Nederlog        

 

   6 maart 2009

 

Lezersservice: Nederlog-series in 2004

 

Gisteren leverde ik u zomaar Twee van de vele genietingen van het internet + levensles en vandaag krijgt u nog aanzienlijk meer internet-genietingen, namelijk de Nederlog-series in 2004.

Als u een regelmatig lezer(es) bent van Nederlog (en de voorganger Nedernieuws) dan weet u dat er regelmatig series zijn in Nederlog en Nedernieuws, in de zin dat er meerdere, soms zelfs veel, stukjes erin aan één onderwerp besteed worden, soms met lange(re) tussenpozen.

Tot nu toe is alleen de (krediet-) behoorlijk doorgelinkt aan het eind van de stukjes daarover, middels pijlenknoppen naar de voorganger en opvolger in de reeks, maar ik heb nu besloten om de verschillende series wat beter in beeld te brengen en op dezelfde manier aan het eind door te linken, en te beginnen met de stukjes in Nedernieuws van 2004.

Hier is de serie van de series in dat jaar met links naar een tafel met de betreffende links, allemaal in dit bestand:

Series 2004

Van Gogh
Neder-Onderwijs
Neder-Drugs
Mijn generatie
Lob der Partei
ME in Amsterdam
Juffrouw Ali
Neerlands bestuurlijk en bureaucratisch onvermogen
Het verval van Nederland
Het verval van het nederlands
Terrorisme

St Maarten

Alle bestanden hebben aan het eind een paar pijlenknoppen en de korte titel van de reeks met een link naar dit bestand, als volgt:

     Van Gogh 

dat u aan het eind van het tweede bestand in de reeks over de moord op Theo van Gog vindt. Alleen het eerste en het laaste bestaand in een serie hebben één pijl (al zal dit in de meeste gevallen veranderen als de series voor 2005 doorgelinkt zijn).

Ikzelf denk dat de verreweg langste serie die ik in 2004 schreef over de moord op Theo van Gogh ging, die ik persoonlijk gekend heb, en ik meen ook dat dit verreweg het beste is dat er in dat jaar over dat onderwerp geschreven is.

U kunt het nu, bijna 5 jaar later, in ieder geval allemaal zelf beoordelen, aan de hand van de afgod van Job Cohen die "benefit of hindsight" heet, en dat kan nu ook heel makkelijk aangezien de betreffende bestanden nu doorgelinkt zijn aan het eind.

Hier is het begin, en ik wens u veel leesplezier. De enige voorwaarde om een en ander nu snel en makkelijk door te bladeren met de pijlenknoppen aan het eind is dat uw computer met het internet verbonden moet zijn (als u e.e.a. niet neergeladen hebt in dezelfde directory, want dat laatste is de voorwaarde om de links aan het eind werkend te houden als u niet on-line bent).

Het is overigens wellicht de moeite waard dat ik maartensz.org in de herfst van 2004 begon, vooral vanwege de gruwelijk slechte service van xs4all in mijn geval, en dat ikzelf meen dat in ieder geval de bestanden over Van Gogh aanzienlijk minder gelezen zijn dan ze verdienen, want in 2004 had maartensz.org niet veel dagelijkse lezers.

Van Gogh - 2004

Theo van Gogh vermoord
Broederlijke Van Gogh-correspondentie
Van Goghiana
Van Gogh
Nedernieuwsbronnen
De Grote Nederdenker Holman
De grote Nederdenkster Durlacher
Van Gogh
Van Gogh en - Hirsi Ali
Van Gogh en - Jozias van Aartsen
Van Gogh en - Condoléance-registers
Van Gogh en - Goghiaanse beledigingen
Van Gogh en - Job Cohen
Van Gogh en - Mohammed B.
Van Gogh en - Verhagen
Van Gogh en - Begravenis-advertenties
Van Gogh en - Emile Fallaux
Nieuwe politieke partij
Van Gogh en etc.
Van Gogh en - Zalm's Heilige Oorlog
Van Gogh en - "Radicalisering valt niet uit te sluiten"
Van Gogh en - "Radicale elementen de kop indrukken"
Van Gogh en - Wilders ook vereerd
Van Gogh en - Goeroe Scheffers
Van Gogh en - Bloemen voor Van Gogh
Van Gogh en - De brief van Mohammed B.
Van Gogh en - M.E.
Van Gogh en - "Aanstoot"
Van Gogh en - Goghiaans proza en beledigen
Zalm's heilige oorlog
Submission
Van Goghiana
Van Gogh en - Bolkestein
Van Gogh en - Marokkanen
Van Gogh en - Freek-met-de-missie
Van Gogh en - Aboutaleb-met-de-missie
Van Gogh en - Abrahams en de goatfuckers
Aboutaleb-kul
'In mantelpak feestend rond de lijkkist'
Terreur in Den Haag
'School moslims in Uden brandt af'
'Eeuwig zonde'
NRC-hoofdartikel
De crematie
LPF-voorzitter verzint bedreigingen
Terreur in Den Haag
Oproepen
Nederland verklaard te Iran
Van Gogh verklaard door Abrahams
Beveiliging Van Gogh
Het Nederlandse nieuws
Kamerdebat
Koningin in actie
JeejPeej in actie
Donner in actie
PKK-kamp opgerold
Nieuw Rechts
Cohen
Neder-Imams
Arrestaties Den Haag
Sinterklaas is in aantocht
Cohen en de regels
Elian
Freek de Jonge
Politie en beveiliging
Dijkstal
"Tien dagen "
Broederlijke 'Submission'-correspondentie
Godslastering
Raad van Kerken
Aboutaleb als Verlosser
Typisch Neerlands
Hysterie
Pim de Grootste
JeejPeej
De haat van de haat in Neerlanderthalië
Nog geen moord erbij
PimWimPimWimPim ad nauseam
Bedreigde OM-medewerkers
Hysterie in Neerland
Buikhuisen
Phillips
Dreigbrief en Donner
Hirsi Ali en NRC
Komrij en Donner
Handen schudden
Vrienden van Hirsi Ali
Polsbandjes
Mohammed en Gibbon
Abdul-Jabbar van de Ven
JeejPeej
Hofland's staatsgreep
Komrij
Abrahams
Unser Führer Jozias Van Aartsen
Opiniepeilingen
Pubers
Donner
'Respect4all'
Hirsi Ali
Van Gogh
Führer Jozias
Geert Wilders
Hirsi Ali
Hirsi Ali
Leugen en dialektiek
Zeitgeist
Inburgeren
Beledigde Deense moslims
Duitse moslims
Beledigend proza
Wilders
De Hond
Hirsi Ali
Van Gogh-nieuws
'Laatstewilpil'
Geweld
Van Gogh
Hofland
Polsbandjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tenslotte nog een opmerking over mijn redactie van een en ander, en over de inhoud en stijl van mijn proza in 2004:

Mijn redactie: Zoals gewoonlijk is het - letterlijk - met pijn, moeite en ME geschreven en gemaakt. Het is mogelijk dat enkele nieuwe links niet werken, en het is ook mogelijk dat ik later de bovenstaande series iets uitbreid of anders inricht, maar het meeste werk voor het verzamelen en toegankelijk maken van de series die in 2004 in Nedernieuws te vinden zijn is gedaan.

Mijn taalgebruik: Zoals gewoonlijk is het - letterlijk - met pijn, moeite en ME geschreven en zoals gewoonlijk is het ook snel en spontaan geschreven. Een wellicht enigszins relevant verschil is dat een en ander voor Nedernieuws is geschreven, dat oorspronkelijk bestond uit e-mails aan mijn in het buitenland wonende broer over het Nederlandse nieuws, en vandaar ook de titel Nedernieuws.

Nederlog begon ik aanvang 2006 en de verschillen met het voorgaande Nedernieuws zijn vooral dat ze niet oorspronkelijk begonnen, opgezet of verstuurd zijn als e-mails aan mijn broer, en dat ze niet meer alleen over het Nederlandse nieuws gaan maar over wat mij interesseert.

Overigens zijn de verschillen niet groot, en is alles evident tekst van dezelfde schrijver.


P.S. Ambtenaar Van Eendenburg verkeert kennelijk in een stuip, een schrik, of een bureaucratische afweerpose vanwege het niveau en de inhoud van mijn proza, en kan ook onmogelijk ooit enig persoon gelezen hebben die zo schrijft en denkt als ik - tenzij meneer natuurlijk loog toen hij mij telefonisch verzekerde niet te weten wie ik ben, mijn naam noch mijn alias te kennen, en zich niets te herinneren van de brief van B&W aan mij die hij kennelijk zelf opgesteld had, met fijnzinnig sadistisch overzien van zo'n 136 bestaanden over ME in Amsterdam en mijn voortdurende pijn en discriminatie.

Ambtenaar Van Eendenburg! Het is - "tut, tut" - écht een kwestie van aangeboren hersens en moed, en u kunt er ook niets aan doen dat u wat meer tekortschiet op die terreinen dan u zelf dacht, wilt gezien worden, en graag poseert te zijn. (Toch? Als psycholoog vragend ook?)

Ik heb u ook uitdrukkelijk en herhaaldelijk verzocht mij door te geven (inclusief mailadres) aan de twee grage vergassers, sadisten en harddrugshandelaars-beschermers onder uw collega's in Bestuursdienst (en klik dat collega's eens aan en lees dat door: U kunt er uw carriére-voordeel mee doen, meneer!) mevr. mr. Sarucco of meneer mr. Lisser.

U kunt dat ook nalaten, natuurlijk - alles naar vermogen, en ik ben maar een sinds 20 jaar voortdurend pijn lijdende invalide die per maand moet leven van bedragen die genoemde zeer gewillige gemeentelijke vergassers en terroristen ten behoeve de harddrugshandel per dag "verdienen" aan bloedgeld, judaspenningen en beulenbonussen, maar dan riskeert u wel, meneer, dat ik u veel bekender en beruchter maak dan u bent - waarbij u ook moet bedenken dat het mijzelf, in mijn aanbiddelijke hoogmoed - zeer veel waarschijnlijker lijkt dan niet dat mijn proza nog lang gelezen zal worden, ook na mijn dood, onder andere vanwege de reden dat uw soort bij de Bestuursdienst er zoveel moeite mee hebben: Het is veel eerlijker en moediger dan enige van uw collega's in zich vindt, en het is veel scherper en beter geschreven en geargumenteerd dan enige van uw collega's vermag, en inderdaad ook bij gelegenheid zeer verontwaardigd scheldproza. Foei toch, "tut, tut," nietwaar?

En u mag dat - mijn teksten heten immers te "grievend en/of beledigend" sinds 20 jaar om door u en uw collega mafia-maat terroristen beantwoord te worden, wat een krankzinnig hondsbrutaal en stinkend smerig en laf argument is, meneer, om te weigeren de wet te handhaven waar u en uw collega's zo schandelijk voor overbetaald krijgen om te handhaven - maar als u dat dan werkelijk vindt en niet ook alweer liegt dan moet u gewoon naar de rechtbank met de boodschap:

"Wij, Chiel tut, tut van Eendenburg, samen met mijn uiterst heldhaftige, vastberaden, barmhartige, loyale, respectvolle, menselijk-al-te-menselijke collega-Übermenschen mevr. mr. Sarucco of meneer mr. Lisser, behoudens ons het recht voor ieder Amsterdams burger te doen vergassen en terroriseren uit naam van de idealen van de Februaristaking, en wie daar toch tegen protesteeert de dood te proberen in te drijven, en het enige wat ons spijt of waar wij ons voor excuseren is bij onze meesters, voor het feit dat Maarten Maartensz nog steeds leeft, al is het in voortdurende pijn, armoede, gediscrimineerdheid en onbeantwoorden door de verantwoordelijken, die liever harddrugshandelaren helpen dan hun wettelijke plicht doen volgens de wet waarin ze zijn afgestudeerd."

Zo is het toch, Chiel? Zeg me anders dat het niet waar is, want je hebt een mail-voorziening, en er zit een spellingscorrector bij, zodat het er niet aan kan liggen dat je bang bent dat ik je op een taalfout betrap. (Je mag me natuurlijk ook schrijven - dat probeerde de drugsterroristische rechterhand van Cohen immers in 2002 ook al, net als dat bij Fred Spijkers geprobeerd is - dat jouws advocaten-inziens ik gek ben, maar ik vrees voor jou dat, ondanks mijn juvenaals verontwaardigde proza bij gelegenheid - ik makkelijk aan kan tonen, zélfs voor een Nederlandse rechter-en-vriend-van-mr.dr.-Cohen-en-zijn-Bestuursdienst, dat ik weliswaar radikaal afwijk van de Neerlandse beschavings-norm die heilig bij Cohen en Van Thijn, omdat het jarenlang zoveel PvdA-stemmers trok, en binnenkort zoveel neo-nationaal-socialisten of hoe ze zich zullen noemen, waar dan ook 40 jaar welbewust PvdA-nivellerings-debiliserings arbeid achter zit, maar dat ik toch, weliswaar soms boos en voor jou en je gelijkbegaafden onpeilbaar begaafder, geheel niet gek ben.

Ik vertaal mijn voortdurende pijn, armoede en beestachtige discriminatie echter soms regelrecht in proza, en vandaar. Zeg me 's dat ik dat niet mag, o Chiel, deugdmens en gelijkwaardige van mijn ouders volgens de zeer gewillige drugsterrorist die Amsterdam's burgemeester is! Of dat ik onwaarheid spreek of sprak over enige burgemeester of wethouder van Amsterdam?!

En ik beloof je ook nog eens, o meester in het recht, dat alles wat je rationeel (logisch, wetenschappelijk, empirisch) kunt wéérleggen (dus niet alleen: weerspreken, want dát kan iedere brutale liegende mafia-maat) door mij ingetrokken zal worden!

An offer you cannot refuse, can't you?

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail