Nederlog

 

4 juli 2009

 

Wat materiaal voor het make fan sokkola (Verzetsmuseum)

 

How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.      
-- Anne Frank

Ik ben veel te beroerd en heb veel te veel pijn (dank jullie wel, Chiel van Eendenburg en Wim Schreuders) om veel te kunnen doen en lag vrijwel de hele dag op bed, maar omdat mijn oog er op viel twee citaten, met enkele toepassingen.

Ja, dat is net als gisteren, maar wat volgt is volgens mijn titel, en bestaat uit twee delen om sokkola te helpen leren maken.

1. Waar Liesbeth + Comité cheen sokkola fan kenne make (*)
2. Meer materiaal foor ut make fan sokkola (**)


1. Waar Liesbeth + Comité cheen sokkola fan kenne make (*)

Hier is mijn mail van mijn aan een mevrouw Martha Bakker, van Ons Aller Verzetsmuseum,  tot wie ik als volgt geraakt was:

De daaraan voorafgaande vrijdag had ik Ons Aller Verzetsmuseum, waar het portret van mijn vader gehangen heeft, anoniem natuurlijk omdat hij immers geen familie van Het Comité van Aanbeveling was, en overigens uit de geschiedenis is weggeschreven door de zo integere en begaafde mevr.dr. Jolande Withuis, welbekend welgesubsidieerd wereldspecialiste inzake Het Verzet, De CPN, en Het Feminisme, en zelf doortimmerd po-mo-feministe en kennelijk ook dochter van (ik citeer Hans Ree, die het genie zelf citeert, die dat over zichzelf placht uit te dragen) "het genie Withuis", en vanwege wat ik recentelijk over Bastiaans las, dat Comités van Aanbeveling, Verzetsmuseumsstichtingsdirectrices ook van negatief kukel, en dr. Withuis, al sinds uiterlijk 1972 bekend is en/of behoort te zijn (***)L.S.                                                      (Maandag 29 juni 2009, in de middag)
 
Ik zal u beantwoorden via Nederlog op mijn site. (Dat kan nog even duren, want ik ben ziek, moe, en lijd veel pijn op het moment. Excuseer le ton dus, en het feit dat niemand met het brein van een ander kan denken, of met het lichaam van een ander kan voelen.
 
U vindt de redenen voor mijn wens dat mijn vader's inzet niet meer gebruikt wordt door mafia-burgemeesters en -wethouders van Amsterdam op mijn site.
 
Ik kan u in dit verband inzonder MEinAmsterdam, mijn Philosophical Dictionary en mijn noten bij Aristoteles' Ethica, mijn stukken in Spiegeloog in 1988 (Professor dr. Van Heerden, ex van Renate Rubinstein anno 1989, wetende van mijn achtergrond via prof.dr. Molenaar, sindsdien geëmigreerd, mede vanwege wat mij aangedaan is in Amsterdam:

"Wij van de wetenschappelijke staf zien Maarten Maartensz het liefst dood"),

en mijn brieven aan het College van Bestuur van de UvA aanraden, die mij in 1988 van de UvA verwijderde

"vanwege uw uitgesproken ideeën" "ondanks de ernst van uw ziekte, die wij serieus nemen",

want sadisten wil graag weten dat hun slachtoffers weten dat het opzet was (ik schrijf als kenner en psycholoog) en de brief van prof.dr. Molenaar aan B&W, GGD en UvA uit 2002, om deze invalide (ik citeer) "begenadigd mathematisch logicus" het recht te gunnen te promoveren, en hem daartoe met enkele tientjes per maand voor huishoudelijke hulp te steunen, omdat dr. Ger Tanke van de Amsterdamse Thuiszorg, sindsdien gepensioneerd met 600.000 euro, "niet in ME gelooft", zomin als de GGD van Amsterdam

Maar goed, mijn kritiek is inderdaad niet mals, maar is sindsdien overgeschreven in zeer veel slechter Nederlands door de parlementaire commissies Dijsselbloem en Van Traa, en ik heb ondertussen geleerd dat in mijn generatie (zeg: geboren tussen 1945 en 1955) iedereen meent dat ik een fascist en een terrorist ben (om die reden ben ik van de UvA verwijderd), vanwege mijn 39 Vragen, dat u op mijn site treft, omdat ik tussen 1977 en 1997 schreef en zei dat waarheid bestaat, dat niet alle mensen gelijkwaardig zijn,. en dat niet alle moraal relatief is. (Zie "On the Logic of Moral Discourse" op mijn site.
 
Voorshand ga ik ervan uit dat u allen bij het Verzetsmuseum ferm, trots, fier, heldhaftig, vastberaden en barmhartig achter B&W en de UvA zullen staan, en deze grotelijks bewonderen, onder andere omdat vrijwel iedereen uit mijn generatie die ik uit de CPN ken bij de UvA of de gemeente Amsterdam blijkt te werken. (*****)
 
Ik leg het maar uit, wetende welke risico's ik loop. U mag me dus "fascist" en "terrorist" noemen, namens het Verzetsmuseum, want dat is de gebruikelijke norm en waarde in Amsterdam en Nederland voor wie mijn soort van kritiek had, de afgelopem 40 jaar, waarvan ik me alleen Jan Blokker en W.F. Hermans kan heugen, die uiteraard ook al geheel niet deugen, zoals blijkt uit hun schrijfsels.
 
Het is daarom dat ik mijzelf nu wil inzetten dit land z.s.m. te verlaten, met een grote schadevergoeding, want mijn gezondheid is opzettelijk geheel verwoest, en ik ben er al 20 jaar beroerder aan toe dan mijn vader na bijna vier jaar KZ: IK had in Amsterdam niet het recht een familie te stichten, mijn talenten te gebruiken, behoorlijk wetenschappelijk onderwijs te ontvangen, of zelfs maar te promoveren nadat ik met alleen 10-en was afgestudeerd bij psychologie (op quantum-mechanica, natuurkunde, wiskunde en logica), na drie maal verwijderd te zijn geworden van de UvA vanwege mijn meningen.
 
Hoogachtend,
 
drs. X, die vanwege de bedreigingen en beledigingen in Amsterdam alleen als Maarten Maartensz het internet op kan, omdat zijn leven anders acuut gevaar loopt. (Ik neem het u dus ZEER kwalijk als u de twee linkt op het internet.)
 
P.S. Dat laatste - dat gevaar - gelooft u vast niet, als gezagsgetrouw burgeres in Onze Nederlandse Rechtsstaat, maar hier is wat informatie voor uw stichting's stichting:
 
 
(Ik moet u waarschuwen dat de bovenstaande esseetjes - gepubliceerd in 1988-1989 - je reinste fascisme en (verbaal) terrorisme zijn, volgens de totale wetenschappelijke staf van de UvA sindsdien, waarvan helemaal niemand ooit van mij gehoord zal blijken te hebben, binnenkort, verwacht ik, en niet geweten heeft dat ik ooit bestond, en de moed heb nog steeds te bestaan, al is het met veel pijn, veel moeheid, en zonder enige hulp vanwege invaliditeit, want dat mag niet van B&W van Amsterdam, vanwege mijn uitgesproken gedachten.)
 
http://www.maartensz.org/meinadam/vader.htm

En hier zijn dan mijn 38 fascistiese en terroristiese vragen uit Mei 1988
 

en wat konklusies
 
en wat verderfelijk en verdoemd slechte meningen van de afgelopen jaren over de Gemeente Amsterdam
 
 
Maar goed - u zult begrijpen en billijken waarom een mens als ik in Amsterdam niet verdiend te leven, en dat mijn vader een KZ overleefd heeft (en mijn grootvader in een KZ vermoord is) opdat ik maar mocht meemaken wat ik de afgelopen 32 jaar in Amsterdam mocht meemaken.
 
Hulde aan B&W van Amsterdam, uw broodheren en dames!
 
P.P.S. Waarom bestaat het Verzetsmuseum eigenlijk, in een stad waar de burgemeesters, wethouders en gemeenteuniversiteit al zo'n 40 jaar uitdragen dat "iedereen weet dat iedereen gelijkwaardig is" (u, ik, Eichmann en Einstein, bijvoorbeeld); dat "iedereen weet dat waarheid niet bestaat" (zodat er ook niet waar kan zijn dat er concentratiekampen waren); en dat als dat dan misschien toch zo zou kunnen zijn, mogelijkerwijs, als we even doen alsof we niet postmodern zijn, dat al die kampen en al die gruwelen helemaal niet geven omdat "iedereen weet dat alle moraal relatief is"?
 
Professor dr. René Boomkens, wiens IQ ongelogen 50 punten of meer lager is dan het mijne, die nu in Groningen de filosofie van Adorno onderwijst, en nog steeds ongeveer zo denkt als in 1977, wist toen al dat ik een evidente fascist was omdat ik dat toen al ontkende, al wist hij niet wij mijn vader, grootvader en moeder waren (alle drie in het verzet).
 
En álles dat in Nederland van waarde is gezegd te worden is toch al gezegd door onze profeet en leider het universele genie Mulisch? Wat kan het verzetsmuseum nou toevoegen aan zo'n Neerlandse denkgigant?
 
P.P.P.S. Hier heeft u mijn fascistiese en terroristiese voorganger. Dit werk, dat geen Neerlandicus of Neerlander aankon de afgelopen 130 jaar, wordt systematisch niet vermeld of genoemd door het Multatuli-Genootschap en alle Nederlandse universiteiten. Toch wordt het veel gelezen, soms tot 37 MB downloads per dag.
 
 
Was ook een intens slecht mens, met bijzonder verkeerde "ideeën", een typische epigoon ook, volgens prof.dr. Fresco:
 
 
P.P.P.P.S. Ik wens u veel leesplezier, en u kunt de groeten doen aan Marisca, Rob, Edith, en Marcus of that ilk, who all know very well who I am, al is dat wat pijnlijk voor mijn generatie - ik bedoel, dat ik het onfatsoen had het zolang uit te kunnen houden.
 
Ik vrees dat het veel en moeilijk is - maar eilieve... ik schrijf toch beter dan Grunberg, althans: voor wie hersens heeft, dat zeldzaam is, helaas:
 
 
Al járen het meest neergeladen bestand, al naar minstens 85 landen, en toch evident fascisties en terroristies, aan de UvA, in Amsterdam, volgens B&W, ongetwijfeld.
 
(En niet alle hondjes heten "Fikkie", "zou u als logicus moeten weten", Martha Bakker - ik weet het.)
----- Original Message -----
From: MBakker
Sent: Monday, June 29, 2009 3:24 PM
Subject: contact verzetsmuseum

 
Geachte heer Maartensz,
 
Ik heb uw telefoonnummer niet, vandaar even per mail.
 
U heeft afgelopen vrijdag en zojuist naar het Verzetsmuseum gebeld met een vraag of opmerking over een foto van uw vader die in het museum zou hangen. Mijn collega verwees u door naar onze collectiebeheerder, die de komende weken nog met vakantie is. Ik begreep van haar dat het nogal dringend is, vandaar dat ik u te woord wil staan. U kunt het museum nogmaals bellen en naar mij vragen, of uw vraag per mail aan mij stellen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Martha Bakker
 
_________________________
 
Verzetsmuseum Amsterdam
Plantage Kerklaan 61
1018 CX Amsterdam
tel: 020 620 25 35
fax: 020 620 29 60
e-mail:
info@verzetsmuseum.org
 
Bezoek ook onze vernieuwde website:
www.verzetsmuseum.org
__________________________
 

2. Meer materiaal foor ut make fan sokkola (**)

U ziet allen ogetwijfeld, geachte lezers, dat ook u van mijn rateldol gedaas, mijn krankzinnig gezwets, mijn malle praat, laat staan mijn lasterlijk, smadelijke en heel wel mogelijk zwaar gestoorde "Nederlands", als het die naam mag verdienen, bij een dienares van de meester van de AIVD, de meester van Multatuli, en de meester van als door god geschreven Neerlands als de werkelijk buitengewoon integere prof.dr. Cees Fasseur, Prominent, Vooraanstaand Lid Van Het Comité Van Aanbeveling, cheen sokkola kunt maken.

't Leven is niet makkelijk.

Ook moet u bedenken dat iedereen die ik gekend heb in de CPN, van ongeveer mijn leeftijd en opleiding, zelfs al hadden ze een IQ 100 punten lager dan het mijne, in hoge bestuurlijke of onderwijsfuncties in de Amsterdamse gemeentelijke en/of universitaire en/of gemeentebestuurlijke (vaak alledrie afwisselend, met bijzondere subsidies en vrijstellingen) burocratieën zijn beland, waar het ze vanaf het begin ook om te doen was. (Ik bedoel, voor kukels van Van der Horst niveau: macht. En verder: inkomen. En: status. Bijvoorbeeld als uitnemend kenster van Ons Aller Verzet, en zelf natuurlijk gelijkwaardig met Hannie Schaft en Anne Frank, minstens ook, in ieder geval, voor de goede verstaander.)

Hieronder wat meer materiaal foor ut make fan sokkola, dat in z'n volle rijkdom mijn vergassenswaardigheid, vermoordenswaardigheid en algehele menselijke beestachtigheid aantoont, in letters fan sokkola, zoals Het Comité Van Aanbeveling u ook zal kunnen uitleggen:

Wie schrijft en denkt als hieronder verdient in Amsterdam van de universiteit verwijderd te worden "vanwege uw uitgesproken ideeën", want hij moet een nog véél groter fascist en terrorist zijn dan de collaborateurs van de Joodsche Raad, of verdient toch wel minstens vergassing, met zijn achtergrond, toevallig besneden ook, voor het noemen van dit voorbeeld, zo na aan de harten van zoveel Amsterdamse integere wetshandhavende eerlijke heldhaftige vastberaden en barmhartige burgemeesters en wethouders, nietwaar?

Hier is een herhaling van 30 januari van dit jaar, om Onze Verzetsstrijders van Ons Aller Verzetsmuseum én alle gelijkwaardigen van Shakespeare, Newton, Euler, Multatuli, ja zelfs - als ik het mag zeggen - Harry Mulisch, te helpe sokkola tuh makuh.

Pak je kukel, Liesbethje, al dan niet in onder Nederfeministiese favoriete Gouden Viva Vorm, en tast toe, meid! Dat het je wel moge bekome!


Als u hier eenmaal aangeland bent - en de ervaring van Nederlog kan verslavend zijn voor meer intelligente menselijke naturen (*) - dan bent u ongetwijfeld geïnteresseerd in iets meer van de site.

Wel, dat treft nu eens prettig, in deze overigens nogal droefgeestig stemmende tijden, want ik heb vandaag de map van de hele site bij de tijd gebracht en ook wat verbeterd en uitgebreid (met wat al op de site stond, maar nog nog in de map), en ook de links op orde gebracht, waarvan die in de rechter kolom allemaal direct zijn, naar de onderwerpen omschreven door de tekst van de link.

Hier is het fraais, stand vandaag, met de opmerking dat op de site een en ander minder MBs telt, vooral vanwege minder administratie-files. U vindt Nederlog, waar u dit in leest helemaal aan het eind van de map.

Map

Files

Sub-maps

Size

Descriptions

 

 

 

 

 

MM (Total)

±9000

 

477 MB

Approximately at Jan 30, 2009 :

> 400
MB all: > 200,000 links mostly internal. (These statistics depend on the state of my harddisk, and may be a bit larger than on the site).

Maarten Maartensz

4

 The Map of this site

 

Sitemap (this file)

Images

90

 

3 MB

 

Help    Helpfiles  1.2 MB Helpfiles for the site

Philosophy (Total)

394

 

110 MB

Philosophical views, ideas and texts

 

42

 Philosophy

 870  Kb

(Only opening section) 

   

 Philosophical Dictionary

  12  MB Philosophical Dictionary
>= 570 entries
     Aristotle     3 MB Aristotle's Ethics + my comments
Aristotle's Politics + my comments (in part so far)
   

 Epictetus

  60  Kb Manual (Enchiridon)

 

61

 Machiavelli

 871  Kb

The Prince + my comments

 

27

 Descartes

 565  Kb

Meditations + my comments

 

1

 Rochefoucauld

35   Kb

My aphoristic comments on some of his aphorisms

   

 Hobbes

 460 Kb Leviathan - Part I

 

2

 Mandeville

40  Kb

Fable of the Bees (Poem, no text sofar)

 

87

 Leibniz

3.10 MB

Nouveaux Essays (excerpts) + my comments
Monadology (full) + my comments

     Hume     4 MB Enquiry Understanding + my comments
Enquiry Morals + my comments
     Chamfort   765 Kb Maximes et Pensées (French)
Partial translation + comments (so far)

 

9

 Hazlitt

 820 Kb

Several essays (more to follow)

   65

 Mill

 3.5 Mb

On Liberty + my comments, and Representative Government and
Utilitarianism + my comments

   75  Burckhardt 1.14 MB Culture of the Renaissance in Italy + my notes (in part)

 

1300

 Multatuli

55  MB

About the Dutch writer and philosopher
Multatuli (Eduard Douwes Dekker) (Dutch)
- Ideen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and Specialiteiten. Extensive comments on the Ideen. (Dutch)

   350

 James

   6 MB The Principles of Psychology

 

38

 Russell

1 MB

Problems of Philosophy + my comments

 

15

 Wittgenstein

400 Kb

Tractatus + Comments (in part)

 

50

 Maartensz

15 MB

A little of my own philosophy, included the most downloaded file on the site

Logic (Total)

77

 Logic

6 MB

A goodly amount of non-standard logic 

      4  Clifford  275 Kb The Ethics of Belief + my Notes
    12  Edwards  690 Kb The Logic of Moral Discourse: cmmented excerpt + extra chapter
     8  Induction  340 Kb  The problem of induction (partial)
Computing (Total)    11  Computing   275 MB

Computing, computers, internet (includes largish zipped Squeak-image)

      1  Assembly   Programming languages
      1  Basic  
      1  Pascal  
      1  Prolog  
    400  Smalltalk and Squeak  
     30  BitsAndPieces  730 Kb About programming

ME/CFS

38

 

 

The disease ME aka CFS etc.

 

19

 ME/CFS

7 Mb

Documentation about ME

   380  ME in Amsterdam
 
ME in Amsterdam 2008
 27 MB My trials and tribulations living in Amsterdam with M.E. (Dutch)
    440  Nedernieuws   8 MB Quickly written Dutch summaries of and comments on things happening in Holland. (Autumn 2004 - End 2005)

 

45 

 Van Traa-rapport Amsterdam

1.45 MB

Dutch parliamentary report on drugs - about Amsterdam + my notes (Dutch)

Log   900  Nederlog  28 Mb Quickly written Dutch comments on ongoing events, ideas and things happening to me. (Since January 2006)

U moet me niet pogen vast te prikken op de volledige letterlijke correctheid van het bovenstaande - 477 MB verspreid over ca. 9000 bestanden geschreven over 12 jaar (met een aantal eerder geschreven stukken, sommige gepubliceerd op papier) is een boel tekst.

In feite komt het neer op - groffe en enigszins bescheiden schatting - zo'n 200 gedrukte papieren stevige Penguin Classics ter grote van Aristotle's Ethics (in mijn uitgave op de site 886 Kb, dus minder dan 1 MB maar toch 320 pagina's papieren druk in Penguin).

En ik ben niet onbescheiden als ik zeg dat er in Nederland of in het Nederlands (zie bijvoorbeeld Multatuli) niets vergelijkbaars in, met uitzondering van Multatuli, die veel meer een schrijver dan een filosoof was c.q. een praktisch filosoof waar ik een theoretisch filosoof ben (zie mijn Multatuli en de Filosofie voor dit onderscheid).

De meer voor de hand liggende redenen daarvoor zijn (lijkt mij) - onder andere - mijn kennis, stijl, ideeën en waarden, en bijzondere ervaringen en achtergronden, en overigens het bereik van mijn onderwerpen, en de manier waarop ik ze behandel, die enigszins satirisch of analytisch en logisch argumenterend pleegt te zijn, en dat aanzienlijk grondiger dan normaal, en ook minder gemaakt, aanstellerig of geposeerd dan gebruikelijk.

De wat minder voor de hand liggende redenen, die alleen echt duidelijk kan worden voor wie een flink deel van diverse delen van mijn site las, met enig begrip (een opmerking die noodzakelijk is omdat ik soms enige kennis en vaak minstens behoorlijke intelligentie in mijn lezers vooronderstel), zijn dat veel van mijn ideeën, meningen, posities en waarden terug gaan op een behoorlijk weldoordachte filosofie, die het minst misleidend in twee worden aldus is te vatten: Ik ben een wetenschappelijk realist, d.z.w. verdedig de stelling dat er één natuurlijke werkelijkheid is, waarin we allemaal geboren worden, leven en sterven, die het best gekend kan worden door wetenschappelijke methoden, dus methoden die empirisch of wiskundig gefundeerd zijn, die werken, die bedoeld zijn om waarachtige kennis over de werkelijkheid te vinden, die geverifieerd kan worden - experimenteel herhaald, of wiskundig bewezen - door wetenschappelijk gekwalificeerden, en die in een echte (natuur)wetenschap ook tot technologieën en artefacten leidt die zonder de daarvoor benodigde natuurlijke kennis niet gerealiseerd kan worden, en werkt ongeacht geloof erin of begrip ervan, als menselijke uitbreidingen van de natuurlijke werkelijkheid.

Voor meer in dit verband zie: Natural Philosophy, Natural Realism, Natural Logic, First Assumptions en Minimal metaphysics.

Maar hier had ik het vooral over de intellectuele grondaannames voor mijn filosofie, waarvoor ook zie mijn On Philophical Assumptions, en misschien is Nederlog de plaats om eens wat te proberen uit te leggen over minder technische (logische, wiskundige) of filosofische of wetenschappelijke kennis vooronderstelde gronden voor mijn filosofie, die er ook zijn (en méér en anders dan in de gegeven link ook).

Wellicht later wat meer hierover, maar nu kunt u zich - desgewenst, natuurlijk, en naar vermogen - laven aan de bovenstaande samenvatting met links naar zo'n 400 MB (ruwweg maar gefundeerd geschat) van mijn proza en dat van klassieke filosofen, psychologen, historici en schrijvers.

Het meeste van mijn proza, buiten Nederlog en rondom Multatuli is overigens in het Engels, en ik kan u tenslotte nog meedelen dat, ook voor het geval u zelf mijn gehele site maar zeer gedeeltelijk doorneemt (ja, het is ook veel) de files op mijn hele site bezocht en neergeladen worden, door bezoekers uit 74 landen, à raison van ca. 25 MB per dag (cijfers over verleden jaar).

Dat was ook een reden de map wat te verbeteren, en hier af te drukken voor uw delectatie, if thus enclined, of course. Want ik zoek geen lezers die het me eens zijn, maar die zelfstandig rationeel willen en kunnen nadenken en oordelen.

(*) Ik waarschuw maar. Trouwens... hier is een link naar het begin van een achttal bestanden met een beschrijving van boeken waar ikzelf veel aan had inzake filosofie, en hier inzake wetenschap.


Ik hoop dat het bovenstaande mag bijdragen aan de produktie van veel sokkola in de harten en geesten ban de Leden Van Het Comité Van Aanbeveling én die van hun Willing Executioners in de hooggesubsidieerde burelen van Ons Aller Verzetsmuseum.

P.S. Een aantal links en achtergronden in Nederlog en op de site werken nog steeds niet naar behoren, maar ik heb - uitsluitend en alleen dankzij het heldhaftig, vastberaden, barmhartig handhaven van De Idealen Van De Februaristaking inclusief de Nederlandse wet in Amsterdam - daar véél te veel pijn en véél te weinig energie voor.

P.P.S. Liesbeth, meisje: doe je best, en weerleg deze ondertekende fascist en terrorist, Uit Naam Van Ons Aller Verzet: Het is je plicht, meid, want daar word je voor betaald.

Ook moeten we het binnenkort eens gezellig samen hebben over De Tentoonstelling op het internet die ikzelf wil in gaan richten over de gevaren van het hedendaags fascisme en terrorisme in Amsterdam en Nederland.

Waarschijnlijk zal ik die, met mijn zieke smaak, "Wij nemen het wéér niet!" of "De Nazi-onale Nederlandse Verzetstentoonstelling" noemen, mede vanwege door mij te gebruiken termen, symbolen, beelden en geluiden.

Ook lijk je me de geëigende persoon om mij voor te lichten over subsidies voor Nobele Werken in het kader van Ons Aller Neerlands Verzet (furset, seg jei, maar goed: "ïeder diertje z'n pleziertje", leerde ik van Basje van der Horst in 1964 in de DDR), want anders dan mijn gehele generatie met mijn achtergrond leef ik al 59 jaar onder bijstandsniveau.

Je moet maar denken:

DAARVOOR HEBBEN UW OUDERS EN GROOTOUDERS HUN LEVEN VEIL GEHAD!!!

in de kampen en ut furset enzo.


(*) Mevrouw van der Horst praat Vogelaar-sjiek Nedurlans, of haar telefoon vervormt zeer.

(**) Mevrouw van der Horst meent

dat suh mein iekuu nooit gumeetuh hebbuh maor dat is nerrugus relefant foor is

dus de lezer is ervoor gewaarschuwd dat deel 2 niet begroot is op intellecten zoals in Neerland sinds 40 jaar professor zijn en in Comités van Aanbeveling zitten, om welke reden géén van de indrukwekkende intellecten in het laatste orgaan iets vergelijkbaars deden, dachten, durfden of schreven, in hun toch gewoonlijk lange, gezonde, gelukkige welgesubsidierdeerde uitstekend gesalarieerde buitengewoon integere levens, als ik.

En zoals ik reeds eerder opmerkte: Reeds 21 jaar geleden is mij ten stelligste verzekerd door een zo integer lid van de wetenschappelijke staf als Renate Rubinstein - De Grote Kenner En Denker Over Ons Aller Nederlands Verzet - maar liefst via secretaresses en redacteuren liet weten dat

"De wetenschappelijke staf" van de Universtiteit van Amsterdam "ziet Maarten Maartensz het liefst dood."

Verder zie Spiegeloog-columns (een wonderbaarlijke factor in de morele gemoedsbewegingen van Van Heerden, ongetwijfeld) en mij 39 Vragen over de UvA, allen ongetwijfeld zwaar fascisties en terroristies volgens alle leden van Het Comité van Aanbeveling, inclusief - met dergelijke Neerlandse Autortiteiten inzake Verzet, Fascisme, Terrorisme, Moraal en Wetenschap, als alle Mulisch-gelijkwaardigen (leerde ik aan de UvA) in Het Comité van Aanbeveling EN de anti-fascistiese Colleges van Bestuur van de UvA - dra. Liesbeth van der Horst, hoewel mijn lange zinnen pijnlijk voor haar en overige gelijkwaardige kukels is.

(***) Over Bastiaans zie Alweer een bitter persoonlijk gelijk (over Bastiaans) en recente Bastiaans-Kenntnisse als: Toespraken van Hitler schalden door de behandelkamer; Een psychiater in de rol van Schweinehund; en Therapeutisch trippen, alles van kénners en zonder mijn medeweten of kennis tot heden, maar uiteraard niet van enig lid van het Comité van Aanbeveling, waarvan me het geheel niet zou verbazen als ze van Bastiaans mee mochten kijken als hij weet een KZ-slachtoffer via LSD + psychiatisch sadisme "weer de geuren van de concentratiekamp-ovens deed ruiken."

Maar goed - typisch Neerlandse moraal, heb ik geleerd, aan de UvA - zéér zeldzame enkelingen protesteerden toch.

Eén van de enkelingen die er indertijd publiek tegen protesteerde was dr. Herman Milikowski, een vriend van mijn vader, die samen met hem in het concentratiekamp Sachsenhausen had gezeten, en indertijd voorzitter van het zogeheten Sachsenhausen-comité was, die overigens ongetwijfeld een man wiens moed, hersens en eerlijkheid in het niets verzinken vergeleken met de übermenschliche excellenties van enig willekeurig lid van het Comité van Aanbeveling, die immers allen, alleen of collectief of in groepen, zo'n 40 jaar heeft helpen uitdragen dat Herman Milikowski en mijn vader en dr. Jan Bastiaans alledrie geheel gelijkwaardig zijn met de kampbeulen van de S.S. die het vak leerden in Sachsenhausen (wat het opleidings-instituut voor de S.S. was), en trouwens ook met alle Leden van Het Comité van Aanbeveling (*****)

en niet anders leerde ik aan de UvA, vooral en mede dankzij nogal wat Leden Van Het Comité Van Aanbeveling, uiteraard in opperste morele integriteit, en met zeer negatief kukel.

Omdat ik daartegen protesteerde - tegen de logica ervan (ik had geen zin mijn toen nog levende ouders ook te laten bezwadderen door de Asvan als "fascisten" en "terroristen" - werd ik drie keer verwijderd van de UvA "vanwege uw uitgesproken meningen".

Geheel vanzelfsprekend ook, en zonder dat dit ooit op bezwaar kon rekenen van enig ander Nederlander (met twee of drie zeldzame uitzonderingen, sindsdien overwegen geëmigreerd), maar u moet dan maar bedenken dat ikzelf alleen maar een armoed en pijn lijdende invalide ben, die In Onze Samenleving Niet Geïntegreerd Is (zolang hij geen vakken vult bij de AH, zonder loon, namelijk om Te Leren Maatschappelijk Geïntegreerd Te Functioneren, getraind door de kampbeulen van de DWI, o nee, de gelijkwaardigen van Einstein, De Sade en van Himmler.

( en niet anders leerde ik aan de UvA, vooral en mede dankzij nogal wat Leden Van Het Comité Van Aanbeveling, uiteraard in opperste morele integriteit, en met zeer negatief kukel.)

Maar goed .... ook dr. Herman Milikowski is daarom bijna geheel weggeschreven uit de Nederlandse geschiedenis door het zo buitengewoon integere en zeer humane NIOD en door de dochter (neem ik aan, bij zoveel intellectuele en morele en feministiese excellentie) van "het genie Withuis", want hij past niet in het beeld dat Het Verzetsmuseum en Het NIOD willen uitdragen over Ons Aller Nederlands Verzet, dat immers behoort te dienen en ook al veertig jaar dient tot groter glorie van De Leden Van Het Comité Van Aanbeveling en/of ter verdediging en morele rechtvaardiging en übermenschliche uitvergroting van burgemeesters die Amsterdam heldhaftig, vastberaden en zéér barmhartig besturen uit naam van de idealen van de Februaristaking, voor Onze Trotse Vaderlandse mafia.

En overigens om Onze Jeugd in kennis te stellen van De Gevaren Van Het (Heroplevend) Fascisme, natuurlijk, want dat is bitter nodig voor voldoende subsidies voor de integere employees van Ons Aller Verzetmuseum, zo heldhaftig, vastberaden en barmhartig gesteund door Onze Volksnederlandse Academische Intellectuelen van Het Comité van Aanbeveling, allen even groot Verzetsstrijdster en gelijkwaardig met (ja, zelfs die) Ons Aller Verzetsstrijdster Ayaan De Werelddenker (die slechts 5 miljoen per euro per jaar waard is, alleen om haar intellect en persoon te beschermen tegen gevaar, dankzij Ons Aller Demokratiese Rechtsstaat ook, natuurliijk, voor het behoud waarvan Het Verzetsmusem en Het Comité Van Aanbeveling uw aller en mijn leven veil hebben, voor hun opgang.

Leerde ik van Machiavelli (en Freud ook, maar die was een oplichter van Bastiaans-allures en niveau en motivatie), dus buiten het kukel van directie en personeel van Het Verzetsmuseum, schoolgegaan als al deze gelijkwaardigen van Einstein ook zijn, in Ons Aller Nederland.

Overigens was dr. Herman Milikowski een aardige, intelligente en beschaafde man - maar ja, wie ben ik dat ik mijn mond durf te openen over mensen die ik gekend heb, nietwaar, laat staan over Ons Aller Neerlands Verzet, met wereldspecialisten als Van der Horst (mij bekende CPN-naam), Withuis (mij bekende CPN-naam), en - natuurlijk - alle Werelddenkers (gelijkwaardigen van) in Het Comité Van Aanbeveling.

(****) Ik ken de familienamen van nogal wat van de medewerkers van Ons Aller Verzetsmuseum vanwege mijn communistische achtergrond. (Ikzelf stapte in 1970 uit de CPN omdat ik Marx kon weerleggen - mede met hulp van prof.dr. Evert Beth - en omdat CPN-wethouder Harry Verheij drugscorrupt was, ja toen al, wat ik wist omdat ik één van de drie Gemeentelijke Sleep-Ins leidde en te maken met zijn corrupte rechterhand mevr. mr. Storm (ook lid van de CPN, toen, uiteraard: wiens brood men eet..), en Harry Verhey daarover loog, en loog, en loog, ook tegen mijn vader, die dat tegen mij bevestigde. Dag meesterlijke leerling van Stalin en Beria!)

(*****) Ik wil alle Leden van Het Comité Van Aanbeveling erop wijzen, in verband met mijn tentoonstellingsdrift inzake hedendaags (en vier dekaden lang) Nederlands fascisme dat mijn vader daarvoor geridderd is, schandelijk als dat ongetwijfeld moet zijn geweest (hij was namelijk "een smerige communist", zoals Harrie Verheij "een schone communist" is, een onderscheid dat prof.dr. Fasseur, AIVD-expert, waarschijnlijk haarfijn zou kunnen documenteren, als hij dat zou willen, om welke reden het de familie Verheij zéér wel ging sinds hij Stalin de hemel in prees, in alle eerlijkheid, natuurlijk).

Zie verder ook Lob der Partei: De pretenties van de UvA, voor de reïncarnatie van Hannie Schaft, tegenwoordig vooral oprecht betrokken bij de belangenbehartiging van zichzelf, zichzelf, zichzelf, de lintworm, de big, de cavia (via de PVD, ook voor meer religie en eigen subsidies) en wie verder maar van Politiek Correct Ras du moment ter plaatse is (tegenwoordig, voor deze zwaargesubsidieerde Denkster: het gegleufde).

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail