Nederlog

3 mei 2009

Experimenteel nieuw site-ontwerp


  P.P.S.
16.15 local time: It works, it seems... pfff
     22.45: And considerably extended pfffffffff..... 


Ik hoop dat u het leuk vond gisteren (doorklikken op de plaatjes en is ook een plaatje) en zo nee dan heb ik nu toch méér van hetzelfde (maar desgewenst met wat minder wereldbeelden), namelijk een experimenteel nieuw site-ontwerp.

Er zijn er diverse en herhaaldelijk klikken op helpt.

Een en ander zit al in het oude hoofdmenu waar "HOME" toegang geeft tot de nieuwe opzet (en rechts op het scherm vindt u een switch voor meer of minder mogelijke werelden).

Het is op het moment nog experimenteel maar het is goed mogelijk dat ik binnenkort op een versie hiervan overstap om mijn site een iets beter aanzicht te geven en enigszins te herformatteren, ook om een en ander een wat grotere overzichtelijkheid te geven.

Trouwens.... het statistiek-programmaatje waar ik eerder van verhaalde werkt weer, en grote meerderheid van degenen die plotseling en massaal de links naar mijn site terugtrokken zitten kennelijk in het Neerlands ME-gebeuren. (*)

En de reden waarom ikzelf zo hard moest lachenen op 28 april, toen de teller stil kwam te slaan vanwege de grote toeloop en belangstelling - waarna de openings van mijn site-directories allemaal gereduceerd werden van 3 tot 0 Google-punten (alsof wat ik denk over filosofie, of over mijn gemiddelde Neerlandse medemens, voor de meeste mensen met ME van enig belang zou zijn (**)), alles binnen 16 uur, dus veel waarschijnlijker gecoördineerd dan niet (tenzij de menselijke doorsnee in Neerland nóg droeviger in elkaar steekt dan ik al dacht en sinds dekaden voel, tot in mijn botten en spieren, dag in dag uit) ... kortom, mijn reden om zo hard te moeten lachen is dat het me al zo vaak is overgekomen:

Ik ben echt de enige Nederlander die de regering van de DDR op zijn 14e - anno 1964 - deze socialistische heilstaat uit wilde gooien; ik ben de enige Nederlander die sinds 1945 van een Nederlandse universiteit is afgegooid vanwegen zijn uitgesproken gedachten, ondanks erkende briljantie en erkende pijn en ziekte (***). Ook ben ik - mag ik hópen! - de enige Nederlander die uit naam van de idealen van de Februaristaking lachend vergast is door Amsterdamse burgemeesters, Amsterdamse gemeentelijke mafia-maten en een Amsterdamse Gemeentelijk Hoofd Veiligheid, die feitelijk de veiligheid van de harddrugshandel dekaden loyaal heeft gediend, ik weet niet tegen welk percentage.

En wellicht moet ik mijzelf wat publieker manifesteren als ik énige kans wil hebben om twintig jaar voortdurende pijn te vergelden tegen de zeer welbewuste vaak van genot lachende veroorzakers ervan, namelijk bestuur en ambtenarij van de gemeente en van de gemeente-universiteit Amsterdam, waar kennelijk de goorste, lafste, smerigste, meest slechtgeboren mensensoort (altijd in democratische meerderheid totdat dit verholpen zal zijn) al veertig jaar carrière maakt en zich in al die tijd volledig onverdiende welvaart en status wentelde en keerde als een Orwelliaans zwijn in de drek.


P.S. De links geven de argumenten en achtergronden...

(*) Misschien moet ik ook hier wat van zeggen, voor wie het niet begrijpt of niet wil begrijpen:

Ik neem dit mensen kwalijk omdat ik het totalitair en stupide vind, maar ik ben wel zo realistisch om toe te willen geven dat ze aan het laatste zelf vrijwel niets kunnen of konden doen, zomin als aan hun eigen bestaan.

Maar toch! O Neerlandse MEdeMEns!

Mag ik U onder ogen brengen - door en door verrot als ik zelf immers wel moet zijn, volgens de autoriteiten van Amsterdam en de UvA - dat u desalniettemin méér  vrijheden heeft in onze rechtsstaat dan de meerderheid van u kennelijk aankan én wil tolereren in anderen?

Het is vanwege de lage menselijkheid van de grote meerderheid dat de menselijke geschiedenis zo gruwelijk was; het is vanwege de hoge menselijkheid van zeldzame individuen van de soort dat de soort zich heeft weten te verheffen in enkele tienduizenden jaren van dierlijke aapachtige tot rationeel denkend wezen (naar eigen inzichten én eigen naamgeving ook).

En sindsdien geldt in Onze Polderdemokratie:

Vrijwel niemand in vrijwel de hele menselijke geschiedenis had méér kansen, méér welvaart, méér mogelijkheden, méér veilgheid, méér bestaanszekerheid, méér kansen voor ieder om de eigen talenten te bekwamen ....

... en zie eens wat ze er met z'n 16 miljoenen in grote meerderheid van maakten: Een waarachtig walhalla voor GoJoFro's geleid door excellénte debielen, met centrale morele en maatschappelijke normen en waarden georganiseerd rond voetbal en TV.

Sic transit gloria mundi!

Dank u wel!

P.P.S. 16.15 local time: It works, it seems... pfff .

(**) Ze begrijpen het grootste deel namelijk eenvoudig niet, en hebben daar dan inderdaad én de hersens niet voor én de kennis niet voor én de energie voor - en overigens zie de volgende noot:

(***) Het is dit soort rijke, in velerlei vormen en inkleidingen vaak herhaalde ervaringen

- "uw ziekte, waarvan wij de ernst geenszins onderschatten" (§) 

dat mij op het spoor van de samenhang van lage menselijkheid, bureaucratische carrières, en sadisme attendeerde, waarvan ik als tiener dacht, toen ik Orwell's "1984" voor het eerst las, dat Orwell het overdreef.

Maar nee, en Orwell schreef een en ander aan het einde van zijn weloverdachte leven, en had zowel de , de opkomsten van socialisme en fascisme, de Spaanse burgeroorlog en de Tweede Wereldoorlog overleefd: Ik vrees - die nu 10 jaar ouder is dan Orwell werd - dat hij bitter gelijk had; en ik vrees en denk dat ikzelf zowel de menselijke doorsnee als de doorsnee van de Neerlandse academisch geschoolden van mijn generatie jarenlang systematisch te hoog heb aangeslagen.

Mijn troost is dat het wel genetisch zal zijn en dat het ook en vooral de beste mensen pleegt te overkomen, eenvoudig omdat iedereen moet beginnen anderen te oordelen naar zichzelf en in termen geleerd in z'n opvoeding.

(§) Ik doel hierbij op het achterliggend welbewuste opgelegde VPRO-achtig kwasi-ironisch sadisme dat onder Neerlandse bestuurders en bureaucraten - feitelijk - zo vreselijk populair is, en frases als deze

- "uw ziekte, waarvan wij de ernst geenszins onderschatten"  -

in de pen geeft, zélfs aan getrainde advocaten, alles heel wel mogelijk omdat achter velen daarvan een creatuur schuilt dat zichzelf eigenlijk heel graag zou verbergen achter een zwijnenmasker om zich uit te leven als in "Brasil", van Terry Gilliam, waar u een blik op een waarschijnlijke nabije menselijke toekomst krijgt, van een intelligent en gevoelig man, tenzij de mensheid het grote gelukt overkomt door een natuurramp daarvoor behoed te worden, natuurlijk.

En wie mij hier "cynisme" wenst aan te wrijven moet eens wat literatuur over de Tweede Wereldoorlog, de geschiedenis van de Sovjet-Unie, concentratiekampen, en trouwens ook de hele verziekte ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming rond de martel-memo's van de CIA van tegenwoordig nalezen:

Lage menselijkheid, Wij tegen Zij, Onze superioriteit, Groepsdenken, Loyaliteit, feitelijke morele en cognitieve relativeit vermomd als totalitairisme (die De Vrijheid en De Nieuwe Mens predikt) en omgekeerd, zijn kennelijk overwegend aangeboren, net als bij onze 99.99% volle neven en nichten de mensapen, die immers ook vele  miljoenen jaren als horde overleefden.

Maar ja... om klanken te horen moet je oren hebben om te horen, en om zaken te zien moet je ogen hebben om te zien, en zelfs dan heb je een goed verstand en echte kennis nodig om er wat waarachtigs van te maken, en een hart dat nog niet volledig de carrière en de heersende deugden en leiders dient.

Waarna het je zal vergaan als de meeste brengers van slecht nieuws: "Off with his head, the Red Queen said".

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail