Nederlog        

 

1 februari 2009

 

Problemen der Filosofie: Russell + noten

 

Er is nu een tweede editie van mijn uitgave van Bertrand Russell's "The Problems of Philosophy" op mijn site.

De eerste editie was van februari 1998, en na Leibniz' "Nouveaux Essaies" de eerste uitgave van een filosofische klassieker mt mijn copieuze aantekeningen.

Een en ander is behoorlijk vaak neergeladen, en inderdaad zijn mijn noten zinnig en is Russell's tekst een goede en leesbare inleiding tot de filosofie, die bovendien de deugden heeft kort en helder te zijn.

Voor wie een voorbeeld wil hebben van mijn noten is hier mijn eerste noot bij Russell's laatste hoofdstuk:

Note 1: HAVING now come to the end of our brief and very incomplete review of the problems of philosophy, it will be well to consider, in conclusion, what is the value of philosophy and why it ought to be studied. It is the more necessary to consider this question, in view of the fact that many men, under the influence of science or of practical affairs, are inclined to doubt whether philosophy is anything better than innocent but useless trifling, hair-splitting distinctions, and controversies on matters concerning which knowledge is impossible.

It is a bit odd not to have started with an answer to this question. But I can be fairly brief about why philosophy ought to be studied in some sense and why the opinion that it is useless trifling, hair-splitting or in search of unobtainable knowledge is inappropriate.

All human beings orient their lives around ideas about what reality is like, that they believe explain their experiences, and ideas about what reality and human beings should be like, that they use to guide their behaviour. The first of these kinds of ideas is a metaphysical theory, the second an ethical or moral theory.

Human beings seem to need metaphysical and moral ideas because they are not born with instincts that determine for them what they should think and want, and are born with the capacities to make up their own minds and to question any belief they have or meet.

It is evident that most of the ideas in history that people have used to explain human experiences have been false or unfounded in many respects, and it is also evident that most of the ideas in history or direct human behaviour have been harmful to other human beings or to themselves.

On the other hand, it is also evident that whatever adequate understanding people have of themselves, of others, and of their environments and possibilities, is based on the asking and answering of the type of general questions that are philosophical and scientific, and that there seems to be no way of being human without trying to ask and answer such questions.

All ideas about philosophy or science, including those that ridicule or condemn philosophy or science, are themselves philosophical ideas, and such as declare all philosophy useless, trifling, or impossible are little better than a refusal to do any serious philosophical or scientific reasoning.

Finally, there is another important reason to study philosophy that is related to the points I have just made, and that Russell fails to mention: the ideas people live and die for, go to war for and kill each other for, or let themselves be inspired to the making of great art or science, are all philosophical ideas. Back.

De tweede editie verschilt van de eerste, afgezien van de verbetering van wat links en typefouten, vooral in de volgende punten:

  • In Russell's tekst zijn mijn onderstrepingen nu verwijderd.

  • In mijn noten (allemaal in andere bestanden dan Russell's tekst die zij annoteren) zijn nu de passages waarop van Russell waarop ik commenteer aan het begin, in blauw. Dit maakt mijn noten onafhankelijk leesbaar.

  • Er is enige tekst aan mijn noten toegevoegd, hoewel geen verwijderd behalve in het geval van typefouten, gewoonlijk in verduidelijking.

Ik wens u veel leesplezier!


P.S. Er zit wl copyright op mijn noten: Ik vind het niet aardig als men mijn ideen of formuleringen overneemt en als de eigen publiceert - en ik merk dit op omdat het wel eens gebeurd is.

En dit is eens een Nederlog die op n dag in tween is geschreven: De eerste versie kort na middernacht; de tweede zo'n 20 uur later. En reden om dit op te merken is dat dit niet zo vaak voorkomt.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail