Nederlog        

 

  4 maart 2009

 

Amsterdams metrofraude-nieuws


Metrofraude-files

De NRC opent met een indrukwekkende foto van de resterende puinhopen van het gisteren volledig ingestorte stadsarchief van Keulen:

Met donderend geraas zeeg gisterenmiddag het bijna veertig jaar oude flatgebouw waarin het Historische Archiv der Stadt Kln was gevestigd in elkaar, aangrenzende huizen met zich meeslepend. De panden verdwenen goeddeels in een gat van dertig meter diep. (..)

Naar de oorzaak kan volgens een politiewoordvoerder "in dit stadium slechts worden gegist". Voor veel Keulenaren staat echter vast dat dit door de metrobouw komt. Burgemeester Fritz Schramma zei vanmorgen...

maar dan ook gehl niet op zijn Cohens: Zie Verzakkend Amsterdam van 15 oktober en De Amsterdamse metrofraude: "Wetenschappelijke" stelposten, werp ik tussen

...dat verdere aanleg van de Keulse U-Bahn "bijna onverantwoordelijk" is. Hij wees erop dat de metrobouw in zijn stad eerder tot schade heeft geleid. Huizen liepen scheuren op; een kerktoren kwam scheef te staan.

Wellicht - gezien dat "bijna" is ook burgemeester Schramm mr.dr. in de Jura - maar hij schijnt toch wat beter bebreind of wat eerlijker of wat verantwoordelijker te zijn dan Herr Brgermeister Cohen von Amsterdam (niet moeilijk, geef ik toe, aan de Keulenaars).

De NRC vervolgt hl hoopgevend voor Amsterdam:

Het bedrijf dat de Keulse tunel boort, Zblin, gaat ook de Amsterdamse Noord-Zuidlijn boren. (..) De gemeente Amsterdam zei vanochtend (*) dat er "intensief contact" is tussen de projectbureaus van Amsterdam en Keulen.

Ikzelf snap dat niet zo goed, aangezien wethouder Dales en burgemeester Cohen al in 2002 persoonlijk en hoogst integer vastgesteld hebben dat alles volkomen technisch verantwoord en geheel betaalbaar is (met stelposten) - maar ik zal dan maar aannemen dat ze feitelijk druk aan het overleggen zijn of ze Depla of Van der Linden in gaan huren als zeer getrainde beroepsvoorliegers.

De NRC meldt verder over Keulen dat er heel veel archiefmateriaal -

"van Marx, Engels, Adenauer, Bll en Offenbach"

- vrijwel zeker voorgoed verloren is, en dat dit alles de Tweede Wereldoorlog wl maar de aanleg van de Keulse metro nit overleefde (in mijn samenvatting), zodat u maar weet waar beschaving en vrede goed voor zijn.

Ook staat er op een binnenpagina een opsteker voor de Ombudsman van Amsterdam, mr.dr. Ulco van de Pol, PvdA, die vindt dat een mens als ik volkomen straffeloos en zonder enige schadevergoeding of verontschuldigingen vergast en met moord bedreigd mag worden door drugshandelaren bemind door de Amsterdamse bestuursdienst en grge vergassers en terroristen als mr. Sarucco en mr. Lisser, en daarna 20 jaar pijn mag lijden als invalide zonder enige hulp moet lijden in Amsterdam omdat B&W dat zr bevredigt, en gedurende al die tijd zelfs geen antwoord verdient (zoals mr.dr. Ulco van de Pol, PvdA ook evident vindt dat zijn voorgangster en eigen personeel iemand als ik de zelfmoord in mogen pogen te manipuleren en zijn promotierecht te ontnemen), maar u begrijpt wellicht dat zo'n man een hl ander mens is als het mensen van zijn eigen soort of ambitie betreft, namelijk rijke Amsterdamse huiseigenaren met verzakte dure woningen, wat natuurlijk hl vl erger is, voor mensen van dergelijk  bermenschliche kwaliteit, waar mr.dr. Ulco wl heel graag voor werkt (familie wellicht, Ulco?), dan dat hij ene vinger uitsteek voor wie vergast en met moord bedreigd mag worden - bijna 4 jaar lang! - als een soort invalide Amsterdams Untermensch gehuisvest in een krot, als ik evident ben voor het fascistode uitschot dat Amsterdam bestuurt, beambtenaart, en beombudsmant.

Hoe het zij, het NRC-artikel heeft als bovenkop

Noord-Zuidlijn  Rapport Ombudsman A'dam geeft ontluisterend beeld van organisatie metrobouw

maar het artikel rapport weinig van die ontluistering, wellicht omdat het de echter Mensch Cohen daartegen wil helpen beschermen.

Ik denk dat dit - als dit zo is, wat waarschijnlijk het geval is, gezien de nogal talrijke persoonlijke vrienden en kennissen van Cohen in de NRC-redactie, en de handigheid van Cohen in het bedriegen van mensen - een grote morele en intellectuele fout is, maar geef toe dat Cohen een groot acteur en een heel begaafd zwendelaar en conman (**) is, en daarnaast een uitermate slecht en minderwaardig mens, kennelijk zonder enige morele scrupules, heel wel mogelijk zonder een aangeboren moraliteit, die zich echter buitengewoon knap en goed weet voor te doen alsof hij een miljard maal beter zou zijn dan hij feitelijk is. Zie verder mijn noot (***), die vooruitloopt op een vollediger behandeling.

-Metrofraude-


P.S. Ambtenaar Chiel tut, tut van Eendenburg - zie A, B, C, D, en E - is nu (zoals veel vaker gebeurde in mijn kontakten met de drugsmisdadigers van de bestuursdienst), niet te bereiken, want anders had u vandaag een ander stukje gelezen.

Ook de weer aangesproken Ombudsman van Amsterdam reageert weer niet c.q. deelt zowel mij als u impliet-expliciet mede dat ik van hem en zijn ondergeschikten zo vergast, vermoord en afgebeuld mag worden, en hetzelfde geldt mr. Mieke Krol van de UvA, die al sinds september 2007 helemaal nooit en niets van mij antwoordt, alsof het voor haar vanzelf spreekt dat mijn ex en ik 3 jaar terreur van een gek in een studentenflat moesten overleven omdat het CvB weigerde op te treden (hier is hun voornaamste reden: Aan de Universiteitsraad van de UvA - 1982, en de daaran voorafgaande link is naar het vonnis van de rechtbank dat mij geheel gelijk gaf daarover).

U moet maar denken:

Persoonlijke onverantwoordelijkheid en persoonlijke onaansprakelijkheid is het persoonlijk wezenskenmerk van eenieder die in Amsterdam (en kennelijk ook: Neerland) ambtenaar of bestuurder is: Zij zijn er eenvoudig niet voor enig mens die ze niet effectief kan betalen of effectief kan bedreigen.

En omdat ik deze ervaring nu 31 jaar heb, ga ik er vanuit dat de uiteindelijke verklaring daarvoor vooral is dat de grootste schoften die er in Neerland te vinden zijn zich een weg hebben weten te banen naar de bestuurlijke functies waarin ze zich nu 660.000 of meer dan 800.000 euro's toekennen.

Het meest gruwelijke dr weer bij, o Machiavelli en Ortega-kenners is niet dat ze zo schofterig liegen en bedriegen, en zelfs niet dat ze zichzelf zo graag verrijken, want dat alles is des politicus en des mens, en was een kwaal waar ook de Medici en veel andere bestuursfamilies aan leden, maar vooral het vrijwel totale gebrek aan werkelijke intelligentie, beschaving of distinctie van de moderne dommocratisch verkozen (al dan niet modern-akademisch getitelde) standwerkers en martkooplieden.

En het is vooral hierom dat ik iedereen met een dragelijk verstand dringend aanraad Nederland te verlaten: Dit land is "vl te vol" voor enige serieuze , en ik zie geen ambierend of uitoefenend machthebber van ook maar het minste relevante waarachtige nodige talent, en ik zie ook al geen enkele manier voor enig integer persoon van waarachtige distinctie om zich in het zompig driekwartdebiel moeras van de Nederlandse politieke partijen naar boven te kunnen vechten. (Voor Alexander Pechtold-liefhebbers: Volgens zijn sub-hoofd Boris van der Ham - wie heeft nou zo'n naam?! - heeft meneer chronisch "losse handjes" tegen stagiaires en stafmedewerkers. Althans: Dat stond in de NRC van gisteren of eergisteren. Heerlijke mensen, die Nederdemocraten!)

P.P.S. U ziet hierboven dat er nu een serie "Metrofraude" in Nederlog is, met links in de vorm van pijlenknoppen aan het eind van de tekst (en vr een eventueel P.S. en eventuele noten). Binnenkort zal ik ook andere series in Nederlog doorlinken.

(*) Mag ik nog eens opmerken, als afgestudeerd logisch psycholoog ook, dat gemeentes niet spreken, en dat het doen alsof dat wel zo is ambtenaren en bestuurders de zo zeer begeerde persoonlijjke onverantwoordelijkheid en onaansprakelijkheid in stand te houden? Dank!

(**) Het Nederlands voor "conman" is "oplichter", maar het Amerikaans, van "confidence trickster" is vl beter beschrijvend voor iemand als Job Cohen en trouwens ook voor iemand als David Cohen (opa Cohen van de Joodsche Raad, die zoveel Amsterdamse (vermeende, beweerde, en echte) joden bewoog zich aan te geven als jood en met een jodenster te lopen, om welke reden er zoveel Amsterdammers vergast zijn).

Mr.dr. Job Cohen WIL dit ook graag zijn, want hij had een uitstekende positie aan de Universiteit van Maastricht - bestuursvoorzitter - maar ja: Hij is ijdel, camerageil, dominant, machtswellustig (de twee laatste karakteristieken werden in de dertiger jaren al toegeschreven aan opa David Cohen), en vandaar.

(***) Misschien vindt u het vreemd maar - omdat ik zoveel prominente Nederlandse politici zelf voor evidente randdebielen houd, die zlfs niet behoorlijk kunnen spreken of discussieren, laat staan schrijven of denken - tot ca. 2008 had ik een enigszins zonniger beeld van Cohen dan ik nu heb, omdat ik aannam dat hij althans intelligenter was dan Balkenende, en zeker beter sprak. (Daarom hield ik hem ook voor een beter premier van Neerland, was het alleen omdat ik het hysterisch-lachstuiperig kniewater zou krijgen als buitenlands politiek leider met een bezoek van JP de HP die MP is.)

Dat ietwat zonnige beeld is volstrekt verdwenen, als het Keulse Stadsarchief in de Keulse metrobouwput:

Ik zie nu alleen nog een begaafd acteur, en een zeer laf "mens", zonder het minste waarachtige behoorlijke intellectuele talent, geheel zonder ruggegraat of moraal, alleen heel  bekwaam in het liegen en poseren voor camera's, en dat bij voorkeur in verband met Het Lijden Van De Joden en De Idealen Van De Februaristaking, maar feitelijk altijd voor eigen voordeel, verheffing, rijkdom en macht.

Ik zal dit n dezer dagen uitgebreider toelichten, en had dat wellicht ook gedaan als mr. Chiel tut, tut Eendenburg aanwezig zou zijn geweest, of het elementaire fatsoen zou hebben gehad mijn mails te beantwoorden. (Het zal - vrees ik tenminste, op basis van 20 jaar ervaring met zijn collega's bij de bestuursdienst - in zijn benepen bureaucraten-breintje gelden als "grievend en/of beledigend" voor zijn zr geliefde collega's of bovengestelden, want het misdadig tuig van de Bestuursdienst vertelt me nu al 20 jaar dat ik geen antwoord krijg op mijn klachten omdat .... mijn woorden - klachten over vergassing, klachten over moorddreigingen, klachten over drugscorrupte agenten!!! - een of andere altijd anonieme, ongespecificeerd Amsterdams bestuurlijk vergassend drugscorrupt fascistode terroristisch stuk menselijk tuig niet aan zouden staan.

Maar ja: Ik BEN vergast, o gemeentelijk Amsterdams vergasserstuig; ik BEN met moord bedreigd door JULLIE ambtelijke collega's n door jullie collega's drugshandelaren, o mijn grage sadistische kampbeulen van de Bestuursdienst - en ik schreef indertijd zr veel beleefder klachten:

Ik schreef namelijk "hoerig, hebzuchtig huichelachtig", en wel - schnde - nadat ik vergast, met moord bedreigd, belasterd, uitgescholden en gediscrimineerd was, en nadat mijn moeder voor "een smerige rothoer" was uitgemaakt door de ambtelijke fascistische terroristen van de DWI, omdat ik dezelfde twee fascistische terroristen aansprak op hun smerige racistische discriminatie van Surinamers en Marokkanen waar ik bij moest zitten. ()

Maar later meer hierover, als de heer mr. Chiel tut, tut van Eendenburg daarover wil overleggen (over mijn zo vrselijke want volstrekte waarachtige geheel doeltreffende woordgebruik en over de te gebruiken swastika's op foto's van grage gemeentelijke vergassers uit naam van de idealen van de Februaristaking, tegen een achtergrond van werkelijk gruwelijke concentratiekamp-beelden, om de hersentjes van de Nederlandse burgers maar bij de les over bestuurlijk fascisme-uit-naam-van-de-idealen-van-de-Februaristaking te houden, en te waarschuwen voor het waarachtig menselijk en moreel niveau van hun bestuurders en ambtenaren).

() En dus NIET zoals LETTERLIJK HONDERDEN quasi-linkse carrire-jagers van mijn generatie, nu nog "werkzaam" als "filosoof" aan de UvA mij tussen 1977 en 1987 voor "fascist" en "terrorist" verrot scholden alleen omdat ik zo eerlijk was te zeggen dat ik niet in Marx geloofde en kritiek had op de UvA die sindsdien volkomen waar is gebleken.

Ik werd voor het eerst voor "fascist" uitgemaakt - tot mijn aanvankelijk grte verbazing, mede gezien de volstrekte  vanzelfsprekendheid waarmee het gebeurde en mijn eigen nooit geopenbaarde familieachtergrond (van communistische vermoorde en geridderde verzetshelden) - in november 1977 door o.a. Karen Vintges en Ren Boomkens, op een weekend van de studentenvereniging "Cogito", waar men mij uitdrukkelijk naar uitgenodigd had, omdat ik zo goed sprak en discussieerde. (De laatste excuseerde zich later, enigszins tweeslachtig; de eerste nooit. De eerste is "wetenschappelijk" medewerkster "filosofie" aan de UvA; de tweede is "professor filosofie" te Groningen. Het zijn allebei typische hoeren van de rede, en al in 1977 logen ze over vrijwel alles waar ik ze over hoorde spreken, zoals hun voorbeeldige kennis van Marx, bijvoorbeeld, of hun exceptionele revolutionaire marxistiese morele bewogenheid: zie ze uitvreten en parisiteren in hun akademische posities zonder enig intellect van enige betekenis!

() Ik deed dat overigens op verzoek van wijlen mijn moeder, in 1944 assistent-hoofd onderduikshulp in Noordbrabant, waar mijn toekomstige vergasser en mafia-beschermheer Ed van Thijn ondergedoken zat bij katholieke boeren (die hun leven en dat van hun hele familie voor hem waagden maar die hij daarna veertig jaar lang niet sprak en wel belasterde), want ik vond in 1988 al dat alleen een geboren concentratiekampbeul op een z smerig sadistisch onverantwoord manier zou handelen als de laffe grage, zwaar sadistische beul en zeer gewillige  drugshandelaarsdienaar zou kunnen treden als Ed van Thijn tegen mij.

Mijn moeder wilde echter dat ik rekening hield met de gevoelens van de overlevenden van de concentratie-kampen, en dat deed ik. Ik denk nu dat dit een fout was, waar deze verdierlijkte fascistische en terroristische schoft - die heel waarschijnlijk ook behoorlijk gestoord is, heel wel mogelijk al dekaden - 20 jaar van geprofiteerd heeft en zichzelf verder heeft kunnen verrijken en zijn verziekte persoonlijke perversies kunnen botvieren (zoals op W.F. Hermans en de familie Gms).

Mijn vader overleed in 1980, wat jammer is voor mij en voor hem, want ik weet wel ongeveer hoe hij gereageerd zou hebben op mijn vergassing als invalide door Amsterdamse drugshandelaren als hij enigermate gezond was geweest: Niet veel anders dan ik, namelijk dat hij en mijn grootvader dr niet voor in het kamp hadden gezeten. (Ik mg dit overigens niet zeggen van de sadisten van de DWI die daar "Klachtenmanagers" zijn: Dat is me expliciet verboden door deze beulen en beestmensen.)

Hij was ook een zeer vooraanstaand man in kringen van het Voormalig Verzet.

Overigens moet de lezer ook bedenken dat de harddrugshandelende beestmens en huisjesmelker die me probeerde te doen vergassen en met moord liet bedreigen via zijn inpandig gevestigde drugshandelaren nog steeds in Amsterdam woont, zeer waarschijnlijk al zijn drugsgeld allang gewit heeft via de huizen waarin hij grossiert, en dat hij nu "architect van de Europese Unie" is, wellicht omdat er veel behoefte aan wit denkpoeder is onder Brusselse eurobureaucraten, of anders omdat hij toch allang definitief binnen en in "de bovenwereld" heeft kunnen dringen met hulp van B&W van Amsterdam gedurende twintig jaar.

Z een voortreffelijk Amsterdammer kan natuurlijk en kon al die tijd en altijd op de onmiddellijke, grage, serviele hulp, steun en bescherming van B&W van Amsterdam en van Ombudsgangsters Salomons en Van de Pol rekenen!

En waarom, lezer? Omdat z een man geheel van hun soort is, en geheel naar hun hart is, zo geheel anders ook dan mijn vader, moeder of ikzelf, die in de ogen van de schoften die in Amsterdam de macht hebben alleen maar naeve dwazen zijn die niet weten hoe je rijk kunt worden in het Amsterdamse en die trouwens ook zo gek zijn om geen persoonlijk genot te kunnen beleven aan het pijnigen van weerloze invaliden, zoals vrijwel iedereen die ambtenaar is die ik Amsterdam sprak de afgelopen 20 jaar - duizenden! - WEL.

Was het namelijk anders dan hadden ze ALLEMAAL anders kunnen doen, want er stond geen SS'er of Gestapo achter hen om ze tot beestachtig sadisme te dwingen: Het was allemaal - dus - geheel vrijwillig en moedwillig c.q. kon de aangesprokenen geen ene flikker schelen, verzetshelden gelijkwaardig als zij allemaal zijn, in eigen ogen, en in het heldhaftig, vastberaden, barmhartig dragen van mijn pijn.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail