Nederlog

2 mei 2009

Goede voornemens met Minnebrieven

 

De Minnebrieven uit de titel zijn die van Multatuli - ik bedoel zijn dusgenaamde boek, inderdaad met veel brieven, of wat daar op lijkt - en mijn goede voornemens betreffen een uitgave met noten van mij erbij op mijn site.

Daarover straks wat meer, maar eerst nog iets over de site, Firefox en iver browsers in het algemeen, die niet altijd hetzelfde doen met dezelfde input (in goed Neerlands) - dat u misschien ook op uw eigen scherm kunt zien, althans op sommige plaatsen op mijn site.

Wie nu wat computer-geneuzel wil overslaan klikke op Minnebrieven.

1. De site en browsers

Het probleem met de blauwe achtergrond van de site - die niet verscheen in de openingspagina's op twee van de drie plaatsen in het frame van drie - in Firefox© is in de praktijk opgelost in de openingspagina's, maar nog niet op andere pagina's.

Ik doe mijn best, maar het is niet mijn schuld want het ligt aan een paar subtiele  verschillen tussen de twee voornaamste browsers, zeg maar IE van MS© en Firefox van Mozilla©.

Zoals u waarschijnlijk weet is dit bestand geschreven in html - hypertext marked language - die erin bestaat dat in de tekst codes in tekst (tussen scherpe haken) ingevoegd worden met opdrachten om de tekst, of delen daarvan, op een bepaalde manier weer te geven, of iets te starten of te stoppen.

En dat weergeven gebeurt dus in een browser, en hoewel html internationaal gestandaardiseerd is, gaan de twee belangrijkste browsers er nog steeds een beetje verschillend mee om - en dat raakt mijn site dus op in ieder geval twee manieren:

  • in de behandeling van grafische achtergronden
  • in de omgang met tafels

Ik leg het uit voor mijn regelmatige lezers, en omdat ik erzelf toch ook vaak naar kijk, en het zelf inelkaar geknutseld heb, zij het met mechanische hulp:

De site wordt geschreven in een oude Frontpage©, waar ik ondertussen heel veel in geschreven heb en aan gehecht ben geraakt, en dat een behoorlijk programma is als je het eenmaal door hebt, dat in ieder geval kennis van html veronderstelt en behoorlijk wat ervaring met Frontpage, dat behoorlijk veel kan.

Het voordeel van Frontpage (overigens een MS© product, de mijne met licensie en al) is dat het html-tekst produceert zonder dat je enige html-codes hoeft te zien.

Ik type dit bijvoorbeeld in een beeld dat vrijwel exact zo is als in uw browser (als u de blauwe achtergrond ziet) - behalve dus dat ik erin kan tiepen etc.

Toen ik begon met html ca. 1995 was dat nog niet zo, al kwam het vrij snel, voor mij en de site in de vorm van Pagemill©, een sindsdien tenonder gegaan Adobe© product.

Het allereerste begin van de site was in een editor van Netscape e.d. geschreven (ik spreek van 1996), daarna in PageMill en daarna en sinds jaar en dag in Frontpage.

Ik houd van het idee van hypertext (html is ťťn dialect ervoor, hoewel het meest gebruikte; xml een daarna ontwikkelde vorm - bijvoorbeeld), dus: tekst op een computer met links naar andere tekst op een computer (en eventueel non-tekst materiaal) die middels die links onmiddelijk gestart of bereikt kunnen worden, en voor mijn eigen doelen zijn html en Frontpage nog steeds het best geschikt.

Ook ken en begrijp ik ze redelijk wel, vanwaar nu deze uiteenzetting over de twee bovenstaande punten:

Het probleem met de grafische achtergrond kan ik in de praktijk oplossen, maar als ik de hele site - behalve delen van het programmeer-gedeelte en logica -  blauw van achtergrond wil laten zijn moet ik daar nog het een en ander veranderen en opladen naar het net.

Hoe het komt begrijp ik nog niet, en dat komt omdat een type links die in IE© probleemloos werkt in Firefox© niet. Komt tijd komt raad.

Een deel van het probleem hier is dat de instructie die in IE de achtergrond op z'n plaat houdt bij scrollen (i) geen standaard html is en (ii) door Firefox niet in voorzien wordt (al is er wellicht een achterommetje dat ik nog niet ken, want dat is vaak zo met computers: dat er vele wegen naar Rome blijken te leiden enzo).

De tafels, die mijn site veel gebruikt, al ziet u ze vaak ook niet, worden evident enigszins anders afgehandeld door Firefox en door IE, en ook daar begrijp ik het fijne nog niet van.

Dit is niet geheel zoals het hoort en moet opgelost op termijn, maar is heel wel mogelijk een bug (*) in de Frontpage© die ik gebruik (die er diverse heeft, heb ik ondertussen geleerd (**)).

Opnieuw: Komt tijd komt raad - en er is dus nu een klasse "known problems" met de site in Firefox, die overigens meevallen en waarschijnlijk binnenkort zus of zo opgelost worden.

2. Minnebrieven

Ik heb dus het goede voornemen een behoorlijke tekst van Minnebrieven van Multatuli op de site te zetten, met mijn notities.

De aanleiding is feitelijk mijn gang naar de boekenkast op 28 april om een citaat van Multatuli dat ik wilde gebruiken terug te vinden, en de reden of oorzaak is dat ik dat plan - een eigen uitgave van Minnebrieven - al een tijd had, maar er eenvoudig niet toe kwam.

Waarom wil ik het?

Omdat Minnebrieven Multatuli's beste boek is, in zijn en mijn mening (***), en omdat het, net als de IdeŽn, zelden behandeld of gelezen wordt, al valt het laatste vergeleken met de IdeŽn wel mee, en dat komt vooral omdat Minnebrieven in bijzonder fraai en goedlopend Nederlands is gesteld.

De redenen waarom Minnebrieven zelden behandeld is door Neerlandici zijn kennelijk dezelfde als waarom de IdeŽn zelden behandeld zijn door dezelfde beroepsgroep: Te moeilijk, te ingewikkeld en te scherp, met veel te veel onderliggende heikele kwesties over Nederland, zoals het voortdurende en eeuwenlange uitzuigen van de Javaan en Multatuli's eigen affaire met zijn veel jongere nicht Sietske Abrahamsz, waarvan de de Minnebrieven verhaalt, naast heel veel andere zaken.

Aangezien ik de IdeŽn werkelijk ken kan ik u vertellen dat, na herlezing van de Minnebrieven, de hoofdideeŽn in de IdeŽn bijna allemaal (ook, al) in de Minnebrieven staan, soms in de woordelijk zelfde vorm, als het beroemde "De roeping van de mensch is mensch te zijn", dat in Neerland vrijwel mensonmogelijk is en eigenlijk alleen met burgemeesterlijke vergunning mag (behalve natuurlijk in de gebruikelijke menschlich-all-zu-menschliche zin).

Maar meer Multatuli van Maarten Maartensz dus - is de bedoeling, mede omdat het me goed doet dat het Multatuli-deel van mijn site veel gelezen wordt en omdat ik meen bevonden te hebben dat andere nu levenden het eigenlijk niet behoorlijk kunnen (of het - natuurlijk! - te druk hebben met andere dingen).

Wat is mijn actieplan in deze?

Niets bijzonders, want dat hangt teveel van mijn gezondheid af. Ik zit in een paar frisse dagen, vanwaar een uitspatting als gisteren, maar kan over het uitzicht en verloop ervan als gebruikelijk niets stelligs zeggen.

Voor het moment heb ik echter ca. driekwart van Minnebrieven naar mijn site omgezet in eerste versie en hopelijk komt deze eerste versie vandaag of morgen af en op de site.

Daarna moeten er ongetwijfeld nog twee dingen gebeuren

  • herhaaldelijke redactie en correctie van de eerste versie
  • het schrijven en inlinken van mijn noten

Het eerste is een kwestie van Ausdauer, zoals dat heet, en gebeurt meestal nebenbei (nu mijn hoofd umgeschaltet worden ist - halt!): The grub stage is the grind stage, en dat heb ik dus voor ca. driekwart gehad.

En voor het schrijven van mijn noten bij Multatuli benodig ik iets van het artikel dat M. zelf graag loisir mocht noemen , dus leisure op z'n advocaeten-neerlands en aan de UvA Onder Professoren ("liesjuur", for your information: true empirical knowledge, style cognitive d'UvA! (****)), zeg maar enige minimale gezondheid en de hoop die te houden - ťn daar gelijk in te krijgen.

Als ik eenmaal op streek ben dan schrijf ik altijd heel snel - maar 't zit 'm dus in de voorwaarden om op streek te kunnen komen.

Ik houd u hier op de hoogte van enige serieuze voortgang van Minnebrieven en mijn noten daarbij en ik hoop dat het plan een enkeling(e) hier of daar enigszins verblijdt.


P.S. " All official trademarks© are officially owned by their respective official ©-owners©! "

(*) Zoals u ziet gebruik ik heel wat Engelse termen - en in feite zou ik niet weten in de meeste gevallen wat een goede Nederlandse vertaling zou zijn en is er in de meeste gevallen, bij mijn weten, nog geen computertaal-ABN, zonder bugs in browsers bij het scrollen in hypertext met graphics..... (maar helaas lijdt Nederland en het Nederlands ook onder de Taalunie, dus dit zal nog wel enkele generaties duren voortdat het definitief niet of anders krankzinnig "Officieel Opgelost" zal gaan worden, vrees ik).

(**) Inclusief - kan ik als betrekkelijke kenner onthullen - evidente beginners-programmeurs-fouten, als een index die de computer vanaf 0 telt en bijhoudt in de praktijk bij 1 te beginnen of omgekeerd.

(***) Samen met Over vryen arbeid, meenden zowel M. als ik ook, en wellicht zit daar ook toekomst-muziek in voor me.

(****) Laat ik als spreker van vloeiend Engels nog maar eens klagen over het krankzinnig-randdebiele Pronkiaanse en Lubbersiaanse Inglisj det duh perfesseurs uf duh Joe Vie EE spiek es if deej hef tuu bie es dum es a peulitcal es: Hun gehoor - met gymnasium bŤta en al, en een Neerlands academisch doorsnee-IQ van maar liefst 115! - kan nauwelijks Neerlands schrijven en is niet bij machte op 20-jarige leeftijd rekenopgaves te maken die in mijn tijd iedere 10-jarig moest kunnen om het LO af te mogen maken.

E-x-c-e-l-l-e-n-t-e  d-e-b-i-l-i-s-e-r-i-n-g!

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail