Nederlog        

 

17 november 2008

                                                                 

Nogmaals Ella

 

 

Als ik over Nederpolitici denk, dan denk ik over grauwe, kleine, lelijke mensen van zeer matig verstand, met geringe beschaving, zonder werkelijk taalvermogen, al zijn ze tegenwoordig op kosten van de belastingbetaler getraind in "ut diebeten", en met slechts één talent: het hoerig vermogen tot gigantisch liegen en poseren met de daarbij horende hondse brutaliteit.

Als u over Nederpolitici denkt, dan denkt u daar wellicht wat anders over - maar overweeg eens éérlijk bij uzelf:

Kunt u er één aanwijzen die een werkelijk goed redenaar is? Kunt u er één aanwijzen die een zelfs maar enigszins behoorlijk schrijver is? Zijn er meer dan enkelingen die niet ofwel sjeesden als student ofwel een flutvak als rechten, pedagogie of politicologie afmaakten, vrijwel altijd met zeer matige cijfers?

Ik kan een en ander vandaag weer eens rijkelijk illustreren middels de NRC waarin een interview met La Halsema - "kwam een tiende punt te kort voor atheneum. In 4-havo bleef ze zitten met vijf enen"; studeerde na veel vijfen, zessen en hulp toch nog af in "algemene sociale wetenschappen. Afstudeerrichting 'multi-etnische samenleving'" - die nu Een Heus Boek heeft geschreven onder de titel "Geluk! Voorbij de hyperconsumptie, haast en hufterigheid".

Maar ik zal dat niet doen, omdat alleen de titel + pretentie al mij een héél vieze smaak in de mond geven, als van een heel domme radio-reclame, en omdat ook Ella Vogelaar heden "een opiniestuk" heeft in de NRC en dat is weer verbluffend oerdom.

Het eerste derde deel behandelt Obama, als ware hij standaard onderdeeel van de PvdA-liturgie. Deze totaal zinloze exercitie eindigt met "c'est le ton qui fait la musique", door cartoonist Ruben Oppenheimer vertaald, in één van zijn vier tegeltjeswijsheden boven Vogelaar's opiniestuk, naar de spreekstijl van Ella - te weten: chique-plat gestaald kader-CPN-lid Amsterdams (*) - als volgt

"Seh le ton kief Ella muusjiek"

want inderdaad práát de doctorandra onderwijskunde zo.

Het tweede derde deel is een onontwarbaar kluwen nauwelijks begrijpelijke kul. Hier is de eerste alinea ervan:

Met zijn herhaalde oproep om niet te praten over de toon van het integratiedebat, maar over de inhoud, slaat Wouter Bos de plank mis. Door consequent Ahmed Aboutaleb en Ahmed Marcouch op te voeren als verpersoonlijking van het PvdA-beleid, zendt hij impliciete boodschappen uit: In feite die waarmee Pim Fortuyn de partij wees op ernstige tekortkomingen. De zorgen van de 'oude' Nederlanders moeten worden erkend. Lastige of criminele nieuwkomers moeten hard worden aangepakt. We moeten pal staan voor kernwaarden als vrijheid van meningsuiting en gelijke rechten.

Ik heb op het VWO gezeten ten tijd dat daar gedurende de lessen Nederlands onderwezen werd teksten te interpreteren, en heb vele jaren logica, wetenschapsfilosofie en taalkunde achter mijn kiezen, maar ik kan hier nauwelijks een touw aan vastknopen.

Hier is een kleine oefening stillezen van Vogelaar-proza.

Eerste zin: Met .. mis: Wouter Bos moet over de toon van het integratiedebat spreken.

Tweede zin: Door .. tekortkomingen: ??????

Kennelijk bedoelt de dame te schrijven: Door het noemen van AA + AA zegt Bos hetzelfde als Fortuyn over de PvdA. Ik begrijp de gedachte daarachter ook al niet, maar ik begrijp wel waarom Bos voortdurend van AA + AA spreekt: Zij zijn de Harry Belafontes, de troetel-Marokkanen, de Ons Eigen Soort Intriganten En Zelfs Allochtoon, de token-blacks van de PvdA, want zo doet deze partij dat al dekaden. (**)

Rest: De .. rechten: ?????

Ik veronderstel dat dit de meningen van Fortuyn zijn die - volgens de meningen van Vogelaar - de "impliciete boodschappen" vormen die Bos doet door voortdurend van AA + AA te spreken.

Hier neem ik géén gif op, trouwens, maar wel op de stelling dat er een kloof van Grand Canyon formaat gaapt tussen Vogelaar's proza en helder taalgebruik.

Ik kom bij de volgende alinea, die de geleerde pedagoge zo begint:

(§) Fortuyns boodschap geldt nog steeds.

Dit houden we even vast, vanwaar het "(§)", dat niet in de NRC-tekst staat. Ik kom er hieronder op terug, als een wiskundige op een lemma.

Dan begint Vogelaar aan weer een typische sinds dekaden gepraktiseerde PvdA-sprekers stijlfiguur: Het opnoemen van de eigen vrienden en vriendinnen alsof dit excellente mensen zouden zijn:

Waarom noemt Bos in zijn stereotype rijtje namen niet ook ...

Tussenwerping: Wéét mevrouw wel wat "stereotype" betekent? Zo ja, waarom stelt ze de vraag dan?

... Fatima Elatik ... Elvira Sweet ... Dagmar Oudshoorn

Ik bespaar u de rest middels ....  en registreer alleen (stereotypisch en al, lezer): 3 vrouwen, 2 allochtonen, 3 PvdA-veelverdiensters, 3 Vogelaar-vriendinnen.

Volgende alinea. Vogelaar-gejeremieer over Bos, waarvan ze zegt dat

Hij begrijpt niet dat, zolang de elite blijft praten van dé Marokkanen, dé Turken en dé Antillianen, migranten zich moeilijk kunnen identificeren met Nederland.

Nu houd ikzelf óók geheel niet van dat eeuwige "De" (hoewel ik er gif op durf in te nemen dat Ella al minstens 40 jaar meiert over DE positie van DE vrouw door DE discrimiatie van DE man), maar de rest is weer denigrerende betuttelende onzin:

In de eerste plaats zijn dé M, dé T en dé A lang zo stupide niet als dit lid van de élite, immers ex-minister, ex-president-commissaris van de Unilever, en ex-CPN-kaderlid, als "impliciete boodschap" brengt: Alsof zij hun meningen zouden veranderen als dé (!) elite hun eigen gebruik van bepalende lidwoorden herziet.

In de tweede plaats mag ik hopen en bidden dat geen van dé M, dé T en dé A zo gek zijn om zich met Nederland te identificeren, want dan zijn ze rijp voor een dwangopname.

In de derde plaats: Ik heb in Amsterdam van de Amsterdamse PvdA vér voorbij de kotsgrens moeten horen, en gedurende dekaden, "dat Amsterdam een jood nodig heeft als burgemeester", wat ook alweer zo een vorm van - ik zal maar zeggen - "impliciet" racisme is, alsof iemands achtergrond wat zegt over z'n individuele kwaliteiten. En daarbij was bovendien géén van degenen die tot burgemeester benoemd werd in die tijd - hoewel wèl allemaal ellendelingen, maar dat op persoonlijke merites - "een jood", behalve dan volgens de Neurenberger rassenwetten van Joseph Goebbels, waar al die PvdA'ers zich dus voortdurend en dekaden lang "impliciet" op beriepen, met een glans in hun ogen en een klank in hun stem alsof ze iets heel moreel bijzonders wensten en zeiden.

Volgende alinea. Meer volgens Vogelaar wenselijke "identificatie met Nederland" van immigranten.

Ik bespaar u citaten, maar merk op dat ikzelf, helaas geboren en getogen Amsterdammer, mij al 58 jaar heb weten te onttrekken aan enige "identificatie met Nederland" en dat ik in die 58 jaar ook nog geen Nederlander heb getroffen die dat wel deed - al geef ik toe dat ik geen aanhang van Rita Verdonk ken, die daar heel mogelijk stupide genoeg voor zijn. (***)

En dan komen we bij deze alinea, die ik in volle fraaiheid citeer, in tweeën geknipt. Deel 1:

Pas bij een evenwichtiger benadering van het integratieprobleem kunnen migranten zichzelf als Nederlander definiëren.

Hier kom ik weer niet uit met mijn intelligentie - en als u dat wel kunt dan moet iik u helaas melden dat u dan stuk dommer bent dan ik.

Wat ik wel weer zie is dat migranten kennelijk zó afzichtelijk dom zijn dat wat zij kunnen definiëren afhangt van wat de Neerlandse politieke élite publiek uitbazelt, en wat ik trouwens ook zie is dat dit weer een totalitaire gedachtegang is, en dat het mij geheel niet uitmaakt hoe iemand zich "definieert", zolang hij of zij maar rationeel en rechtvaardig en niet dom is en z'n wensen niet met geweld probeert door te zetten, maar alleen met argumenten, en zich trouwens ook niet "identificeert" met een land, volk, ras, staat, religie, partij, wolk of paddestoel, want zo iemand is los van alle rede en behoorlijk verstand.

En dan is hier het mij zo bijzonder verblijdende Deel 2:

Zoals Paul Scheffer onlangs in een artikel in deze krant schreef: "Verdeelde herkomst en gedeelde toekomst: dit land is ook van ons, dus zijn wij ook van dit land."

U kunt in de links in het citaat nalezen dat (i) Paul Scheffer - Ella Vogelaar's eertijdse CPN-partijkameraad - niet precies schreef wat Ella zegt dat hij schreef en (ii) dat zowel Paul als Ella onmetelijk dom zijn, althans volgens ondergetekende én Lewis Carroll, want ik heb deze kwestie eerder behandeld in Nederlog.

Ik ben bij de laatste alinea, waarin Ella onder andere stelt dat

het een feest is om te zien dat voor een groeiend deel van de Nederlandse jeugd het integratiedebat helemaal niet bestaat: kijk naar het ongedwongen gedrag op straat en veel scholen, kijk in de bus naar kwebbelende blondjes en hoofddoekjes. Steeds meer jongeren leven in die mix.

Wel, ik mag het hopen - maar wat is het probleem dan waar we het over hebben? Of is dat "groeiend deel" klein?

We zijn bij de slotzinnen van het zo leerzame Vogelaarse betoog gearriveerd, die onmiddellijk volgen op het laatste geciteerde:

Zij zijn het Fortuyntijdperk voorbij. Politici die Obama's vermogen missen om zulke veranderingen te zien, blijven in dat tijdperk hangen.

Eerste zin: Zie (§). Mijn verstand staat stil, maar u had al begrepen dat dit een heel stuk beter is dan dat van Ella, ondanks "het genot" van mijn maar liefst 421 maandelijks besteedbare euroos, in deze heilstad van de PvdA, waar ik ook vergast, vijf maal met moord ben bedreigd, drie keer van de universiteit ben verwijderd, door PvdA'ers, vanwege mijn in Nederland evident unieke combinatie van een hoge intelligentie en een grote eerlijkheid, en al twintig jaar pijn lijd en invalide ben zonder enige hulp, want die wordt mij opzettelijk onthouden vanwege mijn meningen, door Amsterdamse collaborateurs met de Amsterdamse mafia van de Amsterdamse PvdA.

Tweede zin: Zie (§). Juffrouw Vogelaar hangt daar nog steeds, met de rest van de PvdA trouwens; ze mist evident, zoals iedere nu levende Nederlandse politicus, de intellectuele vermogens van Obama; en ze kan eenvoudig niet redeneren, niet schrijven en geen Nederlands spreken, anders dan resp. dom, slecht en plat, al zou ze willen en al neemt ze uitgebreid de tijd.

En dat spijt me, voor haar en voor Nederland, want hoewel ik Wilders inderdaad een kwal vind is dat geen reden voor een ezelin te zijn omdat deze ook al niet van kwallen houdt.

 Meer Lob der Partei 


P.S. Inzake de vraag "Maar waarom ben je zo onaardig over die arme vrouw als je het meer met haar eens bent dan met Rita Verdonk?" alleen dit: Misschien dat ik daar later nog eens op in ga, maar hier volsta ik met te zeggen dat ik me door zo iemand - net als door zoveel PvdA'ers - gewoon besodemieterd voel, en gruw van de stompzinnigheid, de pretenties, de redeneerfouten, de stupiditeiten, het slechte geschreven Nederlands, het slechte gesproken Nederlands, en de gigantische vracht aan persoonlijke betalingen, voorrechten, macht en status die zo een onmogelijk dom product geniet vanwege haar partijlidmaatschap.

En er zijn ongetwijfeld domme goede mensen, maar daar heb je niets aan als leidend politicus of politica over miljoenen. (****)

(*) Mijn vader was dat ook, maar sprak net als zijn vrienden in de CPN, waarvan de meesten net als mijn vader een concentratiekamp overleefden als "joodse communisten", gewoon beschaafd ABN. Het is maar een weet - en dit was trouwens één van de dingen die mijn ouders onderscheidden van het Kinkerbuurtvolk waartussen ik opgegroeid ben: Dat ze allebei ABN en geen plat Amsterdams spraken.

(**) Ten tijde dat ik aan de UvA studeerde kon je geen Folia Civitatis - het universitair periodiek - opslaan zonder een foto van één of meer College van Bestuursleden, allen PvdA'ers, in gezelschap van een Marokkaanse baardaap, die begonnen was als portier, daarmee en zijn baard + ondoorgrondelijke grijns opklom tot universitair fotomodel dat de multi-culturele excellentie van prominente PvdA'ers bewees, totdat bleek dat dezelfde vier vrouwen in drie huizen onderhield dankzij geld dat hij scharrelde via de UvA.

(***) En dan nog: Je kunt, althans logisch gesproken, "trots op Nederland" zijn - maar wie zich identificeert met Nederland is rijp voor opname of had reeds een prefontale lobotomie.

(****) O ja: En ze was lang CPN-lid, in een tijd dat ik meemaakte welke grote schade deze aanrichtten in de UvA en het onderwijs, door nivellerings-activisme en politisering en uiteindelijke afbraak van de Nederlandse universiteiten.

 Maarten Maartensz

        home - index - top - mail