+
 

     Nederlog        

 

6 januari 2009

 

Trots op Noordholland: Untermenschen en ▄bermenschen


 
 

Als u niet het grote geluk was beschoren van de bijstand te trekken in Noordholland, dan bent u heel wel mogelijk (nog) niet in het genot gesteld geweest door onze Noordhollande bestuurders van vruchten van "de boom der kennis van goed en kwaad", die u konden helpen het waarachtig morele en menselijke onderscheid tussen mens en medemens in Ons Trotse Noordholland aan den lijve - en wel het uwe - te leren begrijpen in z'n volle Noordhollandse glorie.

Zoals u wellicht weet is mij dat onmetelijk groot geluk al bijna 25 jaar wŔl beschoren in Amsterdam (*) en ik heb mijn plaats in Nederland dan ook tot in de perfectie leren kennen, zoals ik u nu geheel naar waarheid zal verklaren:

Grotere Untermenschen dan ik zijn er in Nederland nˇˇit geweest, volgens de normen en waarden van mijn gemeentelijke bestuurders en hun gewillig uitvoerende ambtenaren, want ik mag in Amsterdam vergast, met moord bedreigd, van de universiteit gegooid, gediscrimineerd, belasterd en beledigd worden door de ▄bermenschen die in Amsterdam ambtenaar en bestuurder zijn of universitair bestuurder of burgemeesterlijk gedoogd harddrugshandelaar zijn, en ik heb zÚlfs niet het recht te protesteren (**), en zeker geen recht op enig antwoord op mijn klachten. (***)

Het kÓn niet anders dan dat ik een Untermensch van nooit vertoonde proporties ben - net als mijn vader en grootvader, ongetwijfeld - omdat immers anders de zo buitengewoon menselijke burgemeesters en wethouders van Amsterdam toch wel iets gedaan zouden hebben. Toch?

U vindt mijn verhaal in ME in Amsterdam en ik zal er zeker op terug moeten komen in Nederlog dit jaar (****), maar het treft nu aardig dat ik u een en ander ook eens indirect kan tonen - ik bedoel: over de verschillen tussen mens en mens in Noordholland, in alle gelijkwaardigheid van ieder die in deze Trotse provincie leeft - namelijk middels het voorbeeld van Den Helder.

Het geval wil namelijk, zo leert de vandaagse NRC mij, dat Den Helder niet alleen een burgemeester heeft die Stefan Hulman heet en tot voor kort wethouder te Rotterdam was, maar dat hij ook een zeer hulpbehoevend mens is, vanwege grote persoonlijke problemen, die begonnen als de mijne, namelijk met problemen met de woning - behalve dat Stefan Hulman een geheel ander soort menselijkheid heeft, volgens typisch Noordhollandse bestuurlijke en ambtelijke normen, en dan ook een heel ander soort woning, dan - bijvoorbeeld - ik.

Kijk maar - en ik citeer uit het artikel "Den Helder helpt burgemeester met schulden" in de NRC van vandaag, dat als volgt begint:

Het appartement heeft een schitterend uitzicht op de Erasmusbrug in Rotterdam. Een open keuken en een luxe badkamer met ligbad en stoomcabine. Het rood van de banken komt terug in het laken van de pooltafel en in het tapijt. Het 4-kamerappartement, vraagprijs 699.000 euro, staat al langer dan zes maanden te koop (..).

De woning is van Stefan Hulman, burgemeester van Den Helder sinds juli 2007. Hij kocht daar een huis (voor 475.000 euro), maar raakte zijn woning in Rotterdam (gekocht voor 322.000 euro in 1999) tot nu niet kwijt. Daar was hij tot 2006 wethouder.

Als Rotterdams wethouder was hij dus medeverantwoordelijk voor het moreel pracht-proza dat ik januari 2006 besprak, in Rotterdam leert z'n burgers mores, maar dat is alleen in het voorbijgaan.

Ik registreer hier dat 699.000 - 322.000 = 377.000, behalve dat Stefan het tot nu toe niet wist te slijten voor die prijs, en dßßr zit 'm dan ook zijn persoonlijke probleem:

Door de dubbele woonlasten dreigde Hulman in de problemen te komen, vertelt de Helderse loco-burgemeester Cor Hienkes telefonisch. "Hij kon het niet meer op eigen houtje oplossen."

Wat te doen, voor deze arme Helderse medemens?

Het volgende, meent het College van B&W van Den Helder, in de opperste diepmenselijke solidariteit met hun zwaar getroffen medemens:

Hulman krijgt 3.200 euro bruto per maand, bovenop zijn salaris en met terugwerkende kracht vanaf augustus 2007. Als einddatum is augustus 2009 afgesproken. Over terugbetaling zijn - nog - geen afspraken gemaakt.

Nederlandse rechtvaardigheid! Noordhollandse integere mede-menselijkheid!

Voor mij is er nog steeds geen bed, geen wasmachine, geen hulp in de huishouding, geen vergoeding medische kosten, want ik ben immers maar een invalide Untermensch in het Noordhollandse; voor de nobele Stefan Hulman, die evident een valide Neerlandse bestuurs-▄bermensch is, zijn er minstens 5 Ó 8 maandelijkse bijstandsuitkeringen extra, bovenop zijn burgemeesterlijke inkomen, vast ook niet ver onder en heel wel mogelijk boven "de Balkenende norm", want

"Hij kon het niet meer op eigen houtje oplossen."

En hij kan vast ook geen persoonlijke lening bij de bank krijgen - waar de bijstandambtenarij mij naar verwijst als ik spreek van geld voor een computer: waarom zou ik ook een computer gebruiken, nietwaar? - en 699.000 - 322.000 = 377.000 euroos die Stefan Hulman niet ontgaan mogen, want dat zou hem vast pijn doen. En waar ik 20 jaar gepijnigd mag worden, mag een burgemeesterlijk ▄bermensch in Noordhollland dat uiteraard niet, naar u heel wel begrijpt, ongetwijfeld.

Vandaar ook dat meneer Hulman

bovenop zijn salaris en met terugwerkende kracht vanaf augustus 2007

het schamele bedrag van 24 * 3200 = 76.800 toegestopt krijgt van zijn medemensen in B&W. Want hij dreigde

in de problemen te komen

Ik neem aan dat u de redelijkheid, de menselijkheid, de integriteit, en de moraliteit van het Helderse College van B&W naar waarde weet te schatten en te begrijpen

Maar er zijn helaas slechterikken die het niet willen begrijpen:

Dat is, vindt Roel Prins van de lokale partij Behoorlijk Bestuur, niet uit te leggen aan een bijstandsmoeder. En ook niet aan de honderd mensen die wel eens eten halen bij de voedselbank in Den Helder, zegt Ronald Kroon, van de lokale actiegroep VanGalenbuurt.nl. Hij haalde dit weekend vijfhonderd handtekeningen op bij tegenstanders van de vergoeding. Waarom, vinden zij, moet de Helderse gemeenschap opdraaien voor privÚproblemen van een burgemeester?

Gelukkig ben ik er nog, de onverbeterlijk briljant afgestudeerde psycholoog, filosoof en logicus, met waarachtige verzetshelden als ouders en grootouders, al vijfentwintig jaar Trots Bijstands-Untermensch te Amsterdam, volledig gerechtigd tot vergasbaarheid en bedreigbaarheid dor B&W van Amsterdam, doch niet van voldoende menselijke kwaliteit om zelfs maar te mˇgen protesteren met enige hoop op enig redelijk antwoord over zijn behandeling. (**)

Bijstandsmoeders! Voedselbank-eters! Luister!

U hebt geen recht op meer dan een minimale uitkering van 600 tot hooguit 800 euroos per maand, mÚt verplicht glassnijden, en verplicht minstens drie keer uw nummer, naam en doopceel aan anonieme ambtenaren te melden voordat u Řberhaupt te woord wordt gestaan door de Manager die de goedheid heeft Untermenschen als u te willen mishandelen, want u bent allemaal Untermenschen, net als ik.

Dat durven de ▄bermenschen die over u burgemeesteren en wethouders niet te zeggen, maar daar staat tegenover dat ze u wel zo durven te behandelen, want u kunt uzelf immers toch niet behoorlijk verweren.

Daarom wordt u ook op straat gezet als u van uw armoede niet op tijd de Nuon betaalt, terwijl uw Heer Burgemeester slechts 76.800 euroos toegestopt krijgt opdat hij geen 699.000 - 322.000 = 377.000 pure winst mis mag lopen voor zijn optrekje te Rotterdam.

Hij heeft het immers bijzonder moeilijk:

Hij heeft ook nog een huis in Spanje. Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft hij daarop juist een hypotheek genomen om zijn woonlasten hier te betalen.

Snapt u wel? ▄bermenschen als Hulman worden in Neerland burgemeester; "verdienen" honderdduizenden; krijgen daarbij nog eens duizenden per maand toegestopt omdat ze

in de problemen te komen

die ze

niet meer op eigen houtje [kunnen] oplossen.

Untermenschen als al die Helderse bijstands- en voedselbanktrekkers mogen blij zijn, en behoren dankbaar te zijn, dat ze nog in Noordholland mogen wˇnen zonder in concentratiekamp Schoorl te werk gezet te worden door de burgemeesters van Den Helder of Amsterdam, vanwege hun onge´ntegreerdheid in Onze Nederlandse Samenleving.

Wat ik in feite voorstel is dit, dat geheel in overeenstemming is met de gepraktiseerde normen van de Colleges van B&W van Den Helder en Amsterdam:

  • Dat de asociale onge´ntegreerde bijstands-uitvreters en voedselbank-parasieten te Den Helder ten spoedigste aan de zware arbeid in de polder gezet worden, opdat ze de schulden van de zo verdienstelijke en zo zeer lijdende burgemeester van Den Helder zo spoedig mogelijk helpen afbetalen.

Want dit is niet alleen geheel rechtvaardig en behoorlijk volgens wijd gepraktiseerde normen en waarden van Noordhollandse bestuurders, nu Ún 65 jaar geleden: het is ook boekhoudkundig transparenter Ún efficiŰnter wanneer die armzalige 3200 maandelijkse eurootjes voor onze zo zeer lijdende Noordhollandse medemens Hulman niet uit de algemene Den Helderse middelen worden ontnomen, maar eenvoudig direct en solidair worden opgebracht door werkelijk nuttige ge´ntegreerde maatschappelijke arbeid van degenen die tot nu toe onge´ntegreerd ongeneerd uit lopen te vreten in de bijstand aldaar, of lafhartig parasieteren op plaatselijke voedselbanken.

Uw burgervader heeft u nodig, o Helderlingen! Aan de arbeid! Het betreft uw medemens! U mßg uw medemensen niet zo laten lijden!

En houd u deze Normen en Waarden van Noordhollandse burgemeesters, nu en vroeger, voor ogen:

"Arbeit macht frei" en "Jedem das Seine": Het is UW plicht, o bijstandsfraudeurs en voedselbankuitvreters van Den Helder Ún van Noordholland, om te zorgen, door UW ge´ntegreerde arbeid, door wakken hakken, door vakken vullen, door wegen repareren, te zorgen dat uw bovengestelde ▄bermenschen niet te lijden hebben!

Het is wreed een man van de bewezen menselijke voortreffelijkheden van een Stefan Hulman te laten lijden!

"Aan het werk, op welke manier ook!"

jullie bijstands-uitvreters en voedselbank-parasieten! Jullie burgemeesters hebben jullie nodig! Jullie Nederlandse morele mensenplicht roept jullie!

Volgt getrouw de aanwijzingen van uw Klantmanagers, o bijstandsvee, werk hard, prijs en dank uw bovengestelden, en bedenk wel: Zij zijn er voor u, om er voor te zorgen dat u er voor hen bent! Sociaal! Solidair! Samen sterk! Verlost de grote ▄bermensch Stefan Hulman van zijn vreselijke problemen! Het is uw burger- en mensen-plicht als Nederlander, als Noordhollander, als mede-mens!


P.S. U vraagt of ik bitter ben? Hoe kˇmt u daar bij?! Geheel niet!

Mijn vader en grootvader zaten toch immers in het concentratiekamp vanwege hun verzetsaktiviteiten, waarvoor mijn grootvader vermoord is, opdat Van Thijn, Patijn en Cohen maar vrijelijk illegaal en zeer profijtelijk konden doen drugshandelen, en mij laten vergassen en met moord bedreigen? Zo gßßt het toch vanzelfsprekend in Amsterdam? Niemand protesteert daar toch tegen behalve Untermenschen als ik, die er dan ook geheel niet bij horen in Onze Neerlandse Samenleving?

Wat durf ik te zeuren over mijn talenten, mijn rechten, mijn pijn, mijn opzettelijk geru´neerde gezondheid, mijn opzettelijk gehandhaafde extreme armoede, mijn voortdurende gebrek aan hulp - als de belangen van een zo schitterend mens als Stefan Hulman of de gevoelens en belangen van zulke prachtig-integere waarachtige ▄bermenschen als Van Thijn en Cohen in het geding zijn?!

En hoe dat ook moge zijn: Het is allemaal hÚÚl wel uit te leggen, volgens welbekende principes:

Er zijn - naar de feitelijk gepraktiseerde doch nooit eerlijk uitgesproken Normen En Waarden van de Noordhollandse bestuurders en ambtenaren - Untermenschen en ▄bermenschen in Noordholland, en ik behoor evident tot de eerste groep, omdat ik de - uiteraard gore - moed heb dit soort dingen te zeggen en schrijven, en iedereen die in Noord-holland ambtenaar of bestuurder is behoort geheel vanzelfsprekend, daardoor en daarmee, tot het ras van bestuurlijke ▄bermenschen, aan wie alles toegestaan is, die geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkhid hebben, en die voortdurend de hand in de algemene belastingkassa kunnen steken voor eigen extra voordeel.

En als u of ik daar ˇˇk bij hadden willen horen dan hadden u of ik ook maar lid van de PvdA moeten worden en meeliegend bestuurder of bureaucraat. Eigen schuld dikke bult! En trouwens ... misschien bŔn ik helemaal niet zo slim als gedacht: If you are so smart, why ain't you rich?!

Maar ja... zoals Sartre's liefste leerlinge de mensheid leerde:

Je wordt niet als ▄bermensch gebˇren, je wordt tot ▄bermensch gemßßkt.

En in Nederland loopt dat maakproces de laatste dekaden via de politiek, het bestuur en de ambtenarij, en in Noordholland alles vooral van de PvdA, en u las hierboven en elders in Nederlog met welke grote successen.

Wees blij dat u met 600 of 800 euro bijstand in de maand het voorrecht geniet te weten dat uw bovenmensen, van Řbermenschliche kwaliteiten als een Job Cohen of Stefan Hulman 15, 20 of 25 keer financieel meer waard zijn dan u! Zoals zij dat zelf immers ook zo goed kunnen uitleggen, als er een camera in de buurt is: Geld maakt niet gelukkig! En u moet dankbaar zijn dat zulke bijzondere bovenmensen als zij zich verwaardigen u te willen besturen!

(*) Over vier maanden is het zover. En niet omdat ik dat wil, maar omdat dat MOET van burgemeester mr.dr. Job Cohen, die vind dat ik helemaal geen recht heb op promoveren, of althans niet op enige vorm van hulp in Amsterdam, al ben ik invalide, al lijd ik pijn. Dat MOET namelijk van Cohen, omdat hij een echter Mensch is.

(**) SchrÚÚuwen de zogeheten klachtbehandelaar-managers mij bij gelegenheid toe, want dat spreekt vanzelf in Amsterdam, Noordholland. U kunt u immers toch niet verdedigen, en uw behandelende ambtenaren zijn allemaal  functioneel anoniem, waar tegenover staan dat ze uw hele doopceel bezitten, want anders krijgt u helemaal niks.

En als u met brieven als deze met een achtergrond als deze aankomt bij het Amsterdams bestuur o.l.v. Cohen of de Amsterdamse Ombudsman o.l.v. Salomons of Van de Pol, dan had u beter gelijk of daarvoor zelfmoord kunnen plegen, want u begrijpt natuurlijk dat dergelijke Amsterdammers - als ik - geen enkel bestaansrecht behˇren te hebben, in onze heilstad van universele menselijke gelijkwaardigheid en van de heldhaftige, vastberaden, barmhartige normen en waarden en idealen van de Februaristaking.

(***) Of althans: vergelijk Recent (allemaal geen antwoord waardig geacht door mr.dr. Marius Job Cohen, die een hÚÚl integer man en een echter Mensch is) en Gepiepeld door Job Cohen, met het enige burgemeesterlijke antwoord dat de ondertekende Untermensch van deze bovengestelde mocht ontvangen in zijn 8 jaren als menschlicher BŘrgermeister.

(****) Was het alleen maar omdat - "Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d'autrui" - ik voortdurend pijn lijd en geen enkele vorm van enige hulp krijg buiten een minimum-uitkering sinds ik Van Thijn meldde dat hij de oudste zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking had laten bedreigen met moord en net niet laten door Van Thijn's eigen harddrugshandelaars met Van Thijn's eigen vergunning. En u begrijpt natuurlijk dat een rechtgeaard Amsterdammer zoiets niet doet, niet durft en niet wil, uit eerbied voor de gevoelens van de burgemeesters, wier familie immers ook al zo vreselijk leed (inzonder die van Cohen en Oudkerk), zodat ik me niet zo immoreel moet laten voorstaan.

Er is me in 1984 immers al gezegd door hoge Amsterdamse ambtenaren dat ikzelf geen moer te maken had met wat mijn ouders en grootvaders deden in de Tweede Wereldoorlog - en waarschijnlijk dachten zij daarbij meteen aan toekomstige burgemeesters en wethouders, en de daden van hun ouders en grootouders.

Wat durf ik daar immers te denken van een man als mijn vader, vergeleken met zulke werkelijk schitterende Amsterdammers als David Cohen en Abraham Asscher, nietwaar? Zie bijvoorbeeld Conny Kristel's uitstekende

inzonder het hele hoofdstuk 5 daarvan - en de laatste twee links zijn naar een proefschrift dat op de dbnl.nl te vinden is.

En wat k˙nnen een Cohen, een Oudkerk of een Asscher immers te maken hebben met de menselijke en morele kwaliteiten van hun grootvaders, nietwaar? In dit Darwin-jaar? Immers? In ons gelijkwaardig Nederland?

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail