Nederlog        

 

23 oktober 2008

                                                                 

Nagekomen voorpagina-nieuws + Lob der Partei

 

 

U - in meervoud - schijnt mijn stukje van gisteren leuk of interessant gevonden te hebben, want het trok veel bekijks. Ik schreef het nogal moe en omdat ik altijd zonder mechanische spellingsverbeteraar schrijf was dat ook te merken (àls u zelf nog behoorlijk hebt leren spellen, tenminste) zodat ik nu de fouten die mijn niet al te beste en variabele ogen troffen heb verbeterd (behalve die opzettelijk waren natuurlijk, in het Engels - en als u écht niet weet wat een Dutch Treat en Dutch Courage zijn dan moet u dat even Googelen, als Neerlander die vast "De Neerlandse Identiteit" wil leren kennen via buitenlandse ogen).

En ik maak maar gelijk van de gelegenheid gebruik om drie nagekomen puntjes te vermelden die ik allemaal dank aan "Met 't oog op morgen" van gisteren.

1. Bankeigenaar Wouter Bos: Ik heb al eens eerder vermeld dat Wouter Bos vréselijk graag, makkelijk, vaak en vanzelfsprekend spreekt van "mijn geld" als het over het geld gaat dat hij beheert voor de Nederlandse gemeenschap, en dat hij ook graag glorieert in mededeling als "de allerarmsten krijgen er van mij wat bij - geloof me, u kunt me vertrouwen".

Wel... of hij mijn stukjes leest weet ik niet - ze zijn ongetwijfeld leerzamer dan de ambtelijke missives die hij dagelijks door moet nemen, bijvoorbeeld over Keynes en de kredietcrisis, met een receptuur die Wouter al minstens zes weken lijkt te volgen, tenminste in zijn beleid - maar het is althans logisch mogelijk, want Wouter is ijdel en het zou me niets verbazen als minstens één ambtenaar op het ministerie van financieën (*) een dagtaak heeft aan het bijhouden van wat er allemaal over Wouter geschreven wordt.

Maar gisteren was hij als volgt in "Het oog" te horen:

Nu ik eigenaar ben van de bank - wat zeg ik: nu wij eigenaar zijn van de bank - (...), heb ik als eigenaar van de bank besloten...

Heerlijk! Vertrouwenwekkend! So-ci-a-list-isch!

2. Volkscommissaris Lodewijk de Waal: Nauwelijks had ik mijn stukje van gisteren opgeladen met de mededeling dat ook Lodewijk de Waal en Paul Rosenmöller kandidaat zouden zijn voor de post van commissaris bij de ING, of het NOS-nieuws en "Het oog" meldden dat de zo integere Lodewijk verheven is tot ING-commissaris.

Nu dan: Hier is een groot en waarachtig kenner van volkscommissarissen en verwante artikelen, de extreem getalenteerde echtgenoot van de zeer morele Partij voor Dieren activiste prof.dr. Elsbeth - de Integere - Etty, namelijk de sociaal zo succesvolle mr. Gijs Schreuders, eertijds hoofdredacteur van De Waarheid, sindsdien Kamerlid en waarachtig Wetenschapper te Utrecht:

"waarbij in dit bestek een aardige bijkomstigheid is dat ook [Lodewijk - MM] De Waal in de jaren zeventig CPN-lid was. Ik vermeld dit niet om redenen van anekdotiek."

Ikzelf, misschien wat eerlijker uitgevallen dan Gijs Schreuders (maar zéér veel minder getalenteerd, naar u heel goed moet begrijpen) vermeld het zowel met enig leedvermaak als om mijn frase van gister enig waarachtig cachet te geven:

Van Revolutionair tot Volkscommissaris! Altijd integer! Altijd eerlijk! Van Lenin tot de ING!

En mag ik, alweer met hulp van de zo integere en zéér begaafde mr. Schreuders een lijstje geven van toekomstige Volkscommissarissen voor sociaal-nationaal tot volkseigendom - pardon: Bos-eigendom - gemaakte banken? Hier is het:

Nogal wat theoretici die als medewerkers van het wetenschappelijk bureau van de CPN in het tijdschrift Komma het marxisme-leninisme ten grave droegen en de anti-intellectualistische, sektarische en hiërarchische partijtraditie aanvielen, hebben het als politicologen, sociologen, economen (en een enkele jurist) tot hoogleraar of publicist gebracht. Mensen als Paul Scheffer, Gabriël van den Brink, Meindert Fennema, Duco Hellema en Theo de Roos zijn volop betrokken in het publieke debat. Overigens staat hun bijdrage, afgezien van een bewust sociaal engagement en verantwoordelijkheids-gevoel, volledig los van hun communistische verleden."

Waarachtig! Allemaal heuse professoren van waarachtig Boomkiaans formaat! Sinds hun vroege adolescentie moreel, sociaal, eerlijk en integer tot in de toppen van hun vingers! Geroepen Volkscommissarissen:

Lob der Partei

Der Einzelne hat zwei Augen
Die Partei hat tausend Augen.
Die Partei sieht sieben Staaten
Der Einzelne sieht eine Stadt.
Der Einzelne hat seine Stunde
Aber die Partei hat viele Stunden.
Der Einzelne kann vernichtet werden
Aber die Partei kann nicht vernichtet werden.
Denn sie ist der Vortrupp der Massen
Und führt ihren Kampf
Mit den Methoden der Klassiker, welche geschöpft sind
Aus der Kenntnis der Wirklichkeit.
     (Berthold Brecht)

Voor meer hierover en voor meer bewezen volkscommissaris-kandidaten (Ina Brouwers, Elsbeth Etty, Anja Meulenbelt, André Roelofs, Paul Verheij ... de lijst is lang, en barst in alle voegen van de grootst mogelijke morele integriteit) zie Die Partei hat tausend Augen, ondertussen een serie van zeven, die ik meteen maar voor u doorgelinkt heb, zodat u (Taalunienederlandssamentrekkingsfraaiheid) de Volkscommissariswaardigheidsgeschiktheidsquotiënt van talrijk trappelend van genot gereedstaande volkscommissarissen zélf kunt inwegen.

En ze zijn allemaal buitengewoon verdienstelijke mensen, wat bijvoorbeeld direct blijkt uit het feit dat ze allemaal minstens tien keer zoveel verdienen als ik, met hun nobele wetenschappelijke aanstellingen en additionele integere journalistieke en maatschappelijke activiteiten, en dat ook al sinds vele dekaden.

De Lange Mars Door De Instituties, naar Dutschkiaans recept, blijkt nog steeds rijke vruchten af te werpen voor de vele bewezen-integere kameraden van weleer.

Dit-Is-Het-Begin!
Wij-Gaan-Door-Met-De Strijd!

Het Volkscommissarissendom gloort immers in het morgenrood van het krakend kapitalisme en de overgang naar een Nieuwe Corporatistische uiterst sociale Neerlandse staatsinrichting!

"This is a new dawn!"
    (Tony Blair)

Geloof me - u kunt me vertrouwen!

3. Stichting Goed Rekenonderwijs: "Het Oog" bracht ook ander nieuws, waaronder het mij verheugende feitje dat er een Stichting Rekenonderwijs is opgericht, ook met hulp van Gerard 't Hooft, die terug wil naar echt rekenen en ook "Terug naar de staartdeling" wil (zoals ik al sinds 1982, op z'n allerlaatst).

Zoals u in de laatste link desgewenst kunt uitvinden heb ik recentelijk voorgekauwd hoeveel makkelijker dit is dan 429 keer 183 af te trekken van 78566, al schijnt dit volkomen onbegrijpelijk te zijn voor de keur van deskundologen - ortho-pedagogen! onderwijs-psychologen! vak-didactici! - die het rekenonderwijs de afgelopen dertig à veertig jaar vakkundig de nek hebben omgedraaid, uiteindelijk alleen tot genoegen van zichzelf en de schoolboeken-drukkers.

Ik hoop dat ze er snel in slagen het echte rekenen terug te brengen - en voor niet-kenners: de elementaire rekenkunde is feitelijk het fundament van de hele wiskunde, want uiteindelijk is vrijwel de hele wiskunde (met enige slimheid en talent) eruit afleidbaar of erbinnen interpreteerbaar (**) - maar ik vrees dat ze veel bureaucratische en deskundologische tegenstand zullen krijgen ("regels zijn" - moet u weten, en werd vroeger ook gezegd - "autoritair en beperken de creativiteit!").

En ikzelf zou ervoor willen pleiten dat alle meesters en juffen die voor de klas staan én behoorlijke rekentesten krijgen om te zien of ze het zelf kunnen (helaas niet, meestal, want ook zij hebben moeten 'leren leren') én een week bijscholing, desnoods in een universiteit, en onder de bevlogen leiding van echte natuurkundigen en wiskundigen. En als de meesters en juffen het dan nóg niet kunnen, dan kunnen ze immers altijd nog onderwijsambtenaar worden.

 Meer Lob der Partei 

P.S. Meer coïncidentie: (Een uur of acht later, op dezelfde dag.) Ik schreef hierboven over Bos, maar in de NRC van heden is sprake van burgemeestersoverleg "over Marokkanen" waarin deze passage:

De oplossing lijkt, als zo vaak, te liggen in de prioriteiten en daadkracht van de betrokken overheden en organisaties. Illustratief was de belofte van Hirsch Ballin om zes extra rechercheurs te stallen bij de politie Hollands Midden. Die moeten serieus werk maken van het strafrechterlijk onderzoek naar de hardekernjongeren in Gouda. Misschien een maatregel die veel eerder en zonder een overleg van topbestuurders bedacht had kunnen worden?

Met permissie, maar (i) Hirsch Ballin had dat al een paar dagen geleden gezegd volgens mij (ii) en voor Hirsch Ballin (trouwens ook net als ik een lezer van St. Thomas bij gelegenheid, kan ik u verklappen (***)) zie Wilders-film en Professionele dreigingsanalyse en (iii) dit citaat van mij van een krappe maand geleden:

Als de opgroeiende jeugd - in de huidige omstandigheden, en die van de afgelopen dekaden in Nederland - serieuze problemen oplevert dan kan dit alleen zijn (gegeven het grote aantal ambtenaren per hoofd van de bevolking; gegeven het feit dat minstens 1/5e van uw inkomen regelrecht naar belastingen gaat) omdat het bestuur of de ambtenarij daar serieus falen, gefaald hebben, of incompetent zijn (en niet omdat - zeg - de duivel plotseling in "allochtonen" zou zijn geschoten).

Er zijn altijd, in de hele menselijke geschiedenis, problemen geweest met de opgroeiende jeugd, maar als een stad als Gouda niet in staat is om een stuk of vijf à tien oom agenten een paar maanden in te zetten om een stelletje domme en slechtopgevoede en slecht onderwezen pubers kort te houden, dan kan dat alleen maar omdat het bestuur en de politie van Gouda niet competent zijn (en niet vanwege de vreselijkheid van de rellende pubertjes, of hun gigantische aantallen, of de armlastigheid van het bestuur van de stad Gouda).

Ik suggereer niets en constateerde alleen een coïncidentie.

(*) Ik schrijf "financieën" o.a. omdat ik geen "zeën" schrijf en van logische eenvoud houd. Misschien dat ik ooit nog terugkeer tot de 19e-eeuwse meervoudsvorm "deelen", "maaten" en "steenen", gegeven dat de Taalunie-spelling alleen maar een pervers-pedante natte droom van Neerlandistieke Pennewippen is.

(**) Dit is een wiskundige opmerking, en niet geschikt voor lagere school-onderwijs, maar wel waar en interessant: Zelfs de elementaire rekenkunde is een bijzonder krachtig en fraai instrument - en het helpt óók nog eens leren exact te redeneren én er is bovendien helemaal niets (alles dat bestaat heeft maat of getal; alles wat is heeft of is structuur, en wiskunde is de wetenschap van willekeurige structuren) waar het niet toepasbaar op is.

(***) Niet met hetzelfde effect, God zij geloofd en geprezen!

 Maarten Maartensz

        home - index - top - mail