Nederlog        

 

  25 februari 2009

 

"Hier is een reddingsplan voor de economie"

crisis-economie

"But, soon or late, it is ideas, not vested interests, which are dangerous for good or evil."
--
(J.M. Keynes)

Er is dus tóch verlossing, de Heere zij geprezen(*)! U en ik kunnen vanaf nu weer gerust slapen want er is een reddingsplan voor de economie. Ja heus!!

U vindt het in de NRC van 24 februari, en wel onder de titel die mijn titel is: "Hier is een reddingsplan voor de economie", minus quotes, opdat u het maar zeker zeker weet, en de vijf Nedergenieën die het voor elkaar gebracht hebben staan er allemaal met ieder een waarachtig prachtige kleurenportretfotografie naast.

Boven deze eregalerij van Neerlands economisch vernunft staat "Vijf hoogleraren economie", en ze verdienen genoemd te worden, als redders des vaderlands: Ze heten Lans Bovenberg, Sweder van Wijnbergen, Bas Jacobs, Arnoud Boot en Willem Buiter, en ze hebben de eigenschap op één na allemaal jonger te zijn dan ik maar er allemaal ouder uit te zien. (Dat moet, voor professoren!)

U kunt ze dan ook niet verdenken van enige verkeerde geborenheid, of als u dat wel doet dan moet u hun reddingsplan doorlezen in de NRC.

Ikzelf deed dat en kon het plan nergens vinden. Toch heb ik het stuk minstens twee maal doorgelezen, vervuld van meer en meer Louis van Gaal-gevoelens ("Ben ik nou zo dom, of zijn jullie ...").

Er staat overigens (bijna) geen echte onzin in, maar als dit "een plan" is ben ik malle Gerritje. Hier is mijn uitttreksel met commentaar, en ik probeer er echt het beste van te maken.

Vrijwel het hele "plan" komt hierop neer:

Onze boodschap is dat het bekvechten over stimuleren versus saneren vruchteloos is. Een krimp van 2,5 procent betekent dat stimuleren moet. Maar een tekort van 5,5 procent betekent ook dat aan saneren niet ontsnapt kan worden. De uitdaging is hoe beide elementen te combineren zonder dat ze elkaar onderuithalen.

Da's geen plan maar een dubbele diagnose gebaseerd op twee niet gefundeerde stellingen, maar OK: Er moet "gestimuleerd" en "gesaneerd" worden. En mijn aanhalingstekens gelden vooral de geleerde economische eufemistische vaktaal: Ze bedoelen resp. staatsinvesteringen en een combinatie van uitkeringskortingen plus bedrijvenfaillieten.

Maar ik zei al dat dit geen plan is. Wel... er zijn in het bovengenoemde "plan" eigenlijk twee "plannen" verborgen. Hier is het eerste:

De Nederlandse overheid moet maatregelen nemen die de overheidsfinanciën op lange termijn versterken, zonder dat de economie op korte termijn een optater krijgt.

U ziet waar een mens professioneel professoraal vakeconomisch vaderlandsredder voor is! Hier is dan eindelijk het ene "plan":

Te denken valt aan het verhogen van de AOW-leeftijd, miner pensioenopbouw per jaar toestaan voor aanvullende pensioenen, het verder fiscaliseren van de AOW-premies ('Bosbelasting') en het geleidelijk afbreken van de aanrechtsubsidie.

En dan is er het probleem van de hypotheekrenteaftrek, een van de grootste verstoringen in het Nederlandse belastingsysteem.

Het spijt me maar dit is ook al geen plan zoals ik "plan" gebruik als ik plan zeg, laat staan - zie de titel - " een reddingsplan voor de economie". Het zijn niet erg samenhangende voorstellen, losse flodders, schoten voor de boeg - en ik heb ze allemaal ook al heel wat keren gehoord.

Dat is dus teleurstellend, maar de essentie hiervan zit 'm kennelijk hierin - een factor die ik met enige regelmaat noem in Nederlog:

Cruciaal is dat nieuwe hypotheken niet achtergesteld mogen worden.

formuleren de vaderlandsreddende economen namelijk: dom en slecht. Ik zou de hooggeleerde heren willen tegenwerpen: Optimaal is dat professorale economen niet meer volprezen kunnen worden. Of: Transparant is dat slechte schrijvers niet korter genoeg in leven blijven. Of: Cruciaal is dat nedervakeconomen niet helderder kunnen schrijven.

Maar goed, alles naar vermogen, en er was nóg een verborgen "plan", zei ik hierboven. Hier is het:

Het grootste deel van onze productie is bestemd voor de export, zodat ons concurrentievermogen essentieel is voor een vroegtijdig herstel. De bonden moeten daarom de lonen matigen [U zegt?! - MM], ook als hiervoor bestaande cao's opengebroken moeten worden. De overheid dient hier het goede voorbeeld te geven door ambtenaren-salarissen en uitkeringen te bevriezen.

Werkgevers moeten stoppen met bedelen om staatssteun. Steun stelt noodzakelijke aanpassingen alleen maar uit en schaadt de overheids-financiën.

Nu weet u het: Het ei van Columbus c.q. het "reddingsplan voor de economie".

En ik geef toe dat het heel goed is voor Gerrit Zalm, Frank de Grave, Lodewijk de Waal, en Louis van Halderen (allemaal mannen van 600.000 tot 800.000 euro per jaar, in genationaliseerde of ex-publieke-nutsbedrijven) om daarvan de lonen te matigen, maar ik zie het niet gebeuren.

Ook - heren professoren economie! - zijn het de bonden niet die de lonen matigen, of alleen als ze allemaal masochisten worden: Dat pleegt iets van overleg, onderhandelen, staken of revolutie te omvatten.

En zoals ik op 8 september al schreef op deze plaats, als laatste alinea (dit was ruim een maand voordat professor Sweder van Wijnbergen - kennelijk het knapste kereltje uit het Neerlands economenklasje - nog zwoor in de pers (de link is naar 10 oktober) en op de radio dat er (bijna) niets aan de hand was):

Ik hoop dat het helpt, maar echt... krediet heb ik er niet in. En ja: Jan-met-de-pet, al belegde ie nooit ene stuiver, gaat weer opdraaien voor de ellende, via de belastingen, want zóveel begrijp zelfs ik van "de economie".

Want ik zie de uitkeringen wel gehalveerd worden, met het soort regeerders dat we hebben of waarschijnlijk daarna zullen krijgen, of gewoon afgeschaft, vanwege het zogeheten opbouwende en ethische "moral hazard" (= "U kunt het niet rooien? Helaas, pindakaas: U mag kreperen, want dat is goed voor Onze Economie én Het Milieu").

Dat spel wordt nu al gespeeld met de AOW-uitkeringen (die oudjes kunnen zich immers toch niet verweren) nadat de bovenbazen van de pensioenfondsen (ook allemaal met vele honderdduizenden euro's jaarinkomen, afgezien van bonussen, extra's, gratificaties, vergoedingen en 13e maand) een groot deel van het belegd vermogen via (wijlen) Lehman Brothers en zo belegd hadden.

En ik mag zelf nu al heel wat jaren overleven van zo'n 420 euro in de maand en moet tegenwoordig ook mijn eigen slaappillen nu betalen van Il Duce Ab Klink. Wie dénk ik wel niet dat ik ben, als parasiterende invalide?! Ik kan toch best rondkomen van 210 euro, Voor Mijn Vaderland, volgens Donner en Balkenende, is het niet nu dan wel binnenkort?

Ook voor Mijn Leiders meneer van Halderen (ik heb energie van de Nuon, 815.000 euro per jaar), meneer Tilmant (ik "bankier" bij de ING, 1,25 miljoen euro per jaar, afgezien van bonussen), mijn lievelingsliberalen Zalm en De Grave (600.000 euro per jaar, bij de genationaliseerde ABN a.k.a. Gemeenschapsbank), en alle armlastige Nederburgemeesters met drie huizen van elk ca. 600.000 euro, als Stefan Hulman.

Hoe zal ik het uitdrukken? Mmmmm....

In Orwell's woorden uit Animal Farm, met de volgende toelichting van Bernard Crick uit zijn "George Orwell - A Life" p. 490:

"Orwell marked this passage in a copy he gave to Geoffrey Gorer, telling him that it was the key passage" en dat "all the pigs were in agreement on this point, even Snowball and Napoleon:"

'Comrades! he cried. 'You do not imagine, I hope that we pigs are doing this in a spirit of selfishness and privilege? Many of us actually dislike milk and apples. I dislike them myself. Our sole object in taking these things is to preserve our health. Milk and apples (this has been proved by Science, comrades) contain substances absolutely necessary to the well-being of a pig. We pigs are brain-workers. The whole management and organization of this farm depend on us. Day and night we are watching over your welfare. It is for your sake that we drink that milk and eat those apples.'

Dáár bestaat Ons Neerland, Ons Vaderland, immers ook voor, in de ogen van onze voorgangers, gezien de verdiensten die ze zichzelf allemaal toekennen, en niet voor armlastige invaliden als ik - en ik bedoel dit geheel niet cynisch, maar puur beschrijvend op basis van 31 jaar voortdurend dezelfde ervaring: Dit land is niet van mij, en ik ben niet van dit land, volgens ons aller UvA-denkgenie de grote dialektikus prof.dr. Paul Scheffer, van wie dit land wel is en die wel van dit land is, om welke reden hij het al zoveel jaren zo bijzonder goed heeft, als dialektiese marxist en GroteSteden-zwetser.

Och... pardon lezer! We waren immers met het "reddingsplan voor de economie" bezig dat Onze Topeconomen zomaar uit hun geniale breinen hebben weten te persen, en niet met Orwell of mij. Hier is het reddingsplan nogmaals, in hun afsluitende woorden:

De enige geloofwaardige weg uit de malaise is stimuleren nu, en saneren op termijn. Maar geloofwaardigheid van dit laatste vereist onomkeerbare stappen nu.

Maar geloofwaardigheid van dit laatste vereist ofwel aanzienlijk meer ofwel aanzienlijk minder hersens dan ik heb, en het klinkt precies als het plan van Obama samengevat door vijf in commissie geheel niet kunnende schrijvende vakeconomen, zodat ik nog slechts twee dingen opmerk, nu wel echt serieus:

A. Ikzelf heb al behoorlijk lang geleden opgemerkt dat een euro maar één keer uitgegeven kan worden (u ziet: ook ik kan vakeconomisch verantwoord formuleren!), en dat meen ik: Je moet geen miljoenen of miljarden weggooien aan goede bedoelingen, bankiersgeldgeilheid, en slecht of niet onderbouwde hoop dat jouw goede bedoelingen, samen met de nobele bankiers-zielen en -motieven, ook goed uit zullen pakken voor anderen dan bankiers.

In dit verband:

B. Mijzelf lijkt het wenselijk, zoals ik ook al behoorlijk lang geleden opmerkte, en wel zowel voor de economie als voor het algemene vertrouwen erin, dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) overeind gehouden wordt, desnoods ten koste van een paar grote autofabrieken of staalbedrijven of banken als dat dan nodig mocht zijn want een werkend MKB is in het belang van iedereen.


P.S. Of ik verder nog wat op te merken heb? Wel... als "Hier is een reddingsplan voor de economie" serieus bedoeld is - de NRC schrijft het minus quotes - dan schort er wat aan mijn ironieklieren. Ergo, ik vrees dat er heel wat loos is met mijn ironieklieren, zodat u voor me mag bidden, maar ik zal, als D.V. en J.C. (Job Cohen) dat toestaat, vast wel terugkomen op de Nedereconomie.

En voorlopig vind ik mezelf nog steeds en al sinds september een stuk zinniger dan de Nedereconomen die ik hoor of lees, zodat kennelijk niet alleen mijn ironieklieren verstoord zijn, maar ook mijn ego-inflatie-coëfficiënt mede daardoor al wel bijna tot 1/10e van 1 % van die van drs. Ed van Thijn (die veel te compenseren heeft en reeds door zijn moeder gemarteld werd - zie Van Thijn's "Het Verhaal" - en vandaar) gerezen is, en u weet dat trots een doodzonde is.

Later vandaag of deze maand meer over de beide nobele ex-burgemeesters Uit Naam Van De Idealen Van De Februaristaking, want ze zijn beide nog in leven en nog niet seniel, en ik heb op beide heel grote vorderingen, die ik graag zou innen vóórdat ze publiek gehangen worden gedurende de wellicht komende Neder-revolutie.

Of ik dat écht denk? Hmm... hoe competent denkt u dat het Nederlands bestuur is, gemiddeld en in doorsnee (**), en néé: ik spreek alleen van vermogen en niet van moraal of motieven.

crisis-economie

(*) Ik schreef eerder over de evangelische knevelaar van de goddelijke scheppingskracht, en kan u in vervolg melden dat er een uittocht uit de EO richting Reformatorische Omroep schijnt te zijn. Andries Knevel, beste mede-Darwiniaan: De HEERE HEERE - zo heet zulks, in Knevelgoedgekeurde moderne Gristelijke Nederspelling - laat niet met zich spotten!

(**) Men herinnere zich of realisere zich The Peter Principle:

IN A HIERARCHY EVERY EMPLOYEE TENDS TO RISE TO HIS LEVEL OF INCOMPETENCE.
   (The Peter Principle, L.J. Peter - ISBN 0-553-24415-9,
     first published 1969)

Dit beginsel is geheel juist - behalve dat men in ambtelijke en bestuurlijke Neerlandse kringen geheel nooit kan zinken tot het niveau van de eigen competentie. (Logische opgave voor het slapengaan: Hoe is dát nu mogelijk?!)

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail