Nederlog        

 

   24 maart 2009

 

Iets over bonussen

crisis-economie

Bonus: z. nw. Smeermiddel samengesteld uit de goede dingen des levens, oorspronkelijk afgeleid van Bona-margarine: proletarisch broodbeleg, dienende droog brood verteerbaar te maken. In moderne  managements-kringen ertoe dienend om managers gesmeerd veel meer te verstrekken dan wat ze daarvoor contractueel overeen kwamen. (In volks, plat taalgebruik: "diefstal", "corruptie")
- Father Robsame Ecrib S.J.

 

 

 


 

 

 

Er lijken nu maar liefst twee reddingsplannen voor de economie te zijn, namelijk het ene van Timothy Geithner in de VS, dat er voornamelijk in lijkt te bestaan een speciale (staats-)bank voor slechte aandelen op te zetten, om deze van andere banken op te kopen, gekoppeld aan subsidies voor de andere banken om ze tot betaalbare leningen te bewegen, en het andere van onze regering, want de NRC meldt over vrijwel de hele voorpagina

Coalitiepartijen eens over plan economie

Dit lijkt er voornamelijk in te bestaan in 2009 en 2010 geld uit te geven en in 2011 te bezuinigen, en de AOW-leeftijd te verhogen tot 67 jaar, wat - als ik het goed begreep - vooral een boekhoudkundige truuk is om de staatslasten te verlichten.

Maar veel over deze plannen is ook nog onduidelijk, behalve dat de beurzen omhoog schoten vanwege het Amerikaanse plan, doch ook dat kan alleen op een eerste impressie berusten.

Daar heb ik het dus nu niet over, maar over bonussen, aan de hand van de zeergeleerde geciteerde Amerikaanse geloofsgenoot van Bisschop Williamson.

Ik schreef er op 21 maart over en sindsdien kwam Wouter Bos tot inkeer - of althans: dat lijkt zo - want hij zei ze af te willen schaffen of weg te willen belasten, voorzover geen onderdeel van een cao-afspraak (dus, om deze afkorting eens te ontkorten: collectieve arbeidsovereenkomst, door de zogeheten "sociale partners", waaronder vakbonden, werkgevers en staat), en dat lijkt me een heel redelijk idee, was het alleen omdat dit jarenlang heeft gewerkt zónder dat het bank- of verzekeringswezen ten onder ging en trouwens ook zonder van hongeroedeem gezwollen bankiers in de straten te moeten zien, of zulke hoogbegaafden als bankiers plegen te zijn rijk te zien worden als wetenschapper of kunstenaar, bij gebrek aan werk in de financiële sector.

Dit zette ik eerder uiteen, mede met hulp van de NRC, namelijk in "Schaf bonussen helemaal af" in De economische experts vinden het ook ("reddingsplan" etc.) en overigens in De bonus-feiten de afgelopen twintig jaren in Economie & managers: Uitkomende hypothese.

Maar de NRC heeft, bleek op 20 maart, een kennelijk nieuwe redactrice, tenzij het een reïncarnatie van Heleen Mees is die zichzelf als Heleen de Jager schrijft, en die kennelijk in ieder geval de zelfbenoemde muze van het managerdom is, want het is aan haar dat u en ik de informatie danken dat

Van het kaliber van
Jeroen van der Veer
lopen er maar weinig
rond in Nederland

en dat

Iedereen wil Van der Veer wel

inzonder Heleen, alsof zij voor mij zou kunnen spreken, of voor u.

Vandaag heeft zij een artikel in de NRC staan dat ik niet op de site kon vinden (zelfbescherming?), waarin zij alles inzake bonussen tracht te herdefiniëren, opdat we vooral maar begrijpen dat het managerdom - ik moet hier Orwell citeren (zie ook 7 maart) - het zo vreselijk goed en integer bedoelt:

Orwell marked this passage in a copy he gave to Geoffrey Gorer, telling him that it was the key passage" en dat "all the pigs were in agreement on this point, even Snowball and Napoleon:"

'Comrades!' he cried. 'You do not imagine, I hope that we pigs are doing this in a spirit of selfishness and privilege? Many of us actually dislike milk and apples. I dislike them myself. Our sole object in taking these things is to preserve our health. Milk and apples (this has been proved by Science, comrades) contain substances absolutely necessary to the well-being of a pig. We pigs are brain-workers. The whole management and organization of this farm depend on us. Day and night we are watching over your welfare. It is for your sake that we drink that milk and eat those apples.' (*)

Daarom dus, omdat er maar zo weinigen als het zwijn Napoleon en Jeroen van der Veer zijn (en kunnen zijn, want anders zou Ons Trots Volk ze immers niet zo goed kunnen betalen, in appels en zo, vanwege hun al-te-menselijke giga-excellenties, als geciteerd) - zo moet ik kennelijk begrijpen - schreef Heleen de Graaf haar artikel, onder de zinrijke, geheel logische, ja geheel tautologische titel, "Ene bonus is de andere niet", waar zij mij en u - waarschijnlijker dan niet academisch opgeleid, want ik heb alleen intelligente lezers - verhaalt dat

Bonus is het toverwoord van 2009. Het zorgt in de hele westerse wereld voor volkswoede. Maar gaat het debat wel altijd over echte bonussen?

U ziet "de slijpsteen voor de geest" in volle werking, "voor wie de nuance zoekt", zal ik maar zeggen. Stijltje Hans van der Togt - bespreekt iedere donderdag de roddelbladen, voor meer dan 250.000 naar die informatie dorstende Noordhollandse stemgerechtigden - en kennelijk voorbereidend op haar komende oefening Dubbeldunk a.k.a. Doublethink, zijnde de geesteshouding die bijna iedere collega loyaal en respectvol conformistisch doet groepsdenken tot in "1984" en verder.

We leren in de eerste alinea, in de onnavolgbare Jip-en-Janneke-academie-praat voor mensen die hun geest dagelijks beslijpsteend wensen te zien:

Een extraatje om te blijven, een bedrag om te vertrekken. Compensatie als je overstapt of contanten wegens goed functioneren. Extra geld wordt overal in het bedrijfsleven gegeven. [Jubelt Heleen. O Birgit: Hier is een extra dorstige! - MM] De laatste tijd wordt het allemaal samengebald onder de noemer bonus. Een woord dat niet altijd toepasbaar is.

U ziet: De meesterdubbeldunkende muze van het managements-topsegment

-  Van het kaliber van
Jeroen van der Veer
lopen er maar weinig
rond in Nederland  -

weet het allemaal beter, semantisch geschoold ook als ze is in waarachtig dialectische definities! U moet maar denken

Extra geld wordt overal in het bedrijfsleven gegeven.

Niet aan Jansson, Haitink, Veltman, 't Hooft, of Barendregt (**) - ik noem maar eens een paar enigermate bekende levende Nederlanders e.a. die evident niet "Van het kaliber van Jeroen van der Veer zijn", om welke reden ze dan ook zéér veel minder betaald krijgen, in ons gelijkwaardige land, waar iedereen respectvol gelijkwaardig is.

Ik ga verder met de semantische inzichten van de meesterdenkster voor het managerdom:

Dé bonus
Dit is eigenlijk de bonus waar de woede zich tegen keert.

Bergijpt u wel? Dit is de meerwaarde die een dagblad geeft, door het nieuws te verrijken met analyses en duidingen, waar u en ik helemaal niet op zouden kúnnen komen.

De semantisch hooggeleerde legt nog meer uit, van navenant niveau, en besluit met het leerrijke, ongetwijfeld met jubel in heur hart opgeschreven

Dat het discretionair is [zeg maar: Kwestie van vriendjespolitiek, en zie Iets over managers-typen - MM] bleek bij Shell. Daar werd niet voldaan aan de afgesproken criteria, maar de bovenste management-lagen kregen toch deze bonus uitgekeerd.

Dit komt uiteraard omdat "Van het kaliber van Jeroen van der Veer lopen er maar heel weinig rond in Nederland" (ik zet het maar rood opdat u het maar niet vergeet! Echter Mensch aller echte Menschen: superverdienstelijk!) hetgeen uiteraard ook de schier extatische hartejubel van Heleen zal verklaren.

Er is meer, dat u vast nog niet wist, zelfs al heeft u een academische graad:

Welkomstbonus
Een bedrag in contanten, opties of aandelen om iemand over te halen bij het bedrijf te komen werken.

In verwante milieus a.k.a. "omkoopsom", "smeergeld", "mega-bakshis", "loon der corruptie", "een zeker percentage" c.q. "an offer you can't refuse".

En  meer (al bespaarde ik u hier weer veel aan semantische dubbeldunk):

Retentiebonus
Blijf-bij-ons-bonus.

Zeg niet, o medelezende academisch bekwaamden, dat u het niet dui-de-lijk voor-ge-kauwd krijgt! De muze van het management licht dan ook heel trouwhartig toe:

Vorig jaar kregen circa 500 bankiers bij ABN Amro een retentie-bonus van enkele maandsalarissen.

Alsof het allemaal vanzelf spreekt, in die kringen, dan en daar: "Vorig jaar". Alsof het allemaal, alle 500, waarachtige "bankiers" zouden zijn (***), met eigen familie-bedrijven en eigen opvattingen over de eigen waarde, ten eigen laste ook, vanwege eigen verdienste(n), en niet feitelijk gewoon salariaat met een keurige polder-cao, vrijwel allemaal zonder het minste talent om wat beters te kúnnen doen dan op een bank te werken.

En nog meer

Vertrekpremie
Ook wel bekend als de gouden handdruk. Geen echte bonus, maar wel vaak zo genoemd.

Door wie zegt de zo bijzonder begaafde managements-muze er niet bij, maar zoals u ziet ... ziet Heleen muzisch en geniaal begaafd tot ver in de Platoonse hemel, en kan met hulp daarvan fast anschaulich platonisch-semantisch-verantwoord zien welke "bonussen" geen "bonussen" mogen heten, alsof ze de ontvangers geen goed zouden doen, en dat kennelijk omdat als ze dan toch "bonussen" zouden heten dit wel eens7

in de hele westerse wereld voor volkswoede

zou kunnen zorgen.

En dat moeten we toch vermijden als we willen vermijden dat Onze Managers de hen volgens hun integere zelf en eigen vrienden toekomende goede dingen des levens - a.k.a. bonussen - zouden ontvallen! Alsof een cao ergens voor dient! Alsof er enige beperking is aan menselijke en vooral manageriële wensen! Alsof rechtvaardigheid meer dan een illusie is!

Hoe het zij, de NRC-managements-muze licht ons geheel objectief en waarachtig voor over deze bonus die van haar geen "bonus" mag heten al doet deze vertrekpremie-bonus-non-bonus (dialectiek!) feitelijk gewoonlijk onverdiend veel goed:

De[ze] premie, meestal voor topmanagers (..) heeft niets van doen met prestaties.

U begrijpt dat dit wel eens fout kan gaan, en de managements-muze Heleen de Graaf licht u en mij ook daarover weer zeer objectief voor:

De zaak rond de baas van ABN Amro Nederland, Jan Peter Schnittmann, is een recent voorbeeld. Hij kon 18 miljoen euro krijgen toen hij eind 2008 weg moest. Hij ging weg met 8 miljoen.

Zo is het allemaal niet, volgens haar eigen NRC en mij, maar ja: We zijn toch immers alles aan het herdefiniëren en herijken onder leiding van muze Heleen, dus waarom niet gelijk de waarheid ook?

En er is nog meer:

Prestatieloon
De verwarring over dit extraatje is groot. Het is geen echte bonus.

Snapt u wel? De semantisch hoogbegaafde - "bonus" = "het goede", "toelage", ook van "bonus bij de vis" - licht toe:

De beloning voorziet in een extra uitkering van een bepaald percentage van het basissalaris dat is gekoppeld aan specifieke criteria.

Persoonlijk zie ik niet in hoe dit verschilt van enige graai in de kas, al dan niet "bonus" genoemd, onder citering van "een bepaald percentage" en "specifieke criteria", maar goed: Ik schrijf dan ook niet, tegen bonus van salaris, in de NRC.

Mevrouw De Graaf - daarentegen - is bijzonder diepzinnig, want ze verzekert mij en u ook in dit verband, te weten van "Prestatieloon" a.k.a. "dit extraatje" dat

De variabele beloning komt soms in de plaats van vast loon en wordt ook buiten de bancaire sector gebruikt. Als de beloning is gekoppeld aan specifieke productie kan het tot excessen leiden, zie de verkoop van Amerikaanse hypotheken aan ieder die dat maar wilde.

Drie dagen geleden besprak ik de Bos-truuk, hier ziet u 'm in volle glorie gebruikt door de muze van het managementdom, nu werkzaam bij de NRC:

Eerst noemen we "Prestatieloon" blij badinerend een "extraatje"; dan zeggen dat dit "soms in de plaats van vast loon" wordt gebruikt (alsof dat vanzelf spreekt) en stellen, om de aandacht af te leiden, dat dit "ook buiten de bancaire sector" gebeurt" en dan hebben we plotseling het White Trash uit de VS die in hypotheekleningen getruukt werden die ze niet konden betalen door conmen vanwege bankiers ... verantwoordelijk voor het prestatieloon van de managers van de bancaire sector, dat ook geen "bonus" mag heten!!

Zegt u niet dat Heleen de Graaf niet semantisch hoog begaafd is!! Zelfs de Pravda of Harry Mulisch deden het vaak zo subtiel en handig niet!

En tenslotte is daar de

Winstdeling
Net als prestatiebonus een extraatje en geen echte bonus.

De integere managements-muze weet het zeker - maar ikzelf heb heel sterk het gevoel, het vermoeden, de aandoening, dat mevrouw Heleen de Graaf ofwel heel dom en heel brutaal is, ofwel heel brutaal en heel handig is, maar in ieder geval niet de juiste vermogens heeft om mij te kunnen verblijden in de NRC, inzake de economie of wat anders.

crisis-economie


P.S. Ik wil dus maar zeggen, beste Birgit Donker van de NRC: Hier is duidelijk een medewerkster die tal van bonussen waaronder vertrekpremies verdient. Ik zou trouwens ook Jeroen van der Veer even bellen, mócht hij een publieksvoorlieger nodig hebben, want mevrouw heeft daar de begaafdheid en talent voor.

P.P.S. Maar ja, heel mogelijk modern opgeleid, bedenk ik wat later op de dag. Zucht... "Mon Dieu, mon Dieu, ayez pitié de moi et de mon pauvre peuple!" - Guglielmus Taciturnus.

(*) Bernard Crick, "George Orwell - A Life", p. 490.

(**) Twee dirigenten, twee natuurkundigen (Nobelprijswinnaars), een wiskundige (lambda-calculus). Géén kaliber dus, vergeleken met Jeroen van der Veer, volgens topsemantica De Graaf, en menselijkerwijs, zoals waarde in dit land en deze cultuur tot uitdrukking wordt gebracht, nauwelijks meer waard dan ik, die geen tienduizendste waard is van wat een man "Van het kaliber Jeroen van der Veer" Nederland waard moet zijn, volgens Heleen de Graaf, die dat vast allemaal heel integer meent, want opschreef bij logische implicatie in een blad dat ook door logisch geschoolden gelezen wordt.

(***) Geciteerd naar 30 december:

ik heb - toevallig - ook nog een NRC van 25 december rondslingeren, waarin de NRC, ook al in het economie-katern, een Neerlands zakenbankier te Zwitserland interviewt onder de kop

'Zakenbankiers zijn geldwolven, net als iedereen'

en daaronder de verklarende onderkop

Topman Hans de Gier van Zwitserse bank Julius Bär is hartstochtelijk verdediger van hebzucht als drijfveer

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail