Nederlog        

 

13 september 2008

                                                                 

Geen geestelijke capaciteiten

 

 

Gisteren vroeg ik mij af waar ik het vandaag over zou hebben, o.a. omdat ik het thema van het in hoog tempo fasciserende Amsterdam (en Nederland) even wilde vermijden, en mijn verachting nog wat verder wil laten rijpen.

Ik dacht gisteren dat ik mijn onderwerp in de titel al beet had, namelijk met Mariëtte Hamer, het randdebieltje dat de PvdA in de Tweede Kamer mag leiden, ik hoop naar de definitieve ondergang, en dat kennelijk tot enkele dagen geleden dacht dat "reanimeren" = "verlevendigen", omdat ze in een etentje met Nederlandse hoofdredacteuren (ik wist niet dat dit bestond, maar de journalistiek en de politiek liggen al vele jaren samen in één bed) had verklaard dat

"de PvdA dringend aan reanimatie toe is".

Práchtig - en althans voor een Hamer-verstandje is er inderdaad géén hoop op reanimatie, want dat begrip (ik leg het maar even uit voor Mariëtte) vóóronderstelt ooit bestaande geestelijke vermogens.

Dat Mariëtte Hamer nog lang PvdA-voorvrouw moge blijven! Ze is de juiste vrouw op de juiste plaats! (*)

Maar het kan nog veel erger, en in zekere zin ook nog aanmerkelijk leuker en leerzamer, blijkt uit de NRC vandaag, waarin ondernemer Ed Sinke zich over twee pagina inclusief foto laat interviewen over Rita Verdonk, met wie hij twee jaar de beste maatjes was, maar die hij in Mei liet vallen (redelijk wellevend), om daarna te horen van Rita dat hij haar bestolen had.

Ed heeft een paar maanden gezwegen, liet zich nu interviewen door de NRC, en het is best een aardig interview geworden, met een kijkje in Rita's keuken en Rita's breintje van een waarachtig kenner daarvan, en ook op de mens Ed.

De mens Ed is een voormalige legerofficier die de Koninklijke Militaire Akademie afliep; homofiel is, en het daar nogal moeilijk mee had in Onze Krijgsmacht, al is hij kerel genoeg daar niet veel over te klagen, en was hij mans genoeg het niet te verheimelijken, wat althans van enige persoonlijke moed blijk geeft; en was en is daarna kennelijk redelijk succesvol ondernemer, met een bedrijf met 150 werknemers.

Ikzelf zou dan geneigd zijn aan te nemen dat hij in ieder geval geen dómme jongen kan zijn, want de KMA test z'n kandidaten redelijk behoorlijk voor ze erin investeren, en succesvol ondernemen vergt ook althans een zekere slimheid.

Aan de andere kant... wat een zelfs maar énigszins intelligent mens in Rita Verdonk kan zien, afgezien van een vrouwelijke leipo met problemen die ze voortdurend loopt te compenseren, heb ik nooit begrepen, zelfs al ben je heel rechts, en wel omdat je aan zo'n voorvrouw niets hebt en er niets van kunt verwachten dan ellende.

Hier is Ed's antwoord, volgens dat interview, dat u ongetwijfeld vandaag of morgen op de NRC-site vindt, en waaruit ik alleen citeer wat m'n argument uitkomt, en dusdanig dat de woorden van Sinke tussen aanhalingstekens staan (tenzij de context anders aangeeft):

Als Ed Sinke voor de eerste keer Rita Verdonk in levende lijve ontmoet, is er bij de zakenman sprake van love at first sight.
(..)
"Ze komt over als zorgzaam en gezellig. Ik ben daar volledig ingelopen. Ze deed de deur open en ik viel als een blok voor haar. En dat heeft aardig lang geduurd, om het zo maar eens te zeggen."

Ik ken dat uit ervaring, "love at first sight", en er is niets tegen te doen dan uitzieken, maar van een mannelijke homofiel, en dan voor een vrouwelijk mormeltje als Rita, klinkt het wat vreemd.

Misschien komt het omdat Ed's vader ook al militair was; zijn moeder Ed's homofilie niet aanvaardt; en hij daarom een onderbewust groot zwak heeft voor oudere vrouwen die bij voorkeur op commando-toon praten én aardig tegen hem zijn?

Maar goed - het is een sóórt verklaring, en Sinke heeft evident twee jaar lang behoorlijk veel tijd en moeite in Rita gestoken, voordat "de liefde" overging, en dat moet deze of gene emotionele reden hebben.

Sinke's reden om zich door de NRC te laten interviewen wordt trouwens goed duidelijk gemaakt in de eerste alinea van het interview:

Met een vriend als Ed Sinke heb je geen vijanden meer nodig. Sinke is een oplichter die tijdens zijn zogenaamde vrijwilligerswerk voor de politieke beweging Trots op Nederland "stiekem" zijn zakken vulde met "grote betalingen" uit de kas die door donateurs van de nieuwe partij was volgestort.

Het is de mening van Rita Verdonk.

Waarom een kennelijk geslaagde ondernemer dat zou doen is echter raadselachtig; als het zo is, dan behoort het gemakkelijk te bewijzen te zijn; en als ik Ed Sinke was zou ik het ook tegenspreken, helemaal als ik wist dat er niets te bewijzen valt (wat het geval schijnt).

Het is wel waar, volgens Ed, dat zijn partner Jan wat verdiend heeft aan Rita, als directeur van Favorita BV, dat in dure prullaria voor haar deed, maar de reden daarvoor is alleraardigst en heel Hollands:

Jan heeft namelijk nooit in Rita geloofd. Hij zag zijn werk als een gewone klus. Hij zei steeds: ik heb het geld hard nodig want als Rita straks premier is dan wordt het hoog tijd te emigreren.

Het is een beetje een VOC-mentaliteit, zal ik maar zeggen ("ik handel in nazi-vlaggen om te kunnen emigreren als de nazi's aan de macht komen"), maar het is vast uitstekend écht Nederlands koopmanschap, waar onze JP de HP die MP is vast helemaal warm in het kruis van wordt, en is het sóórt handel waar Nederland inderdaad groot mee is geworden (bijvoorbeeld op het 17e eeuwse Manhattan).

Maar inzake Rita's geestelijke capaciteiten:

"Ze verkondigt altijd de opvattingen die anderen aandragen. Op een gegeven moment zegt ze: nu besluit ik dat het zó in mekaar zit. Ze is een treintje. (..) Het nuanceert niks meer en dendert maar door. Dat is ook waardoor zij als minister zo populair werd. Dan zeiden de mensen dat ze vasthoudend was."

En dan:

"Dat is ook helaas het probleem met Verdonk. Ze heeft niet de geestelijke capaciteiten om dingen te vatten of goed door te denken."

De woorden van een waarachtig Rita-kenner! Eén reden waarom hij dat weet:

"Ik heb de hele speech moeten schrijven voor het feest van 3 april waar Trots op Nederland werd gelanceerd. Anderhalve week voor de bijeenkomst had ze nog helemaal geen tekst."

Wat Ed niet vermeldt (in het interview in de NRC) is dat Rita zelf beloofd had dat ze in die speech Haar Visie Op Nederland zou geven - maar goed: Ik geloof Ed graag dat ze zo stom als het achtereind van een zeug is, was het alleen - ik weet dat ik enigszins bevooroordeeld ben, dus zoek naar feitelijke evidentie - omdat àndere verstandige mensen, zoals Jan Blokker (Sr.), dat ook al heel lang denken, en je anders haar manier van praten niet kunt verklaren.

Wat dat betreft is Sinke ook informatief:

"Ze laat alle debatten gaan. Ze wil geen politicus zijn, ze wil alleen ster zijn.
(...)
Ze rolde ook per toeval in de politiek. Ze was de achtste kandidaat van Zalm voor de post van minister van vreemdelingenzaken en integratie. Ze moesten per se een vrouw hebben. En Verdonk raakte verslaafd aan het stardom. Er zijn wel meer mensen die de spotlights van de politiek zoeken omdat ze niet kunnen zingen. Maar die gaan tenminste nog proberen om aan politiek te doen. En Verdonk doet gewoon he-le-maal niets."

Alweer: De woorden van een waarchtig Rita-kenner - en daarbij ook heel psychologisch adekwaat. Sinke vertelt ook:

"Ze is bang voor een debat. Ze heeft ook altijd ruzie om de procedures, nooit om de inhoud. Ze kan niet debatteren."

Ook dat klopt volgens mij. Sinke zelf kreeg het - eindelijk! - in dit voorjaar door en zegt in het interview

"Nou, toen heb ik in mei definitief de handdoek in de ring gegooid. Toen merkte ik al dat ze een houding had van: wie ben jij wel niet dat je denkt Rita Verdonk te kunnen verlaten? En ik wist dat Van de Linde [Rita's adviseur, die volgens Sinke 225 euro per uur incasseert voor z'n bezigheden - MM]  daarna op enorme wraak zinde. Hij had tegen diverse mensen gezegd: 'ik maak Sinke kapot. Dit wordt totale oorlog.'"

Wat verderop zegt hij:

"Het narcisme van Verdonk is zo groot dat ze alleen maar bezig is premier te worden. De rest interesseert haar geen fluit."

Of "narcisme" de juiste term is betwijfel ik, als psycholoog, was het alleen omdat ze volgens mij héél goed weet eigenlijk intellectueel en uiterlijk een zoveelsteranger te zijn en altijd te zijn geweest, totdat ze de achtste kandidaat op Zalm's lijstje was - maar goed: compensatie en brutale bluf hebben dergelijke trekken ook; er zijn heel veel domme mensen die niets lievers doen dan op TV verschijnen; en met een in meerderheid dom kiezersvolk maakt ook de domste politicus een goede kans op grote aanhang, en veel herkenning en erkenning. 

En tenslotte meent Sinke

"Ze is niet in staat premier te zijn.
(..)
Maar het allerstomste wat ze kon doen, was politieke beschuldigingen uiten over oplichterij. En er gaan nog meer lijken uit de kast vallen, daar ben ik van overtuigd. Uiteindelijk valt ze volledig door de mand."

Ik hoop dat die oplichterij voor de rechter komt, was het alleen om te weten of Ed liegt of Rita zo dom is als hij denkt, maar ik gis het laatste, want hij heeft haar goed gekend, en iemand met een behoorlijk lopende  onderneming graait niet uit de kas van een startende politieke partij - en dat niet omdat hij daar te nobel voor zou zijn, maar uit welbegrepen eigenbelang, en iets wetende van boekhouden en accountants.

En wat die "lijken uit de kast" betreft: Als ik goed ben voorgelicht dan was Rita in de zeventiger jaren actief CPN-lid, en heeft ze ook ijverig stenen gegooid in straat-demonstraties.

Ook verwacht ik dat Ed en Rita nog verder zullen ruzieën, want Recht-Door-Zee-Rita kan dit natuurlijk niet op zich laten zitten, en zal hierover journalistiek bevraagd worden.

Ik vind het echter lofwaardig dat ex-officier Sinke de moed vond terug te slaan, en hoop dat een en ander voor de rechter komt.

Als ik me niet vergis zegt Parkinson's Law, vooral sprekende over commerciële en bureaucratische instituties:

"In an organization, everyone rises to his level of incompetence"

Dit verdient diverse supplementen. Hier is er één:

"In Dutch politics, no one can sink to his level of competence (or if he can, he was a clever criminal right from the start)."

En dat is precies het probleem, met de Nederpolitiek.


(*) Na twee dagen liet de voorlieger van Mariëtte weten

"dat ze een grapje gemaakt had."

Helaas heb ik nog niet vernomen hoeveel hoofdredacteuren net niet gestikt zijn van het lachen, of van verachting om zoveel stupiditeit.

In dit verband ook: Mariëtte Hamer is, in eigen ogen, een zeer humoristische tante, een vrouw met geest, en grapte op het laatste PvdA-congres, tussen zéééééér vele van Obama gejatte "yes, we can's" gevolgd door steeds lauwer applaus door, dat

"Wouter en Jan-Peter het nu met elkaar doen, maar dat Wouter wel tegen Jan-Peter gezegd had 'ik boven, hoor!".

(Ik ben echt te dom of te slim om dit zelf uit mijn duim te kunnen zuigen, lezer: Gehoord op de radio - de premier en de vice-premier, volgens de leider van de partij van de vice-premier. En zou Theo van Gogh dan tóch gelijk hebben gehad dat Wouter Bos een publiek nooit uit de kast gekomen homo is? Of komt dat toch alleen door z'n glibberigheid, en z'n  immer valse ondertoon?)

 Maarten Maartensz

        home - index - top - mail