Nederlog        

 

16 februari 2009

 

De ICJ vindt het ook ("War on Terror")

 

I have always felt a certain horror of political economists, since I heard one of them say that he feared the famine of 1848 in Ireland would not kill more than a million people, and that would scarcely be enough to do much good.
---Attrib. to Benjamin Jowett (*)

Ik ben zo slap als een vaatdoek, zoals dat heet, en houd het kort. Het bovenstaand citaat is trouwens voor de aardigheid, en komt van een aardige site waarover straks wat meer.

1. De ICJ vindt het ook
2. Een aardige site
3. Interessante mening over Rusland

1. De ICJ vindt het ook

Dit itempje dank ik aan de BBC-WS en was nog niet in de vandaagse NRC beland.

Waarschijnlijk weet u uit uw blote hoofd niet wat de ICJ is: De International Commission of Jurists, gevestigd te Genève.

Wat is daar interessant aan? Er komt een rapport dat dezelfde ICJ als volgt aankondigt:

PANEL OF PROMINENT JURISTS TO RELEASE ALARMING FINDINGS OF WORLDWIDE COUNTERTERRORISM INVESTIGATION

Wat zijn die "alarming findings"?

Dat de hele zogeheten "War on Terror" mislukt is; dat een en ander vanaf het begin juridisch en praktisch onzinnig was; dat het heeft geleid tot radikale verslechteringen van de rechtsstaat en tot wetsartikelen en staatspraktijken in strijd met de Rechten van de Mens; en dat dit alles bovendien niet nodig was, omdat de bestaande wetgevingen heel wel in staat waren om terrorisme te bestrijden, en in de praktijk gewoonlijk effectiever waren dan sinds de "War on Terror" ingevoerd werd door de regeringen Bush Jr. en Blair.

Ik vat het samen uit mijn herinnering van de BBC, en zal er ongetwijfeld meer over schrijven, althans bij voldoende energie en gezondheid.

Voor het moment verwijs ik u alleen naar wat stukken van mij, want ik beweer wat in de samenvatting staat al jaren:

Over terrorisme (2005); Staatsterrorisme in de VS; Staatsterrorisme in Nederland; Quis custodiet ipse custodies?; Wel 200.000 Nederlandse professionele anti-terroristen!; Mill's "On Liberty" op de site; Verzetsstrijders als terroristen (2006); Mensenrechten à la mode de Heldring (2007); Mensenrechten; Een wijs man over "Het Terrorisme"; Tortuur van vreemdelingen; Over terrorisme en staatsterrorisme;  Mill en Talmon over totalitairisme; Mensenrechten; (2008) De NRC vindt het ook: Guantánamo; Over de "war on terror": eindelijk enig gezond verstand (2009)

Als u dus vandaag iets meer van me wilde lezen... en o ja: Ik kon het bedoelde rapport zelf nog niet vinden op de ICJ-site, maar wat de BBC meldde klonk heel zinnig en zeer overeenkomstig mijn eigen standpunten in deze.

2. Een aardige site

Ik vond een heel aardige site, Notebooks geheten, van Cosma Shalizi, die in de VS natuurkunde en statistiek doceert. Hij is intelligent, schrijft goed, heeft veel interesses die overlappen met de mijne, en denkt over redelijk wat ongeveer hetzelfde als ik. (**)

De link is vooral interessant als u in statistiek of natuurkunde geïnteresseerd bent, maar er staat véél meer op Notebooks, dat bestaat sinds 1994, en dat kennelijk vooral bestaat uit 'notes to self' over allerlei interessante onderwerpen, met literatuurverwijzingen naar reeds gelezen en nog te lezen relevante literatuur.

Het citaat waarmee ik opende komt van de site, uit het onderwerp "Economics", en hier is een ander aardig citaat van de site, uit het onderwerp "Socialism":

Political control of economic life is not the consummation of world history, the fulfilment of destiny, or the imposition of righteousness; it is a painful necessity.
---Ernest Gellner

De link is naar het Gellner-lemma van Shalizi, dat uit diens The Rest of History komt, wat mijn laatste onderwerp is:

3. Interessante mening over Rusland

Het boven geciteerd Gellner-citaat komt uit The Rest of History, dat uiterlijk van 1995 is (want toen overleed Gellner) en gaat feitelijk over het instorten van de Sovjet-Unie, waar ik eerder over schreef.

Gellner was een socioloog, met interessante ideeën en een uitstekend verstand (zie mijn Wittgenstein II, volgens kenners o.a. over hem, want hij hield ook niet van Wittgenstein II) en begint met de volgende twee interessante alinea's:

The manner of the dismantling of the Russian revolution may come to be seen as a disaster comparable only with the revolution itself. I do not wish to be misunderstood. I write as a life-long anti-communist and anti-Marxist. For a person of my age and background, I belong to what sometimes felt like a small minority of people who never passed through a Marxist phase. As a schoolboy in wartime England I was powerfully influenced by Arthur Koestler and George Orwell; later, Karl Popper made the strongest impact on me in philosophy, and Raymond Aron in sociology. The toolbox of the halftrack I drove to Prague for the victory parade in May 1945 contained four books: Koestler’s Darkness at Noon, Orwell’s Animal Farm, the now forgotten but then widely discussed Managerial Revolution by James Burnham, and Cyril Connolly’s Unquiet Grave.

Yet I deplore the disintegration of the Soviet Union; not because I ever sympathised with the ideology which had inspired it, but because of concerns about the need for continuity. Marxism had provided the societies under its sway with a moral order—a set of moral values which helped people to orient themselves. They knew what the rules, the idiom and the slogans were. These added up to a system you could understand and adjust to, whether or not you approved of it. An east European living under communism who confronted a person from the free world had a measure of dignity: deprived of many civil liberties, and a western standard of living, he nevertheless belonged to a rival civilisation—one which stood for something different. It had not been doing very well, by its own standards or by most others. But that had not always been obvious and no single individual had been personally dishonoured by the historic mistakes which had led to communism. Today, a typical east European is simply a very poor cousin. If he is an intellectual, his best prospect is temporary or permanent migration. East Europeans do not represent a failed, but important, alternative; they represent failure by the standard norms.

Ik kan u meedelen dat ook ik Gellner's "toolbox" reeds lang geleden zelfstandig vond en las, daardoor ook (mede) gesticht ben, en dat Gellner een beargumenteerbaar gelijk had.

Voor meer zie de gehele tekst The Rest of History en mijn Economie: China en Rusland.

(*) Mij bekend als de uitstekende 19-eeuwse vertaler van de volledige Plato in twee boekdelen.

(**) Hij omschrijft zichzelf als "left" en "socialist" en zelfs als "historical materialist", maar (1) dit soort termen moeten begrepen worden in een Amerikaanse zin (veel politieke terminologie die op het oog hetzelfde is als de Europese verschilt meer of minder subtiel van betekenis in de VS); (2) Shalizi is véél te verstandig en wetenschappelijk geleerd om postmodern te zijn; en (3) hij geeft de genoemde begrippen ook enigszins een eigen invulling,

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail