Nederlog        

 

2 november 2008

                                                                 

Dr Ab Mussolini Klink en het fascistisch EPD

 

 
Here I wish to reaffirm with no weaker energy, the formula I expounded at the scala in Milan: Everything in the State, nothing against the State, nothing outside the State.
   (Mussolini, in 1927)
  

Dr. Ab Mussolini Klink heeft maling aan het parlement, maling aan de rechtsstaat, maling aan uw recht op persoonlijke geheimen, maling aan uw persoonlijk en vertrouwelijk overleg met uw artsen, maling aan de vertrouwelijkheid van uw medische gegevens, maling aan de bescherming van persoons-gegevens en maling aan alle Hippocratische en medische eden die gezworen zijn in Nederland dat uw privacy en medische geheimen niet publiek gemaakt zullen worden.

U moet van hem, ZONDER dat hij daar van het parlement toestemming voor kreeg, V””R 15 december opgeven dat U - ja U, en met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs; U die dankzij dr. Ab Mussolini Klink al een paar jaar zoveel meer geld betaalt voor zoveel minder medische zorg - ALS u tenminste UW geheime en vertrouwelijke medische gegevens, uw hele medische dossier, NIET vanaf volgende maand on line wilt zien, bijvoorbeeld omdat u niet wilt dat iedere willekeurige anonieme bureaucraat, eventueel voor de gelegenheid vermomd als "zorgverlener", deze achter uw rug om in kan zien, kan kopieren, in het buitenland (anoniem) op een site kan zetten, of u ermee kan (laten) chanteren, of uw gegevens doorverkopen aan criminelen of medische spammers.

Maar om dat zo moeilijk mogelijk voor u te maken - behoorlijke burgers in een onze fijne fasciserende Staat hebben helemaal niets te verbergen voor Vadertje Staat! - moet u daar ook kopieŽn van uw identiteitsbewijs bij leveren (op dit moment nog niet eens verplicht voorzien van een recente notariŽle akte, en zelfs ook niet verplicht aangetekend persoonlijk gepost vanuit AustraliŽ of Tuvalu: Tel uw zegeningen in Onze Democratische Rechtsstaat, of wat daarvan resteert!), zodat Vadertje Staat alvast kan zien wie in snel fasciserend Nederland nog steeds niet wil deugen, en wie de grote gore brutaliteit heeft zijn of haar medische geheimen - die hij of zij ooit, wellicht dertig jaar geleden, in vertrouwen heeft verteld aan een arts, met wie hij of zij toen abusievelijk - blijkt immers! - meende een persoonlijke vertrouwensrelatie te hebben, in z'n grote naÔviteit, en zonder te weten van een toekomstige Neerlandse Mussolini - te willen bewaren voor de zeer gewillige bureaucratische uitvoerders van Il Duce Klink, zodat deze niet-deugende burgers op speciale (geheime) lijsten gezet kunnen worden als potentiŽle terroristen of in ieder geval als zeer onneerlandse zeer onwenselijke types met hoogst brutale persoonlijke aanspraken  op een "vrijheid" van staatsbemoeienis waar ze van Il Duce Klink helemaal geen recht op hebben, in ons fijne fasciserende Neerland.

Immers:

The keystone of the Fascist doctrine is its conception of the State, of its essence, its functions, and its aims. For Fascism the State is absolute, individuals and groups relative. Individuals and groups are admissible in so far as they come within the State. Instead of directing the game and guiding the material and moral progress of the comresults. The Fascist State is wide awake and has a will of its own. For this reason it can be described as " ethical ".

Snapt u? Het is goed voor u en het is allemaal bijzonder ethisch zťťr verantwoord en ook zťťr rationeel en redelijk beargumenteerd (als u volstrekt debiel bent):

Een goede gezondheidszorg in Nederland gaat ons allemaal aan. [1] Dat betekent dat zo min mogelijk fouten moeten worden gemaakt. [2]

Daarom moeten zorgverleners op elk moment uw medische gegevens kunnen bekijken. [3]

Net als trouwens van uw kinderen, in het persoonlijk kinddossier:

Daarom werken we in Nederland aan de invoering van het landelijk elektronisch patiŽntendossier, het EPD. [4]

Dr. Ab Mussolini Klink, Il Duce van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft nu acht miljoen huishoudens en 16 miljoen mensen verplicht bij hem persoonlijk op te geven of ze bereid zijn deze vorm van schunnig bestuurlijk fascisme, alles bovendien doorgevoerd zonder enige parlementaire of rechterlijke goedkeuring, ook zonder persoonlijke tegenspraak te slikken:

Het wetsvoorstel dat dit regelt, ligt voor behandeling bij de Tweede Kamer. De Eerste en Tweede Kamer moeten het voorstel wel eerst goedkeuren.

Maar ondertussen heeft de christen-fascist Klink - "een groot denker", volgens JP de HP die MP is - alvast bepaald dat

Wilt u nu al [5] bezwaar maken tegen het electronisch uitwisselen van uw gegevens via het EPD? Dan kunt u bijgevoegd bezwaarformulier vůůr 15 december 2008 terugsturen.
(..)
Als u geen bezwaar heeft tegen het elektronisch uitwisselen van uw gegevens, hoeft u niets te doen. [6]

En vanaf 15 december - of nu al, want dr. Ab Mussolini Klink veegt immers nu al publiek en strontbrutaal zijn bestuurlijke reet af aan de eventuele nukken van het parlement, zoals nu al hij zijn bestuurlijke aars afveegde aan de in een echte rechtsstaat noodzakelijke parlementaire goedkeuring voor het schenden van uw medische privacy - dan zullen al uw medische gegevens (inclusief gegevens waarvan u niet wist dat ze bijgehouden werden of worden, en ook geheel ongeacht de persoonlijke vertrouwensrelatie die u met uw artsen mocht denken te hebben of gehad te hebben, ook in tegenspraak met iedere medische geheimhoudingsplicht, nota bene sinds Hippocrates schreef en de medische eed voorstelde) ergens, ongetwijfeld op een geheime plaats, on line staan, zodat om het even welk anoniem bestuurlijk of bureaucratisch persoon deze achter uw rug om zal kunnen inzien, eventueel onder voorwendsel "namens een medisch hulpverlener" mee te lezen in uw medische gegevens, en zonder uw kennis daarvan en zonder uw toestemming daarvoor.

Welaan dan... laat ik het dan zo formuleren:

De persoonlijke integriteit en verantwoordelijkheid van politici in Nederland gaat ons allemaal aan. Dat betekent dat zo min mogelijk onneerlandse personen moeten worden getolereerd.

Daarom moeten burgers op elk moment alle persoonlijke  gegevens, medische ťn juridische dossiers van alle politici en alle bureaucraten kunnen bekijken.

Daarom werken we in Nederland aan de invoering van het landelijk elektronisch politici- en bureaucraten dossier, het EPBD.

Het doel van dit dossier is onneerlandse politici en corruptte bureaucraten zo snel mogelijk uit onze samenleving te verwijderen.

Het wetsvoorstel dat dit regelt, ligt reeds klaar voor behandeling bij de Tweede Kamer. De Eerste en Tweede Kamer moeten het voorstel wel eerst goedkeuren.

Wilt u nu al bezwaar maken tegen het bijhouden van de electronische gegevens van politici en bureaucraten via het EPBD? Dan kunt u bezwaar aantekenen vůůr 15 december 2008 op deze site (met geldige en notarieel bekrachtigde  copie van uw geldige identiteitsbewijs, en met een recente goed gelijkende pasfoto).
(..)
Als u als politicus of bureaucraat geen bezwaar heeft tegen het elektronisch publiceren van de persoonlijke gegevens, adressen, fotoos en medische en juridische dossiers van politici en bureaucraten, zodat ieder rechtgeaard Neerlands burger zich er persoonlijk van kan overtuigen dat ze deugen, hoeft u niets te doen.

Bedenk wel: Een integer politicus of bureaucraat heeft helemaal niets te verbergen, ook zijn gonorrhoe, zijn erectiestoornis, haar problematische vaginale uitscheidingen en herhaalde abortussen, en zeker hun veelvuldig mishandelde kinderen niet!

Wie deugt in Ons Neerland heeft immers ook niets te verbergen voor Onze Staatsambtenaren!

Everything in the State,
nothing against the State,
nothing outside the State.

Hou zee!

Wat een minderwaardig schunnig bestuurstuig is in Nederland aan de macht!

Of zou het toch alleen hondsbrutale stompzinnigheid zijn, of een zogenaamd "proefballonetje" van Klink - opgedrongen aan 16 miljoen burgers, op kosten van de burgers - om te kijken hoe vŤr hij en Vadertje Staat wel niet kunnen gaan in snel fasciserend Neerland?

Hoe het zij, van mij hoeft dr. Ab Mussolini Klink niet langs "AF" en kan hij "direkt naar de gevangenis":

Als dit wettelijk en rechtmatig is, dan zijn onder zijn fascistoÔde beleid ook de termen "wettelijk" en "rechtmatig" alvast christen-fascistisch geherdefinieerd, al zal hij u daar vast graag persoonlijk bij willen vertellen, mits dat op uw kosten gaat, en ook na inzien van uw geldige legitimatie-bewijs, en in aanwezigheid van zijn bewapende beveiligers, dat

De Eerste en Tweede Kamer moeten het voorstel wel eerst goedkeuren.

Ondertussen kunt u - ja U! - alvast miljoenvoudig kopieŽn van uw identiteitsbewijzen gaan maken en allerlei moeite doen om een onrechtmatige, onwettelijke, niet door de volksvertegenwoording goedgekeurde, en in ieder geval moreel schunnige schennis van uw medische privacy te voorkomen - als u tenminste nog zo burgerlijk onbehoorlijk durft te zijn om niet in een fascistoÔde Neerland te willen leven, of als zodanig bekend te worden bij de anonieme bureaucraten van ons snel fasciserend Neerland.


P.S. Voor de goede logische orde: ALS er dan een zogeheten electronisch patiŽnten-dossier zou moeten komen (al zie ik geheel niet goed in waarvoor, juist omdat iedere medicus tegenwoordig een computer heeft en zeer snel gegevens uit kan wisselen met hem of haar bekende medici, desgewenst) DAN ALLEEN onder regie van zowel de medische beroepsorganisaties als patiŽntenverenigingen als met toestemming VOORAF van het parlement (zodat wie dit niet wil en gezond is tijdig kan emigreren).

En waar anders dienden 25 eeuwen Hippocratische eed voor dan om de patiŽnt te beschermen, ook tegen de bureacraten en staatsorganen?

Als u geÔnteresseerd mocht zijn in welke richting Neerland zich aan het ontwikkelen is dan vindt u de relevante informatie in deze link naar Mussolinis eigen "Doctrine of Fascism" (in het Engels), waar mijn zoveel hoop gevende citaten dan ook aan ontleend zijn. Ik wens u veel leesplezier! Nabije toekomstmuziek, afgezien van veel geluk!

[1] Het gaat namelijk "ons allemaal" aan wat uw persoonlijke medische problemen zijn, tenminste als "ons allemaal" Nederbureaucraat is - en natuurlijk wie er verder toegang kan verwerven tot uw EPD.

[2] Dat betekent dat u geen enkel recht hebt, en uw artsen binnenkort ook niet, om enig detail van uw medische geschiedenis geheim te houden: Het gaat "ons allemaal" aan wat uw persoonlijke medische problemen zijn.

[3] "Daarom", want "het gaat ons allemaal" immers aan, willen wij bureaucraten "zo min mogelijk fouten maken" bij het overschrijven van al uw medische geheimen.

En trouwens... wat is "een zorgverlener" in 's hemelsnaam?

De politieagent die u in het bureau in elkaar wil gaan slaan, maar voor hij dat doet even wil inzien hoe ver hij daarbij kan gaan zonder dat u een hartverlamming zult krijgen?

Deze of gene gemeente-ambtenaar, die even wil nakijken of u eigenlijk wel deugt, en wat u allemaal gemankeerd heeft, of hoe hij u het best kan sarren en pesten?

En is niet iedere bureaucraat of bestuurder automatisch "zorgverlener"?!

[4] Daarom krijgt U uiteraard ook geheel niet te horen wat er in dat dossier allemaal opgenomen zal gaan word (al dan niet geheim voor u, en natuurlijk ook voor u geheim ůf er al dan niet geheime informatie over u geregistreerd wordt in dat dossier) en ook niet wie er allemaal toegang toe krijgt, of wanneer dat gebeurt, of waarvoor, en zeker niet wat hun vertrouwelijke persoonlijke en medische gegevens allemaal zijn. Vanaf de machtsovername van dr. Ab Mussolini Klink geldt immers in Neerland:

Everything in the State,
nothing against the State,
nothing outside the State.

En als dat u niet bevalt, dan sodemietert u maar op naar een buitenland, nietwaar! Patty Brard heeft immers ook niets te verbergen! Wie denkt u wel niet wie u bent dat u uw medische geheimen zou durven willen verbergen voor alles en iedereen die voor "zorgverlener" zal doorgaan, volgens de bevoegde bureaucraten!

[5] "Nu al", dus voordat het parlement er toestemming voor gegeven heeft! Waarom zit minister dr. Ab Mussolini Klink niet "nu al" in de gevangenis? Wat zijn dit voor schunnige fascistoÔde praktijken?!

[6] En vergeet niet dat de kans groot is dat dit de laatste keer is dat u dit gevraagd wordt, met of zonder toestemming van parlement of rechter: Volgend jaar zal minister Il Duce Klink immers kunnen zeggen dat hij iedereen de kans heeft gegeven te protesteren, en dat wie zweeg toestemde.

Trouwens... artsen die niet mee willen werken kunnen toch immers ook opsodemieteren naar het buitenland, nietwaar? Anders sluit dr. Ab Mussolini Klink hun medisch bedrijfje wel voor ze, ook zonder parlementaire of rechterlijke toestemming!

 Maarten Maartensz

        home - index - top - mail