Nederlog        

 

20 februari 2009

 

Stikkend in verachting (Multatuli)

 

This age makes me so sick that sometimes I am almost impelled to stop at a corner and start calling down curses from Heaven like Jeremiah or Ezra or somebody - 'Woe upon thee, O Israel, for thy adulteries with the Egyptians' etc. etc. The hedgehogs keep coming into the house, and last night we found in the bathroom a little tiny hedehog no bigger than an orange...
   George Orwell, in a letter (*)

Ik ben niet zo vaak boos of verontwaardigd, behalve over incompetente en liegende bestuurders, en in het bijzonder die van Amsterdam en de UvA, waarvan velen mij moedwillig en welbewust zeer gepijnigd hebben, zoals u in ME in Amsterdam kunt nalezen, sinds vorig jaar met imprimatur ('nihil obstat') van Job Cohen - maar ik ken het Jeremiaans gevoel dat Orwell beschrijft.

De reden dat het mij niet vaak overvalt is vooral dat ik ervan overtuigd ben dat de grote meerderheid van de mensen niet erg veel beter kan doen en denken dan ze feitelijk doen en dat non posse nemo obligatur (**), behalve waar dat misdaad is, zoals in sadistische bureaucraten en bestuurders en in intellectueel en moreel onvermogende universitaire oplichters, omdat die de plicht hebben te kunnen wat ze moeten doen of anders op te rotten uit hun functies.

Nu staat er een artikel van Arnon Grunberg over twee hele paginaas in de NRC, met als subkop, in oranje letters "Multatuli's genialiteit komt het beste aan de oppervlakte als hij met een dodelijke ernst wanen najaagt".

"Komt het beste aan de oppervlakte?!" "Met een dodelijke ernst wanen najaagt?!" Speak for yourself, you dumb pretentious phoney!

Voorzover ik kan zien - ik hèb het artikel volledig gelezen, maar dat is een hele prestatie van me want ik vind al heel wat jaren dat Grunberg uitgesproken VPRO-lullig en zeer slecht schrijft en redeneert (***), wat dan ook, in deze gedebiliseerde tijd, waarschijnlijk de reden van z'n opgang is - gaat het vooral, onder "de oppervlakte", om drie Grunbergse fixaties: afkammen van wie beter is dan hij; zijn eigen soort VPRO-SM-erigheid, als ik me zo duidelijk genoeg uitdruk; en de schrijver en intellectueel als hoer, overigens een karakteristiek die minstens zo oud als Horatius is.

Het beste aan het hele stuk is de karikatuur van Oppenheimer die ernaast staat, waar men Multatuli op naaldhakken, in netkousen en met een slagers-schort en -mes zie, met een bloederige kerf in z'n borst en z'n hart (neem ik aan) in z'n hand.

De karikatuur doet recht aan het stuk van Grunberg, maar geheel niet aan Multatuli (en mist dus het hoofd van Arnon, dat er geheel bij past, behalve dat het hart wat hij aan zou bieden een vervalsing 'Made in China' dient te zijn, en de kerf schmink moet zijn).

De aanleiding van het stuk is een recente dissertatie van ene - off all people - juffrouw Saskia Pieterse, en het begint zo

Een schrijver-hoer die zijn klanten streelt, kittelt en vervolgens uitscheldt - zo zag Grunberg zichzelf graag. Een opmerkelijke dissertatie zoekt het binnenste van zijn schrijverschap.

In werkelijkheid staat er "Multatuli" i.p.v. "Grunberg", maar in feite gaat het stuk van Grunberg - voorzover ik als geleerd psycholoog kan zien - eigenlijk alleen over de aberraties, perversies en projecties van Grunberg, en omdat die me niet interesseren en ik hem al zo lang voor een lege en valse poseur houd en (wat erger is) zijn proza zo slecht en ook zo allerbelabberdst beredeneerd vind, zal ik het niet behandelen, op één citaatje na, om te laten zien wat ik bedoel:

Nu is de verhouding tussen klant en verkoper, tussen dienaar en heer, tussen cliënt en hoer altijd een machtsspel. Wie kan de ander het meest verachten zonder aan de transactie een eind te maken, wie heeft de ander het meest nodig, wie manipuleert wie het beste?

Ware macht zwijgt bij voorkeur en als hij al spreekt dan fluistert hij. Ware macht zal nooit de aandacht op zichzelf vestigen. Het geduld van de zweep is discreet. Zodra de stem zich verheft, spreekt de onmacht. Zodra de stem roept 'ik ben de baas' is onmacht aan het woord. Ware macht vermomt zich bij voorkeur als knecht.

Of als kamermeisje, leerde ik uit de NRC en van de radio over Grunberg, die dat zelf - kamermeisje zijn - héél graag doet, en daar dan weer héél lullig en vals en totaal oninteressant van verhalen mag in de NRC, en die ook zo vreselijk graag verkeert tussen échte stoere macho-mannelijke militaire kerels van stavast, te Irak of Afghanistan, als zéér gewillig dienaar van de troepen en Vadertje Staat.

Hoe het zij, de twee alineaas hebben niets met Multatuli van doen, en alles met Grunberg's eigen fixaties, en staan overigens vol arbitraire kretologische onzin, in het bovenstaande niet eens als gebruikelijk bij Grunberg flauw, saai en aanstellerig maar allemaal evident onwaar, zowel over klanten en verkopers als over macht.

Er staan twee kadertjes bij van de hand van anderen, waarvan het eerste gaat over wat er op papier en het internet over en van Multatuli te vinden is en dat zo begint:

De hiernaast door Arnon Grunberg besproken studie is de eerste afzonderlijke boekpublicatie over de zeven bundels Ideeën van Multatuli.

Het spijt me maar dat ("de eerste") is alleen wellicht geen direkte leugen omdat er "boek" voor "publicatie" staat:

Mijn volledige uitgave van Multatuli's Ideeën met mijn uitgebreide commentaren (ter lengte van minstens 2 bundels Ideeën) dateert van 2001-2007; staat al die tijd op het internet; is makkelijk en prominent te vinden via Google; telt bij elkaar 50 MB (!) en wordt veel gelezen en gelinkt (en zijn letterlijk meer gelezen op mijn sites dan in totaal gedurende Multatuli's leven) maar... ze worden vrijwel  niet en nooit en nergens genoemd in Nederland, laat staan gelinkt, niet door het Multatuli Museum, niet door het Multatuli Genootschap, en niet in deze NRC, want ook dat spreekt weer geheel vanzelf in Nederland. (****)

Het spijt me dus: De neerlandistieke juffrouw Pieterse is niet de eerste, en als de bespreking van haar proefschrift door Grunberg enigermate adekwaat is, dan begrijpt ook zij heel weinig van Multatuli, en lult maar wat raak - maar het is waar dat ik dit niet adekwaat kan beoordelen met hulp van het zeer mistige lulproza van Grunberg, en ik ben overigens te arm om er 22 euro 50 voor over te hebben (*****) om uit te vinden of het écht zo slecht is. Waarschijnlijk kan ik het over een paar jaar tweedehands krijgen voor een euro of zo, en misschien dat ik het dan eens inkijk.


P.S. Later heel wel mogelijk meer hierover, inderdaad vooral uit walging en verachting voor de Multatuli-neerlandici, want - om Dr. Johnson nog eens te citeren -

"I had done all that I could; and no man is well pleased to have his all neglected, be it ever so little."
   Dr. Johnson (to Lord Chesterfield)

En ik ook niet door het stelletje lafhartige neerlandistieke quasi-intellectuelen dat van Multatuli vreet, maar verdomt mij zélfs maar te linken of noemen, al deed ik met veel pijn en in diepe armoede wat zijzelf al 125 jaar nooit voorelkaar brachten, ook niet met vette universitaire salarissen, en die feitelijk zelf - naar mijn beste zeer geleerde universitaire weten - gewoonlijk geen flikker doen aan de universiteit behalve koffie drinken en 2 à 4 uur zeer slap college geven (en in kennelijk heel wat gevallen studiepunten verhandelen voor sexuele gunsten).

P.P.S. Voor uw informatie:

Ik heb minstens 2000 hits per dag op mijn site, waarvan er minstens 200 naar mijn uitgaves van Multatuli's Ideeën zijn. Dat zijn dus 73.000 hits per jaar, maal 8 jaar maakt 584.000 hits (wat waarschijnlijk adekwaat en wellicht onderschat is, want ik heb meerdere sites met Multatuli, en gaf hier alleen de cijfers voor maartensz.org, waarschijnlijk iets te hoog voor 2004 en 2005, maar toen werd mijn site bij xs4all nog veel gelezen, zoals nog steeds trouwens).

Verder kan ik u meedelen dat ik nu herhaaldelijk quasi-beleefd geschoffeerd ben door neerlandici bij het Multatuli-Museum; dat glimlachend pleeg te ondergaan, maar niet vergeet en ook niet vergeef; en dat laatste vooral omdat ikzelf altijd voorbeeldig beleefd en vriendelijk ben, ook tegen mensen die ik verre mijn intellectuele minderen vind, zoals voor alle Neerlandistieke uitvreters van Multatuli geldt; die ook voor elementaire beleefdheid en eerlijkheid (want ze doen tegelijk alsof ze niet weten wie ik ben) kennelijk te klein zijn.

Zie ook Google-punten en Multatuli-mandarijntjes en Multatuli voor snobs.

(En mócht juffrouw Pieterse evident ideeën van mij hebben overgeschreven, dan houd ik mij aanbevolen voor melding per mail!)

(*) Geciteerd van p. 248 van "George Orwell - A life" van Bernard Crick, Penguin Books 1982.

(**) "Non posse nemo obligatur" = "Wat niet mogelijk is, is niemand tot plicht" - overigens natuurlijk ook een vanzelfsprekend excuus voor lafheid, maar goed.

(***) Als een Fred Haché van de Nederliteratuur, inderdaad. Dit is een volledig objectief oordeel dat al zo'n negen jaar oud is, zijn populariteit minstens adequaat verklaart, en dat ook niets met mijn tegenzin in zijn persoon van doen heeft, want die had ik indertijd niet, want ik wist helemaal niets van 'm behalve dat hij opgang maakte, in de NRC schreef, en dat NRC-proza nooit zelfs maar enigszins leesbaar was.

Als Multatuli kon schrijven, of als Hazlitt kon schrijven, of als Dr. Johnson kon schrijven, of - heel wat klassen minder en lager, wat geen schande is vergeleken met genoemde - W.F. Hermans kon schrijven, dan kan Grunberg dat niet, en wie dat wel denkt weet eenvoudig niet wat enigermate behoorlijk schrijven of redeneren inhoudt. Grunberg schrijft niet eens zo passabel net voldoende als een modale NRC-journalist, maar ik geef toe dat hij vooral schrijft voor z'n leeftijdsgenoten, die allemaal nauwelijks iets geleerd hebben op school en de universiteit en ook dat in een heel klein zompig armetierig gezapig moerasje als Neerland feitelijk is, cultureel en literair gesproken, bijvoorbeeld, héél kleine visjes tamelijk groot kunnen lijken.

(****) Dit is gewoon verachtelijke typisch Neerlandse ook écht neerlandistieke opzet, want mijn Multatuli-sites worden wel gelinkt door Duitse en Engelse universitaire sites over Multatuli. Maar ja, ik heb de heren en dames neerlandistieke Multatuli-parasieten wel eens gekritiseerd, nietwaar...

Wel: Stik in jullie ambtelijke aanstellingen en sodemieter van de universiteiten zodat betere mensen dan jullie posities kunnen innemen.

En nee, ik bedoel niet mijzelf, want de modale Nederliteratuur is zo gruwelijk slecht en saai dat een mens als ik door verplichte studie ervan tot zelfmoord kan worden gedreven en ik ben ook helemaal niet geïnteresseerd in Neerlandistiek noch in Nederliteratuur buiten Multatuli en enkele anderen:

Ik bedoel dat het grootste deel van jullie neerlandici ook al carrières hebben gemaakt bij Neerlandistiek met dezelfde valse en hoerige pretenties als mijn generatie van verraders, en dat jullie in grote meerderheid eenvoudig niet deugen als intellectueel, als academicus, als beschaafd persoon, en dat jullie alleen maar aan een universiteit werken door een dom historisch toeval dat de dommen en de baantjesjagers aan de macht bracht in de Nederlandse universiteiten sinds 1972, na de zogeheten "demokratisering" die uitwerkte als nationale debilisering (maar na een generatie ongetwijfeld zelf-reproducerend is geworden).

Want wat ik vooral zo gruwelijk verachtelijk vind is de hondsbrutale stupide pretentieusheid van de quasi-intelligentsia die sinds 40 jaar in Neerland maatgevend is aan de universiteiten en in de politiek.

Het zou veel beter voor mijn gemoedsrust zijn als de zogeheten Nederlandse intellectuelen die het niet met mij eens waren of die mij kritiseerden althans zelf intellectueel tenminste iets voorstelden, wat ikzelf heel goed kan zien en heel wel bereid ben toe te geven, ook in mensen waar ik het volstrekt mee oneens ben. Maar nee, aan de Nederuniversiteiten, en speciaal bij de alfa-vakken voor dommen als Neerlandistiek, heersen al bijna 40 jaar de eertijds quasi-marxisties-revolutionaire baantjesjagers van duizendsterangs intellect.

Zie verder Hoeren van de Rede - o, en zie trouwens ook Multatuli en Orwell, die even slecht tegen valse doodzwijgerij, valse intellectuele pretenties, baantjesjagerij, of honderdsterangs intellectuele aanstellers konden als ik.

(Trouwens... er zijn wel links naar mijn site van Nederlanders, maar ik wil ondertussen wel aannemen, in begrijpelijke redelijkheid, dat dit allemaal geen aan de universiteit werkzame neerlandici kunnen zijn, tenzij ze verbluffend moedig en dwaas met hun carrière-perspectief aan het spelen zijn.)

(*****) Aangezien ikzelf geen academisch aangestelde neerlandistieke Multatuli-parasiet ben is dat zo'n drie dágen besteedbaar inkomen voor mij.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail