Nederlog        

 

1 december 2008

                                                                 

Gerrit Zalm : Jan Modaal = 25 : 1


 Dit is weer een stukje in het kader van de Nationale Nedernorm van Universele Gelijkwaardigheid aan en van alles en iedereen op Neerlands territorium ... met uitzondering dan van bankiers, politici, ambtenaren, media-persoonlijkheden en drugshandelaren, want die zijn allemaal véél gelijkwaardiger naar Orwelliaanse receptuur, hetgeen eenvoudig wil zeggen dat ze allemaal, naar staatsnormen gerekend, véél meer geld
 verdienen, moreel en financieel, dan u of ik (tenzij Gerrit Zalm één van mijn lezers is, natuurlijk).

Eigenlijk had ik het thema voorbij willen laten gaan, onder andere omdat ikzelf geen socialist ben, en vind dat een goede dirigent, wiskundige, arts of kunstenaar best wat meer mag verdienen dan Jan en Jans Modaal, zeker als die "Tokkie" heten en zijn, en - vooral - omdat ik het geheel niet begrepen heb op dictaturen, al dan niet van een zogeheten volkseigen inhoud, en er op tegen ben Vadertje Staat meer macht te geven dan strikt noodzakelijk.

Maar ik hoorde vandaag op de radio dat u in Nederland als orgaandonor helemaal niets te zeggen hebt over naar wie uw organen - gratis en al uit uw lichaam gerukt terwijl het nog warm is - zouden gaan, "omdat" - zo zei de officiële spreker, met officiële intonatie en galm, "Wij in Nederland allemaal Ge-lijk-waar-dig zijn", zodat u dus niet mag bepalen dat uw lever niet naar een alcoholist mag en uw nieren niet naar - ik noem maar een dwarsstraat - Rita Verdonk.

Want daar heeft u - dom, gelijkwaardig en van Tokkie-niveau als u wel moet zijn, nietwaar, in alle gelijkwaardigheid - helemaal niets over te zeggen, al moet u niet opkijken als binnenkort iedereen z'n organen kwijt is "Voor Onze Gemeenschap", tenzij hij of zij eerst 37 formulieren in drievoud met kopieën van identiteitsbewijzen en een notariële acte naar minister Klink heeft gestuurd, alles op eigen persoonlijke kosten, en ook (want ook dát zit eraan te komen in deze tijden van crisis) met extra leges op alle 37 formulieren én een verklaring van goed gedrag van uw burgemeester (want anders màg u helemaal niet protesteren, zoals ik dat ook niet mag in Amsterdam, want dat is me vaak genoeg toegebrúld door de behandelende ambtenaar, veilig van achter zijn ambtelijke telefoon, en "Jan" geheten).

En ik las bij mijzelf, op 20 oktober dat

Vadertje Staat  heeft twee commissarissen bedongen in de ING, die vast PvdA-leden zullen zijn, en die het ongetwijfeld heel goed zullen kunnen vinden met de bonus-steenrijke Wim Kok, langjarig integer en sociaal commissaris bij de ING.

Ook zijn de bonusregelingen afgeschaft, en mag een ING-manager plotseling niet meer dan het onder bankiers armzalige bedrag van 500.000 euro per jaar verdienen van Bos. (Ik begreep uit eerdere dreigingen uit managementsland in verband met hun roofbaronnen-inkomens dat "de topmanagers dan emigreren", en stel IJsland voor.)

Aangezien ik eerlijk pleeg te rapporteren geloof ik mezelf, en ik ben niet de enige die dit armzalig bedragje van slechts 500.000 euro ondertussen vergeten was, want ons aller Gerrit Zalm - u weet wel, die nobele liberaal, ook een man met een zeer groot psychologisch en politiek Fingerspitzengefühl, die Neerland daarmee dan ook aan minister Verdonk hielp - gaat maar liefst 750.000 euroos verdienen bij de ABN-Amro-Fortis-Gemeenschapsbank, en maakt ook kans op bonussen. (*)

U ziet - "Geloof me, u kunt me vertrouwen" (Wouter Bos) - dat Wouter Bos een zéér integer man is of dat hij Zalm bijzonder lief heeft (of denkt: als ik het hèm geef krijg ìk het ook over een paar jaar, want zó zijn bankdirecteuren onder elkaar).

Naar ik eerder begreep van de radio meende Wouter zelf dat dit luttel bedragje van slechts 750.000 euroos "rechtvaardig" was, want onze Gerrit "verdiende dit al", in z'n commerciële functie (hoezo "Balkenende-norm"?!), en "het is heel weinig, vergelijkenderwijs", want bijvoorbeeld de Zalm-amice-cum-directeur van de ING, Tilmant geheten, verdiende slechts 1.2 miljoen per jaar, terwijl Jeroen van der Veer van de Shell, op wiens stoel Wouter had gezeten, begreep ik uit eerdere interviews met hem, als Wouter niet zo'n moreel bevlogen maatschappelijk idealist was geweest, het karwei klaart voor slechts 10 miljoen per jaar, wat ongetwijfeld nobel van hem is.

En u begrijpt dat zo'n Gerrit Zalm niet met scheve ogen aangekeken màg worden door zijn Gelijkwaardigen, en dat Wij Samen hem - eigenlijk, en dankzij Wouter - "op een koopje" hebben gekregen, en dankbaar moeten zijn dat hij zich verwaardigt het voor ons te willen doen, voor zo'n schamel bedragje in bankiersland.

Maar ik vind het toch - want ik ben erg simpel in dit soort berekenbare dingen - obsceen roofbaronnen-kapitalisme (**), al zijn de kapitalisten tegenwoordig geen couponknippende fils à papa van rijke ouders, maar managers van firma's, waaronder veel ex-politici, voor wie dit soort baantjes kennelijk als een soort beloning gelden: Hier, kan je jezelf en je hele familie de komende generaties verwennen! Liberaal! Sociaal! Democratisch ook! En zo Echt Neerlands politiek, economisch moreel en financieel super-rechtvaardig-gelijkwaardig ook!

Waarom immers zou een Nobel-prijswinnaar of professor wiskunde méér dan 70.000 euro verdienen? Als ze dan zo slim zouden zijn, dan zouden ze toch makkelijk Bos, Zalm en Van der Veer naar de kroon c.q. van de troon hebben kunnen stoten? Als ze dan zo nodig duffe wetenschap willen doen, moeten Wij Belastingbetalers ze daar dan ook nog eens méér dan 2x modaal voor gaan betalen?

Dus luister lezer:

Er kunnen minstens 25 Jannen of Jansen Modaal uit één enkele Zalm gesneden worden, en minstens 333 soortgelijke gelijkwaardigen uit één enkele Jeroen van der Veer, die toch ook wel minstens 125 professoren-salarissen waard is, bij de Shell, en per jaar ook slechts maar de financiële tegenwaarde van maar 10 Nobelprijswinnaars naar zijn eigen privé-rekening krijgt overgeschreven, afgezien van bonussen, eindejaarsvergoedingen etc. natuurlijk, want maat en rechtvaardigheid moeten er zijn, en Jeroen is a very honourable man.

Al die Gelijkwaardigen kunnen u met één hand op het hart en de andere op de Bijbel bezweren, met een op belastingkosten getraind gezicht voorzover het Onze Ex-Politici zijn,

"dat geld niet gelukkig maakt"

én dat u en ik, behalve financieel dan, geheel en al de gelijkwaardigen zijn van Bos, Kok, Zalm, Tilmant en Van der Veer, of misschien wel moreel nóg beter, als u dan een tropenarts zou zijn met een modale 30.000 per jaar en een eigen geweten (maar Zalm of Bos, mits met een glaasje op, wil u dan vast wel verzekeren dat "al te goed is buurman's gek").

Ik wil alleen maar zeggen: U wordt belogen, zowel in het algemeen (deze maatschappij draait om geld, en bijna al uw kansen en mogelijkheden, voorzover niet aangeboren, zijn recht evenredig met uw inkomen), als in het bijzonder, want Bos heeft weer eens gelogen of kwasi-handig gedraaid, want het is niet te begrijpen waarom die vreselijk arme gediscrimineerde uitgezogen en onderdrukte ING-directeuren tegenwoordig niet meer dan 500.000 (slechts 17 keer modaal! maar 12 keer een professoren-salaris!) mogen verdienen van Bos en niet eens 750.000 als Zalm, heel bescheiden als dat ongetwijfeld is, vergeleken met buitenlandse collegaas, ook al zeer nobel en hardwerkend.

Dat zou immers schreeuwend onrechtvaardig zijn, voor - bijvoorbeeld -die arme, arme, arme meneer Tilmant van de ING, tot voor kort een bescheiden 1.2 miljoen per jaar waard, en mijn eigen bankier, want ik ben zijn klant, al weet hij dat niet. Dus waarom krijgt mijn eigen meneer Tilmant geen 750.000 euro als Gerrit Zalm, die niet eens een ervaren bankdirecteur is, en eigenlijk alleen de beheerder van een vooralsnog lege en kale bancaire boedel? Is het soms omdat ie een Belg is, dus eigenlijk geen echte, pure Neder-autochtoon?

Maar alle gekheid op een stokje: u en ik zijn weer eens belogen door Wouter Bos - "Geloof me, u kunt me vertrouwen" - want op 20 oktober was hij nog voor een plafond van 500.000 euro voor Nederbankiers (van de ING), maar toen dat plafond Gerrit Zalm dreigde te trefffen was dat plotseling een habbekrats waar meneer het niet voor zou wilen doen, begreep ik althans van de radio, en dat ook omdat bankdirecteuren, zoals u weet, waarachtige grootmeesters zijn op moreel en ethisch terrein, en daarvoor financieel gecompenseerd willen worden.

Ook weet u van alweer een ex-politicus die aanzienlijk meer bovenmaatse egoïstische hebzucht dan moreel besef heeft. (***)

Ach ja - en ik denk niet eens dat hij zich schaamt, maar dat hij, ook met die klaterende Zalmlach, uitgeroepen heeft "I cried all the way to the bank!".


P.S. Persoonlijk vind ik het systeem waar salarissen variëren van het minimumloon tot 10 maal het minimumloon helemaal zo gek niet en ook met verschillen - zeg tussen laagbegaafde maar behoorlijke vuilnismannen en hoogbegaafde doch ook behoorlijke professoren in de medische wetenschappen - die heel wel moreel verdedigbaar zijn, misschien niet vanuit een idealistische moraal, maar wel vanuit een realistisch psychologisch begrip van menselijke motieven.

Daarbij: Iedereen die denkt dat hij of zij meer waard is dan 10 maal het minimumloon staat het geheel en al vrij om zijn of haar eigen bedrijf voor eigen risico te beginnen en Bill Gates naar de kroon te steken. (Maar ja: Eén relevant feitje is wel dat Zalm, Tilmant en Van der Veer vrijwel zeker niet zo slim als Gates zijn, wat u verder ook van de laatste mag denken - en o.a. daarom salaristrekkers zijn, en geen eigen ondernemers voor eigen risico.)

(*) Dat is slechts 60 keer meer dan ik ontvang per jaar, en dat alles ook zonder bonussen, hulp, of medische zorg ondanks invaliditeit voor mij. Het is dus een schande dat ik durf te klagen dat zoiets menselijk eminents, zoiets intellectueel excellents, zoiets moreel voortreffelijks, zoiets - op een liberale haar van een aal na - übermenschlich Veranlagtes, als een Gerrit Zalm in Ons Gelijkwaardige land maar 60 keer meer waard is dan ik, en slechts 25 keer meer dan Jan of Jans Modaal.

(**) Het doet mij sterk denken aan het systeem in Frankrijk vóór de Franse Revolutie, waar een top van 250.000 edelen en uitvoerders een luizenleventje leidden ten koste van 25 miljoen landgenoten, en waar de vetbetalende sinecures ook op deze wijze van vriend of gunsteling naar gunsteling of vriend werden doorgegeven. Het verschil is alleen dat de adel van nu uit politieke partijen komt, en aanzienlijk slechter opgeleid en kennelijk vaak ook dommer is dan de adel van toen.

(***) Want als Zalm het niet wil doen voor 500.000 - dus het plafond voor de bankiers van de ING, die nog niet eens op een failliete boedel zitten en daarvoor beloond moeten worden - dan moet ie het maar niet doen. En wie gelooft dat zijn nieuwe bankiersfunctie veel om het lijf heeft dat een willekeurige professor economie niet ook zou kunnen, en wellicht beter, want zonder politiek verleden, en met meer relevante ervaring en kennis, is erg naïef, want "op de winkel passen" (Van Agtiaans) is in alle winkels ongeveer hetzelfde, ook als dat banken zijn. De enige kunstjes die je moet kunnen zijn boekhouden en leiding geven.

Kortom... het is gewoon ordinaire obscene liederlijke hebzucht, en daar zijn ook geen beleefdere of vriendelijker adequaat beschrijvende termen voor.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail