boven de 165; na tweemaal verwijderd te zijn aan de UvA ben ik daar afgestudeerd met alleen 10-en (wat ook al zelden of nooit gebeurt); en het geval wil dat ik protesteerde (rond 1980) tegen de toen heersende totalitaire politieke opvattingen en praktijken van de Asva en de PvdA, die hun eigen carriere bevorderden als ware Stalins en Castros, door zich voor te doen als "humanistisch", "socialistisch", "marxistisch" en "feministisch", en de domme doorsnee te paaien met poltieke sprookjes en totalitaire waanleren - en dat een reden dat ik protesteerde en over dit soort politieke pretenties en poses mag mee praten is dat ik (anders dan mijn generatie van studenten) feitelijk uit een zeer communistische en proletarische familie kom, met een vader en grootvader die mede-organisatoren van de Februaristaking waren, en daarvoor gearresteerd zijn door de Gestapo, en opgesloten in een concentratiekamp, waar mijn grootvader vermoord is. (Mijn ouders en grootouders waren zeer integere, zeer morele, zeer moedige mensen. De studenten-radikalinski's die ik ken - velen, van Cohn-Bendit en Regtien tot Van Poelgeest - waren, vergeleken met mijn vader, lege poseurs en mannetjesmakers, en vergeleken met mijzelf dom en onwetend.)
 
Ik heb de in (1) en (2) genoemde zaak sinds 1988 aan ca. 1000 Amsterdamse ambtenaren en bestuurders uitgelegd of geprobeerd uit te leggen, inclusief kantonrechter Westhoff (weigerde mij te horen), officier van justitie Vrakking (schreef mij dat hij geen reden zag in deze zaak - mijn vriendin en ik zijn voor driekwart vergast door mijn harddrugshandelende huisbaas; ik ben 5 keer met mood bedreigd: de gemeentepolitie weigert sinds 1988 ene vinger voor mij uit te spreken, behalve mij toe te voegen "Wij doen niets voor u, en als het u niet bevalt in Amsterdam dan sodemietert u maar op"); alle leden van B&W sinds 1988; en alle gemeenteraadsfracties.
 
Niemand antwoordde mij ooit, behalve u en Saar Boerlage. Dit is op zichzelf al een zeer veelzeggend feit, dat ik dus voor uw attentie op een losstaande regel zet.
 
Er volgt o.a. uit dat beide bijna even afwijkend bent onder uw soortgenoten als ik onder de mijne.Ik hoop dat u hier wat gelukkiger van word, maar kan u overigens melden dat werkelijk afwijkende persoonlijkheden het altijd moeilijk hebben onder meer normale medemensen: Socrates werd niet voor niets vermoord: Jezus niet voor niets gekruisigd; Spinoza en Voltaire hielden zich niet voor niets afzijdig; Russell werd niet voor niets herhaaldelijk verwijderd uit universitaire posities.
 
Nu wil het geval dat ik filosofie en psychologie ben gaan studeren o.a. om een antwoord te krijgen op de vraag hoe het fascisme en het totalitair socialisme mogelijk waren (dat met z'n tweeen vele tientallen miljoenen geheel schuldloze mensen vermoordden in concentratiekampen, vrijwel altijd "vanwege hun publiek geuite meningen"). Ook wil het geval dat ik buitengenwoon intelligent ben, en een lid van een familie die bewezen heeft - beide ouders, en mijn grootvader - bijzonder moedig te zijn.
 
Mijn eigen konklusie is dan ook dat ik in Amsterdam, door het beleid van Van Thijn, Patijn en Cohen, die alledrie medeverantwoordelijk zijn voor de omzet van vele tientallen illegale jaarlijkse miljarden in de hoofdstedelijke drugshandel, en indirect - dus - voor de dood van vele honderden of duizenden door drugsverslaving, geleerd heb wat het antwoord op mijn vraag is: De concentratiekampen in Hitler-Duitsland en Stalin's Sovjet-Unie (zowel Hitler als Stalin waren overigens naar eigen zeggen "socialist", wat u althans iets te denken zou moeten geven - al geef ik u toe dat mijn ouders bijzondere morele, moedige, behoorlijke en intelligente mensen waren, en zich bij gelegenheid ook voor "socialistisch" uitgaven, en dat werkelijk meenden) zijn ingericht en beheerd door de gelijkwaardigen van Van Thijn, Patijn en Cohen, dus door politieke carrieremakers zonder enige moraal behalve eigenbelang en hypocriete pose voor eigenbelang, terwijl het kwaad in de wereld gewoonlijk wordt gedaan door hordes nogal domme doorsneemensen, misleid door hun leiders, en bereid "Voor God en Vaderland" of voor "Socialisme en Vrede" elkaar voor hun leiders uit te moorden op slachtvelden.
 
Wellicht ziet u dat enigszins anders, waar u recht op hebt. Ook is het mensbeeld dat ik heb een pessimistisch mensbeeld, waar het de doorsnee betreft, al is dat pessimisme zeer adekwaat in het licht van de wereldgeschiedenis, die bestaat uit veel gruwelen en weinig lichtpuntjes, en die lichtpuntjes waren vrijwel allemaal unieke individuele persoonlijkheden met een buitengewoon verstand en en een zeer ongebruikelijke moed, die zich intellektueel, moreel of allebei durfden te verzetten tegen de domheid en achterlijkheid in hun eigen sociale omgeving. (Voorbeelden: Socrates, Lucretius, Marsilius van Padua, Ockham, Spinoza, Swift, Voltaire, Diderot, Jefferson, Paine, Mill, Multatuli, Russell, Sacharov.)
 
En overigens bent u geen filosoof of psycholoog of mathematisch logicus, wat jonger dan ik, en niet geboren met mijn familie-achtergrond - al interesseert het u als bewonderaar van Marcus Bakker ongetwijfeld dat ik deze persoonlijk gekend heb, en geen bewonderaar van hem ben (al was ik dat ooit van een dochter van hem, maar dat had hormonale oorzaken, en geen politieke).
 
Terzake. Ik heb mij de afgelopen 2 jaar opnieuw tot B&W gericht, aangezien er weer een nieuwe burgemeester met grote pretenties aantrad .... die weigerde mij te ontvangen (al ontvangt hij zelfs junken, en helpt die ook, met 65.000 gulden p.p.p.j., want junken verdienen het wel om in Amsterdam geholpen te worden, en ik niet - blijkt immers) en zich tot de GG&GD heeft gewend, waar ik mij heb vervoegd met bovenstaande brief.
 
Algeheel resultaat: Ik moet nu van 400 Euro per maand rond proberen te komen; mijn medische bijzondere bijstand is ingetrokken; ik krijg geen enkele hulp voor wat dan ook, terwijl ik de helft van de dag moe en met pijn in bed lig, sinds vele jaren, en ik word door de meerderheid van de Amsterdamse ambtenaren die ik tref geschoffeerd en gechicaniseerd, en - als van 1988 tot 1992 - van het kastje naar de muur verwezen. Kortom, als het aan B&W van Amsterdam ligt, en als het aan de Amsterdamse ambtenarij ligt, dan moet het klaarblijkelijke doel zijn mij de dood in te drijven, en mag ik vergast worden, mag ik omstandig met moord bedreigd worden door harddrugshandelaren, mag ik als invalide 3 1/2 jaar wakker liggen vanwege gigantische geluidsoverlast, en moet ik braaf en oppassend mijn mond houden over mijn vele opzettelijk in Amsterdam met hulp van B&W grondig geruineerde mensenrechten en gezondheid. Immers:  ik tast de belangen, integriteit, en inderdaad de menselijkheid  van de laatste drie burgemeesters van Amsterdam aan en ontken hun schunnige pretentie van morele of intellectuele excellentie: De enige menselijkheid die beschermers van harddrugshandelaars en feitelijke vergassers en moorddreigers met mij delen is de menselijkheid die ik deel met de S.S. - en in mijn geval, en die van mijn familie, is dat een heel klein deel. Daarbij: Wie toelaat dat een invalide vergast en met moord bedreigd wordt door en voor harddrugshandelaars is in mijn ogen nog minder waard dan een SS'er, want die leefde in een totalitair klimaat, en had een veel slechtere opleiding en veel geringer pretenties dan de drie laatste burgemeesters van Amsterdam, die alledrie feitelijk de mafia geholpen en geprotegeerd hebben, waarschijnlijk niet door actieve participatie, maar uit karakterloze lafheid.
 
Is dat "beledigend en/of grievend" zoals de harddrugshandelaars-beschermer Patijn min in 1997 schreef "om welke reden wij niet op u ingaan"? Vast wel - maar hoe "beledigend en/of grievend" is het om, als mijn ex en ik, driekwart vergast op de grond te liggen, omdat je harddrugshandelende huisbaas opzettelijk en in het geheim de schoorsteen heeft laten instorten? Hoe "beledigend en/of grievend" is het om 3 1/2 jaar met moord bedreigd te worden ("we vermoorden we als je iets doet wat ons niet bevalt") - en uitgelachen te worden door de gemeentepolitie? En hoe "beledigend en/of grievend" is het om twee keer verwijderd te worden van de UvA "vanwege uw uitgesproken meningen, ondanks de ernst van uw ziekte"? Tenslotte: hoe  "beledigend en/of grievend" is het om door vrijwel je hele generatie van kwasi-linkse medestudenten voor "fascist" uitgemaakt te worden omdat je je verzet tegen hun totalitaire waanleer en hun pogingen het wetenschappelijk onderwijs af te schaffen (en te vervangen door linkse partijpropaganda)?
 
Als u een doorsnee gemeenteraadslid of ambierend kamerlid bent, dan wend ik mij volstrekt vergeefs tot u: U weet dan bijzonder goed hoe uw brood besmeerd wordt; uw feitelijke moraal is twee regels lang: "If in Rome, do as the Romans do" en "Unsere Ehre heisst Treue" (Nederlands respectievelijk: "Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg" en "ik ben o zo vreselijk loyaal aan mijn partijleiders en bazen"), en feitelijk vindt u het dan jammer dat een afwijkend en uniek individu als ik evident ben niet allang vergast is met hulp van Amsterdamse corrupte ambtenaren van de Bouw- en Woningdienst. Dit is in ieder geval de feitelijke opstelling van de ca. 1000 Amsterdamse ambtenaren die ik aangesproken heb op hun persoonlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid: Die menen ze allemaal NIET te hebben "want die heeft B&W" - und wir haben nichts gewusst, und Befehl ist Befehl, auch in Amsterdam. Verder kunt u, wanneer u een doorsnee gemeenteraadslid of ambierend kamerlid bent verbluffend goed liegen, bedriegen, poseren, kwesties verplaatsen, en de meest achterlijke kreten, frases, termen en plannen presenteren alsof het intellectueel respectabel en behoorlijk Nederlands zou zijn - en heeft u, in dat geval, verder geen enkel menselijk talent van enige betekenis.
 
Het is aan u om te bewijzen wat u nu feitelijk waard bent, in menselijke - dat is: morele, intellectuele en artistieke - termen, en ikzelf ben meer dan grootmoedig en intelligent genoeg om van u niet per se een slaafse navolging of instemming met mij te hebben - al is mijn site (meer dan 25 MB) bijzonder moeilijk te weerleggen, en in mijn ervaring op het net volledig uniek.
 
En het is waar dat ik twee buitengewoon dringend problemen bij u aansnijd, zowel voor mij als voor Amsterdam en Nederland:
 
(A) Ikzelf zie niet hoe ik nog veel langer in leven kan blijven van minder geld dan een junk in Amsterdam krijgt, zonder enige hulp, al ben ik erkend invalide sinds 1979. Immers: Ik ben werkelijk invalide, heb werkelijk voortdurend pijn - en krijg werkelijk geen enkele hulp, terwijl de enige hulp die ik had (Bijzondere Bijstand) mij ontnomen is, klaarblijkelijk op last van Cohen (die goed en plausibel kan liegen en bedriegen - en een journalist 46.000 gulden belastinggeld uitkeerde als beloning voor het schrijven van een hagiografie van de persoon Cohen).
 
(B) Ik bied u in feite de aangrijpingspunten - ALS u moedig genoeg bent, ALS u karakter genoeg hebt - om de drugscorruptie in Amsterdam en in Nederland aan te pakken. Ik kan het niet, vanwegen mijn totaal geruineerde gezondheid, en ik wil het ook niet meer, want ik heb geen zin om mij, met mijn gezondheid, aan te bemoeien tegen een bevolking waarvan 85% feitelijk totalitair voelt en denkt ("de moslims passen zich niet genoeg aan aan Nederland, aldus een recent Nipo-onderzoek" - lees voor "moslims" "joden" en u begrijpt misschien wat beter waarom dit een schunnig totalitair standpunt is: een beschaving ontstaat uit de bescherming van andersdenkenden, niet uit hun vervolging of gedwongen aanpassing aan gesundes Volksempfinden), en waarvan de gemiddelde academicus een IQ heeft dat zich evenver van het mijne bevindt als het zijne van dat van een echte debiel. (En nee: Ik geloof niet dat IQ een goede maat voor menselijke intelligentie is. Maar iets zegt het wel, en wie niet kan zien dat de doorsnee Neerlandse academicus een nogal domme aansteller is zonder enig werkelijk intellectueel vermogen is er waarschijnlijk zelf een, of kon zelfs geen academische opleiding niet aan. In ieder geval functioneert het ampel bewezen grote verschil tussen mij en de doorsnee in intellect en familie als een soort excuus voor de door mij ondervonden behandeling: men doet niet beter omdat men geen vermogens heeft daartoe.)
 
Ik wil dus feitelijk van u weten wat u of uw partij voor mij kan doen om mij te helpen overleven en promoveren in Amsterdam, en deel u in dit verband alvast mee dat ik zonder hulp waarschijnlijk gedwongen zal zijn tot zelfmoord, want van de lucht kan ook ik niet leven, en na 14 jaar systematische tegenwerking door het Amsterdamse ambtelijke apparaat is mijn konklusie dat dit mijn dood zoekt, en niet mijn hulp of bescherming: Was dat zo dan hadden ze dat immers al lang gedaan.
 
U hoeft zich hier niet veel van aan te trekken: Immers, er zaten in Nederland anno 1940-45 maar zo'n 3000 mensen echt in het verzet, en individuen zoals ik zijn zeldzaam, zijn ongetwijfeld noch normaal noch sympathiek in doorsnee-ogen, en lijken alleen lastig en aanmatigend voor geboren kruipers en inlikkers.
 
Verder wil ik wel eens van u weten wat uw partij, die aan de weg timmert alsof ze Neerland's enige politieke partij is met mensen met een aktief werkzaam geweten, nu werkelijk wil doen tegen nu 20 a 30 jaar door de politiek minzaam zwijgend bevorderde vestiging van de internationale harddrugsmafia in Nederland, met bescherming van het overheidsapparaat.
 
Ook hier hoeft u of uw naar eigen presentatie zo moedige, zo principiele partij, zich niet veel van aan te trekken: Immers, iets tegen de harddrugsmafia doen IS levensgevaarlijk, dankzij 20 jaar gedogen door Van Thijn, Patijn en Cohen, want de feitelijke macht in de binnenstad van Amsterdam ligt bij de mafia, en niet bij het bestuur, het openbaar gezag, of de (wapenloze) bevolking, terwijl de HELE Tweede Kamer rond de 15e mei lafhartig genoeg was om "vanwege bedreigingen" het land uit te leveren aan de minkukels, protofascisten, ellebogenwerkers, grootmuilen, vastgoedmakelaars, megapooiers en overige Volgelingen van Onze Pim. NB: Die "bedreigingen" waren niet, als in MIJN geval, afkomstig van inpandig gevestigde evidente psychopaten en mij zeer welbekende harddrugshandelaars, nee, die "bedreigingen" waren ... anonieme briefjes of telefoontjes, uiteraard afkomstig van gestoorden of debielen.
 
Tenslotte heb ik een plan om mijn zaak absoluut gegarandeerde bekendheid te geven, met hulp van een buitenlandse vestiging van mijn website, die inmiddels bestaat, en die mij de kans geeft mijn zaak te bepleiten zonder dat e.e.a. off line gehaald kan worden door het corrupte Amsterdamse OM. Maar dat is een controversieel plan, dat bovendien gebaseerd is op mijn eigen inschattingen van de Neerlandse ambtelijke en bestuurlijke doorsnee, naar eigen zeggen "gelijkwaardig" met alles en iedereen van Einstein tot Eichmann, en feitelijk bereid de harddrugsmafia in Nederland te helpen, beschermen, vestigen, protegeren, kortweg "gedogen", en de zeldzame moedige burger als ik, die daar tegenin durft te gaan, over te laten aan moorddreiging en vergassing, gevolgd door 10 jaar voortdurende chicanes, schofferingen, beledigingen en esystematische tegenwerking.
 
Hoogachtend,
 
drs. M. Maartensz.
 
P.S. Uiteraard is het prof.dr. Molenaar zeer welbekend (sinds 1989) dat ik als Maarten Maartensz publiceer. Verder verzoek ik u mijn werkelijke familienaam prive te houden: IK ben namelijk ECHT met moord bedreigd, door ECHTE harddrugsmafiosi, bovendien evident cocaine-psychopaten, en de gemeentepolitie, B&W, de Bouw- en Woningdienst en iedere ambtenaar in Amsterdam, "bestuurd uit naam van de idealen van de Februaristaking" liet mij "Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig" weten dat iemand als ik het best zo spoedig mogelijk kan kreperen en geen enkele bescherming of hulp krijgt, was het alleen maar omdat ik de zo veelvuldig uit eigen mond beleden excellentie van Van Thijn volledig afwijs, en kritiek heb op het gemeentelijk beleid, en dus een tegenstander ben van de Baas van de stad. En zoals u weet dient het grootste deel van de mensheid al de hele menselijke geschiedenis de Baas met honderntrouw, toewijding, en geloof, en voor eigenbelang, promotie en bescherming. (Video meliora proboque; deteriora sequor. Ovidius' omschrijving van de doorsnee gang van het doorsnee menselijk hart.)
 
P.P.S. Mocht u deze e-mail "wat lang" vinden: U kreeg ze zo nooit, van niemand, en ikzelf schrijf erg makkelijk en snel, en lees idem. En als het u moeite kost om intellektueel mee te komen - tsja: dan moet u zich niet opwerpen als politiek leider, en kunt u overigens toch een heel behoorlijk mens zijn.
 
 

Colofon: Precies zoals verzonden indertijd. Ik registreer in 2007 dat ik toen o.a. schreef

Ik bied u in feite de aangrijpingspunten - ALS u moedig genoeg bent, ALS u karakter genoeg hebt - om de drugscorruptie in Amsterdam en in Nederland aan te pakken.

Ook heb ik de hele kamerfractie van de S.P. indertijd gemaild: Ik kon (en kan) doodvallen, en bij voorkeur op 24 september 1988 al, want dan had er nooit een haan gekraaid naar de vergassingspraktijken van mijn kampbeul aller Amsterdamse kampbeulen, Ed Eichmann van Thijn, vergasser voor de harddrugshandel uit naam van de idealen van de Februaristaking.

Wel... de S.P. heeft het nu uiteraard weer veel te druk met solidair zijn met zichzelf, De Leider, De Vice-Leider, en alles wat verdrukt, bedreigd, geterroriseerd wordt, zolang het maar ver weg is, en geen kritiek kan leveren op drugsmafiose Nederlandse politieke terroristen, maar fijn in een ver sub-tropisch land waarheen het aangenaam reizen is, voor integere S.P.-parlementariërs-met-integere-losse-handjes en zo.

Zoals alle politieke partijen bestaat de S.P. voor het bestendigen van de belangen van haar leiders - een inzicht zo oud als Weber of Machiavelli of Thucydides, dat een ideologisch verblinde socialist pas inziet als hij of zij door z'n medesocialisten in een concentratie-kamp wordt opgesloten om zich te beteren.


Mijn vordering op de SP is 20 miljoen euro, niet meer dan 2 jaarsalarissen van Jeroen van der Veer, en niet meer dan 1 euro 25 per Nederlander.

Ongetwijfeld is dit in de ogen van de politieke mafiose beestmensen die Nederland nu 40 jaar aan de mafia overgeleverd hebben en nu al 40 jaar weigeren behoorlijk onderwijs te verschaffen, alles kennelijk omdat ze grote behoefte hebben aan miljoenen gedebiliseerde Tokkies en hun volkszangers en verjunkte afgoden, en die zelf evident niet kunnen schitteren voor camera's zonder cocaïne, en ook graag wat illegaal bij mogen verdienen, "een krankzinnig groot bedrag", maar ik heb dan ook krankzinnig veel pijn geleden, en B&W van Amsterdam heeft krankzinnig veel drugs helpen handelen, net als de fracties van de SP in Amsterdam en Den Haag, heel welbewust ook, sinds 2002, wetende wie ze daarmee pijnigden (mij) en wie ze daarmee plezierden (de drugscorrupte sadistische kampbeulen die B&W van Amsterdam vormen).

Met socialistische kameraadschappelijke groet, mede namens mijn vader, die het KZ niet trotseerde voor jullie beestachtige laffe beestachtig wrede grage dienaren van de Nederlandse drugsmafia.

En o ja, voordat jullie in koor gaan roepen dat prof.dr. Bastiaans, de nobele medische verzetsdeskundige, aangetoond heeft dat mijn grootvader, mijn vader en ik gestoord zouden zijn even de Bastiaans link, en deze, en deze over zijn gelijkwaardigen bij het Verzetsmuseum doornemen!

P.S. De beleefde fractiemedewerker van de SP noemt zich Harald Bos, en heeft mij om 14.05 meegedeeld dat hij "nu even geen tijd" heeft maar - t.z.t. mogen wij aannemen - "het stukje zal bekijken".

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail

 

\