Nederlog        

   21 april 2009

 

De zeer machtige overheden

 


   "Everything in the State,
     nothing against the State,
     nothing outside the State. "

 

Laat ik het thema van gisteren eens enigermate vervolgen, maar dan op z'n Nederlands en West-Europees.

Het gaat om de macht van de overheden - staten, provincies, gemeentes, uitkeringsinstanties, ja keurings- en integratie-NGO's, en ook alle medici en apothekers met EPD's - over de burger, en anders dan in Noord-Korea gaat het in Nederland (en in West-Europa, maar daar weet ik iets minder van in dit verband, behalve dat het overwegend meer van hetzelfde is) op dit moment (nog) niet om terreur van staatswege, maar om de kennis-databases die Vadertje Staat en Zijn Corpora over u (en mij, uiteraard) heeft aangelegd, op tal van plaatsen, op tal van manieren, min of meer publiekelijk, maar ook - AIVD inclusief buitenlandse samenwerkings-verbanden van geheime diensten, zoals de CIA van onze grote bondgenoot - in het geheim.

En zlfs als het min of meer publiekelijk is, inclusief eventuele uitgebreide, verhitte en wijd en zijd gerapporteerde kamer-debatten of gemeenteraads-idems, dan ng hebben vrijwel alle betrokkenen nauwelijks enig adekwaat idee waar ze van praten, en ikzelf weet van geen kamerlid die kan programmeren (buiten wellicht een paar regels Javascript of zo, voor de allerslimsten).

Omdat ik het eerder adekwaat beschreef, en ME heb, dus geen keus van de soort "liever lui dan moe" op mijn menus heb, is hier een leerzaam stukje van bijna 4 jaar geleden in reprise, aangevuld met wat leerzame links naar stukjes die ik sindsdien schreef:


De kant en klare infra-structuur voor een totalitaire staat


Ik heb geen TV, dus mis wel eens wat mogelijk een aardig programma zou hebben kunnen zijn. Afgelopen woensdag was er een programma over Rop Gonggrijp, die xs4all begon. Hij was ooit hacker, en ook oprichter van het hackersblad Hack-Tic, en weet zeer veel van de mogelijkheden die computers bieden, en de grote gevaren die daarmee samenhangen.

Er staat een artikel in de NRC van 24 mei, waaruit ik citeer:

De Gonggrijp van nu schetst de mateloze controle die de Nederlandse overheid heeft over haar burgers, met dank aan de recente wetgeving en aan de nieuwe technologie die zo langzamerhand zo nieuw niet meer is. Programma-maker Gijs Groenteman vraagt: "Is dit de infra-structuur voor een totalitaire staat?" "Ja", antwoordt Gonggrijp.
(..)
Gijs Groenteman: "En niemand luistert. Zo gaat dat met waarschuwers."

Wel, ikzelf heb er eerder voor gewaarschuwd, bijvoorbeeld in dit Nederlog in januari, onder de titel "Staatsterrorisme in Nederland".

En er zijn nog wel enkelen die de gevaren zien, maar dat is zeker niet de grote zwijgende democratische meerderheid, die als ze een mening hebben die van Patty Brard belijden: "Van mij mogen ze alles zien!".

Vervolgens:

"In een gesprek naar aanleiding van deze film zegt Gonggrijp andermaal: "Privacy is gisteren. Een toekomstige politiestaat heeft niets meer nodig. In Nederland wordt meer afgeluisterd dan waar ook ter wereld, als aftap-land loopt het voorop. Nee, nu geeft dat nog niet, nu is er nog geen misbruik. Maar wat, als de staat iets wil wat wij niet willen? De leden van een verzetsbeweging zoals in de Tweede Wereldoorlog zouden via een analyse van websurfgedrag, telefoon- en emailtaps ogenblikkelijk worden getraceerd. Nee, ik ben niet paranode, ik analyseer gewoon wat er gebeurt."

Juist - en zie mijn "Quis custodiet ipse custodies?" uit februari, en de daar gegeven links. Zoals ik eerder opgemerkt heb, en al 25 jaar wil en zal doen als mijn gezondheid verbetert: Wie enigermate intelligent is heeft in Nederland niets te zoeken, en loopt een veel groter risico gearresteerd te worden zodra totalitaire populisten de macht hebben overgenomen dan in het buitenland, om de reden die Gonggrijp geeft, en omdat, zoals Ayaan Hirsi Ali/Magan ook opmerkte volgens de NRC: "Ik weet nu waarom er in Nederland zoveel joden zijn vermoord". Namelijk: Omdat zoveel Nederlanders hun joodse buren aangaven (*) ; omdat zoveel Nederlanders in de Waffen-SS e.d. gingen (zes keer meer dan in het verzet); en omdat Nederlanders in grote meerderheid gezagsgetrouw conformisten zijn, van geringe intelligentie, lage beschaving, en griezelige moraal.

En dat was allemaal vrdat de geheime diensten feitelijk toegang hadden tot alles wat met uw persoonlijke identiteit, leefwereld, ideen, idealen en papieren rechten van doen heeft, en onder voorwendsel dat u "een terrorist" zou zijn iedereen kunnen arresteren.


Aldus schreef ik in 2006, verluchtigd met wat extra links van nu, die - en ik zeg dit nu met mijn llerbetekenisvolste stemgeluid minstens in de allerbeste NRC-traditie:

"ja, nieuws is gratis, betekenisvolle informatie (duiding en context) niet - althans zou het niet moeten zijn want kwaliteitsinformatie kost geld en is dat waard"

want voor mij betaalt u niks, behalve uw provider ... en mijn links, als ik het mag zeggen als niet-journalist, geven (desalniettemin, toch, zo mag ik althans hopen)

"betekenisvolle informatie (duiding en context)",

maar liefst. Daar zijn links ook voor, en ikzelf vind hypertext echt een verrijking, en schreef vrijwel zeker zelf de eerste (behoorlijke) hypertext-editor in Nederland, ca. 1990, in Prolog. (**)

Hoe het zij, de Kamerleden die over de rechtsbescherming van uw (en mijn) persoonlijke integriteit, geheimen, persoonsbescherming, n de privacy-gevoelige of vertrouwelijke  informatie op met het internet verbonden computers gaan, hebben nauwelijks enig benul waarvan ze praten, vanwaar mijns inziens de zeer gevaarlijke plannen als het EPD (ook hier, voor wat kort daarop zal volgen).

Hetzelfde geldt trouwens de meeste computer-gebruikers, inclusief artsen (***). Volgens mij heeft Gonggrijp, wiens vak het immers ook is, en die er zeer veel meer tijd en hersens in heeft kunnen steken dan de meesten, geheel gelijk.

Zoals ikzelf op 7 april schreef:

In Nederland valt het dus wel mee... ja en nee: Ja, gezien het bovenstaande; nee, omdat zowel de letter en geest van de geldende wet als de praatjes van de politici zeer veel fraaier zijn dan de Neerlandse werkelijkheid waarvoor zij zouden gelden is.

Maar 't is waar dat het nog steeds meer wel dan geen rechtsstaat is, en dat er ook nog steeds veel kapotgemaakt kan worden dat althans in beginsel redelijk geregeld is, anders dan in veel andere landen.

U ziet: Ik weet mijn (en uw) zegeningen bij gelegenheid ook wel te tellen.

Maar met het soort leiders en ambtenaren dat Nederland heeft - en ja: ook dt kan kennelijk nog een flink stuk slechter, zie "Stalin in boekvorm" - weet ik niet hoe lang ik die zegeningen nog kan tellen, vooral niet als de doorzet.

En hoe dat ook mag gaan zijb: Vadertje Staat in West-Europa heeft er ondertussen voor gezorgd dat alle burgers (behalve criminelen, natuurlijk) onbewapend zijn; dat het eigen staatspersoneel per man (of vrouw) zeer veel beter bewapend n beveiligd is dan alle staatsdienaren ooit; en dat feitelijk nu al, in beginsel, voor goede hackers (als betaald door CIA, AIVD, Securitate e.d.) of zelfs maar voor zeer slechte hackers bij Westelijke geheime diensten die toegang hebben tot de van Amerikaanse staatswege geboden geheime poorten in Windows, toegang hebben of zullen krijgen tot

... alle persoonlijke informatie van iedere burger: alle medische dossiers, werkgevers-dossiers, alle personalia van haver tot gort, inclusief verhuizingen en telefoonnummers, alle  credit-card gegevens en bankrekeningen, ook in het buitenland, alle politiek incorrect gedrag ('rookt') of opinies ('discrimineert vrouwen') zoals vastgelegd door de verplichte inpandige staatskinderinspecties, alle  school- en politie-rapporten, alle veroordelingen, vonnissen en straffen, alle lidmaatschappen van politieke partijen, kerkgenootschappen, en belangen-organisaties ('was in 1982 lid van Milieu-defensie'), en als u een mobieltje draagt k tot op 10 meter nauwkeurig waar Onze Jongens En Meiden van de Staatsveiligheids-organisatie (een paar van die '200.000 professionele anti-terreur werkers' van Staatswege) u desgewenst kunnen vinden (mochten ze denken dat u mogelijk enige gedachten of gevoelens koestert die al sinds enige tijd bij de Nederlandse wet verboden zijn, dankzij minister Donner en onze voortreffelijke Volksvertegenwoordiging)...

en nog vl meer (... l uw porno-surfgedrag, o heren! l uw bezoeken aan PC-incorrecte sites als van MM, o dames!: "Wt had u daar toen te zoeken, meneer, mevrouw? Wie deugt heeft niets voor Ons Trots Volk En Onze Volksdemocratische Organen te verbergen!! Wij weten toch allemaal wel dat dergelijke sites niet deugen?! Tch?!"... ), want het ligt allemaal alweer jaren vast. Maar u bent - wie u ook mag zijn - wat al die informatie betreft, Een Beveiligings-Risico, als anonieme burger, omdat Vadertje Staat en zijn zeer loyale gewillige uitvoerders en hun collega's u niet vertrouwen tot u hun collega bent (en zelfs dan).

Zoals ik op 2 november vorig jaar schreef

Daarom krijgt U uiteraard ook geheel niet te horen wat er in dat dossier allemaal opgenomen zal gaan word (al dan niet geheim voor u, en natuurlijk ook voor u geheim f er al dan niet geheime informatie over u geregistreerd wordt in dat dossier) en ook niet wie er allemaal toegang toe krijgt, of wanneer dat gebeurt, of waarvoor, en zeker niet wat hun vertrouwelijke persoonlijke en medische gegevens allemaal zijn. Vanaf de machtsovername van dr. Ab Mussolini Klink geldt immers in Neerland:

Everything in the State,
nothing against the State,
nothing outside the State.
-- Mussolini

En als dat u niet bevalt, dan sodemietert u maar op naar een buitenland, nietwaar! Patty Brard heeft immers ook niets te verbergen! Wie denkt u wel niet wie u bent dat u uw medische geheimen zou durven willen verbergen voor alles en iedereen die voor "zorgverlener" zal doorgaan, volgens de bevoegde bureaucraten!

En ik weet weliswaar dat onze JP de HP die MP is een hoogst fatsoendelijk gristenmens is, maar ik weet niets van zijn opvolger, ook niet wie dat zal zijn, of in welke zeer gezegende omstandigheden deze gelukkige democratisch verkozen zal gaan worden door mijn zo begaafde mede-Nederlanders, en u ook niet, en alleen Rop Gonggrijp en nog enkelen, zolang ze althans vrij rond mogen lopen en toegang hebben tot computers, zullen in beginsel staat zijn hun eigen dossiers te vinden en te lezen, volledig ook, inclusief verborgen bestanden. 

Het hoeft niet te gebeuren, en het kan omgekeerd worden, maar met het gemiddeld niveau, kennis, moraliteit en inzet van Kamerleden en andere verkozen toezichthouders op Vadertje Staat (tegenwoordig bijna altijd afkomstig van en op weg naar een functie van, voor en in Vadertje Staat), heb ik er weinig vertrouwen in.

Maar ja, ik hoop natuurlijk dat ik ongelijk heb. (****)


P.S. Ik bedenk daar dat ik de plicht heb het zeer waarschijnlijke antwoord van de Ab Klinks en Maritte Hamers te weerspreken, die ongetwijfeld - aangenomen dat een en ander ze al op elementair niveau duidelijk te maken is - iets zullen gaan roepen als:

"Maar dan versleutelen we al die informatie toch lekker, met een fijn Staatsgegarandeerd Veiligheids-Programma, Met Parlementaire Goedkeuring ook!"

Kijk, dat is nu juist het punt, o heer Klink en dame Hamer:

U bent ongetwijfeld, zoals u zelf de eerste zal zijn om voor een camera te belijden, hl gewone mensen, die daar ook trots op zijn. AL uw collega's en uitvoerders zijn allemaal ook weer hl gewone mensen, die daar - zo mogelijk - ng trotser op zijn.

Het probleem is nu dat de Bijbel, alle geschiedenis waar ik weet van heb, alle zinnige mensen die ik ken die over politiek schreven (geen politici, dus, en ook geen ambtenaren), n het Gristengeloof waar dr Ab Il Duce Klink in glorieert, mij hebben geleerd, proefondervindelijk ook, en keihard, dat voor de in doorsnee mens geldt - althans waar deze "mens" bestaat uit bestuurders en bureaucraten, dat

"De mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad"
-- Heidelberger Katechismus: Grondslag van Ons Calvinisme

Waarom zou ik dus vrede hebben met het malle idee of de brutale oplichterij dat ik vertrouwen zou moeten hebben in leden van organen - de Staatsorganen - die al 20 eeuwen lang de voornaamste en gevaarlijkse terreur-organisaties zijn gebleken, bij tal van gelegenheden, met sinds duizenden jaren ieder jaar "a major war"? - waarin prompt alle criteria plegen te verschuiven, en volmachten gecreerd worden voor "raisons d'tat", die in beschaafder tijden gewoon "terrorisme" plegen te heten, althans bij de ontvangers ervan?

EEN VAN DE FUNDAMENTEN VAN EEN WERKELIJKE RECHTSSTAAT IS NU JUIST DAT DE STAAT EN DE STAATS-BUREAUCRATIE EN STAATS-ORGANEN NIET TE VERTROUWEN ZIJN, EN NIET VERTROUWD BEHOREN TE WORDEN DOOR VERSTANDIGE BURGERS.

Ik zet het maar groot, en apart, in de hoop dat zelfs Nederlandse Kamerleden kunnen begrijpen dat dit echt zo is. Het staat cht bij alle klassieken, ja zlfs in de handleiding tot het Neerlands Recht die ik besnuffeld heb, al is dat evident allemaal literatuur die Nederlandse Kamerleden meestal heel zorgvuldig plegen te vermijden, of heel snel weer vergeten.

En daarom moet dat EPD afgeschaft, en een flink deel van de wetgeving ingevoerd sinds 2002 "vanwege de gevaren van Het Terrorisme" zo snel mogelijk ingetrokken worden.

(*) Noot van 21 april 2009: En - zie gisteren - niet eens, als in China, voor wel vijf maandsalarissen, o nee: gewoonlijk voor zr veel minder, misschien wel alleen vanwege het plezier het te knnen! (Zie "The Holocaust Encyclopedia", Ed. W. Laqueur, Yale University Press 2001, ISBN 0-300-0843-3, ook met een leerzaam lemma Netherlands, dat waarschijnlijk niet PC-stijltje-Niod/Riod is).

(**) Ik ben daar tamelijk stellig over, omdat ik er gedeeltelijk op afgestudeerd ben, en omdat iemand die een paar jaar later op alleen iets dergelijks afstudeerde en de claim dat hij de eerste zou zijn de wereld inzond. (Veel interesseren doet het me niet, maar het programma van mij was voor Dos, heette Edith, en heb ik 4 jaar als mijn voornaamste computer-programma gebruikt, omdat het onder Dos lange bestandsnamen had, en programmaas op kon starten, en hyperlinks naar andere teksten en meer had, zoals hele goede zoekmogelijkheden in veel bestanden in n keer.)

(***) Ik weet van welgeteld n behoorlijk programmerende echte medicus, maar die onderwijst aan een Amerikaanse universiteit en is Amerikaan. Enige full-time als medicus werkend arts kan vrijwel zeker niet programmeren, tenzij hij of zij het jong leerde, bij tijdsgebrek, en zelfs dan: Al kunt u wat in Java of Delphi schrijven - u heeft nog geen idee wat er allemaal verder nog mogelijk is. (Wie het werkelijk interesseert moet eens onder "OllyDbg" googelen, voor een zeer fraaie debugger, om te zien dat als iets in een assembler-debugger staat in beginsel van bit tot bit nakend aanwezig en toegankelijk is, wat het ook is.)

(****) Hoop is het laatste geschenk uit de doos van Pandora, na een pandemium van plagen. En 't is waar: zolang er hoop is, is er leven, logisch gesproken.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail