Nederlog        

 

2015-2014-2013-2012-2011-2010-2009-2008-2007-2006-2005-2004
                                                                                                          2019-2018-2017-2016

Index 2009


Nederlog: Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli -
                   Augustus - September - Oktober - November - December


PER DATUM    


Januari 2009
   
Jan 1, 2009 Nederlog 2008 gesorteerd
  Nederlog en site
Jan 2, 2009 Over rechtvaardigheid en socialisme
Jan 3, 2009 Waarheidscommissies Irak en economie (?)
Jan 4, 2009 Het Marxisme-Leninisme-Poetinisme
Jan 5, 2009 Over Nederlog en links
Jan 6, 2009 Trots op Noordholland: Untermenschen en Übermenschen
Jan 7, 2009 Korte puntjes in samenhang met economie
Jan 8, 2009 ME in Amsterdam - 2008 bijgewerkt
  Hernomen economische nieuwspuntjes: Schnittmann en
Jan 9, 2009 De Nederlandse morele bestuurlijke verdorvenheid - 1
Jan 10, 2009 Raoul vindt het ook (ongeveer) - rollenspel & media
Jan 11, 2009 Harald Welzer's panisch psychologen proza
Jan 12, 2009 Nawoordje bij panisch psychologen proza
Jan 13, 2009 Nederlog en site - correctie van foutjes
Jan 14, 2009 De NRC vindt het ook: Guantánamo
Jan 15, 2009 Over de "war on terror": eindelijk enig gezond verstand
Jan 16, 2009 De menselijk verziekte Nederbureaucratie
Jan 17, 2009 Hoge Nederambtenaren en bestuurders en spiegologie
Jan 18, 2009

Cultuurfilters, media en internet

Jan 19, 2009 Nederlandse en Noordhollandse bestuurlijke corruptie
Jan 20, 2009

Nader nieuws over eerdere puntjes (politiek)

Jan 21, 2009 President Obama's speech + my comments
Jan 22, 2009 De vrijheid van Geert Wilders en zijn partij
Jan 23, 2009

Vervolg Wilders vs. Rechtbank: Art 137c en 137d WvSr

Jan 24, 2009

De hulpverlener als zorguitvreter + 2 citaten

Jan 25, 2009

Vindt Mark Rutte het ook? (Vervolging Wilders)

Jan 27, 2009 Parels voor de zwijnen + de fasco-liberale VVD
Jan 28, 2009 Argumenten inzake vervolging Wilders
Jan 29, 2009 De ambtenaar als uitvreter en parasiet
  Juristen over de vervolging van Wilders
Jan 30, 2009 De map van de hele site
Jan 31, 2009 Buruma vindt het ook (Wilders)

  Februari 2009
   
Feb 1, 2009 Problemen der Filosofie - Russell + noten
Feb 2, 2009 Popper en Clifford (en Sanders en Ellian )
Feb 3, 2009

Economie: China en Rusland

Feb 4, 2009 Economie: Nog wat China + California
Feb 5, 2009 Twee speculatieve puntjes i.v.m. ME
  Het lijden van varkens en mensen in Neerland
Feb 6, 2009 De evangelische knevelaar der goddelijke scheppingskracht
Feb 7, 2009 Nieuws over mijn sites
Feb 8, 2009 Het geloof van bisschop Williamson
Feb 9, 2009 Mail aan mijn artsen
Feb 10, 2009 Enkele van mijn filosofische aannames
Feb 11, 2009 Enig economisch -perspectief
Feb 13, 2009 Echte economische recessie
Feb 14, 2009

Moraal, economie, China en Rusland

Feb 15, 2009 Korte nieuwspuntjes (politiek)
Feb 16, 2009 De ICJ vindt het ook ("War on Terror")
Feb 17, 2009 Nederland in + "War on Terror"
Feb 18, 2009 Nederlog -Issue extra de luxe
  Het gebrek aan economische kennis
Feb 19, 2009 Nedereconomie: Den Helder, Noordholland, Amsterdam (o.a.)
Feb 20, 2009 Stikkend in verachting (Multatuli)
Feb 21, 2009 Wang Xiaoping vindt het ook (over het onderwijs)
Feb 22, 2009

Cosma vindt het ook (Neder-feelosophy)

Feb 23, 2009 Metrofraude - A: wethouderlijke onverantwoordelijkheid
Feb 24, 2009

Metrofraude - B: bestuurlijke leugens & "reputatieschade"

Feb 25, 2009

"Hier is een reddingsplan voor de economie"

  President Obama's Address to Congress
Feb 26, 2009 Februaristaking:  Wat ik erover leerde van Van Thijn en Cohen
Feb 28, 2009 ME in Amsterdam en overig ongerief
   


Maart 2009


Mar 1, 2009 P.S. Lofrede + Mottootjes en citaatjes
Mar 2, 2009 Geachte ambtenaar Van Eendenburg @ BDA Amsterdam

Reinildis vindt het (misschien) ook: Plasterk's Penis-Symbool
Mar 3, 2009

ME in Amsterdam - 2009


Opiniepeilen
Mar 4, 2009 Amsterdams metrofraude-nieuws
Mar 5, 2009 Twee van de vele genietingen van het internet + levensles
Mar 6, 2009 Lezersservice: Nederlog-series in 2004
Mar 7, 2009 Over Orwell, Burnham en de managers
Mar 8, 2009 De economische experts vinden het ook ("reddingsplan" etc.)
Mar 9, 2009 De jonge Stalin in boekvorm
Mar 10, 2009 Uitbreiding "Economische "

De Hoge Raad vindt het ook (artikel 137c)
Mar 11, 2009 Nederliteratuur

P.S. Nog wat van Mulisch de profeet en leider
Mar 12, 2009 Meer Amsterdams metrofraude-nieuws
Mar 13, 2009 Meer assembly
Mar 14, 2009 Over collega's en hun collega's (hogere psycho-logica)
Mar 15, 2009 Over de site: "Ik ben geen schryver, lezers!"
Mar 16, 2009 Een econoom en een ecoloog vieren de
Mar 17, 2009 Enkele morele puntjes inzake vooral Neerlands normbesef
Mar 18, 2009 Meer over Rosa
Mar 19, 2009 Het volledig verziekte en corrupte Amsterdamse bestuur
Mar 20, 2009 ME in Amsterdam: Wie zwijgt stemt toe
Mar 21, 2009 Economie & managers: Uitkomende hypothese
Mar 22, 2009 Lente en boeken: The Book Exchange
Mar 23, 2009 Iets over managers-typen
Mar 24, 2009 Iets over bonussen
Mar 25, 2009

De Bijstands Revolutie

Mar 26, 2009 Ambtenaar Dorknoper "lééft" (Nout Wellink)
Mar 27, 2009

Extra-de-luxe geestesbeslijpstening

Mar 28, 2009 Nogmaals bonussen
Mar 29, 2009 Stalin in boekvorm
Mar 30, 2009 Wat lijstjes met wat commentaartjes (mijn interesses)
Mar 31, 2009 Mijn ME: "Hoe het voelt" (gedeeltelijk)


April 2009


Apr 1, 2009 Een goede vraag over mijn ME en B&W van Amsterdam
Apr 2, 2009 Metrofraude Amsterdam: Superspecialist bedrog ingehuurd

Yan Xuetong vindt 't ook: Untergang des Abendlandes
Apr 3, 2009 crisis-economie: G20

"De tragiek van hoogbegaafden" + M.E.
Apr 4, 2009 Alwéér "Maand van de Filosofie"

De ME-Petitie van de Stichting Erken-ME
Apr 5, 2009 Noord-Korea en Orwell
Apr 6, 2009 ME, vlinders en site
Apr 7, 2009 Enigszins troostvolle overpeinzing (totalitaire praktijken)
Apr 8, 2009 Enig goed nieuws over ME
Apr 9, 2009 Iets over Kousbroek en zijn tijdgenoten
Apr 10, 2009 Alweer een bitter persoonlijk gelijk (over Bastiaans)
Apr 11, 2009 En alweer Rosa
Apr 12, 2009 Het vlees is zwak maar de citaten zijn - WoW!
Apr 13, 2009 Internet-genietingen en rationeel geloof
Apr 14, 2009 Economie: Paul Krugman vindt het te weinig
Apr 15, 2009 Alles voor genietingen met Rosa
Apr 16, 2009 Hazlitt over leiders en volgelingen
Apr 17, 2009 Managers- en bankiers-salarissen
Apr 18, 2009 De oncontroleerbare overheden
Apr 19, 2009 "Cogito cogito ergo cogito sum"
Apr 20, 2009 "Ik ben helaas...!"
Apr 21, 2009 De zeer machtige overheden
Apr 22, 2009 Memento ME
Apr 23, 2009 De debilisering van Nederland - 3 (Excellénte debielen)
Apr 24, 2009 Over ideologie en recht
Apr 25, 2009 Over humor: M+MM=MMM
Apr 26, 2009 ME in Amsterdam: Nihil obstat: "Afkoelen of aangifte"

P.S. Bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3, bijlage 4 en bijlage 5
Apr 27, 2009 Nawoordje: "Een rilling ging door de wereld"
Apr 28, 2009 "Publiek, ik veracht u met groote innigheid"
Apr 29, 2009 Een behoorlijk sluitende verklaring
Apr 30, 2009 Een betere internetbrowser: Firefox 3.0.10

 

 


 


 


Juli 2009


Jul 1, 2009 De opening van de site behoort weer te werken 
Jul 2, 2009 Het Comité Van Aanbeveling
Jul 3, 2009 Typisch Neerlandse moraal
Jul 4, 2009 Wat materiaal voor het make fan sokkola
Jul 5, 2009 Serge Lang vond het ook
Jul 6, 2009 Poetin's Rusland
Jul 7, 2009 Brouwer vond het ook
Jul 9, 2009 St. Augustinus vond het ook
Jul 11, 2009 FOIL
Jul 12, 2009 Over M.E. en de site - t.a.v. dra. Liesbeth van der Horst (genie)
Jul 14, 2009 Socialisties zoekplaatje: Verschillen? Overeenkomsten?
Jul 15, 2009 Bij stukjes en beetjes
Jul 16, 2009 Speciaal voor de drugsmafiosi van de SP

Speciaal voor de drugsmafiosi van de SP - toegift
Jul 17, 2009 Reprise: 120.000 emigranten per jaar UIT Nederland
Jul 18, 2009 Reprise : Februaristaking:  Wat ik erover leerde van Van Thijn en Cohen

Reprise : Meer materiaal voor het maken van chocola
Jul 19, 2009 IK MELD DRUGS-MISDAAD ANONIEM AAN MR.DR. JOB COHEN!

Zwarte boeken
Jul 20, 2009 De Mens

Even wat wiskunde tussendoor: Lang en Mazur

Weil sie es nie gewusst haben WOLLEN
Jul 21, 2009 Een heuse brief van mr.dr. Marius Job Cohen!
Jul 22, 2009 Een heuse brief van mr.dr. Marius Job Cohen! - 2
Jul 23, 2009 Mail aan een Beria-gelijkwaardig ethicus van de UvA

Meer Amsterdams statistisch O+S nieuws

Jul 24, 2009 Van mijn kampbeulen van de DWI
Jul 25, 2009 Over De la Boétie + morele citaatjes
Jul 26, 2009 De la Boétie over bestuurlijke en ambtelijke beestmensen

Sitenieuws
Jul 27, 2009 Swift en Mandeville vonden het ook
Jul 28, 2009 Hij sprak ook voor mij (Democritus Jr)

Het Kabinet van de Burgemeester overlegt
Jul 29, 2009 Verzamelingenleer en mereologie
Jul 30, 2009 "Most men are as fit to think as they are fit to fly"
Jul 31, 2009 Mandeville vond het ook (+ P.S.je over Nederdenker Holman)

 


Augustus 2009


Aug 1, 2009  Gered uit de ramsj: Holman en Goldensohn
Aug 2, 2009  Voor mijn lezers: RemoveAnnouncement + Poetry

 "Ik lieg vaak":  Vraaggesprek met Theo van Gogh - dl 1
Aug 3, 2009  "Ik lieg vaak":  Vraaggesprek met Theo van Gogh - dl 2
Aug 4, 2009  Leest allen Willem Jansen!
Aug 5, 2009  Meer post van Cohen en O+S nieuws

 Arme, arme Iraniërs
Aug 6, 2009  Kleine morele zelfaanprijzing
 (Logic of Moral Discourse)
Aug 7, 2009  Internet-genietingen
Aug 8, 2009  Serieuze raad voor beoordelaars van mijn proza

 Amsterdam exporteert burofascisme
Aug 9, 2009  Over Postmodernisme

 The Willing Executioners of
 
The Truth About Amsterdam - 1

 Meer waarheid over Amsterdam en vorderingen
Aug 10, 2009  Het karakter van Boole
Aug 11, 2009  The ideal candidate for
 The Truth About Amsterdam
(Foxnews)
- 2
Aug 12, 2009

 OVER POLITIEK, IDEOLOGIE EN TAALGEBRUIK - dl I


 Lob der Partei - Overzicht
Aug 13, 2009  Mijn "onsamenhangend verhaal" dixit Hans van Wijk
Aug 14, 2009  Over de site en ME (opmaak)
Aug 15, 2009  Reprise: Nederland drugsheilstaat
Aug 16, 2009  Herderlijk schrijven aan Amsterdamse burofascisten
   Hoe word ik een Nederlands Topambtenaar? (P.S.)
Aug 18, 2009  Over ME en de site
Aug 20, 2009  Korte nieuwspuntjes
Aug 21, 2009  Een intelligente moslim?! (Dit is GEEN satire!!!)
Aug 22, 2009  See Emily play....
Aug 23, 2009  OVER POLITIEK, IDEOLOGIE EN TAALGEBRUIK - dl II.a.
Aug 24, 2009  OVER POLITIEK, IDEOLOGIE EN TAALGEBRUIK - dl II.b.
Aug 25, 2009  Over zielsverwantschap en Freigeisterei
Aug 26, 2009  Old and Young Turks
Aug 27, 2009  "Alpha males" Willem en Joep - bis
Aug 28, 2009  "The Truth About Drugs in Amsterdam" - 3
Aug 29, 2009  OVER POLITIEK, IDEOLOGIE EN TAALGEBRUIK - dl III
Aug 30, 2009  Over ME en de site + wat Nietzsche
Aug 31, 2009  Dokter Marlies Boon verklaart de medische burokratie

 


 September 2009


Sep 1, 2009

 Hoe het ook kan - brief aan prof.dr. Struyvenberg

Sep 2, 2009  Korte nieuwspuntjes
Sep 3, 2009  Wissenschaft der Psychologie beweist: IK ben een ECHTE man
Sep 4, 2009  Bits of Freedom is terug
Sep 5, 2009  A few enjoyable bits and pieces (Foxnews + programming)
Sep 6, 2009  More tasteful clips and excellent programs + healthcare
Sep 7, 2009  M.E., aangetekende brief, ministeriële bonnetjes
Sep 8, 2009  Huisarts Boon is niet gediend van mijn proza

 Gezondheidszorg VS

 Krisis-economie en ... taalgebruik
Sep 9, 2009  Interessante links: Zinoviev en PlanetPhysics + nieuw internet
Sep 10, 2009  Sitenieuws, martelen + nog wat over Zinoviev
Sep 11, 2009  On Zinoviev's Theory of (Soviet) Man
Sep 12, 2009  Nieuwe versie PIT + hernieuwde NRC-puntjes
Sep 13, 2009  A new internet is needed + 3 special reasons why
Sep 14, 2009  Wat is (persoonlijke) beschaving?
Sep 15, 2009  The real thing (Howlin' Wolfe) (Dutch text, English title)
Sep 16, 2009  P.S. over karakter en moderne gezondheidscentra

 Krisis-economie: "Na ons de zondvloed"
Sep 17, 2009  Wil Wilders een Semieten-Ster?
Sep 18, 2009  Over Groepsdenken (en Joodse identiteit)
Sep 19, 2009  Nietzsche over rollen
Sep 20, 2009  Over ME en de site + logica
Sep 21, 2009  Korte nieuwspuntjes: Afghanistan, anoniem, bonussen, terreur
Sep 22, 2009  39 Questions - Why I am much hated by the Dutch élite
Sep 23, 2009  Some Machiavelli with some Burnham
Sep 24, 2009  Hoorzittingen over de Amsterdamse metrofraude
Sep 25, 2009  Meer juffrouw Ali = More on Ms Ali = The hollow men
Sep 26, 2009  Goffman reveals all (nearly) - Groups & Groupthinking
Sep 27, 2009  About ME and the site + mathematics + pervy profs
Sep 29, 2009  ME + Computer nieuws: Linux, XBasic & meer
Sep 30, 2009  Krediet-: De exploderende bonussen-pest

 Metrofraude: Cohen hat NICHTS davon gewusst!Oktober 2009
                   

Okt 1, 2009  Heel nuttige programmaas inzake beveiliging
Okt 2, 2009  Nogmaals computer-beveiliging
Okt 3, 2009  Alweer beveiliging: Waarschuwing xs4all + McAfee
Okt 4, 2009  Over rollenspel - A.  Achtergronden

 Over rollenspel - B. Begripsbepalingen & definities
Okt 5, 2009  Popper in gruzelementen
Okt 6, 2009  Kox Kollum vindt het ook (Latijn is goed voor u)
Okt 7, 2009  Hier staat niets (English text)
Okt 8, 2009  Creeps... Google scans ALL - plus some!
Okt 9, 2009  Interessant ME-nieuws
Okt 10, 2009  Nieuwe rubriek in Nederlog: Systematisch - X - n

 Nedernieuws 2004 en 2005 in origineel formaat
Okt 11, 2009  Boek-WIP: Ideeën van Maarten Maartensz
Okt 13, 2009  150 jaar Max Havelaar: Multatuli vraagt betrekking als redakteur
Okt 14, 2009  Over M.E. en de site
Okt 15, 2009  More about computer security - 1
Okt 16, 2009  More about computer security - 2
Okt 17, 2009  ME: Psychiater Rus vindt het ook
Okt 18, 2009  A little more about ME and me
Okt 19, 2009  Krediet- + maatschappij- - 1
Okt 21, 2009  Krediet- + maatschappij- - 2: Mak's flessenpost I
Okt 22, 2009  Krediet- + maatschappij- - 3: Mak's Flessenpost II
Okt 23, 2009  Again a little more about ME
Okt 24, 2009  Over de site:  Verbeterde Tour
Okt 25, 2009  Over de site:  Verbeterde achtergronden
Okt 26, 2009  Over de rede (logos)
Okt 27, 2009  Site renewal and extensions
Okt 28, 2009  More about ME
Okt 30, 2009  Gezondheidsproblemen + Computerproblemen


November 2009
                   

Nov 1, 2009  On fallacies
Nov 2, 2009  Lustrum
Nov 3, 2009  Over de site en ME

 Post-Lustrum: Nog twee moordenaars van Van Gogh ontdekt
Nov 5, 2009  De crisis-economie grootmeesterlijk "verklaard"
Nov 6, 2009  Reviewing my positions on programming
Nov 7, 2009  De val van de muur na 20 jaar
Nov 8, 2009  Review van mijn positie over ME in Amsterdam
Nov 9, 2009  Waarom Wij nooit sadisten kunnen zijn
Nov 10, 2009  Ten good modern philosophy texts
Nov 11, 2009  Heidegger aan diggelen

 St Maarten:  site 13 jaar
Nov 12, 2009  A note on good modern philosophy books
Nov 13, 2009  Heldring vindt het ook: Over democratie in Nederland
Nov 14, 2009  : "Nederlandse economie uit recessie"
Nov 15, 2009  Herzien met Monty Python
Nov 16, 2009  De Tocqueville en de geest der de-mo-kra-tie
Nov 17, 2009  Iconificatie van de site

 Arendt en Heidegger
Nov 18, 2009  De liegende burofascistische randdebielen van de Onderwijsraad
Nov 19, 2009  Iconificatie van de site volbracht

 Computerproblemen
Nov 20, 2009  Computerproblemen - 2
Nov 21, 2009  Waarheid, leugen en politiek
Nov 22, 2009  "Ik ben als dissident geboren"
Nov 23, 2009  Hoe "de samenleving" omgaat met dissidenten (Minnebrieven)
Nov 24, 2009  ME-disch sadisme op wereldschaal: Zeer verbitterend nieuws
Nov 25, 2009  Nederland: De beestmensen aan de macht
Nov 26, 2009  : Willem Middelkoop vindt het ook
Nov 27, 2009  Achtenswaardige mensen en idem beestmensen
Nov 28, 2009  : Dalrymple over waardenrelativisme
Nov 29, 2009  : Het Bureaucratie Plan
Nov 30, 2009  Drugsnieuws


 December 2009
                   

Dec 2, 2009  Weer op het internet + Obama's zwakheid + vooruitblik
Dec 3, 2009  Review of M.E.-sites

 Philosophical Essays: Why Philosophy is important
Dec 4, 2009  : Een soort verklaring voor de
Dec 5, 2009  : Een soort verklaring voor de - P.S.

 Ons Aller Klimaat
Dec 6, 2009  Kort over klimaat en filosofie en Wilders
Dec 7, 2009  Lezersservice: Nederlog-series in 2005
Dec 8, 2009  ME: Waarom dokter Mengele medicijnen studeerde - 1
Dec 9, 2009  ME: Waarom dokter Mengele medicijnen studeerde - 2

 ME: Uitstekende studie over ME en CGT en GET
Dec 10, 2009  "Door gevaarlijke gekken omringd" (Hermans & Multatuli)
Dec 11, 2009  Over groepsdenken, waarheid, ethiek en moraal
Dec 12, 2009  Klimaatskepsis + "A Bottle of Hope"
Dec 13, 2009  ME: Een zeldzame goede, eerlijke en morele huisarts
Dec 14, 2009  Lezersservice: De hele site in zip-formaat

 Overview: The site per directory briefly explained
Dec 15, 2009  Meer overzicht: New/nieuw in 2009
Dec 16, 2009   Metrofraude: "Iedereen is schuldig" (?)
Dec 17, 2009   Korte actuele puntjes i.v.m. de rechtsstaat en mij
Dec 18, 2009   China toont Ons Aller Europa de Weg (censuur)
Dec 19, 2009   Over medisch sadisme en medische incompetentie
Dec 20, 2009   Metrofraude: Alweer gelijk - docu 1: Keymessage

  Metrofraude: Alweer gelijk - docu 2: Groepsdenken
Dec 21, 2009   Gently going forth-ward (Dutch)
Dec 22, 2009   GW - Gevleugelde woorden | Golden words

  GW - Ik kan bijna een geheel universum vullen...

  GW - I am the eye with which the Universe...

  GW - KISS!
Dec 23, 2009   Over de metrofraude en groepsdenken (links)
Dec 24, 2009   Kort over de NRC (dik en verkocht)
Dec 25, 2009   Alleen uitzonderlijke mensen zijn individualisten
Dec 26, 2009   Alleen uitzonderlijke mensen zijn individualisten - P.S.
Dec 28, 2009   Over mij, ME en programmeren

  Meer over groepsdenken, Zimbardo en Milgram
Dec 29, 2009   Mexicaanse medische onzin (zwijntjesgriep)
Dec 30, 2009   Oog-presentatoren over 2009
Dec 31, 2009   Nederlog 2009 gesorteerd - inleiding

  Nederlog 2009 gesorteerd (groot bestand)

  Nederlog 2009 gesorteerd - overzicht van NL 2009 (commentaar)

 O frabjous day - a complete Principia Mathematica! (Ned)

 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail