Nederlog        

 

   30 maart 2009

 

Wat lijstjes met wat commentaartjes (mijn interesses)

 

Laat ik eens een lijstje of wat lijstjes van mijn interesses geven, zodat de lezer maar gewaarschuwd is voor alles wat hem of haar niet zou kunnen interesseren.

1. Mijn eigen hoofdonderwerpen
2. De hoofdonderwerpen in Nederlog
3. Mijn notities

1. Mijn eigen hoofdonderwerpen

Ik heb min of meer systematisch gelezen in 14 onderwerpen: filosofie, wiskunde, logica, psychologie, sociologie, economie, religie, mystiek, linguďstiek, natuurkunde, medicijnen, literatuur, geschiedenis en computers.

Alles daarvan kan in beginsel in Nederlog terecht komen, zus of zo, vaak terloops, en over alle onderwerpen heb ik ooit geschreven, en vaak veel, maar dat kan lang geleden zijn en op papier, en als het niet op mijn site staat is er weinig van gepubliceerd. (*)

Hier zijn enige precisificaties van de onderwerpen.

Filosofie: Ik ben een originele filosoof, maar wat ik denk in de (theoretische) filosofie past overwegend onder de hoofdjes "wetenschappelijk realisme" en "analytische filosofie". En ik ben ik het bijzonder geďnteresseerd in kwesties die de meesten niet zozeer interesseren, namelijk over de fundamenten van de wiskunde, de logica, menselijk redeneren, en de wetenschap, ook al omdat de aanpakken die ik daarin prefereer gewoonlijk formeel zijn.

Wiskunde: Ik houd van wiskunde, en had dit waarschijnlijk beter kunnen gaan studeren dan filosofie, maar helaas. Mijn voornaamste interesses hier zijn algebra, topologie, verzamelingenleer en waarschijnlijkheid en statistiek.

Logica: Ik houd van logica, met als kanttekening (1) dat ik in dit HELE veld geďnteresseerd ben (niet in alles evenveel, uiteraard), inclusief de (meer) klassieke logica, zoals van de Scholastici en ook buiten het Westen (de Indiërs hebben heel interessante logische literatuur, zowel bij de Boeddhisten als de Hindoe's alsn daarbuiten) en kanttekening (2) dat ik diverse ketterse opvattingen c.q. ongebruikelijke voorkeuren heb.

Psychologie: Ik ben erin afgestudeerd en ben eraan begonnen vanwege mijn interesses in menselijk redeneren en zal ongetwijfeld meer gelezen hebben in het veld dan de meeste andere doctorandussen psychologie, maar over het geheel genomen was de wetenschap der psychologie voor mij een afknapper, want nauwelijks echte wetenschap. Aan andere kant: Er zijn ook heel aardige dingen gedaan in de psychologie, en William James was een groot man en een groot schrijver.

Sociologie: Mijn belangstelling hierin is vooral een erfstuk van mijn marxistische opvoeding, want ik vond daardoor al vroeg dat ik iets van sociologie moest weten en leren - zodat ik ook al snel bevond dat het meeste daarin niet of nauwelijks echte wetenschap is, al zijn ook hier aardige dingen gedaan - maar de klassieken, van Machiavelli t/m Weber ("Wirtschaft und Gesellschaft") blijven véél beter dan de academici die het vak onderwijzen aan universiteiten.

Economie: Ook hier is mijn belangstelling vooral een erfstuk van mijn marxistische opvoeding, maar economie vind ik uiteindelijk interessanter dan psychologie en sociologie, waarschijnlijk omdat de wiskundige modellenbouw er verder voortgeschreden is, en omdat het op nogal wat manieren raakt aan wiskunde en waarschijnlijkheid, en trouwens ook aan psychologie.

Religie: Ik had een volstrekt vrije atheďstische opvoeding, in de zin dat mijn ouders mij hun eigen marxistische ideeën niet opdrongen en al helemaal geen religieus geloof, zodat ik hieraan begonnen ben, ooit, om te begrijpen waarom zovelen wel in dit soort zaken geloven. Dit is nog steeds mijn hoofdmotief, en ik geloof er nog steeds zo ongeveer helemaal niets van (maar zie het volgende item), maar het is waar dat er zeer intelligente theologen zijn geweest (zoals Aquinas en Ockham), en dat er zeker over ethiek daar zinnige dingen te lezen zijn (mits men corrigeert voor het geloof).

Mystiek: Ik heb mystieke ervaringen gehad zonder drugs of pogingen daartoe, die ook evident geen waanzin of psychose waren en wel een andere vorm van ervaren, die heel moeilijk of niet te verwoorden is, maar wel duidelijk anders dan gewone ervaring (**), en in ieder geval schijnbaar belangrijk, en daarna bevonden dat die ervaringen tamelijk helder beschreven zijn, voorzover mogelijk, door anderen. Dit is echter niet iets waar ik veel over schreef, en het enige wat ik hier er nog over opmerk is dat het voor mij ook overwegend los staat van religie, al zijn de meeste religies er in origine op gefundeerd.

Linguistiek: Dit begon vooral vanwege mijn belangstellingen voor taal, redeneren en logica en hangt daar nog steeds mee samen. Ook hier ben ik op diverse manieren ketters, omdat ik Chomsky nooit echt hoog heb aangeslagen (de fundamenten van generatieve grammatica zijn triviaal voor logici; de bovenbouw is vaag en speculatief). En er is redelijk wat interessant werk in de moderne linguistiek (naast een boel quasi-formalismes zonder echte inhoud).

Natuurkunde: Dit begon omdat ik wilde weten hoe de werkelijkheid in elkaar stak, en is een andere studie die ik beter had kunnen volgen dan filosofie, althans met een oog op carričre. En ik heb redelijk wat gelezen in dit veld in verband met quantum mechanica en waarschijnlijkheid.

Medicijnen: Ik ben in medicijnen geďnteresseerd geraakt vanwege mijn ziekte en mijn ervaringen met artsen, die de eerste tien jaren van mijn ziekte - toen ik niet eens wist wat ik had, en de doktoren ook niet, die er dus vrijelijk om het hardst om logen - om zeer wanhopig van te worden waren. Wel... het is een nobele, belangrijke, echte wetenschap, maar de meeste artsen die u treft zijn geen wetenschappers maar praktijkmensen, en het is waar dat het onderwerp (de lijdende mens) zeer ingewikkeld is.

Literatuur: Ik ben sinds mijn vroege jeugd meer in feitenkennis - kennis over echt bestaande zaken - geďnteresseerd geweest dan in fictie, en de meeste zogeheten literatuur is fictie. As it happens, heb ik toch vrij veel literatuur gelezen, maar as it also happens, dit betreft vooral Engelstalige literatuur, waar ik een behoorlijk goed kenner ben geworden over de jaren heen van die literatuur, inclusief filosofie en geschiedenis, dus inclusief Berkeley, Mandeville, Hume, Gibbon en Smith - tussen 1700 en 1830, en overigens een zeer goed kenner van Multatuli, omdat ik dit de enige werkelijk goede Nederlandse schrijver vind. (Ik meen ook dat ik méér voor en rond Multatuli gedaan heb dan mijn generatie van Neerlandici-met-aanstelling-op-basis-van-Multatuli - wat mij in die kringen kennelijk zó onbemind maakt dat de uitgebreide Multatuli-sectie door deze heren en dames behandeld wordt zoals "kapitalistische lectuur" in de voormalige Sovjet-Unie: doodzwijgen en doen alsof het niet bestaat).

Geschiedenis: Ik las altijd graag geschiedenis, maar het kostte me behoorlijk wat moeite - omdat niemand me erop wees - de echt grote historici te vinden, zodat dit één van mijn hoofdonderwerpen is waarop ik me pas na mijn dertigste enigszins bekwaamde.

Computers: Ik zit nu 21 jaar dagelijks voor een computer, en heb dat altijd zeer interessant en aangenaam gevonden, en begrijp deze machines ook theoretisch, namelijk vanuit de logica en wiskunde. Wat me er tegenwoordig het meest aan interesseert zijn praktisch gesproken het internet en open source, allebei vanwege individuele vrijheid, goed onderwijs en wetenschap, en theoretisch gesproken het begrip en de ontwikkeling van programmeertalen, die voor mij een vorm van logica zijn.

Zie verder "Echte wetenschap & echte psychologie = genot", uit 1988, inclusief een - nog steeds - leerzame uitgebreide boekenlijst.

2. De hoofdonderwerpen in Nederlog

In 2008 schreef ik in Nederlog over onderwerpen die ik als volgt categoriseerde

Amsterdamns bestuur
Computers

Economie
Filosofie
Generatie-genoten 
Geschiedenis
Literatuur
Logica
ME - zie Link naar Index ME in Amsterdam - 2008
Mill                         
MM site
             
Multatuli               
Nederlog
Neder-Ali                 
Neder-drugs         
Neder-onderwijs

Neder-oorlog
Neder-politiek
Neder-Rita
Neder-typisch

Neder-vrijheid
Politiek

Psychologie
Diversen

Dit is alleen een lijstje categorieën en het origineel is een stuk duidelijker, vollediger en handzamer, ook met alle links en is hier: Nederlog 2008 gesorteerd.

Het is de moeite waard op te merken dat Nederlog altijd snel, moe en met pijn geschreven is - altijd zonder spellingscorrector, want ik heb een hekel aan die dingen en gebruik mijn eigen spelling - en daarom soms later op de dag wat gecorrigeerd wordt.

Dit is trouwens ook overwegend de lijst van categorieën van 2007: Nederlog 2007 gesorteerd.

Het is ook de moeite waard op te merken dat Nederlog voor een aanzienlijk deel uit stukjes bestaat die ik (i) liever niet geschreven zou hebben en (ii) niet geschreven zou hebben als mijn menselijke en burgerlijke rechten door de bestuurders van de gemeente Amsterdam en de gemeente-universiteit Amsterdam volgens de regels van de wet gehandhaafd zouden zijn. Zie ME in Amsterdam.

Ik zou dan namelijk mijn hersens en talenten voor beter zaken hebben kunnen gebruiken dan schoften en beestmensen aanklagen c.q. proberen mijn recht te krijgen en mijn menselijke waardigheid en integriteit verdedigen tegen sadistisch verziekt Amsterdams bestuurstuig - want ja: dát zijn het c.q. is het: schoften, beestmensen en sadistisch bestuurstuig, en bovendien - waar een klein land héél groot in kan zijn - met minder excuus dan de satrapen van Hitler en Stalin, omdat er geen enkele dwang, geen totalitaire terreur, geen oorlog en geen revolutie was.

Er was alleen menselijk Amsterdams bestuurlijk en ambtelijk tuig dat zich boven wet en controle had weten te verheffen - en nog steeds verheven is!! -  en dat kon doen en laten wat ze maar wilden, zolang ze zich maar gedroegen alsof ook zij geconformeerde idioten, meelopers en waandenkers van de dag waren (en dit waren het, maar dan alweer in de zin van de satrapen van Hitler en Stalin: zéér gewillige uitvoerders, die ook heel goed kunnen liegen en acteren, en zelf geen originele ideeën hebben, al weten ze zelf heel goed dat de ideeën die ze publiek belijden overwegend leugens zijn (***)).

3. Mijn notities

Sprekend van lijstjes: Ik schrijf sinds 1970 iets dat ik "Notities" noem, dat getitelde en gedateerde opmerkingen zijn die vrijwel altijd over logica en/of filosofie handelen.

Ik ben ooit zo dom geweest een deel daarvan dat ik tussen 1970 en 1977 schreef te wieden en weg te gooien, maar het blijven vele duizenden notities, die voor normale consumptie door anderen het gebrek hebben dat ze vaak formules bevatten, en altijd alleen voor mijzelf bestemd zijn (al schrijf ik ook dan helder en in volledige zinnen).

En ik schrijf nog steeds notities van deze soort, bijna dagelijks, waarin dan ook zeer veel van mijn fundamentele ideeën te vinden zijn, ook in de zin dat ik ondertussen bevonden heb - omdat ik een en ander niet vaak lees en nooit geheel doorlas - dat ik mijzelf erin herhaal, soms zelfs woordelijk/formeel, zonder dat te weten, met soms een verschil van zeven of twaalf of twintig jaar.

In feite was en is een en ander bestemd om mijn eigen filosofie en logica uit te distilleren, maar ja:

Hier moet u weer meewegen dat iemand van mijn niveau in Nederland op het moment 419,79 per maand waard is om van te leven, dus inclusief vaste lasten, en pensioenpremies wel bijna 1000 euro bruto per maand (Hosannah!!), zodat ik bruto wel zo'n 12.000 euro waard ben en mag genieten in onze gelijkwaardige polderheilstaat voor de Nout Wellinks en companen, hetgeen toch wel ongeveer 1/1000ste deel is van wat mijn generatie-genoot de Shakespeare, Newton, Bach en Beethoven van de Shell die Jeroen van der Veer heet in Nederland waard is, met parlementaire blije instemming ook, want - en u bent het toch niet vergeten?:

Van het kaliber van
Jeroen van der Veer
lopen er maar weinig
rond in Nederland

Stáát in het dagblad van Jeroen, en mij, dus is het zo, en een man van mijn zeer armzalig kaliber mag dat graag citeren, ook voor mijn lezers, die helaas ook allemaal het menselijk niveau van Jeroen volledig moeten ontberen, financieel gesproken dan, en dat weer omdat ons parlement en ons trots volk dat zo willen. (****)

Maar misschien dat ik binnenkort eens wat nader moet kijken naar mijn notities, met het doel u daar een stukje of wat van te serveren bij gelegenheid, voorzover dat niet al te esoterisch logisch of filosofisch is.

Hier zijn als illustratie en afsluiting twee notities van dezelfde dag negen jaar geleden, die heel nauw aansluiten bij wat ik een week geleden over managers-typen schreef en gisteren over Stalin:

Apr 7, 2000: In een democratische rechtsstaat

is het dagelijks bestuur in handen van de bevolking en wordt de regering periodiek gekozen uit de meest competente leden van de bevolking en periodiek gerouleerd.

Nederland is dus geen democratische rechtsstaat omdat het dagelijks bestuur in handen van een kaste van beroepspolitici - "Onze Democratische Politieke Leiders" - die een leven lang herkozen worden via de kiescommissies in hun politeke partijen en is het dagelijks bestuur in handen van een kaste beroepsburocraten die een leven lang carričre maken door netwerken in bestuursorganen en loyaal en collegiaal orders uitvoeren.

Het hoofdkenmerk van beide bestaande kastes is gebrek aan intellectueel, moreel en artistiek talent:

Deze kastes bestaan in grote meerderheid uit personen onbekwaam tot een behoorlijke wetenschappelijke of artistieke carričre en onbekwaam tot een carriere in het bedrijfsleven of het opzetten van een eigen bedrijf met eigen verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.

Apr 7, 2000: What most men know and don't face

is that most of their lifes they play social games for delusive ends.

U ziet dat wat ik schrijf meestal gebaseerd is op wat ik eerder schreef of dacht, en het bovenstaande is een goed voorbeeld van mijn notities, want zo zijn er duizenden, behalve dat ze gewoonlijk in het Engels geschreven zijn, en veel vaker wel dan niet over logische punten gaan i.v.m. fundamentele filosofische of logische kwesties.

Maar ja... u moet maar denken (ik ben wat moe, ik heb nogal wat pijn, en ik geniet weer heel vreselijk van mijn 419 euro 79, en ben toch een ietsje bitter gestemd):

Van het kaliber van
Jeroen van der Veer
lopen er maar weinig
rond in Nederland

Zodat een man van mijn kaliber maar blij moet zijn dat hij nog leeft, in onze fijne Nederlandse rechtsstaat, waar iedereen gelijkwaardig is, en alle behoorlijke kiezers respect hebben voor iedereen.


(*) Ik heb altijd vooral geschreven om mijn eigen gedachten te helpen verhelderen, en heb dat altijd heel makkelijk en vanzelfsprekend gekund, zolang ik tenminste kan schrijven over onderwerpen die mij interesseren.

En zoals ik eerder schreef: Ik heb nooit Een Nederlands Schrijver willen worden, en ben ook geheel geen schrijver genus Neerlandicus.

(**) Om het toch enigszins te verhelderen: Echte hevige verliefdheid - dus het soort waarin je vanzelfsprekend naakt op de Dam gaat staan om je liefde uit te balken als dát iets zou helpen - lijkt er wel wat op, behalve dat het minder rustgevend is. (Dit is ook een test voor verliefdheid c.q. liefde: Als u meent verliefd te zijn maar hier te bleu voor bent, valt het allemaal wel mee, met die liefde.)

(***) Aangezien dit zéér vele Amsterdamse bestuurders en ambtenaren volstrekt onduidelijk schijnt te zijn (c.q. ze zijn hondsbrutale leugenaars, die immers weten dat ik geen mafia-moordenaars op hen kan afsturen, al zou ik willen):

Ik vind dit volstrekt onvergevelijk - overmorgen begint "De Maand Van De Filosofie", met Het Thema Verzoening - en het betekent voor mij - met mensen die nu twintig jaar lang, liegend, bedriegend, chicanerend, schofferend, geheel vrijwillig, zonder enige S.S.'er of K.G.B.'er achter ze om ze ertoe aan te zetten - dat aangezien ik vogelvrij ben mijn beulen dat voor mij zijn.

Wie het niet bevalt dat ik dit schrijf kan naar de rechtbank om met tranen in de ogen te belijden dat ik een ambtenaar (of wat) in functie beledig, grief en bedreig - en zal van mij te horen krijgen dat ik de Amsterdamse bestuurlijke heren en dames in grote meerderheid verachtelijker en minderwaardiger dan S.S.'ers vind, eenvoudig omdat zij mijn rechten en gezondheid opzettelijk kapotmaakten zonder enige dwang, kennelijk alleen om drugscorrupte burgemeesters, bestuursdienst-advocaten en drugshandelaren te helpen, of om hun eigen baantje maar te houden door beestmenselijke corruptie, en dat tegen iemand die ongebruikelijk moedig en helder van geest en taal is, en die vanwege zijn invaliditeit niet kon of kan vluchten uit de heilstad voor mafiosi waarin hij gedwongen is te proberen te overleven zolang dat gaat.

(Zie mr. Sarucco, mr. Lisser en hun zeer geachte collega mr. Van Eendenburg voor wie dit niet begrijpt of waardeert, uiteraard in samenhang met ME in Amsterdam en mijn site als geheel - want o, o, o wat zouden genoemden mij graag met Fred Spijkers ook, voor gek laten verklaren! En ja lezer: In een land met zoveel domme laffe conformisten moet je wel abnormaal zijn om de waarheid te durven spreken.)

(****) Een land waar managers en bureaucraten - vanzelfsprekend ook - een veelvoud (een tien tot hondervoud, maar liefst) ontvangen in salaris van wat eersteklas wetenschappers en kunstenaars kunnen verdienen; waar tweederangs ambtelijk personeel van de nationale banken, met IQs van dertig tot zestig punten lager dan het mijne, en vergeleken met mij geen enkele algemene ontwikkeling van betekenis, gepensioneerd worden met 70 keer mijn jaarsalaris alleen in vertrekpremie, is een land dat naar de hel gaat, waar de verantwoordelijke leiders dan ook thuis horen (en in goed gristelijk geloofs-perspectief ook vandaan komen, o gristengelovige mr.dr. Donner en mr.dr. Balkenende).

En als iedereen in Nederland dezelfde menselijke kwaliteiten zouden hebben als de modale Nederlandse ambtenaar of bestuurder dan zou ik daarbij zeggen: Goedzo, jullie verdienen naar de hel te gaan, en zo snel mogelijk, want deze Neerlandse bureaucratisch-bestuurlijke execratie verdient niet te bestaan, was het maar vanwege het lot van  de ijsbeertjes en de ijsvogeltjes - zoals de heren en dames zelf zo graag zo vals belijden.

Helaas voor talloos veel miljoenen die hier verblijven zijn ze zowel wat dommer als wat beter (minder slecht) dan het tuig waardoor ze geleid worden. (En zie Morele rekenkunde II, van 31 dec 2007)

En misschien is dat overal wel zo, in onze prachtige moderne demokratieën, waar hoogst zelden een werkelijk intelligent mens bestuurder of bureaucraat wordt, of zelfs maar kŕn worden, want dergelijke zeldzame individuen worden actief weggewied door de incompetente meerderheid uit eigenbelang.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail